Anda di halaman 1dari 3

Yearly Planner

: 2016

Bidang

: Ko-Kurikulum

Nama Kelab Permainan

: Olahraga

N
o

Jenis Projek/
Aktiviti

Objektif

Deskripsi

Target
Pelajar

Tarikh/Temp
at

Hasil Aktiviti

Kewanga
n
(Jumlah
dan
Punca)
--

Pengenalan

Individual/
Kumpulan

Ahli
Kelab

Mac / Bilik
Seni/Padang

Pelajar dapat
menyatakan tentang
pelbagai jenis
permainan dan
mengenali permainan
olahraga secara
mendalam

Padang
Permainan

Individual/
Kumpulan

Ahli
Kelab

April/ Bilik
Seni/Padang

Pelajar dapat
menyatakan serta
mengenal pasti
tentang ukuran
padang serta tempat
untuk olahraga

Lari Pecut
100 m/200
m/400 m

Individual/
Kumpulan

Ahli
Kelab

Mei/ Bilik
Seni/ Padang

Pelajar dapat
menunjukkan lari
pecut secara betul
serta mencatat masa
yang terbaik bagi
individual.

Lari Berpagar

Pelajar akan
mengenali
Apa itu
Olahraga?
Sedikit
Sebanyak
Tentang
Olahraga
Pelajar akan
Mengetahui
tentang
keluasan
padang
Peraturan
berada di atas
padang
Pelajar akan
Mengetahu
tentang lari
pecut serta
peraturan
Aktiviti lari
pecut
Pelajar akan

Individual/

Ahli

Jun/Bilik

Pelajar dapat

Lompat Jauh

Lompat
Tinggi

Lontar Peluru

Sukan
Olahraga

Mengetahui
tentang lari
berpagar
secara
mendalam
Menjalankan
latihan lari
berpagar
Pelajar akan
Mengetahui
tentang
lompat jauh
serta
peraturannya
Praktikum
untuk lompat
jauh
Pelajar akan
Mengetahui
peraturan
lompat tinggi
serta
mempraktikan
nya
Pelajar akan
Menunjukkan
cara lompatan
tinggi secara
betul
Mengetahui
peraturannya
secara
mendalam
Pelajar akan
Melakukan

Kumpulan

Kelab

Seni/ Padang

mengetahui cara lari


berpagar secara
betul, peraturannya
dan menjalankan
praktikum.

Individual/
Kumpulan

Ahli
Kelab

Julai/ Bilik
Seni/ Padang

Pelajar dapat
menunjukkan cara
lompat jauh secara
betul, peraturannya.
Melakukan latihan
lompat jauh.

Individual/
Kumpulan

Ahli
Kelab

Ogos/ Bilik
Seni/ Padang

Mengenali barangan
lompat jauh serta
gaya lompatan cara
betul.

Individual/
Kumpulan

Ahli
Kelab

September/B
ilik Seni/
Padang

Mengenali peralatan,
peraturan, serta

Individual/
Kumpulan

Ahli

Oktober/
Bilik Seni/

Menjalankan semua
permainan olahraga

RM 150

sukan
olahraga
secara
individual.
Mengeratkan
hubungan
antara ahli
Meningkatkan
semangat
kesukanan di
dalam diri

Kelab

Padang

bagi Kelab secara


tertutup.
Pertandingan di
antara ahli kelab.