Anda di halaman 1dari 6

UPP JPNNS 2016

LAMPIRAN A
BORANG LAWATAN MURID
UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH 1957
BAHAGIAN A.
DIHANTAR 5 SALINAN SERTA DITAMBAH 1 SALINAN BAGI NEGERI-NEGERI YANG DILAWATI
DAN DIPANJANGKAN KEPADA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI ATAU PPD (BAGI DALAM
NEGERI), 5 MINGGU SEBELUM TARIKH LAWATAN

1.
2.
3.
4.
5.

NAMA SEKOLAH
TARIKH LAWATAN
TEMPAT
NAMA PENGETUA/GURU BESAR
KETUA ROMBONGAN

NAMA GURU-GURU YANG MEMBANTU

BIL

NAMA

:
:
:
:
:

JANTINA

NO. K/P

ALAMAT

6. TUJUAN MELANCONG

7. JENIS PENGANGKUTAN

: BAS SEKOLAH/ PELANCONGAN/DAN LAIN-LAIN


(POTONG YANG TIDAK BERKENAAN, JIKA LAIN-LAIN
SILA
NYATAKAN ) .......................................................................
...

8. NO. PENDAFTARAN BAS

9. BILANGAN PELAJAR

: PEREMPUAN :

LELAKI :

JUMLAH :

10. BILANGAN GURU

: PEREMPUAN :

LELAKI :

JUMLAH :

UPP JPNNS 2016

BAHAGIAN B.
TENTATIF / PROGRAM LAWATAN
*SILA NYATAKAN JUGA WAKTU BERTOLAK DAN TIBA
Tarikh

Masa

Tempat Yang Dilawati


(Catatkan nama Tempat, Negeri,
dan aktiviti yang dijalankan)

BAHAGIAN C.

Nama dan Alamat Penuh


Tempat Bermalam

UPP JPNNS 2016

1. PUNCA KEWANGAN
1.1

Kutipan Murid

: ..................................................................

1.2

Kutipan Guru

: ..................................................................

1.3

Kutipan Penjaga

: ..................................................................

1.4

Sumbangan dan Punca Lain : ..................................................................


JUMLAH

: .........................................................................

2. PERBELANJAAN
2.1 TAMBANG BAS/PENGANGKUTAN

RM

2.2 PENGINAPAN

RM

2.3 TIKET MASUK / BAYARAN AKTIVITI

RM

2.4 MAKANAN / MINUMAN

RM

2.5 INSURAN

RM

2.6 PERKHIDMATAN JURUPANDU

RM

2.7 LAIN-LAIN

RM

JUMLAH :

RM

3. Nama dan alamat Pegawai/Guru yang diberi kuasa memungut dan membelanjakan
wang:

Nama Penuh

No.K/P

Umur

Jawatan

Alamat Tempat Tinggal

UPP JPNNS 2016

BAHAGIAN D.
*SENARAI NAMA PESERTA GURU & PELAJAR PERLU MENGIKUT BAS (1 BAS 44 / 40 SAHAJA)
SENARAI NAMA PELAJAR DAN GURU
Bil

Nama Penuh

Jantina

No.K/P

Jawatan/
Darjah/
Tingkatan

Alamat Tempat Tinggal &


No Telefon

UPP JPNNS 2016

BAHAGIAN E.
Perakuan Guru Besar/Pengetua:
i)

Persetujuan bertulis ibu bapa/penjaga murid telah diperolehi.

ii)

Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan
peraturan dan langkah-langkah keselamatan.
[Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkahlangkah keselamatan]

Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan
yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.

..........................................................
(Tandatangan Guru Besar/Pengetua )
Nama Penuh: ...................................................................................
Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ...................................................

UPP JPNNS 2016

BAHAGIAN F.
ANALISIS MAKLUMAT LAWATAN SEKOLAH
1.

Nama Sekolah

: ______________________________________________

2.

Telefon / Fax

: ______________________________________________

3.

Jumlah Guru

: ________ Sesi Pagi :_________ Sesi Petang : ________

4.

Jumlah Pelajar

: ________ Sesi Pagi :_________ Sesi Petang : ________

5.

Insuran dibayar pada (Jika ada) : ___________ No. Resit Rasmi: ____________

6.

Lokasi Sekolah

: Dalam Bandar / Luar Bandar

7.

Tarikh Lawatan

: ___________________________

8.

Bilangan Pelajar

: ___________________________

9.

Nama Ketua Lawatan

: ___________________________

Alamat

: ___________________________
___________________________

10.

No. Telefon Bimbit

: ___________________________

11.

Alamat Email

: ___________________________

12.

Kategori Destinasi Lawatan ( Tandakan pada yang berkaitan ) :


9.1 Sains Teknologi
9.2 Mercu Tanda
9.3 Galeri
9.4 Sejarah
9.5 Kesenian / Kebudayaan
9.6 Lain-lain

:
:
:
:
:
:

13.
14.

Waktu Lawatan
: Sekolah / Cuti Sekolah
Kali ke : _________
Penganjuran Kelab/Persatuan
: _________________________

15.

Taburan Peserta
Lelaki

Perempuan

Jumlah

Bil. Terlibat
M

Guru / Staf sokongan


Murid
Jumlah