Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BIDARA

78300, MASJID TANAH


MELAKA

LAPORAN AKTIVITI TAHUN 2015


JAWATANKUASA KWAPM
UNIT HAL EHWAL MURID (HEM)

LAPORAN UNIT KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) TAHUN 2015
SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BIDARA

BI
L

PROGRAM/
AKTIVITI

PELAKSANA
AN

1.

Mesyuarat
pertama

kali

2.

Penerimaan
bantuan
KWAPM
kepada murid tahun
2 hingga tahun 6.

Januari

Februari

SASARAN

OUTPUT

KPI

Semua
guru

Merancang aktiviti yang Dapat melaksanakan


telah dibincangkan.
yang dirancangkan.

Semua
guru kelas,
ibu
bapa
dan murid.

Bantuan kepada murid


yang
layak
dan
menepati
syarat
permohonan bantuan.

aktiviti

Dapat melaksanakan majlis


yang telah dirancang untuk
pengagihan
penerimaan
bantuan KWAPM.

3.

Permohonan
bantuan
KWAPM
bagi murid tahun 1
dan murid tercicir
tahun
2
hingga
tahun 6 secara atas
talian.

Mac

Penyelaras
KWAPM,
JKBS dan
guru kelas.

Membantu murid yang


layak
dan
menepati
syarat
permohonan
untuk
mendapatkan
bantuan.

Telah
dapat
melaksanakan
permohonan secara atas talian
dengan bantuan JKBS dan guru
kelas.

4.

Penerimaan
bantuan KWAPM (E
Kasih) bagi murid
yang layak iaitu
seramai 13 orang.

Mac

Penyelaras
KWAPM,
JKBS dan
ibu bapa.

Membantu murid yang Telah


dapat
dilaksanakan
layak
dan
menepati seperti
yang
telah
syarat
yang
telah dirancangkan.
ditetapkan oleh KPM.

5.

Penyerahan borang
permohonan
kepada murid yang
layak
untuk
menerima bantuan
KWAPM 2016.

MacSeptember

Penyelaras
KWAPM,
Guru
kelas,
JKBS.

Pemilihan murid yang Telah


dapat
dilaksanakan
layak untuk menerima mengikut perancangan yang
bantuan
melalui telah dirancang.
maklumat
boring
permohonan dan data
APDM.

6.

Taklimat
pengurusan
Kumpulan
Wang
Amanah
Pelajar
Miskin (KWAPM) di
JPNM.

April

Penyelaras
KWAPM

Penegasan
terhadap Telah
dapat
dilaksanakan
beberapa
perkara mengikut perancangan.
semasa pemilihan murid
bagi bantuan KWAPM
tahun 2016 secara atas
talian.

7.

Penyerahan
bantuan
KWAPM
kepada murid tahun
1 dan murid tercicir
tahun
2
hingga
tahun 6.

Ogos

Penyelaras
KWAPM,
JKBS.

Membantu murid yang Telah


dapat
dilaksanakan
layak iaitu seramai 25 mengikut perancangan.
orang mengikut system
permohonan atas talian.

8.

Penyerahan
bantuan KWAPM di
bawah
program
EKASIH
iaitu
seramai 13 orang.

Oktober

Penyelaras
KWAPM,
JKBS dan
GPK HEM.

Membantu murid yang Telah dilaksanakan


layak mengikut syarat seperti
yang
yang telah ditetapkan dirancangkan.
oleh pihak KPM.

9.

Mesyuarat Unit kali


kedua.

Oktober

Semua
guru

Merancang aktiviti untuk Telah dilaksanakan mengikut


tahun 2016 dan maklum masa yang telah ditetapkan.
balas bagi aktiviti yang
telah dilaksanakan pada
tahun 2015.

10
.

Pengisian
permohonan murid
tahun 2 hingga 6
yang
layak
mendapatkan

November

Penyelaras
KWAPM
dan JKBS.

Pemilihan murid dibuat Telah


dapat
dilaksanakan
secara atas talian bagi mengikut tempoh masa yang
tahun 2016.
telah ditetapkan.

mengikut
telah

bantuan
KWAPM
bagi tahun 2016.

Disediakan oleh,

PN. NOOR MUMTAZIAH BINTI SARIF


Penyelaras KWAPM

Disahkan oleh,

GURU BESAR/ GPK HEM