Anda di halaman 1dari 5

Nama

:.

Tingkatan :.

PENDIDIKANSIVIK&KEWARGANEGARAAN

KUIZ
Arahan:
1. Semuapelajarmestimenjawabsoalandiataskertasinisahaja.
2. Pelajardilarangmenirujawapanpelajaryanglain.
3. Pelajaryangberjayamenjawabsemuasoalandengantepatakan
diberihadiah.

TekaSilangKata:SimpulanBahasa

Melintang
1.
5.
6.
8.
9.

bercakap besar tanpa ilmu


tajam pendengaran
sukar untuk membuat keputusan
kurang jelas pendengarannya, tidak dapat mendengar bunyi yang kuat
tergamak melakukan sesuatu perkara yang tidak disangka-sangka

Ke Bawah
2.
3.
4.

orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain


cepat-cepat lari kerana ketakutan
melakukan sesuatu tanpa berfikir

6.
7.

negara-negara di sebelah timur


anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya

TekaSilangKata:TekaTeki

Melintang
3.
4.
7.
8.
10.

Apabila kita bangun, dia tidur. Apabila kita tidur, dia bangun.
Nilai wang yang terdapat dalam bentuk syiling dan kertas
Kurang pengetahuan tentang sesuatu
Sakit yang paling sakit.
Pencebok

Ke bawah
1.
2.
4.
5.
6.

Sejenis benda yang lebih berguna apabila pecah.


Kalau seseorang itu jatuh ke dalam gaung, apa yang masih hidup?
Benda yang dipakai di kaki
Sejenis tenaga
Bila dieja dari depan menjadi s.u.s.u. Bila diterbalikkan, menjadi______
9. Ia selalu datang tetapi tidak pernah tiba

TekaSilangKata:KataGantiNama

Melintang
3.
4.
6.
8.
9.

Digunakan oleh sultan


Merujuk kepada sekumpulan orang
Merujuk orang ketiga
Merujuk kepada orang kedua
Kata ganti nama diri pertama ramai

Menegak
1.
2.
3.
5.

Digunakan oleh orang bawahan dalam istana


Merujuk kepada orang yang berkedudukan
Merujuk kepada sultan
Merujuk kepada orang kedua yang rapat

7.
9.

Kata ganti nama diri pertama


Ia selalu datang tetapi tidak pernah tiba