Anda di halaman 1dari 38

1

Kata-kata Aluan Guru Besar


Perancangan Strategik adalah tulang belakang kepada pengurusan sekolah. Ia merupakan satu proses merancang hala tuju
organisasi yang kemudiannya akan menjadi panduan kepada semua guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan lebih berkesan. Perancangan Strategik ini juga adalah suatu agenda pengurusan pendidikan yang amat berkait rapat
dengan kecemerlangan dan kualiti akademik ke arah pancapaian matlamat pendidikan bertaraf dunia. Melaluinya setiap program
akademik yang bakal dilaksanakan hendaklah dirancang secara penuh sistematik bagi mencapai keberkesanannya dengan
melibatkan strategi, kaedah dan teknik yang digunakan dalam proses menyampaikan pelajaran.

Bagi SK. Tanjong Tualang, fokus Perancangan Strategik Lima Tahun ini lebih menekankan kepada pengurusan akademik yang
terancang rapi kerana sesungguhnya SK. Tanjung Tualang sentiasa berusaha ke arah melahirkan insan yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kecemerlangan, bertaqwa dan
sentiasa beriltizam untuk mencapai kecemerlangan. Walaupun sebilangan besar murid sekolah ini adalah dalam lingkungan tahap
sosio-ekonomi yang rendah, namun usaha yang padu serta jitu dengan penggemblengan tenaga para guru amatlah perlu demi
merealisasikan cogankata Ilmu Panduan Hidup

Perancangan Strategik

ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada sistem kawalan yang menentukan prestasi sekolah secara
keseluruhannya kerana ia berkaitan dengan membuat keputusan. Keputusan yang dibuat amat penting untuk menentukan hari
esok dan masa depan seterusnya.

Buku Perancangan Strategik ini dihasilkan dengan tujuan membolehkan para pendidik sekolah ini terus melaksanakan segala
program akademik yang dirancang ke arah pencapaian wawasan negara dengan lebih berkesan. Demi mencapai impian ini
keterlibatan dan komitmen setiap warga SK.Tanjung Tualang amatlah penting dan sangat-sangat diperlukan.
Semoga dengan usaha murni ini SK.Tanjung Tualang akan terus mengorak langkah ke hadapan dengan lebih gagah selaras
dengan kehendak visi dan misinya.

En.Yusri B.Zainol Abidin


Guru Besar

Sejarah Sekolah

Profil Sekolah

Retan Murid
TAHUN
PRA
1
2
3
4
5
6
JUMLAH

MELAYU

INDIA

CINA
L

5
3
12
12
8
9
13

14
8
5
11
3
9
6

62

56

ORG.AS
LI
L
P

62
56
118

MELAYU

LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH

2
1
3

20
11
17
25
11
19
19

64

58

122

LAIN-LAIN

JUMLAH

64
58
122

1
1

BILANGAN MURID BERAGAMA ISLAM


INDIA
CINA
ASLI

JUMLAH
BESAR

14
8
5
12
3
10
6

1
1

JUMLAH KECIL
L
P
6
3
12
13
8
9
13

JUMLAH PECAHAN MENGIKUT KAUM DAN JANTINA


MELAYU
INDIA
CINA
ASLI
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

JUMLAH

62
56
118

Analisis Pencapaian UPSR 2009 -2013


Subjek
Bahasa Melayu (Penulisan)

Bahasa Melayu (Pemahaman)

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

Bil.Murid
29
27
26
23
24
29
27
26
23
24
29
27
26
23
24
29
27
26
23
24
29
27
26
23
24

Bil.A
24
19
15
6
10
18
19
17
14
13
1
5
1
1
1
7
9
4
2
5
4
6
9
0
6

%A
82.8
70.37
57.7
26.1
41.7
62.1
70.37
65.4
60.9
54.2
3.4
18.52
3.8
4.3
4.2
24.1
33.33
15.4
8.7
20.8
13.8
22.22
34.6
0.0
25.0

Bil.Lulus
29
25
24
22
22
29
27
25
23
23
19
22
16
28
23
23
28
23
16
21
28
27
24
22
24

% Lulus
100.0
92.59
92.3
95.7
91.7
100.0
100.0
96.2
100.0
95.8
65.5
92.59
76.9
95.7
66.7
96.6
85.19
88.5
69.6
87.5
96.6

92.3
95.7
100.0

Pencapaian Sekolah
Tahun

Pencapaian
Sepak Takraw peringkat negeri (individu)

2012

Bola Baling(L12) peringkat daerah (2 orang)


Bola baling (P12) peringkat daerah

Hoki (L12) peringkat negeri( 3 orang)


Hoki (L12) separuh akhir daerah Kinta Selatan
Kompang formasi Naib Johan daerah Kinta Seltan

2013

Bola baling (L12) peringkat negeri (3 orang)


Sepak takraw(L12) peringkat daerah Kinta Selatan
Perkhemahan TKRS peringkat daerah Kinta Selatan.

JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN STRATEGIK


SK TG TUALANG 2014 2018
Pengerusi
EN YUSRI B ZAINOL ABIDIN
(Guru Besar)

Timbalan Pengerusi
EN.MD ALI SAFUDIN B.
MUSTAPHA
(PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi
EN AZAMMUDDIN B HARMAN
(PK HEM)
PN ROSHILA BTE NASRUDDIN
(PK Kokurikulum)

Pengurusan Kurikulum
PN NOR KHAMSIAH MOHD
DAUD

Pengurusan Kokurikulum
PN ROSHILA BTE
NASRUDDIN

Pengurusan HEM
EN.AZAMUDDIN B .HARMAN

Pengurusan Kewangan
PN ZULINA BT HJ SALLEH
(PT Kewangan)

Pengurusan Pejabat
PN ZURAINA BT HJ ZAINAL

Pengurusan
Kemudahan/Fizikal
EN AZAMUDDIN B. HERMAN

Pengurusan Sumber Manusia


EN.MD ALI SAFUDIN
MSTAPHA

Pengurusan Perhubungan
Luar
PN.NOOREKHYA

Pengurusan
EN.YUSRI B.ZAINOL ABIDIN

Pengurusan Pusat Sumber


PN FATIMAH YEOP
SHAHARUDIN

Pengurusan Pemulihan
CIK NUR FARRAH ZULKIFLI

Jawatankuasa Kerja Perancangan Strategik


Pengerusi
Naib Pengerusi

:En Yusri B Zainol Abidin


:En.Md.Ali Safudin B.Mustapha
En Azammudin B Harman
Pn Roshila Bte Nasruddin

Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

:Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud


:Pn Rozayu Bt Hamzan
Pn Fatimah Bt Yeop Shaharudin
En Abd Rahman B Mohaiddin
En Sahril Amar B Aman
Cik Siti Shabariah Bt Mohamed
En Ahmad Jailani B Darus
En Mohamed Nazri B Bidin
En Mohd Ramli B Abd Razak
En Abdul Jalil B Bashri
En Hendry Jayaker a/l Sanasi
Pn Norsahida Bt Osman
Cik Nur Farrah Bte Zulkifli
:En Khairul Azar B Ibarahim
Pn Noorekhya Bt hassim
Pn Hjh Aznida Bt Ahmad

Pencatat/Dokumentasi

1.0

Pengurusan Kurikulum

1.1

Bidang Bahasa

1.1.1
1.1.2

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

En.Md.Ali Safudin B.Mustapha [Pengerusi]


Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud [Setiausaha]

En Abd Rahman B Mohaiddin


Pn Hjh Aznida Bt Ahmad

1.2

Bidang Sains Sosial


1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.3

Pendidikan Islam
Pend. Seni Visual
PJK
Pend. Moral
Sivik dan Kewarganegaraan

Bidang Sains Matematik


1.3.2
1.3.3

Matematik
Sains

2.0

Pengurusan Kokurikulum

2.1

Persatuan dan Kelab


2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2

En Mohd Ramli B Abd Razak


Pn Fatimah Bt Yeop Shaharudin
E Abd Jalil B Bashri
Pn.Hjh.Aznida Bte Ahmad
Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pendidikan Islam

En Sahril Amar B. Aman


Pn Rozayu Bt Hamzan
: Pn Roshila Bte Nasrudin [Pengerusi]
Cik Siti Shabariah Bt Mohamed [Setiausaha]

: En Abd. Rahman B. Mohaiddin


: Pn Hjh Aznida Bt Ahmad
: En Khairul Azar B Ibarahim
: Pn Nor Khamsiah Bt Mohd Daud
: En Mohd Ramli B.Abd.Razak

Unit Beruniform
2.2.1
2.2.2

Tunas Kadet Remaja Sekolah


Pergerakan Pengakap

: En Sahril Amar B Aman


: En Abd Rahman B Mohaiddin

10

2.3

Sukan dan Permainan


2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

3.0

7.0
8.0
9.0
10.0

: En Abd Rahman B Mohaiddin


: En Mohd Ramli B Abd Razak
: Pn Fatimah Yeop Shaharudin
: En Sahril Amar B Aman

Pengurusan HEM
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.0
5.0
6.0

Bola Sepak
Bola Baling
Bola Jaring
Sepak Takraw

Disiplin
UBK
Lembaga Pengawas
SPBT
Pengurusan Kantin
Kesihatan, Kecemasan,
Kebakaran

Pengurusan Kewangan
Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat
Pengurusan Kemudahan / Fizikal
Sekolah
Pengurusan Sumber Manusia
Perhubungan Luar
Pusat Sumber
Pemulihan

: En Abd Rahman B Mohaiddin


: En Mohd Yussuf b Taib
: En Abd Rahman B Mohaiddin
: En Hendry Jayaker A/L Sanasi
: Pn Hjh Aznida Bt Ahmad
: En Sahril Amar B Aman

Pn Zulina Bt Hj Salleh
Pn Zuraina Bt Hj Zainal
En Mohd Yusuf B Ramly
En.Md.Ali Safudin B.Mustapha
Pn Noorekhya Bt Hassim
Pn Fatimah Bt Yeop Shaharudin
Cik Nurfarrah Bte Zulkifli

11

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap


keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

12

Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera"

13

Misi Sekolah

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang


Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Mematuhi Aspirasi
Negara"
14

Matlamat Sekolah

MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAHDAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG


BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI
DAN BERKESAN
BERUSAHA MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG
BERUSAHA MEWUJUDKAN IKLIM PERSEKITARAN YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT
BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIKDAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID
YANG CEMERLANG

15

Bendera Sekolah

Bendera SK Tg Tualang adalah warna putih. Saiz bendera adalah 2 m x 1 m.


Lambang sekolah diletakkan di tengah-tengah bendera

16

Lagu Sekolah

Cogan Kata Sekolah

LAGU SEKOLAH

COGAN KATA SEKOLAH :

ILMU PANDUAN HIDUP


Megahmu SKTT berkobar dalam jiwa,
Kami anak bangsa berikrar,
Memberi yang terbaik untuk cita-cita,
Janji kami guru ibu bapa.
Walaupun tersungkur kami tidak rela,
Bingkas kami bangun semula,
Berbekal senjata di dalam dada,
SKTT sentiasa berjasa.
Kami anak bangsa mulia,
Budi pekerti akhlak dijaga,
Untuk agama, bangsa dan negara,
SKTT yang tercinta.
Walaupun tersungkur kami tidak rela,
Bingkas kami bangun semula,
Berbekal senjata di dalam dada,
SKTT sentiasa berjasa.
SKTT sentiasa berjasa.

Sesuai dengan matlamat Pendidikan dan cita-cita Negara iaitu


untuk melahirkan warganegara yang' Berguna'. Sekolah
Kebangsaan Tg Tualang telah berpegang pada slogan' ILMU
PANDUAN HIDUP ' dalam tugas melahirkan warga yang dicitacitakan sebagaimana tersebut di atas. Berdisiplin dan berusaha
merupakan dua faktor yang paling penting bagi mencapai
kejayaan dan ianya tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan.
Kejayaan seorang warga tidak lengkap tanpa kesanggupan
berbakti kepada Bangsa, Negara dan Manusia sejagat sesuai
dengan tahap kejayaan yang dicapai. Oleh itu adalah menjadi
cita-cita Sekolah Mkebangsaan Tanjung Tualang agar lepasan
institusi pendidikan ini menepati matlamat pendidikan negara kita
setelah melalui latihan dan didikan diperingkat sekolah.

17

Etika kerja Warga Sk Tanjong Tualang

Berkhidmat dengan niat yang baik


Bertingkah laku dengan berbudi bahasa
Sentiasa berusaha ke arah kebaikan
Memperkotakan apa yang dikata
Berdisiplin dan beradab
Bertanggungjawab dan Berakauntabiliti

Piagam Pelanggan Sk Tanjung Tualang


Murid

Mewujudkan dan melaksanakan sistem pendidikan yang terbaik selaras dengan dasar semasa Kementerian Pelajaran
Malaysia.
Memastikan anak didik sekolah ini menjadi insan yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia.
Meningkatkan kualiti dan tahap profesionalisma kami.
Mewujudkan komunikasi yang baik dan berkesan dengan komuniti dan agensi lain.
Memastikan sekolah sentiasa selamat dan kondusif dari aspek infra, perkhidmatan dan layanan untuk keselesaan
murid dan pelanggan.
Mewujudkan budaya sekolah penyayang dan perihatin.
Guru Dan Staf

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Memastikan guru yang baru dilantik, menerima gaji dalam masa kurang 3 bulan.
Mengadakan sesi perkembangan staf dan kursus motivasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
Memastikan urusan pengesahan jawatan staf dibuat dalam masa 1-3 tahun.
Memastikan semua guru mendapat buku rekod mengajar, jadual waktu persendirian sehari sebelum sesi persekolahan
bermula.
Membekalkan maklumat sekolah dan buku senarai tugas kepada guru dan staf baru.
Memberikan ganjaran yang sesuai mengikut prestasi dan peluang peningkatan kerjaya kepada semua staf.
18

Ibu Bapa
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa satu minggu.
Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pelajaran anak-anak dalam masa 4 minggu
setiap kali selepas peperiksaan dijalankan.
Memastikan perkhidmatan di kaunter akan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 30 minit.
Mengadakan permuafakatan dengan ibu bapa/penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
Setiap cadangan/usul yang munasabah akan dibincangkan dalam Mesyuarat Agung PIBG.
Sistem penyampaian maklumat peperiksaan murid diberi sebanyak 2 kali setahun.

Komuniti
i.
ii.
iii.

Memberi layanan dan perkhidmatan terhadap aktiviti kemasyarakatan mengikut keperluan dan kesesuaian semasa.
Memberi peluang pihak komuniti menyampaikan taklimat mengenai peluang pekerjaan di tempat mereka sekurangkurangnya sekali setahun.
Menyediakan program Mesra Komuniti sekali setahun.

Pihak Berkepentingan
i.
ii.
iii.

Meletakkan segala maklumat terkini dari pihak berkepentingan di papan kenyataan guru selepas 2 hari diterima.
Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, JPN dan KPM mendapat maklum balas dalam tempoh 3
hari.
Memberi kerjasama dalam melaksanakan program kecemerlangan murid yang dianjurkan oleh PPD, JPN dan KPM.

19

Analisis Persekitaran (SWOT) Bidang: KEWANGAN

Dalaman

Luaran
PELUANG:
Kemudahan kewangan yang kukuh.
Sumbangan dari pihak swasta.
Kedudukan kewangan PIBG yang kukuh.
CABARAN:
Tekanan dari pihak pembekal berhubung
bayaran bil-bil.
Campur tangan PIBG dalam pengurusan
kewangan.

KEKUATAN:
Guru Besar mempunyai asas
pengurusan yang kuat dan
berpengalaman.
Barisan guru yang bersemangat,
komited, efektif dan efisyen.
Budaya kerja positif dalam
kalangan seluruh warga sekolah.
Kerani kewangan celik komputer
Kemudahan mesin cetak dan
komputer
Strategi SO

KELEMAHAN:
Kerani kewangan yang baru dan kurang
pengalaman.
Pembayaran melebihi dari peruntukan.
Kerani yang berkursus tiada pengganti

Meningkatkan kemahiran mengurus


kewangan

Mempastikan penemuan audit berkurangan

Strategi SC

Strategi WC

Strategi WO

PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN PEJABAT DAN KEWANGAN 2015 -2018


Isu Strategik

Kecekapan
pengurusan
Pejabat perlu
Dipertingkatkan
lagi

Matlamat (KRA)

Meningkatkan
kecekapan
Pengurusan pejabat

Objektif

4.1.
Mempertingkatkan
Kualiti perkhidmatan
kaunter

4.2. Meningkatkan
keberkesanan
pengurusan fail

Pengurusan
kewangan
Belum efisyen
sepenuhnya

Memastikan
pengurusan
Kewangan lebih
efisyen.

KPI
Bilangan aduan
pelanggan
Peratus kepuasan staf
Peratus kepuasan
pelajar
Tempoh menunggu
untuk mendapat
perkhidmatan

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 min

3 min

3 min

3 min

3 min

Tempoh mengesan fail

10 min

5 min

3 min

3 min

3 min

Tempoh kemasukan
surat kedalam fail
berkenaan

3 hari

2 hari

2 hari

1 hari

1 hari

Jangkamasa surat diedar


Untuk tindakan.

2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

10

4.2.1 Memastikan
Bilangan
Semua pembelian
ketidakpatuhan
Mematuhi peraturan
4.2.2 Mempercepatkan Bilanganhari
bayaran
4.2.3. Mengurangkan
tempoh pembayaran
balik perbelanjaan
runcit.
4.2.4. Memastikan
tiada audit berteguran

Bilangan hari bekerja

Bilangan audit
berteguran

TOV

2015

100%

Sasaran
2016

1 hari

Analisis Persekitaran (SWOT) Bidang: SUMBER MANUSIA


KEKUATAN:
Dalaman
Guru Besar mempunyai asas
pengurusan yang kuat dan
berpengalaman.
95% guru tinggal kurang 25km
dari sekolah.
Barisan guru yang
bersemangat, komited, efektif
dan efisyen.
Guru celik komputer dengan
kemudahan pencetak dan
Luaran
komputer disediakan.
Guru mencukupi dan 30%
adalah siswazah terlatih.
PELUANG:
Strategi SO
Majoriti Ibu bapa prihatin dengan
Memantapkan teknik dan
kemajuan sekolah.
kemahiran guru melaksanakan
PIBG aktif memajukan sekolah.
Jawatankuasa kemajuan kampung turut P&P.
membantu sekolah.
CABARAN:
Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam
aktiviti.
Pengaruh gejala sosial yang negatif di
luar sekolah.
Kesedaran kepentingan pendidikan
dalam kalangan ibu bapa masih rendah.
Masyarakat yang lebih mengutamakan
material.

Strategi SC
Meningkatkan bilangan guru yang
melaksana dan menghasilkan KT

KELEMAHAN:
Guru kurang pengalaman.
Agihan tugas guru tidak seimbang
dalam jawatankuasa sekolah.
Guru terpaksa mengajar mata
pelajaran bukan opsyen.
Guru mengadu beban kerja banyak.
Kekerapa guru keluar untuk kursus
atau urusan rasmi.

Strategi WO
Meningkatkan Guru dan staf
mengamalkan budaya kerja yang lebih
berkualiti
Strategi WC

PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 2015 - 2018


Isu Strategik
Kompetensi dan
Komitmen semua
Kakitangan dalam
Oganisasi masih
perlu ditingkatkan

Matlamat (KRA)

Objektif

Membangunkan
Modal Insan
berkualiti

Sasaran

KPI

Peratus staf melepasi


tahap 80% SKPM.

6.1. Meningkatkan
kompetensi

Peratus staf
cemerlang
berdasarkan LNPT
(85% keatas)

Peratus staf
mengikuti
Kursus dalam
perkhidmatan. (Sijil)

TOV

2015

2016

2017

85%

90%

95%

95%

90%

95%

95%

100%

15
Orang

18
orang

20
orang

85%

12 orang

12
orang

Bilangan guru yang


menghasilkan
inovasi.

6.2. Meningkatkan
motivasi

Indeks kepuasan
staf (%)

6.3. Meningkatkan
pengetahuan

Skor pencerapan(%)

90

95

100

2018
95%

100

100

Analisis Persekitaran (SWOT) Bidang:PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL


Dalaman

Luaran

KEKUATAN:
Guru Besar mempunyai asas
pengurusan yang kuat dan
berpengalaman.
Kelengkapan dan pembangunan
fizikal yang menyeluruh.
Guru dan staf bekerjasama
dalam membangunkan sekolah.
Prasarana sekolah yang selesa.

KELEMAHAN:
Guru baru kurang pengalaman dalam
pengurusan fizikal sekolah.
Masih perlu penyelenggaraan fizikal
sekolah.
Kos yang tinggi dalam
penyelenggaraan.
Sukar mengekalkan prasaraana sekolah
yang selesa.
Terdapat kemudahan prasarana
sekolah yang usang.
Strategi WO

PELUANG:
Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak
swasta.
Kewangan PIBG yang kukuh.

Strategi SO
Meningkatkan keceriaan dan
kemudahan dalaman persekitaran
sekolah

Memperkasakan kesedaran keceriaan


yang tinggi di kalangan warga sekolah.

CABARAN:
Sumbangan pihak swasta memerlukan
kecekapan pengurusan.
Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan
sesuatu untuk kepentingan peribadi.
Segelintir ahli komuniti setempat tidak
mengambil perhatian dalam apa jua
aktiviti sekolah.

Strategi SC

Strategi WC

Meningkatkan kualiti pengurusan


pejabat

Memperkukuhkan lagi rekod rekod


pengurusan pejabat berkenaan
kemudahan asas dan keperluan sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 2015-2018


Isu Strategik
Aspek pengurusan
Persekitaran dan
Kemudahan fizikal
perlu
ditingkatkan.

Matlamat
(KRA)
Meningkatkan kualiti
pengurusan
persekitaran dan
kemudahan
fizikal sekolah bagi
mewujudkan iklim
sekolah yang
konduksif

Objektif
5.1. Meningkatkan
kualiti pengurusan
penyelenggaraan

KPI
Bilangan kekerapan
penyeliaan setahun
Bilangan aduan
kerosakan

5.2. Memastikan
kemudahan fizikal
selamat untuk
digunakan warga
sekolah
5.3. Menaiktaraf
kemudahan fizikal
sekolah

5.4. Menyediakan
sistem perhubungan
telekomunikasi
diseluruh kawasan
sekolah.

TOV
2

2015
3

Sasaran
2016
3

2017
3

2018
3

Kekerapan peralatan
yang diselenggara

Kekerapan bangunan
disenggara

Bil kes kemalangan

Bilangan aduan

Bilangan program
yang berkaitan
dengan keselamatan
fizikal
Bilangan kemudahan
yang dinaiktaraf
Bilangan sistem
siaraya yang ada di
sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR 2015-2018


IsuStrategik
Jalinan hubungan
dan kerjasama
pihak sekolah
dengan pihak luar
masih boleh
dipertingkatkanla
gi

Matlamat (KRA)
Mewujudkan
perkongsian pintar
antara pihak
sekolah dengan
komuniti luar

Objektif
1.Meningkatkan
lagi hubungan
pihak sekolah
dengan ibubapa
pelajar
2.Meningkatkan
bilangan jaringan
dengan sekolah
dalam Negara dan
luar negara
3.Meningkatkan
bilangan jalinan
dengan institusi
pendidikan /NGO
dalam dan luar
negara

KPI
Bilangan
program/aktiviti

Bilangan jaringan
dlm
Negara

Bilangan jalinan
dalam Negara

Sasaran

TOV
2015

2016

2017

2018

PERANCANGAN STRATEGIK KEBITARAAN SEKOLAH 2015-2018


( BAHASA INGGERIS)

Isu Strategik
1.Prestasi

akademik dalam
peperiksaan
awam dan
dalaman belum
mencapai tahap
membanggakan
di peringkat
PPDKS

2.Kesukaran
pelajar
Berkomunikasi
dalam Bahasa
Inggeris

Matlamat (KRA)
Meningkatkan
keputusan
akademik yang
lebih cemerlang
khususnya dalam
UPSR

Meningkatkan
jumlah pelajar
yang boleh
berkomunikasi
dalam
Bahasa Inggeris

Objektif

KPI

Sasaran

TOV
2015

2016

2017

2018

90%

95%

97%

98%

100%

UPSR -3 orang
15.79% mendapat A

26%

30%

35%

40%

80% pelajar dapat


berkomunikasi
dengan baik dalam
Bahasa Inggeris

10%

15%

18%

20%

25%

100% lulus
Meningkatkan
pencapaian
pelajar dalam
peperiksaan UPSR

Pelajar boleh
berkomunikasi
dengan
Yakin dalam
B.inggeris

ANALISIS PERSEKITARAN(SWOT) BIDANG KURIKULUM

Dalaman

Luaran
(O)PELUANG:
Ibu bapa mementingkan pelajaran
anak-anak mereka
Sokongan kewangan daripada PIBG
Sekolah satu sesi boleh adakan
kelas tambahan waktu petang
(C)CABARAN:

Ekspektasi ibu bapa terhadap


sekolah tinggi
Masih ada ibu bapa menyerahkan
anak mereka 100% ke sekolah

(S)KEKUATAN:
% Kelulusan UPSR meningkat
berterusan
Pencapaian BM dalam UPSR 95%
100% guru mempunyai
pengalaman lebih 5 tahun
100% guru berbudaya kerja
positif
Kehadiran murid melebihi 95%

(W)KELEMAHAN:
Pencapaian UPSR dari segi semua A
belum capai 20%
Segelintir guru tidak bersikap
inisiatif
Guru tidak dapat menumpu
sepenuhnya P&P kerana terlalu
banyak aktiviti

Strategi SO

Strategi WO

1. Meningkatkan pencapaian
akademik dengan kerjasama
antara guru dan ibu bapa.
2. Meningkatkan penggunaan ICT
semasa P&P dengan sokongan
PIBG
Strategi SC

3. Meningkatkan pencapaian 5A
melalui pengiktirafan dan insentif
oleh PIBG

4. Memastikan P&P dijalankan


dengan berkesan melalui
perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru

Janakan strategi yang sesuai jika ada

Strategi WC

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 - 2018


BIDANG KURIKULUM

Isu Strategik
Kecemerlangan
akademik murid
masih belum
mencapai tahap
yang diingini
sekolah dan pihak
berkepentingan

Matlamat (KRA)
1. Kecemerlang
akademik
murid.

Objektif
1.1 Meningkatkan
peratusan dan
bilangan murid
mendapat 5A
dalam UPSR.
1.2 Meningkatkan
GPS UPSR
sebanyak ..
2.1 % dan bilangan
program
peningkatan
akademik yang
dilaksanakan
dengan berkesan
dalam setahun

2.Meningkatkan
kecekapan
pengurusan
kurikulum

2.2 % dan bilangan


program panitia
yang dilaksanakan
dengan berkesan
dalam setahun

KPI

TOV

2015

Peratus dan
bilangan murid
mendapat 5A.

14.81%

15.79%

UPSR

4 orang

3 orang

GPS
UPSR

1.93

1.87

88.9%

100%

Bilangan program

Peratus program

80%

100%

Bilangan program

Peratusan program

Sasaran
2016
2017

2018

Isu Strategik

Matlamat (KRA)

Objektif

KPI

Sasaran

TOV
2015

2.3 Bilangan
pencerapan guru
dalam setahun
2.4 % guru yang
mendapat skor
cemerlang dalam
pencerapan
2.5 % program
yang mematuhi
jadual yang
dirancang
2.6 Bilangan
aktiviti Pusat
Sumber dalam
sebulan
2.7 % murid yang
mendapat sijil
Nilam

Sekurangkurangnya 2 kali

100% guru skor


cemerlang
100% program
panitia mematuhi
jadual

1 aktiviti

80% murid Tahun 5


mendapat Nilam

2016

2017

2018

85%

90%

95%

95%

97%

80%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

85%

90%

95%

Isu Strategik

Matlamat (KRA)

Objektif
2.8 % pencapaian
SKPM
2.9 Bilangan
Latihan Dalam
Perkhidmatan
(LDP) setahun
2.10 Bilangan
Mesyuarat JK
Kurikulum dan
panitia setahun

KPI

Skor cemerlang

7 kali setahun

100% program
panitia mematuhi
jadual

Sasaran

TOV

100%

7 kali

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

7 kali

8 kali

8 kali

9 kali

Analisis Persekitaran SWOT Bidang: HEM


Dalaman

Luaran

(O)PELUANG:
Ibu bapa yang berpendidikan membantu
mengawal prestasi hal ehwal murid.
Pengurusan PIBG yang efektif dapat
membentuk persekitaran kondusif.
Kerjasama penjaga yang baik dengan
pihak sekolah membantu dalam
pengurusan HEM.

(S)KEKUATAN:
Disiplin sekolah terkawal
Pengurusan buku teks cekap.
Pengurusan bantuan pelajar baik
Amalan-amalan baik telah membantu
membentuk sahsiah yang baik.
Kebajikan murid yang maksimum telah
diberikan.
Kawasan persekitaran yang kondusif
menjurus kepada keselamatan padu.
Pengurusan HEM keseluruhannya cekap
dan efisyen.
Kehadiran murid yang cemerlang.
Strategi SO

(W)KELEMAHAN:
Terdapat murid sering
sakit.
Terdapat jawatankuasa
yang masih belum mantap
dalam pengurusan HEM.

Mengekalkan kehadiran cemerlang


murid dengan kerjasama ibubapa.
Ibubapa mesti mengambil peluang
dalam segala kepentingan murid di
sekolah.

Mengekalkan kehadiran
cemerlang murid dengan
kerjasama PIBG

Strategi WO

PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID 2015 -2018


NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator
Pencapaian

Sasaran (ETR)
TOV

2015

2016 2017

2018

Ambil
ringan
kehadiran
ke sekolah

Bilangan
kehadiran
tidak statik

Mengurangkan
kes ponteng
minima
menjelang 2014

Meningkatkan
kesedaran
kehadiran ke
sekolah

Kehadiran
murid

96

98

98

100

100

Masih ada
murid
melakukan
kesalahan
Disiplin
yang ringan

10% murid
sering
melakukan
kesalahan
disiplin
ringan

Memastikan 0%
murid
melakukan
kesalahan
ringan

Sering membuat
program kauseling
dan program
mentor mentee

0% murid
terlibat disiplin
ringan

98

100

100

100

100

Analisis Persekitaran SWOT Bidang: KOKURIKULUM DAN SUKAN


Dalaman

Luaran

KEKUATAN:
KELEMAHAN:
.
Guru Besar mempunyai asas pengurusan
Sebahagian guru kurang
yang kuat dan berpengalaman.
kemahiran melatih murid
Barisan guru yang bersemangat, komited,
dalam permainan
efektif dan efisyen.
tertentu.
Kemudahan peralatan sukan yang

Kurang latihan
mencukupi.
Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam
bidang kokurikulum .
Pencapaian kokurikulum (1M1S) seperti
hoki, bola baling sehingga peringkat
daerah.

PELUANG:

Strategi SO

Strategi WO

Sokongan dan kerjasama sepenuhnya


waris dari segi moral dalam semua
penyertaan dan pertandingan.

Meningkatkan kemahiran bermain dan daya


tahan...

......................

CABARAN:
Strategi SC
Ibu bapa kurang menggalakkan anakanak mereka aktif dalam kokurikulum. Meningkatkan kemahiran asas(permainan)
Tiada kesungguhan dalam aktiviti yang dan lanjutan ilmu pengakap dan tKRS
diceburi

Strategi WC

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2014 2018


ISU STRATEGIK
Pencapaian
murid dalam
bidang
kokurikulum
masih lagi pada
tahap minimum
dan perlu
dicemerlangkan
pada masa
hadapan

MATLAMAT (KRA)
Pencapaian
murid dalam
bidang
kokurikulum

OBJEKTIF
1.
Meningkatkan
pencapaian
dalam sukan
dan permainan

KPI

TOV

2015

SASARAN
2016
2017

2018

1.1 Pasukan
Hoki(L)
(i) Peringkat Zon
(ii) Peringkat
Daerah
(iii) Peringkat
Negeri

ketiga

Ketiga

Naib
Johan

Johan

Johan

1 orang

2 Orang

3 Orang

3 Orang

Ketiga

Naib
Johan

Johan

Johan

(iv) Kebangsaan

1.2 Bilangan
pelajar yang
mewakili
(i) Peringkat
Daerah
(ii) Peringkat
Negeri

(iii) Kebangsaan

1.3 Pasukan Bola


Baling (P)
(i) Zon
(ii) Peringkat
Daerah
(iii) Peringkat
Negeri
(iv) Kebangsaan

Penyerta
an

Penyerta
an

Ketiga

Naib
Johan

Johan

ISU STRATEGIK

MATLAMAT (KRA)

OBJEKTIF

KPI

TOV

2015

SASARAN
2016
2017

2018

1.4 Bilangan
pemain yang
mewakili
(i) Zon
(ii) Peringkat
Daerah
(iii) Peringkat
Negeri

(iv) Kebangsaan
2. Meningkatkan
pencapaian dalam
Badan Beruniform

3. Meningkatkan
pencapaian dalam
Kelab dan
Persatuan

2.1 Bilangan
peserta Badan
Beruniform
mencapai
peringkat
Daerah :
2.2 Bilangan
peserta Badan
Beruniform
mencapai
peringkat Negeri
:
3.1 Kelab dan
Persatuan
mencapai
peringkat Zon :

Johan

Naib Johan

Ketiga

/
/

ISU STRATEGIK

MATLAMAT (KRA)

OBJEKTIF

KPI

TOV

SASARAN
2015

2016

2017

2018

97%

99%

100%

100%

Johan
Naib Johan
Ketiga
3.3 Bilangan
aktiviti Kelab dan
Persatuan
mencapai
peringkat Negeri
Johan
Naib Johan
Ketiga
Kehadiran
murid
dalam aktiviti
kokurikulum

100%

95%