Anda di halaman 1dari 11

Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:Memahami aspek-aspek penting yang perlu diberi

perhatian
dalam perundingan global.
Memahami dan membezakan antara gaya-gaya
perundingan
global yang wujud.
Menghuraikan tentang gaya perundingan yang
berbeza-beza.

Kita berunding hampir setiap masa di dalam setiap


perkara. Kita juga perlu tahu bahawa setiap orang
adalah berbeza dan setiap perundingan adalah
berbeza-beza. Ini menyebabkan kita sepatutnya
perlu menguasai cara terbaik untuk berunding.
Seorang perunding yang baik perlulah mengetahui
dan dapat mengenal pasti gaya perundingannya
dan gaya perundingan yang dipilih oleh pihak lain.
Pengetahuan ini boleh digunakan untuk membina
hubungan dan akhirnya membolehkan mereka
mencapai matlamat mereka si dalam perundingan
yang dijalankan.

Definisi Perundingan
Apa yang dimaksudkan dengan
perundingan dan apa yang berlaku
semasa rundingan adalah berbeza diantara
satu budaya dengan budaya
lain.

Pemilihan Perunding
Protokol
Komunikasi
Masa
Kecenderungan kepada Risiko
Kumpulan Lawan Individu
Bentuk Perjanjian

Uncertainty Voidance
Masculinity-Feminity
Power Distance
Individualism/Collectivism

Monochronic
Polychronic

Environment Context
Immediate Context

Gaya
Gaya
Gaya
Gaya

Perundingan
Perundingan
Perundingan
Perundingan

Amerika Syarikat
Jepun
Cina
Eropah

Budaya Amerika Latin, Eropah Mediterranean, Afrika


dan Asia, perhubungan rapat adalah amat penting bagi
sesuatu rundingan.
Dari segi gelagat, Amerika Utara biasanya tidak begitu
formal, terbuka dan berterus terang manakala Eropah
agak kurang berterus terang dan terbuka.
Manakala Eropah Timur, Timur Tengah, Afrika tergolong
dalam kategori budaya masa polychronic.
Walau bagaimanapun, Jepun tergolong dalam kategori
ini bagi aspek membina hubungan manakala bagi halhal lain, mereka sangat menepati masa.