Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 5 Mutiara
Kelas
Tema/Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Negara

Masa

8.40 9.40 pagi

Fokus

Standard Kandungan:
7.2 Perjuangan tokoh tempatan menentang British
Standard Pembelajaran:
7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang
penjajahan British.

K7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap perjuangan


pemimpin terdahulu.
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

a) Mengenali tokoh-tokoh tempatan yang menentang


penjajahan british.
b) Mengetahui latar belakang tokoh-tokoh.

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

EMK

Nilai Murni
Nilai patriotisme
KPS
- Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Menghargai tinggalan sejarah
TMK
Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Slaid dan lembaran kerja.

Penilaian
Refleksi

Murid melihat tayangan slaid gambar tokoh.


Murid diberi penerangan tentang latar belakang tokoh.
Melengkapkan lembaran kerja suai dan padan.
Perbincangan jawapan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI
Permulaan (5 minit)
1. Paparan video pendek, Kemerdekaan
Negara.
2. Guru bersoal jawab dengan murid:
a) Bagaimana mendapatkan kemerdekaan?
b) Siapakah pejuang kemerdekaan yang
kamu tahu?
- Jawapan murid.

EMK
Nilai Murni
- Bersyukur

CATATAN
BBM
Slaid Gambar Tokoh

EMK
- TKP
KB
- Menjana Idea
- Menghubung kait

Aktiviti 1 (10 minit)


1. Tayangan slaid gambar gambar tokoh.
a) Tok Janggut di Kelantan.
b) Datuk Bahaman di Pahang.
c) Dol Said di Negeri Sembilan.
d) Mat Salleh di Sabah.
e) Datuk Maharajalela di Perak.

TMK

BBM

- Menjana idea

Slaid Power Point

TMK

BBM

- Menghubungkait

- lembaran kerja

2. Murid diberi penerangan tentang latar


belakang tokoh.
Aktiviti 2 (10 minit)
1. Edaran lembaran kerja.
2. Murid memadankan gambar tokoh dengan
biodata tokoh berkenaan.
Contoh lembaran kerja
Penutup (5 minit)

Nilai

BBM

1. Perbincangan jawapan hasil kerja murid.

Patriotisme

-TMK

2. Murid menyanyikan lagu, Tanggal 31.


2. Rumusan dan refleksi.
Contoh lembaran yang telah disiapkan

-Muzik
Tanggal 31