Anda di halaman 1dari 4

KESEIMBANGA

Pengukuran Im bangan
Menurut Ahmad Hashim (2004), imbangan adalah
keupayaan mengekalkan keseimbangan badan
mengatasi daya tarikan graviti.
Dalam sesetengah kedudukan, keseimbangan juga
dipengaruhi oleh kekuatan badan.
Jika otot yang menyokong tidak mampu menanggung
berat badan atau sebahagian badan maka
keseimbangan akan menjadi terhad.
Imbangan yang lemah semasa melakukan pergerakan
mudah menghadapi kecederaan. Sebagai contoh,
semasa fasa pendaratan selepas melakukan lompatan,
pergelangan kaki mudah tercedera jika imbangan badan

Jenis Keseim bangan


IMBANGA
N
STATIK

keupayaan untuk mengekalkan


keseimbangan ketika kedudukan
badan berada dalam keadaan
tetap dan tidak berubah

DINAMI
K

imbangan badan yang tetap


semasa melakukan pergerakan.

U jian U ntuk M enam bahkan Keseim bangan


Ujian Dirian Bangau (Stork Stand Test)
Ujian Imbangan Dinamik
Ujian Imbangan Batang Titian (Beam Balance Test)
Ujian Lompat Heksagon