Anda di halaman 1dari 1

NAMA

NOMBOR MATRIK

BULAN DAN
TAHUN
PENDAFTARAN

PUSAT

TUGASAN

GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

Y.A.B TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN (1970-1976)

TARIKH AKHIR
SERAHAN

PERTEMUAN

PJJ UUM

TARIKH
PENERIMAAN

NAMA PENSYARAH
NOMBOR SOALAN

MARKAH ASAS

MARKAH DIPEROLEHI