Anda di halaman 1dari 12

Imam

al ghazali
r.a

Riwayat hidup Imam Al Ghazali r.a


Nama- abu hamad muhammad bin muhammad
ahmad ghazali al tusi
T/ lahir 450H/1058M
Panggilan Ghazali kerana tempat kelahirannya
ghazalah, pinggir bandar Tus, wilayah khurasan
di parsi ( Iran)
Tokoh pemikir Islam teragung. Jasa amat besar
dalam
pembaharuan
pemikiran
dan
pembangunan mental. Karyanya diterjemah
dalam pelbagai bahasa

Bapanya miskin yang soleh yang bekerja


sebagai pemintal bulu kambing yang disebut al
ghazal.
Ayahnya sangat meminati ilmu agama dan sering
mendekati ahli sufi. Beliau meninggal semasa al
ghazali masih kecil
Al ghazali seorang yang bijaksana, kuat ingatan,
berpegang teguh dengan syariat Allah,
Tekun belajar dan bijak berhujah
Membenci kepura-puraan, kemegahan,
kepalsuan dan sifat mazmumah
Kuat beribadah, warak,zuhud dan tidak
menyukai kemewahan

Digelar

hujjatul islam kerana


kecekapan, kemahsyuran dan
kekuatannya membela agama
islam.
Meninggal dunia di TUSI pada
hari isnin 14 jamadilakhir 505H
bersamaan 1111M
Dikebumikan di perkuburan
Tabiran

PENDIDIKAN
BELAJAR DISEKOLAH YANG DIDIRIKAN OLEH
PERDANA MENTERI NIZAM AL MULUK DI
TUS.

SEBELUM ITU BELIAU TELAH BELAJAR


MENULIS DARI SAHABAT BAPANYA IAITU
SEORANG GURU DAN AHLI TASAUF DI TUS

MEMPELAJARI
MEMBACA,
MENULIS,
MENGHAFAZ AL QURAN, ILMU NAHU,
BAHASA ARAB DAN ILMU FEQAH

DARI TUS KE JARJAN DAN SETERUSNYA


KINASABUR UNTUK BELAJAR

DISANA BELAJAR DENGAN ABU AL MA`ALI,


DIAUDDIN AL JUWAINI YANG TERKENAL
DENGAN GELARAN IMAM ALHARAMAINI

MEMPELAJRI PELBAGI BIDANG ILMU FEQAH,


ILMU KALAM, ILMUFALSAFAH

KEMUDIAN MENDALAMI DANMENGUASAI


ILMU USUL MENBGIKUT ALIRAN AL
ASHA`IRAH

DINAISABUR TURUT MEMPELAJARI TEORI


DAN AMALI TASAUF DARIPADA ULAMAK
FEQAH DAN KETUA AHLI SUFI IAITU
ALFARAMIDI

JUGA BELAJAR TASAUF DARIPADA ABU


BAKAR AL WARAK DAN ABU BAKAR AL TUSI

PENGLIBATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN


KEMATIAN GURUNYA AL FARAMIDI DAN IMAMAL HARAMAINI
PADA 478 H, ALGHAZALI BERPINDAH KE MA`ASKAR ATAS
JEMPUTAN PERDANA MENTERI KHALIFAH ABASIYAH DI
BAGHDAD UNTUK MEMBERI PENGAJARAN DAN SEBAGAI
PENASIHAT AGUNG.
SELEPAS ITU SEBAGAI PENSYARAH
UNIVERSITI NIZAMIAH DIBAGHDAD

KANAN

KEMAHSYURAN,
PENGUASAAN
DALAM
MENARIKMINAT PELAJAR, ULAMAK, DAN AHLI
MENGHADIRI KELAS PENGAJARANNYA.

DI

PIDATO
POLITIK


1.
2.

3.

4.

5.

SUMBANGAN IMAM AL GHAZALI


PENASIHAT AGUNG PM NIZAMULMULUK
PENSYARAH KANAN DI UNIVERSITI
NIZAMIAH DIBAGHDAD DAN NAISABUR
MENDUKUNG FAHAMAN ALASYA`IRAH ATAU
MAZHAB AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
MENOLAK FAHAMAN FALSAFAH YANG
MERESAP DALAM ILMU KALAM
PELOPOR KEPADA GOLONGAN SUFI

10. MENGHASILKAN KARYA DALAM


PELBAGAI BIDANG ILMU
TERMASUK BIDANG FALSAFAH,
MANTIK, TASAUF, AKHLAK,
KENEGARAAN DAN SIASAH

ANTARA KARYA:
1.
2.
3.
4.

IHYA ULUMUDDIN
ALMUNQIZ MINAL DHALAL
TAHAFUT AL FALASIFAH
AL WAJIZ

penghayatan
1.
2.
3.
4.

Sentiasa mengamalkan sifat sabar semasa


menuntut ilmu
Meneladani ketekunan imam al ghazali dan
menghayati sifat serta akhlak beliau
Sentiasa mendampingi guru dalam majlis
ilmu
Menghasilkan karya ilmiah.

Anda mungkin juga menyukai