Anda di halaman 1dari 2

Job Sheet Perawatan Injektor SMK Muhammadiyah 2 Kuningan by Yuyu Suyud, S.

Pd

PERAWATAN PERBAIKAN MOTOR OTOMOTIF


LEMBAR PERINTAH
MELAKUKAN PENGETESAN INJEKTOR

I.

PETUNJUK UMUM
1.Berdoalah sebelum memulai pekerjaan, dan bacalah hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan.
2.Gunakan pakaian kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
3.Lakukan pekerjaan tanpa menyebabkan kerusakan pada komponen, baik komponen yang diperiksa
maupun komponen lainnya.
4.Lakukan pekerjaan detelah memahami betul maksud dan tujuan pekerjaan yang terdapat dalam jobsheet.
5.Tanyakan hal-hal yang belum anda ketahui kepada pembimbing/penguji.
6.Gunakan alat sesuai dengan fungsi.
7.Ikuti prosedur pekerjaan sesuai Standard Operational Procedural (SOP).
8.Rapihkan peralatan dan simpan ke tempat semula alat dan bahan yang telah digunakan.
9.Kumpulkan pekerjaan bila sudah selesai atau waktu habis.

II.

DATA SPESIFIKASI
1.Standar Tekanan Pembukaan = 15 MPa
2.Tekanan Pemeriksaan 13 14 MPa

III.

ALAT DAN BAHAN


1. ALAT
a. Kunci Ring 17, 24, dan 27
b. Gunting
c. Penggaris
d. Tabel Logaritma
e. Ragum
f. Injector Tester

IV.

2. BAHAN
a. 4 buah Injektor
b. Shim
c. Majun
d. Solar

LANGKAH KERJA
1.Melakukan pemeriksaan tekanan awal.
2.Melakukan penambahan dan pengurangan shim.
3.Melakukan pemeriksaan / tes kebocoran injektor.
4.Melakukan pemeriksaan sudut dan arah penyemprotan.

Job Sheet Perawatan Injektor SMK Muhammadiyah 2 Kuningan by Yuyu Suyud, S.Pd

LEMBAR KERJA
MELAKUKAN PENGETESAN INJEKTOR

No. Absen
Nama Siswa
Kelas

:
:
:

..........
..............................................
III O ..

A. Hasil Pemeriksaan Tekanan Pembukaan


Penambahan shim
Nozzle
penyetel
Tekanan Awal
No.
Ya
Tidak
1
MPa
2
MPa
3
MPa
4
MPa

Hari / tanggal
Waktu
Nilai

Pengurangan shim
penyetel
Ya
Tidak

: ...........................................
: .......................... menit.
: ................ *) disi oleh penguji

Ketebalan shim
penyetel

Tekanan Akhir

mm
mm
mm
mm

MPa
MPa
MPa
MPa

B. Hasil Pemeriksaan Tes Tekanan Kebocoran


Hasil Test
Nozzle
Tekanan Pemeriksaan
No.
Bocor
Tidak
1
MPa
2
MPa
3
MPa
4
MPa
C. Hasil Pemeriksaan Sudut dan Arah Penyemprotan
Nozzle
Panjang Jarak
Diameter
Sudut
No.
Pengukuran
Penyemprotan
Penyemprotan
1
2
3
4
D. Kesimpulan Keadaan Injektor dan Nozle
Kondisi
Nozzle
No.
Baik
Jelek
1
2
3
4

Tindakan

Bentuk Pancaran
Baik
Tidak

Tindakan

Tindakan

Catatan :

Kuningan, ........................................
Penguji I,
Penguji II
Siswa / Peuji

...............................................

...............................................

.................................................