Anda di halaman 1dari 65

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.

Aziah

1. Topik: _____________________
Rajah di bawah menunjukkan 15 ekor berudu dalam sebuah bekas berisi air
dengan lapisan minyak menutupi permukaannya.

Pemerhatian dicatatkan di

dalam jadual seperti berikut:


Masa (minit)

15

30

45

60

Bilangan berudu yang mati

10

15

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

2. Topik: _____________________
Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan terhadap sekeping roti yang direnjis
air dan dibiarkan selama seminggu.

Bilangan hari

16

24

Bilangan tompokan kulat

12

20

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

3. Topik: _____________________

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Sekumpulan murid telah mengumpul maklumat tentang jumlah makanan yang


diperlukan berdasarkan jenis jenis haiwan. Jadual di bawah menunjukkan
keputusan penyiasatan itu.
Haiwan

Makanan yang diperlukan


sehari (kg)

1.0

3.8

5.2

35

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

4. Topik: _____________________
Rajah menunjukkan purata kadar degupan jantung seorang budak lelaki selepas
melakukan aktiviti berikut.
2

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak

PM:

_____________________________
Corak PB: _____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

5. Topik: _____________________
Tiga biji benih di bawah mempunyai kelebaran struktur sayap yang berbeza. Rajah
menunjukkan jarak biji benih tersebut setelah dipencarkan oleh angin dari induknya.

a)

Corak PM:

_____________________________
Corak PB: _____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
6. Topik: _____________________
Rajah di bawah menunjukkan dua buah kotak yang serupa, M dan N, dengan masingmasing mengandungi 30 ekor dan 15 ekor anak ayam. Setiap kotak ditutup dengan
penutup yang mempunyai 8 lubang.
3

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Keputusan

penyiasatan ini
selepas lima jam direkodkan di dalam jadual di bawah.

a)
PB:

Kotak

Bilangan anak ayam

Bilangan anak ayam yang masih hidup

30

20

15

15

Corak PM:

_____________________________

Bilangan guli
Iisipadu air / ml

10

50

52

54

56

58

60

Corak

_____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

7. Topik: _____________________

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
8. Topik: _____________________
Rajah di bawah menunjukkan tiga buah pasu yang serupa, X, Y, dan Z, yang diisi
dengan jumlah tanah yang sama. 2 biji benih ditanam di dalam pasu X, 5 biji benih
4

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

ditanam di dalam pasu Y, dan 15 biji benih ditanam di dalam pasu Z. Ketiga-tiga
pasu disiram dengan kuantiti air yang sama.

Keputusan penyiasatan ini selepas dua minggu direkodkan di dalam di bawah


Pasu

Bilangan daun anak pokok (cm)

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

9. Topik: _____________________
Zainal menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan yis ke atas doh. Kuantiti
yis yang berbeza dimasukkan ke dalam doh Q, R, S dan T. Rajah menunjukkan
ketinggian doh selepas 20 minit.

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

10. Topik: _____________________


Rajah yang berikut menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga keping
roti. Pemerhatian selepas 7 hari direkodkan.
a)

Jumlah air
Bilangan tompok kulat
1 sudu
3
2 sudu
5
3 sudu
7
Corak PM: _____________________________
Corak PB: _____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
11. Topik: _____________________
Jadual di bawah menunjukkan bilangan pelajar SK Bukit Besi yang menghidap
penyakit X daripada hari pertama sehingga hari kelima .

Hari

Bilangan pelajar yang menghidap penyakit X


6

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

1
2
3
4
5

3
6
10
15
18

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

12. Topik: _____________________


Satu penyiasatan telah dijalankan di sebuah hutan untuk mengkaji bilangan haiwan X
selama 4 tahun berturut-turut. Keputusan kajian dicatatkan dalam graf di bawah

a)
Corak
PM:

_____________________________
Corak PB: _____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
13. Topik: _____________________
Dalam satu penyiasatan, lapan ekor anak ayam yang sama jenis telah diletakkan ke
dalam reban P dan Q yang berbeza luas. Semua anak ayam itu diberi makanan dan
minuman yang sama banyak. Purata berat anak ayam selepas seminggu dicatatkan.
Reban

A (16 m)
7

B (20 m)

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Bilangan anak ayam

Purata berat anak ayam (g)

30

40

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

14. Topik: ____________________


Suria telah menjalankan satu penyiasatan mengenai ikan. Bilangan ikan yang berbeza
dimasukkan ke dalam dua buah akuarium yang sama saiz, Q dan R. Semua ikan dalam
setiap bekas diberi kuantiti makanan yang sama selepas seminggu. Saiz ikan selepas
2 minggu direkodkan.

a)

Akuarium

Bilangan ikan

Saiz ikan

Besar

Kecil

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
15. Topik: _____________________
Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan yang dijalankan oleh Daniel untuk
melihat kesan persaingan anak pokok.
Bilangan Anak Pokok

Selepas seminggu
Bilangan daun
8

Saiz daun

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

10

Besar

10

Kecil

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

16. Topik: ____________________


Jadual 14 menunjukkan perubahan suhu air apabila 100 ml air dididihkan dan dibiarkan di
atas meja bilik sains selama 60 minit.

Masa/ minit
Suhu air / C

0
100

10
85

20
70

30
55

40
40

50
30

60
30

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

17. Topik: ____________________


Carta bar di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang
Pekebun.
Bilangan Terung

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Jisim baja (g)

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

18. Topik: ____________________


Jadual di bawah menunjukkan keputusan sebuah eksperimen.

a)

Jenis objek

Kertas

Isipadu air yang diserap


(ml)

Corak PM:
Corak PB:

Sapu
tangan
15

Tuala
muka
23

Span
40

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
19. Topik: ____________________
Adlin telah menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara bilangan
sumber makanan dengan bilangan haiwan pengguna. Jadual di bawah menunjukkan
keputusan penyiasatan ini.
Bilangan Minggu
1
2
3
4
5

Bilangan Haiwan
Bilangan Ikan
Bilangan Berudu
5
30
10
25
15
20
20
15
25
10
10

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

20. Topik: ____________________


Tiga bekas yang serupa diisi dengan agar-agar cair R, S dan T yang berlainan
isipadu diletakkan di atas meja dan dibiarkan membeku. Jadual menunjukkan masa
diambil untuk agar-agar membeku.

a)

Bekas
Isipadu agar-agar (ml)
Masa untuk membeku (minit)
P
15
3
Q
25
6
R
35
9
Corak PM: _____________________________
Corak PB: _____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
21. Topik: ____________________
Jumlah Kejadian Banjir Kilat
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1970

1980

1990

11

2000

2010

Tahun

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

22. Topik: __________________________

a)

Bilangan buah oren

Jisim buah oren yang ditmbang (g)

200

12

400

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
23. Topik: ____________________

12

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Jadual

menunjukkan
keputusan

penyiasatan.
Meja
P
Q
R

Bilangan pensel
4
6
8

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

24. Topik: ____________________


Sekumpulan pelajar menjalankan penyiasatan ke atas ayunan bandul dalam masa 30
saat. Keputusan dicatatkan dalam rajah di bawah.

13

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Lengkapkan jadual berikut berdasarkan maklumat dalam eksperimen di atas


Panjang bandul (cm)

20

15

Bilangan ayunan

10

15

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

25. Topik: ____________________


Sekumpulan murid memasukkan bongkah kayu yang berbeza isipadu ke dalam sebuah
kotak. Bilangan bongkah kayu yang diperlukan untuk memnuhi kotak tersebut
direkodkan.
14

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.


Bilangan bongkah kayu
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
R

Bongkah kayu

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

26. Topik: ____________________


Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Adani. Dia meletakkan tiga span
yang berlainan saiz di dalam tiga bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air.

15

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Selepas 15 minit, dia merekodkan isipadu air yang tinggal di dalam bekas. Hasil
ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Bekas
Isipadu air yang tinggal/ml

P
400

Q
250

R
100

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

27. Topik: ___________________


Luas Permukaan Bekas
Isipadu air yang tinggal/ml

Keci
l
300

Sederhan
a
240

Besar
180

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

28. Topik: ____________________

16

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Rajah menunjukkan sebuah penyiasatan. Suhu air direkodkan setiap dua minit dalam
jadual di bawah

Masa (minit)
Suhu air (C)

0
30

2
50

4
70

6
90

8
100

10
100

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

17

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

29. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Mereka
menggunakan bilangan bateri yang berbeza untuk memerhatikan kecerahan mentol
dalam setiap litar tersebut.

Jadual di bawah menunjukkan kecerahan mentol dalam setiap litar.


Bilangan bateri
Kecerahan mentol

1
Malap

2
Terang

3
Sangat terang

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

30. Topik: ____________________


Empat helai sapu tangan yang sama saiz Q, R, S dan T masing-masing disidai di
bawah kipas yang berlainan kelajuan. Jisim awal setiap sapu tangan itu ialah 100g.
Selepas satu jam, jisim setiap sapu tangan itu direkodkan.
Sapu tangan
R
S
T
a)

Corak PM:
Corak PB:

Kelajuan kipas
1 (Rendah)
2 (Sederhana)
3 (Tinggi)

Jisim sapu tangan selepas 1 jam (g)


85
75
65

_____________________________
_____________________________
18

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

31. Topik: ____________________

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

32. Topik: ____________________


Sebuah dram digolekkan menuruni tiga landasan yang berlainan ketinggian.
Masa yang diambil untuk dram sampai ke bawah direkod dalam jadual berikut .
Ketinggian landasan (m)
Masa yang diambil untuk dram sampai ke bawah (saat)
19

1.5
15

2.5
10

3.5
5

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

33. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan Amjad menjalankan satu penyiasatan dengan menjatuhkan sebiji
bola dari ketinggian tertentu. Penyiasatan direkodkan dalam jadual.

a)
Corak PM: _____________________________
Corak PB: _____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

34. Topik: ____________________


Sebiji bola logam dipanaskan selama 8 minit. Diameter bola logam itu diukur setiap
2 minit dan direkodkan dalam Jadual 20. Diameter bola logam itu sebelum
dipanaskan ialah 4 cm.

20

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

35. Topik: ____________________

Kecerahan mentol direkodkan seperti berikut.


Litar
Kecerahan mentol

S
Sangat cerah

T
Cerah

U
Malap

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

36. Topik: ____________________


Alanis memanaskan 100 ml air di dalam sebuah bikar.
21

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Masa pemanasan air (min)


10
15
20

Isipadu air yang terkumpul di dalam bikar (ml)


2
4
6

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

37. Topik: ____________________


Rajah di bawah menunjukkan tiga sapu tangan yang sama dijemur dengan cara yang
berbeza oleh Nabila . Masa untuk sapu tangan kering direkodkan di akhir ujikaji ini.

X
a)

Sapu tangan
Masa untuk kering (minit)
Corak PM:
Corak PB:

b)

Y
X
10

Z
Y
20

Z
30

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

38. Topik: ____________________


Bilangan sel kering
1

Kecerahan mentol
Cerah
22

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

2
3

Lebih Cerah
Paling Cerah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

39. Topik: ____________________


Satu penyiasatan dijalankan terhadap satu dawai logam yang dipanaskan selama 10
minit. Pemerhatian direkodkan di dalam jadual.

Diagram 2/
Rajah 2

Masa Pemanasan (minit)


Panjang dawai logam (cm)

0
5.0

2
5.2

4
5.4

6
5.6

8
5.8

10
6.0

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

40. Topik: ____________________


Bilangan pam
5
10

Saiz belon
Kecil
Sederhana
23

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

15

Besar

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

41. Topik: ____________________


Air panas bersuhu 100C dimasukkan ke dalam setiap botol P, Q, R dan S yang
dibalut dengan bahan yang berbeza seperti dalam rajah. Suhu air selepas 15 minit
direkodkan.
Botol
Suhu air selepas 15 minit (C)

P
42

Q
65

R
76

S
83
a)

Corak PM: _____________________________


Corak PB: _____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

42. Topik: ____________________


Suhu air di dalam botol (C )
20
60

Saiz belon
Kecil
Besar
24

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

43. Topik: ____________________


Seorang peladang telah meletakkan dua ekor burung hantu di ladang kelapa
sawitnya. Bilangan tikus selama tiga minggu dicatatkan di dalam graf di bawah.

a)

Corak

PM:

_____________________________
Corak PB: _____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

44. Topik: ____________________

25

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak

PM:

_____________________________
Corak PB: _____________________________
b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

45. Topik: ____________________


Tiga buah kelalang kon telah diisi dengan 500 ml air berwarna, telah dimasukkan ke
dalam tiga bikar yang berisi air bersuhu 45C, 55C dan 65C. Rajah 3 menunjukkan
keputusan penyiasatan tersebut.

Jadual berikut berdasarkan maklumat dalam eksperimen di atas


Suhu air

A
(45C)
Rendah

Paras air berwarna


26

B
(55C)
Tinggi

C
(65C)
Paling tinggi

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

46. Topik: ____________________


Tiga bikar air yang mengandungi 100 ml air dengan suhu 30C dimasukkan jumlah
ais yang berbeza. Suhu air selepas 10 minit direkodkan di dalam graf di bawah.

25C

20C

15C

Suhu air (C)

20C

C
27

Jumlah ais

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

47. Topik: ____________________


Ani

menjalankan

penyiasatan

untuk

menyiasat

faktor-faktor

menyebabkan

penyejatan. Dia memasukkan 20ml air yang sama jenis dan saiz bekas yang sama.
Bekas-bekas itu diletakkan pada 3 tempat yang berbeza. Masa yang diambil oleh
air dalam setiap bekas untuk menyejat sepenuhnya ditunjukkan.

At room temperature
45 minutes
Pada suhu bilik

45 minit

Under a fan
30 minutes
Di bawah kipas
30 minit

Under the Sun


15 minutes
Di bawah Matahari
10 minit

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
28

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Litar
Kecerahan mentol

Cerah

Lebih cerah

Paling cerah

48. Topik: ____________________


Rajah di bawah menunjukkan tiga litar berbeza untuk satu penyiasatan. Jadual
merekodkan keputusan penyiasatan tersebut.

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
49. Topik: _________________________
Jadual menunjukkan tahap pencemaran udara dan bilangan orang yang mengalami
masalah pernafasan di tiga buah bandar berbeza.
29

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

b)

Bandar
A
B
Tahap pencemaran udara
Rendah
Sederhana
Bilangan orang yang mengalami
23
78
masalah pernafasan
Corak PM: _____________________________
Corak PB: _____________________________

C
Tinggi
121

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

50. Topik: ____________________


Rajah 22 menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara
kedudukan objek dengan ketinggian bayang-bayang objek itu.

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

51. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan hasil penyiasatan apabila sebiji bola di letakkan di kedudukan
yang berbeza dari skrin.
30

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Jarak dari skrin (cm)


Saiz bayang-bayang

10

30

50

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

52. Topik: ____________________


Rajah 1 menunjukkan corak perubahan suhu air dalam masa 40 minit.
Suhu (C)

Masa (minit)

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

53. Topik: ____________________


31

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Saiz kotak
Bilangan buku yang dapat diisi

Kecil

Sederhan

Besar

20

a
40

60

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

54. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan Halim sedang menarik satu beban X yang mempunyai jisim 20kg
menaiki satu landasan. Eksperimen diulangi dengan menarik beban Y yang mempunyai
jisim 10kg.

Keputusan penyiasatan direkodkan di dalam jadual dibawah


Beban
Masa yang diambil untuk sampai ke puncak landasan (saat)

X
30

Y
20

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

32

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

55. Topik: _______________________


Jenis permukaan

Masa yang diambil untuk sampai ke hujung


landasan (s)

Kaca

10

Kertas pasir

21

Permaidani
35
Berikut adalah keputusan yang diperolehi apabila dua gelang getah diregangkan
sehingga putus.
Ketebalan gelang getah (mm)
Masa diambil untuk putus (saat)

3
15

6
30

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

56. Topik: ____________________


Adam menolak kereta mainannya menuruni landasan yang berbeza seperti dalam
jadual. Masa diambil untuk sampai ke hujung landasan direkodkan.

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
33

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

57. Topik: ____________________


Berat kotak (kg)
7
21

Kekuatan daya geseran


Sedikit
Banyak

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

58. Topik: ____________________


Empat bekas J, K, L dan Myang mengandungi isipadu 150 ml air diletakkan di bawah
Matahari selama 3 jam. Isipadu air yang tinggal selepas 3 jam direkodkan.

Keputusan:
Bekas
J
K
L
M

Isipadu air yang tinggal (ml)


110
100
120
140
34

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

59. Topik: ____________________


Dua buah kereta mainan S dan T ditolak menuruni dua landasan yang berbeza
permukaan. Jarak dilalui oleh kedua-dua kereta mainan tersebut dicatat.

Permukaan berminyak

Permukaan berpasir

35

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

60. Topik: ____________________


Tiga ekor arnab dilepaskan dari garisan permulaan. Jarak dilalui oleh arnab dalam
masa 1 minit dicatat.

a)
PM:

Corak
_____________________________
Corak PB: _____________________________
36

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
61. Topik: ________________________
Ketinggian satah condong (cm)
Masa diambil untuk troli sampai

15
10

30
5

ke bawah (saat)

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

62. Topik: ____________________


Tiga buah botol kaca yang sama saiz dipasang dengan belon diletakkan di dalam air
pada suhu yang berbeza. Rajah menunjukkan saiz belon-belon tersebut selepas 10
minit.

Suhu air

P
(50C)
Kecil

Saiz belon

a)

Corak PM:

_____________________________
37

Q
(60C)
Sederhana

S
(80C)
Besar

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Corak PB:
b)

_____________________________

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

63. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Isi
padu air yang dikumpul di dalam silinder penyukat direkodkan dalam jadual.

Masa (minit)
5
10
15
20

Isipadu air terkumpul (ml)


3
6
9
12

38

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

64. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan tahap pencemaran udara dan bilangan orang yang mengalami
masalah pernafasan di tiga buah bandar berbeza.

a)

b)

Bandar
A
B
Tahap pencemaran udara
Rendah
Sederhana
Bilangan orang yang mengalami
23
78
masalah pernafasan
Corak PM: _____________________________
Corak PB: _____________________________

C
Tinggi
121

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
65. Topik: ____________________
Sebiji bola logam dipanaskan selama 8 minit. Diameter bola logam itu diukur setiap
2 minit dan direkodkan dalam jadual.

39

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

66. Topik: ____________________


Satu eksperimen dijalankan dengan menggunakan tiga ekor ikan yang sama jenis dan
saiz P, Q dan R. Setiap ikan dilumur dengan jisim garam yang berbeza. Jadual
menunjukkan keputusan eksperimen.
Ikan
P
Q
R

Jisim garam
(g)
100
200
300

Tempoh ketahanan ikan (hari)


7
14
30

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

40

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

67. Topik: ____________________


Dua bekas yang mengandungi makanan yang berbeza diletakkan di atas meja bilik
saiz selama seminggu. Tempoh masa untuk makanan rosak diperhatikan dan
direkodkan di dalam jadul di bawah.
Bekas

Makanan

Keadaan makanan

Puding

Hari pertama
Baik

Selepas tiga hari


Basi

Biskut

Baik

Baik

a a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

68. Topik: ____________________


50g buah mangga diletakkan di dalam bekas yang mengandungi air yang dicampurkan
dengan jumlah gula yang berlainan U, V dan W. Pemerhatian direkodkan seperti
dalam graf berikut.

41

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Murid
Jarak (meter)
Masa untuk sampai (saat)
Mifdzal
100
10.1
PM:
Jason
100
11.4
Kelvin
100
12,5
_____________________________
Corak PB: _____________________________
a)

b)

Corak

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

69. Topik: ____________________


Mifdzal, Jason dan Kelvin berlumba lari sejauh 100 meter dipadang sekolah. Masa
diambil oleh setiap orang murid dicatatkan di dalam jadual.

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

42

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
70. Topik: ____________________
Graf menunjukkan hasil kajian tentang kuantiti bahan buangan yang dilupuskan di
tempat pelupusan sampah X dari tahun 2010 hingga 2013.

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
71. Topik: ____________________
Alleya menolak tiga buah troli X, Y dan Z di atas lantai sebuah pasar raya. Jarak
yang dilalui oleh setiap troli sehingga berhenti dicatatkan.

43

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

72. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tentang
tempoh ketahanan ikan. Kedua-dua ikan dilumurkan dengan kuantiti garam yang
berbeza dan diletakkan di bawah Matahari.
44

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Tempoh ketahanan ikan direkodkan di dalam jadual.


Ikan
A
B

Tempoh ketahanan ikan (minggu)


2
4

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

73. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh empat planter untuk membuat satu
pusingan lengkap mengelilingi Matahari berdasarkan kedudukan planet tersebut dari
Matahari.
Planet
Masa yang diambil untuk satu pusingan lengkap
45

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Mercury
Utarid
Earth
Bumi
Jupiter
Musytari
Uranus
Uranus

mengelilingi Matahari
59 hari
365 hari
12 tahun
84 tahun

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
74. Topik: ____________________
Batrisya mengepam sebiji belon dengan bilangan pam yang berbeza. Saiz belon
diperhatikan.

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
75. Topik: ____________________
Amirul telah memacakkan sebatang kayu di atas padang. Panjang bayang-bayang
yang terhasil dari pagi hingga petang dicatatkan seperti dalam rajah berikut.
46

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

a)
Corak PM:
Corak PB:
b)

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
76. Topik: ____________________
Jadual merekodkan suhu planet berdasarkan kedudukan planet dari Matahari
Planet
Mercury
Utarid
Earth
Bumi
Neptune
Neptun

Suhu Planet
Sangat panas
Sederhana
Sangat sejuk

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________

77. Topik: ____________________


47

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Jadual menunjukkan pemerhatian yang dilakukan selama lima belas hari dalam bulan
Februari.

a)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

b)

Hubungan : _____________________________________________

_____________________________________________
78. Topik: ____________________
2.00 petang
2.00 pagi
Planet
Saiz Orbit
Tempoh masa mengelilingi

Kecil
88

Sederhana
365

Besar
567

Matahari (hari)
a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

79. Topik: ____________________


48

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Table shows the information gathered by a pupil in an investigation.


Jadual menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang murid dalam satu
penyiasatan.
Phases of the Moon
Bentuk Fasa Bulan

Date
Tarikh
4th / 4 haribulan

12th/ 12 haribulan

15th/ 15 haribulan

19th/ 19 haribulan

26th/ 26 haribulan

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

80. Topik: ____________________

49

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Sekumpulan ahli astronomi mengkaji dan merekodkan bahagian-bahagian bulan yang


dapat dilihat semasa berlakunya Gerhana Bulan seperti dalam rajah di bawah.

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

81. Topik: ____________________


50

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Maisarah telah memerhatikan kecerahan kawasan persekitaran rumahnya sepanjang


peringkat gerhana Matahari berlaku. Pemerhatiannya direkodkan di dalam graf
berikut.

a)
PM:

b)

Corak
_____________________________
Corak PB: _____________________________
Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

82. Topik: ____________________


51

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Graf menunjukkan panjang bayang-bayang sebuah kerusi yang diletakkan di padang


SRK Seri Indera dari pagi hingga ke petang.

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

83. Topik: ____________________

52

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Satu kajian dijalankan untuk melihat berapa lama masa diambil oleh dua orang
lelaki, Rahman dan Rashid untuk perjalanan sejauh 300 kilometer. Keputusan kajian
dicatat di dalam jadual.
Individu
Rahman
Rashid
a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

Kaedah perjalanan
Menggunakan basikal
Menggunakan kereta

Masa diambil (jam)


12
4

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

84. Topik: ____________________


Jadual di bawah menunjukkan keluasan tanah yang digembur menggunakan dua
kaedah berbeza dalam masa satu hari di sebuah ladang jagung.
Kaedah
Pencakar
Traktor
a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

Keluasan tanah (meter persegi)


50
250

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

53

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

85. Topik: ____________________


Ammar cuba mematahkan dua objek yang sama saiz tetapi dibuat daripada bahan
yang berbeza. Pemerhatiannya direkodkan dalam jadual di bawah.

Objek
Kapur
Paku besi

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

Pemerhatian
Boleh dipatahkan
Tidak boleh dipatahkan

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

86. Topik: ____________________


Satu kajian terhadap bayang-bayang sebuah tiang bendera telah dijalankan di
sebuah tempat seperti berikut.
Masa
Panjang bayangbayang (m)
a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

8.00 a.m

11.00 a.m

1.00 p.m

3.00 p.m

5.00 p.m

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

54

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

87. Topik: ____________________


Tiga model dengan luas tapak yang sama, X, Y dan Z diletakkan di atas meja seperti
ditunjukkan dalam rajah dibawah. Meja digoyangkan dan masa untuk setiap model
itu tumbang direkodkan.

Model
Masa untuk tumbang (saat)

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

X
10

Y
6

Z
3

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

55

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

88. Topik: ____________________


Abu dan Ahmad menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kecekapan suatu
sistem tuas. Mereka menggunakan batu bata untuk mengangkat beban. Jarak
fulkrum dari beban diubahdan bilangan batu bata yang diperlukan untuk mengangkat
beban dicatat.

Jarak fulkrum dari beban (cm)

15

25

35

45

55

Bilangan batu bata diperlukan untuk

10

12

mengangkat beban

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

89. Topik: ____________________


56

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan tentang pergerakan kereta


mainan yang berlainan bilangan roda. Graf menunjukkan keputusan penyiasatan.

a)
PM:

b)

Corak
_____________________________
Corak PB: _____________________________
Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

90. Topik: ____________________


57

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Ujikaji dijalankan bagi mengenal pasti bilangan takal dan bilangan murid diperlukan
untuk mengangkat beban seberat 200 kg.
Bilangan
takal
1
2
3
a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

Bilangan murid yang diperlukan untuk


mengangkat beban
10
8
6

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

91. Topik: ____________________


Satu ujikaji dijalankan bagi mengenal pasti bilangan pusingan gear yang berbeza
diameter dalam masa satu minit.
Diameter gear (cm)
2
4
6
a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

Bilangan putaran seminit


24
18
12

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

58

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

92. Topik: ____________________


Rajah 11 menunjukkan dua kaedah membajak sawah padi dan masa yang diambil
untuk membajak sawah padi. Saiz sawah padi adalah sama.

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

93. Topik: ____________________


59

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang dua cawan yang diperbuat
dari bahan yang berlainan. Beberapa buah buku diletakkan di atas kedua-dua cawan.

Cawan
Bilangan buku dapat ditampung

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

R
1

S
2

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

94. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan tiga keping kertas digunakan untuk membuat tiga model P, Q
dan R. Setiap model itu dapat menampung jisim beban yang berbeza.

a)
Corak PM:
Corak PB:
b)

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

60

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

95. Topik: ____________________


Amir mengecat bilik tidurnya menggunakan dua kaedah yang berbeza. Luas
permukaan dinding yang dapat dicat dalam masa 30 minit dicatat.

2.00 petang

a)

b)

2.00 pagi

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

96. Topik: ____________________


61

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Rajah 5 menunjukkan 3 bangku yang sama ketinggian. Masa yang diambil untuk
bangku jatuh setelah diduduki oleh seorang murid direkodkan.

Bangku
J
K
L

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

Masa untuk jatuh (saat)


15
5
10

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

97. Topik: ____________________


62

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Rajah di bawah menunjukkan tiga buah bangku yang sama tinggi digunakan oleh
Adani dalam satu penyiasatan. Dia mengambil masa paling singkat untuk jatuh
apabila berdiri di bangku L, diikuti dengan bangku K dan seterusnya bangku J.

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

98. Topik: ____________________

63

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Suzana menjalankan penyiasatan tentang sistem tuas.Dia mencatatkan bilangan


bola besi yang diperlukan untuk mengimbangkan sistem tuas itu apabila dulang itu
diletakkan pada kedudukan P, Q, R dan S.

Kedudukan dulang
daripada fulkrum
Bilangan bebola keluli

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

30

25

20

15

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

99. Topik: ____________________


Tiga objek telah dijatuhkan pada ketinggian 20 meter. Masa yang diambil oleh
setiap objek untuk sampai ke permukaan tanah direkodkan.

a)

Corak

PM:

_____________________________
64

ModulOtakSains-Corak&Hubungan-Sh.Aziah

Corak PB:
b)

_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________

100. Topik: ____________________


Serina mengayuh basikal dengan kekuatan yang berbeza bagi memutarkan dinamo
basikalnya untuk menyalakan lampu basikal tersebut. Kecerahan lampu basikal
diperhatikan.

Kelajuan putaran dinamo


Perlahan
Laju
Paling laju

E
F
G

a)

b)

Corak PM:
Corak PB:

Kecerahan lampu basikal


Malap
Terang
Paling terang

_____________________________
_____________________________

Hubungan : _____________________________________________
_____________________________________________
65