Anda di halaman 1dari 9

Mata Pelajaran

Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
3 Fatonah
3/1/2016 (Ahad)
10.10 11.20
Geometri
SUDUT DAN GARIS
Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

dengan garis rentas lintang dan garis selari


1. Mengenal pasti garis rentas lintang,sudut sepadan, sudut
selang seli dan sudut pedalaman
2. Menentukan bahawa bahawa garis selari
a) sudut sepadan adalah sama
b) sudut selang seli adalah sama

Pengetahuan Sedia

c) Hasil tambah sudut pedalaman adalah 180


Hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180.

Ada
Cadangan aktiviti

1. Guru mengemukakan satu contoh soalan kepada pelajar.


2. Murid berbincang secara berkumpulan untuk memahami
masalah tersebut, merancang dan melaksanakan strategi
untuk menyelesaikannya.

Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir

Berhati-hati dan mematuhi peraturan


Kertas mahjong.marker pen
Analisis

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk

Matematik
3 Abqori
4/1/2016 (Isnin)
8.40 9.50
Geometri
SUDUT DAN GARIS
1

Objektif

Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

dengan garis rentas lintang dan garis selari


1. Mengenal pasti garis rentas lintang,sudut sepadan, sudut
selang seli dan sudut pedalaman
2. Menentukan bahawa bahawa garis selari
a) sudut sepadan adalah sama
b) sudut selang seli adalah sama

Pengetahuan Sedia

c) Hasil tambah sudut pedalaman adalah 180


Hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180.

Ada
Cadangan aktiviti

3. Guru mengemukakan satu contoh soalan kepada pelajar.


4. Murid berbincang secara berkumpulan untuk memahami
masalah tersebut, merancang dan melaksanakan strategi
untuk menyelesaikannya.

Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir

Berhati-hati dan mematuhi peraturan


Kertas 2ah-jong.marker pen
Analisis

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
2 Siddiq
4/1/2016 (Isnin)
12.30 1.40
Integer
Nombor Berarah
Murid akan diajar untuk melakukan pengiraan melibatkan

Pembelajaran

pengiraan

Hasil Pembelajaran

masalah
Murid akan dapat:

penambahan

integer

untuk

menyelesaikan

Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer.


Pengetahuan Sedia Murid sudah tahu menjalankan operasi tambah nombor
Ada
Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir
Catatan

integer
Berhati-hati
Kad Soalan, Kertas Kosong.
Menghubung kaitkan, menyelesaian masalah
Pendekatan: Aktiviti Berpasangan

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
2 Fathonah
5/1/2016 (Selasa)
7.30 8.40
Integer
Nombor Berarah
Murid akan diajar untuk melakukan pengiraan melibatkan

Pembelajaran

pengiraan

Hasil Pembelajaran

masalah
Murid akan dapat:

penambahan

integer

untuk

menyelesaikan

Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer.


Pengetahuan Sedia Murid sudah tahu menjalankan operasi tambah nombor
Ada
Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir
Catatan

integer
Berhati-hati
Kad Soalan, Kertas Kosong.
Menghubung kaitkan, menyelesaian masalah
Pendekatan: Aktiviti Berpasangan
3

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
3 Abqori
5/1/2016 (Selasa)
10.45 11.55
Geometri
SUDUT DAN GARIS
Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

dengan garis rentas lintang dan garis selari


1. Menentukan nilai sudut sepadan, sudut selang seli dan
susut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari

Pengetahuan Sedia

Pelajar telah mengetahui pembelajaran sudut dan garis

Ada
Cadangan aktiviti

tingkatan 1 dan tingkatan 2


1.Setiap pelajar memjawab soalan yang diberikan di papan
hitam dan guru membuat penilaian murid dengan murid
Pembezaan produk telah dibuat

Nilai murni
ABM

2.Band 2 dan band 3 telah dijalankan


Berhati-hati dan mematuhi peraturan
Kertas Majong.marker pen
4

Kemahiran Berfikir

Analisis

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
2 Fathonah
5/1/2016 (Selasa)
12.30 1.40
Integer
Nombor Berarah
Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah


Murid akan dapat:
a) Mendarab integer 2 nombor, 3 nombor
b) Membahagi integer 2 nombor, 3 nombor
c)

Melaksanakan

pengiraan

yang

melibatkan

operasi

bergabung bagi penambahan, penolakkan,pendaraban dan


pembahagian
Pengetahuan Sedia Murid sudah tahu menjalankan operasi tambah nombor
Ada
Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir
Catatan

integer
Berhati-hati
Kad Soalan, Kertas Kosong.
Menghubung kaitkan, menyelesaian masalah
Pendekatan: Aktiviti Berpasangan

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
2 Siddiq
6/1/2016 (Rabu)
8.40 9.50
Integer
Nombor Berarah
Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah


Murid akan dapat:
a) Mendarab integer 2 nombor, 3 nombor
b) Membahagi integer 2 nombor, 3 nombor
c)

Melaksanakan

pengiraan

yang

melibatkan

operasi

bergabung bagi penambahan, penolakkan,pendaraban dan


pembahagian
Pengetahuan Sedia Murid sudah tahu menjalankan operasi tambah nombor
Ada
Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir
Catatan

integer
Berhati-hati
Kad Soalan, Kertas Kosong.
Menghubung kaitkan, menyelesaian masalah
Pendekatan: Aktiviti Berpasangan

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
2 Abqori
6/1/2016 (Rabu)
11.20 12.30
Integer
Nombor Berarah
Murid akan diajar untuk melakukan pengiraan melibatkan

Pembelajaran

pengiraan

Hasil Pembelajaran

masalah
Murid akan dapat:

penambahan

integer

untuk

menyelesaikan

Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer.


Pengetahuan Sedia Murid sudah tahu menjalankan operasi tambah nombor
Ada
Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir
Catatan

integer
Berhati-hati
Kad Soalan, Kertas Kosong.
Menghubung kaitkan, menyelesaian masalah
Pendekatan: Aktiviti Berpasangan

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh

Matematik
3 Abqori
7/1/2016 (Khamis)
7

Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

8.05 9.15
Geometri
SUDUT DAN GARIS
Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

dengan garis rentas lintang dan garis selari


1. Menentukan nilai sudut sepadan, sudut selang seli dan
susut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari

Pengetahuan Sedia

Pelajar telah mengetahui pembelajaran sudut dan garis

Ada
Cadangan aktiviti

tingkatan 1 dan tingkatan 2


1.Setiap pelajar memjawab soalan yang diberikan di papan
hitam dan guru membuat penilaian murid dengan murid
Pembezaan produk telah dibuat

Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir

2.Band 2 dan band 3 telah dijalankan


Berhati-hati dan mematuhi peraturan
Kertas Majong.marker pen
Analisis

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tarikh
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
2 Siddiq
7/1/2016 (Khamis)
11.20 12.30
Integer
Nombor Berarah
Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah


Murid akan dapat:
8

a) Mendarab integer 2 nombor, 3 nombor


b) Membahagi integer 2 nombor, 3 nombor
c)

Melaksanakan

pengiraan

yang

melibatkan

operasi

bergabung bagi penambahan, penolakkan,pendaraban dan


pembahagian
Pengetahuan Sedia Murid sudah tahu menjalankan operasi tambah nombor
Ada
Nilai murni
ABM
Kemahiran Berfikir
Catatan

integer
Berhati-hati
Kad Soalan, Kertas Kosong.
Menghubung kaitkan, menyelesaian masalah
Pendekatan: Aktiviti Berpasangan

Anda mungkin juga menyukai