Anda di halaman 1dari 6

LATIH TUBI SAINS TINGKATAN 2

TAJUK: DUNIA MELALUI DERIA KITA

NAMA: ___________________________________
TINGKATAN:______________

LATIHAN 1
1. Nyatakan lima organ deria manusia.
____________________________________
2. Apakah organ deria yang mengesan bunyi?
___________________________________
3. Apakah rangsangan yang dikesan oleh hidung?
Bolehkah ia mengesan cahaya?
______________________________________
4. Apakah organ deria yang digunakan semasa
a) bermain bola?
_____________________________________
b) makan?
______________________________________
LATIHAN 2
1. Nyatakan istilah yang diterangkan oleh pernyataan ini.
a) Perubahan di persekitaran
_________________________________________________________________________
b) Organ yang mengesan rangsangan
_________________________________________________________________________
c) Mesej elektrik yang dihasilkan oleh reseptor
__________________________________________________________________________
d) Reaksi yang berlaku selepas menerima rangsangan
___________________________________________________________________________

2. a) Nyatakan rangsangan yang diterima semasa menonton tv.


____________________________________________________________________________
b) Jake suka memakan laksa. Apakah jenis rangsangan yang diterimanya semasa makan?
____________________________________________________________________________

LATIHAN 3
Isi tempat kosong di bawah.
1. Kulit ialah organ deria .
2. Terdapat lima jenis . di dalam kulit yang peka terhadap rangsangan tertentu.
3. Kepekaan kulit bergantung pada . epidermis dan reseptor pada kulit.
4. Semakin . epidermis, semakin peka kulit terhadap rangsangan.
5. Semakin reseptor pada kulit, semakin peka kulit terhadap rangsangan.
LATIHAN 4
Lengkapkan pernyataan di bawah.
1. _________________kita adalah organ deria bau.
2. Ia boleh mengesan_______________di udara .
3. Reseptor bau terletak di atas_______________.
LATIHAN 5
Tandakan pada pernyataan yang betul dan X pada pernyataan yang salah
1. Hanya terdapat tiga jenis tunas rasa di dalam lidah. ( )
2. Bahagian lidah yang berlainan peka terhadap rasa yang berlainan. ( )
3. Deria bau dibantu oleh deria rasa. ( )
4. Lidah tidak dapat merasa makanan kering. ( )
5. Tunas rasa terletak di atas rongga mulut. ( )

LATIHAN 6
1. Bahagian manakah dalam telinga yang tidak terlibat dalam pendengaran?
__________________________________________________________________
2. Mengapakah kedua-dua belah telinga perlu ditutup apabila mendengar bunyi yang kuat?
__________________________________________________________________
3. Apakah yang berlaku sekiranya bendalir dalam koklea bergetar?
__________________________________________________________________
4. Urutan di bawah adalah mekanisma pendengaran manusia. Lengkapkan urutan tersebut.
Bunyi

gegendang telinga

koklea

otak

R=
S=
T=
U=
V=
LATIHAN 7
1. Apabila cahaya bergerak melalui medium yang lebih tumpat ke satu medium yang kurang
tumpat, kelajuan cahaya _____________ ; ia dibiaskan ____________ garis normal.
2. Had penglihatan kita dimana otak tidak dapat mentafsirkan dengan tepat apa yang dilihat oleh
mata:_________________________
3. Bahagian pada retina yang tidak mempunyai sel- sel reseptor dan tidak dapat mengesan
imej:_____________________
4. Kecacatan mata dimana pesakit hanya boleh melihat objek dekat dengan jelas tetapi objek
jauh kelihatan kabur:________________________
LATIHAN 8

Helang

Kambing
Singa
Ayam
Arnab
Kucing
Ikan
Kerbau
Monyet
Badak

Kelaskan haiwan-haiwan di bawah mengikut jenis penglihatan.

LABEL DENGAN BETUL

Anda mungkin juga menyukai