Anda di halaman 1dari 11

SOALAN KBAT 2015 - Bahagian Pendidikan Islam

Penambahbaikan buku exampler Bahagian Pendidikan Islam


Soalan
1
Kemahiran kognitif
Mengaplikasi
Konteks
Adab Berniaga
Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri Rumahku Syurgaku
Ciri-ciri
A
B
Lokasi
Pinggir Bandar
Bandar
Kemudahan awam
Berhampiran Masjid
Jenis rumah
Berkembar setingkat
Pangsapuri
Bilik
4
4
Bilik air dan tandas
Berasingan
Berasingan
Pembiayaan
Secara Islam
Pinjaman @ secara Islam
Harga
RM399,999.99
RM399,999.99
Jadual 1
Jika anda ingin memiliki rumah, nyatakan rumah idaman anda A atau B dan huraikan
mengapakah anda membuat pilihan sedemikian ?
[4 markah ]
SKOR
4 markah
3 markah
2 markah
1 markah

Soalan
Kemahiran kognitif
Konteks

RUBRIK PENSKORAN
DESKRIPTOR
Menyatakan huraian dengan huraian lengkap dan susunan idea yang
mantap
Menyatakan pilihan dengan huraian lengkap
Menyatakan pilihan dengan huraian ringkas
Menyatakan pilihan sahaja

2
Mencipta
Imam Bukhari rahimullah

Baca maklumat di atas dan huraikan bagaimanakah anda mampu meraih kecemerlangan
dalam pembelajaran pada zaman yang serba mencabar?
[ 6 markah ]
Skor
5-6

RUBRIK PENSKORAN
Deskriptor
Menghuraikan langkah dengan huraian, contoh beserta kesan yang lengkap

dengan susunan idea yang baik dan saling berkaitan.


3-4
Mengemukakan langkah dengan huraian dan contoh yang jelas
1-2
Menyatakan langkah dengan huraian yang ringkas
Soalan
3
Kemahiran Kognitif
Konteks
Batas-batas Pergaulan [Tilawah al-Quran An-Nur ayat 30 31]
Berdasarkan Maklumat A dan Maklumat B, mengapakah ramai wanita Islam hari ini
mengabaikan tuntutan berpakaian sedemikian?Huraikan.
[ 6 markah ]

RUBRIK PENSKORAN
Deskriptor
Menghuraikan sebab beserta contoh dan kesan yang saling berkaitan
dengan susunan idea yang baik dan bahasa yang menarik.
3-4 markah
Menjelaskan sebab beserta contoh yang agak relevan dengan huraian yang
kurang tersusun
1-2 markah
Menyatakan sebab berdasarkan maklumat asas tanpa huraian.
Soalan
4
Kemahiran Kognatif
Menilai
Konteks
Makanan Baik [Hadis Tingkatan 4


:
Skor
5-6 markah

MAKLUMAT A

MAKLUMAT B

Kegagalan menghayati tuntutan hadis di atas, mengakibatkan keruntuhan akhlak dalam


kalangan masyarakat Islam hari ini. Huraikan pandangan anda.
[8 markah ]
RUBRIK PENSKORAN
Skor
Deskriptor
6-8
Menghuraikan pandangan secara terperinci serta menghubungkait fakta

markah
4-5
markah
1-3
Markah

hadis dan keruntuhan akhlak dengan tepat dan disusun dengan teratur
menggunakan laras bahasa yang menarik dan berkesan.
Menjelaskan pandangan dengan huraian yang berkaitan termasuk contoh
yang agak bersesuaian
Menyatakan pandangan dengan huraian ringkas menggunakan maklumat
yang diberikan

Soalan
Kemahiran Kognatif
Konteks
Gambar rajah di bawah

5
Menganalisis
Walimaturus [ibadat]
menunjukkan suasana majlis persandingan

Masih terdapat dalam Majlis Perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia hari ini lebih
mementingkan adat budaya berbanding amalan sunnah Rasulullah saw
Kemukakan dua hujah anda dengan menghubungkait amalan masyarakat dengan syariat
Islam.
[6 markah]
RUBRIK PENSKORAN
Skor
Deskriptor
5-6 markah
Menghuraikan dua hujah beserta contoh dan kesan yang saling berkaitan
dengan susunan idea yang mantap dan bahasa yang menarik.
3-4 markah
Menjelaskan dua hujah beserta contoh yang agak relevan dengan huraian
yang kurang tersusun.
1-2 markah
Menyatakan satu hujahsecara umum dengan huraian terhad.
Soalan
6
Kemahiran Kognatif
Menilai
Konteks
Walimatulurus [Ibadat]
Maklumat di bawah menunjukkan iklan pakej perkahwinan yang lengkap

Masyarakat Melayu hari ini, lebih cenderung mengadakan walimatulurus dengan


menggunakan khidmat perunding perkahwinan.
Huraikan pandangan anda dengan menggunakan dua alasan
RUBRIK PENSKORAN
Skor
Deskriptor
5-6 markah
Menghuraikan pandangan beserta dua alasan yang tepat dan bersesuaian
dengan susunan idea yang mantap dan bahasa yang menarik.
3-4 markah
Menjelaskan pandangan beserta alasan dan contoh yang agak relevan
dengan huraian yang kurang tersusun.
1-2
Menyatakan pandangan secara umum dengan huraian terhad.
markah
Soalan
7
Kemahiran Kognatif
Menilai
Konteks
Ajaran sesat [Akidah]

Ramalkan kemungkinan yang akan berlaku sekiranya isu ini tidak ditangani dengan segera
oleh pihak yang bertanggungjawab. Huraikan
[4markah]
RUBRIK PENSKORAN
DESKRIPTOR
Menghuraikan kesan secara terperinci dengan contoh yang
relevanbeserta susunan idea yang mantap dan berkaitan
3 markah
Menjelaskan kesan dengan huraian yang bersesuaian
2 markah
Menyatakan kesan dengan huraian ringkas
1 markah
Menyatakan kesan sahaja
Soalan
8
Kemahiran Kognatif
Menilai
Konteks
Kejatuhan Kerajaan Abbasiyah [tamadun Islam]
SKOR
4 markah

Buktikan kebenaran yang menunjukkan faktor-faktor di atas mempengaruhi kejatuhan


sesebuah bangsa dan negara di dunia .Kemukakan hujjah anda.
[ 4 markah ]

SKOR
4 markah
3 markah
2 markah

RUBRIK PENSKORAN
DESKRIPTOR
Menghuraikan bukti secara terperinci dengan contoh yang relevan
beserta susunan idea yang mantap .
Menjelaskan bukti dengan mengemukan contoh yang agak relevan.
Menyatakan bukti dengan huraian ringkas

1 markah

Menyatakan bukti tanpa huraian

Ciri-ciri
A
Pinggir Bandar

B
Bandar
Berhampiran Masjid
Berkembar setingkat
Pangsapuri
4
4
Berasingan
Berasingan
Secara Islam
Pinjaman @ secara Islam
RM399,999.99
RM399,999.99
Jadual 1
Jika anda ingin memiliki rumah, nyatakan rumah idaman anda A atau B dan huraikan
mengapakah anda membuat pilihan sedemikian ?
[4 markah ]
Lokasi
Kemudahan awam
Jenis rumah
Bilik
Bilik air dan tandas
Pembiayaan
Harga

SKOR
4 markah

3 markah

2 markah
1 markah

RUBRIK PENSKORAN
DESKRIPTOR
Menyatakan huraian dengan huraian lengkap dan susunan idea yang mantap[K]
Sesungguhnya menjalani hidup bersyariat akan menjanjikan keberkatan hidup
dunia dan akhirat
Menyatakan pilihan dengan huraian lengkap [HL] bingar kebisingan dan
kesibukan yang tidak mengenal siang dan malam sehingga melalaikan diri
daripada mendekatkan diri kepada Pencipta Alam
Menyatakan pilihan dengan huraian ringkas[H] kerana saya berpendapat rumah
adalah tempat istirehat keluarga yang memerlukan ketenangan daripada hingar
Menyatakan pilihan sahaja Sekiranya saya ingin memiliki rumah, [I] saya akan
memilih untuk memiliki rumah A

Kemahiran kognitif
Konteks

Mencipta
Imam Bukhari rahimullah

Baca maklumat di atas dan huraikan bagaimanakah anda mampu meraih kecemerlangan
dalam pembelajaran pada zaman yang serba mencabar?
[ 6 markah ]
RUBRIK PENSKORAN

Skor
5-6

3-4

1-2

Deskriptor
Menghuraikan langkah dengan huraian, contoh beserta kesan yang lengkap
dengan susunan idea yang baik dan saling berkaitan. [K] Namun sebagai insan
muslim mukmin saya amat yakin dan percaya bahawa kejayaan hakiki hanya
akan digapai jika usaha dan tawakal berjalan seiring. Oleh itu munajat dan doa
akan saya laksanakan seiring dengan usaha dan ikhtiar.
Mengemukakan langkah dengan huraian dan contoh yang jelas [H]Justeru saya
akan hadir ke sekolah setiap hari. Sehubungan dengan itu saya dapat
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dengan mematuhi segala disiplin
ilmu iaitu dengan membina jadual belajar harian di rumah dan akur dengan
jadual tersebut demi memantapkan lagi kefahaman. Disamping itu saya juga
akan menghadirkan diri dalam setiap aktiviti luar termasuk kelas tambahan dan
tuisyen jika perlu untuk mendapat pencerahan .
Menyatakan langkah dengan huraian yang ringkas [I]Kehadiran sekolah setiap
hari menjanjikan saya tidak akan ketinggalan dalam setiap topik yang diajar
oleh guru

Soalan
3
Kemahiran Kognitif
Konteks
Batas-batas Pergaulan [Tilawah al-Quran An-Nur ayat 30 31]
Berdasarkan Maklumat A dan Maklumat B, mengapakah ramai wanita Islam hari ini
mengabaikan tuntutan berpakaian sedemikian? Huraikan.
[ 6 markah ]
RUBRIK PENSKORAN
Skor
Deskriptor
5-6
Menghuraikan sebab beserta contoh dan kesan yang saling berkaitan
markah
dengan susunan idea yang baik dan bahasa yang menarik. Justeru
hayatilah kehidupan bersyariat yang menjanjikan keindahan dan
keberkatan hidup di dunia dan di akhirat.
3-4
Menjelaskan sebab beserta contoh yang agak relevan dengan huraian yang
markah
kurang tersusun Hakikatnya sejarah telah membuktikan kegemilangan
wanita Islam sejak kedatangan Islam seperti Asma binti Abu Bakar dan lainlain. Impaknya kesilapan tanggapan mereka menyebabkan mereka mudah
dipengaruhi oleh budaya barat yang mengundang bahaya dan mudarat
kepada diri seperti pergaulan bebas yang boleh mengakibatkan
tergadainya maruah dan kehormatan
1-2
Menyatakan sebab berdasarkan maklumat asas tanpa huraian. Kekeliruan
markah
dalam kefahaman syariat Islam khususnya tentang tuntutan berpakaian
menutup aurat menyebabkan sebilangan wanita Islam hari ini melanggar
perintah berkenaan, antaranya bertudung labuh dan bersarung kaki
menyekat pergerakan mereka mengikuti perkembangan fesyen terkini

oalan
Kemahiran Kognatif
Konteks

4
Menilai
Makanan Baik [Hadis Tingkatan 4

Kegagalan menghayati tuntutan hadis di atas, mengakibatkan keruntuhan akhlak dalam


kalangan
masyarakat
Islam
hari
ini.
Huraikan
pandangan
anda.
[8 markah ]
RUBRIK PENSKORAN
Skor
Deskriptor
6-8
Menghuraikan pandangan secara terperinci serta menghubungkait fakta
markah
hadis dan keruntuhan akhlak dengan tepat dan disusun dengan teratur
menggunakan laras bahasa yang menarik dan berkesan. Jika situasi ini
berterusan, maka berleluasalah gejala sosial dan kadar jenayah dalam
masyarakat meningkat. Justeru pihak berwajib dan masyarakat hendaklah
saling berganding bahu memberi pencerahan tentang kepentingan
mengamalkan tuntutan melalui kempen, risalah dan sebagainya.[ 6 8M]
4-5
Menjelaskan pandangan dengan huraian yang berkaitan termasuk contoh
markah
yang agak bersesuaian Justeru pengambilan makanan yang mengabaikan
syariat dari segi bahan, khasiat dan sumber adalah menganggu
perkembangan akal dan pertumbuhan badan yang menyebabkan mereka
terjerumus dengan persekitaran yang tidak baik seperti pergaulan bebas
antara lelaki dan perempuan bukan mahram .[4 5M
1-3
Menyatakan pandangan dengan huraian ringkas menggunakan maklumat
markah
yang diberikan Sesungguhnya pengambilan makanan mempunyai
hubungan yang rapat dengan pembentukan akhlak dan sahsiah seseorang.
Ini jelaskan dinyatakan dalam hadis yang bermaksud:Seorang lelaki
berdoa, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya
haram dan disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan
memperkenankan doanya?[1 3M]

Soalan
Kemahiran Kognatif
Konteks

5
Menganalisis
Walimaturus [ibadat]

Masih terdapat dalam Majlis Perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia hari ini lebih
mementingkan adat budaya berbanding amalan sunnah Rasulullah saw
Kemukakan dua hujah anda dengan menghubungkait amalan masyarakat dengan syariat
Islam.
[6 markah]
RUBRIK PENSKORAN

Skor
5-6
markah

3-4
markah

1-2
markah

Deskriptor
Menghuraikan dua hujah beserta contoh dan kesan yang saling berkaitan
dengan susunan idea yang mantap dan bahasa yang menarik. Cara
berpakaian dan perhiasan pengantin juga hendaklah menepati syarat
dengan menjauhkan daripada unsur tabaruj ( keterlaluan dalam berhias
diri) yang mengundang kepada fitnah dan umpatan dalam kalangan para
jemputan sekaligus menghilangkan keceriaan dan keberkatan majlis.
Menjelaskan dua hujah beserta contoh yang agak relevan dengan huraian
yang kurang tersusun. Namun begitu adab-adab walimah perlulah dipatuhi
agar keberkatan majlis berkekalan seperti konsep kesederhanaan dalam
penyediaan hidangan kepada para jemputan yang bertepaatan dengan
hadis nabi yang bermaksud : adakan kenduri walau pun seekor kambing.
Ini bertujuan untuk mengelakkan unsur pembaziran dan riak.
Menyatakan satu hujahsecara umum dengan huraian terhad. Majlis
perkahwinan dalam Islam mengutamakan tuntutan wajib iaitu
kesempurnaan akad berbanding amalan sunat seperti walimatulurus.

Soalan
6
Kemahiran Kognatif
Menilai
Konteks
Walimatulurus [Ibadat]
Maklumat di bawah menunjukkan iklan pakej perkahwinan yang lengkap
Masyarakat Melayu hari ini, lebih cenderung mengadakan walimatulurus dengan
menggunakan khidmat perunding perkahwinan.
Huraikan pandangan anda dengan menggunakan dua alasan
RUBRIK PENSKORAN
Skor
Deskriptor
5-6
Menghuraikan pandangan beserta dua alasan yang tepat dan bersesuaian
markah
dengan susunan idea yang mantap dan bahasa yang menarik. Impaknya
majlis kelihatan lancar dengan wajah-wajah ceria tuan rumah dan tetamu
jemputan.
3-4
Menjelaskan pandangan beserta alasan dan contoh yang agak relevan
markah
dengan huraian yang kurang tersusun. Justeru pendudukan bandar memilih
untuk menggunakan khidmat perunding perkahwinan walau pun terpaksa
menyediakan sejumlah wang untuk membayar pakej-pakej tertentu hatta
terpaksa meminjam dengan sanak sanak saudara atau berhutang dengan
bank.
1-2
Menyatakan pandangan secara umum dengan huraian terhad. Dewasa ini
markah
ramai dalam kalangan masyarakat Islam terutamanya penduduk bandar
yang berkerjaya mengutamakan keselesaan, kesenangan dan penjimatan
masa serta tenaga dalam melaksanakan walimatulurus berbanding dengan
pendudukaan luar bandar yang mementingkan gotong-royong dan
kebersamaan demi merapatkan hubungan silaturrahim.

Soalan

Kemahiran Kognatif
Menilai
Konteks
Ajaran sesat [Akidah]
Ramalkan kemungkinan yang akan berlaku sekiranya isu ini tidak ditangani dengan segera
oleh pihak yang bertanggungjawab. Huraikan
[4markah]

SKOR
4 markah

2 - 3 markah

1 markah

Soalan
Kemahiran Kognatif
Konteks

RUBRIK PENSKORAN
DESKRIPTOR
Menghuraikan kesan secara terperinci dengan contoh yang
relevanbeserta susunan idea yang mantap dan berkaitan Impaknya
umat Islam akan berpecahbelah dan seterusnya tidak mustahil
penghayatan Islam akan lenyap daripada bumi Malaysia
Menjelaskan kesan dengan huraian yang bersesuaian Menyatakan
kesan dengan huraian ringkas Ekoran daripada itu akan bertambahnya
kekeliruan dan kecelaruan pada akidah umat Islam yang menyebabkan
mereka sukar untuk mengenalpasti ajaran yang manakah benar atau
sebaliknya
Menyatakan kesan sahaja Ajaran sesat akan terus bercambah dalam
masyarakat sekiranya pihak berwajib seperti JAKIM, Jabatan Agama
negeri-negeri tidak mengambil tindakan segera
8
Menilai
Kejatuhan Kerajaan Abbasiyah [tamadun Islam]

Buktikan kebenaran yang menunjukkan faktor-faktor di atas mempengaruhi kejatuhan


sesebuah bangsa dan negara di dunia .Kemukakan hujjah anda.
[ 4 markah ]

SKOR
4 markah

3 markah

2 markah

1 markah

RUBRIK PENSKORAN
DESKRIPTOR
Menghuraikan bukti secara terperinci dengan contoh yang relevan
beserta susunan idea yang mantap . Akhirnya kuasa besar dunia
pengambil peluang dan kesempatan untuk menjajah dan menguasa
Negara melalui misi bantuan .
Menjelaskan bukti dengan mengemukan contoh yang agak relevan. .
Impaknya kestabilan politik Negara tergugat yang mengakibatkan
rakyat menjadi pelarian di Negara sendiri sepertimana konflik di Iraq,
Syria dan Palestine
Menyatakan bukti dengan huraian ringkasSehubungan dengan itu,
menyebabkan ekonomi Negara merudum yang mengakibatkan rakyat
hidup dalam kemiskinan dan kelaparan
Menyatakan bukti tanpa huraian Saban hari di dada akhbar
memaparkan rusuhan dan pemberontakan berlaku di merata dunia
antaranya Myanmar, Libya, Mesir dan Rusia. Situasi ini berpunca
daripada perselisihan aliran fahaman agama antara sunni, Syiah,
Buddha dan Kristian

1.

Firman Allah bermaksud:

Wahai orang yang beriman apabila


kamu bertemu orang kafir yang
menyerang kamu, janganlah kamu
berundur daripada mereka.

Berjihad mempertahankan negara adalah kewajipan ke atas semua umat Islam apabila
pemimpin mengistiharkan peperangan.

Berikan pendapat anda bagaimana cara memupuk semangat jihad di kalangan belia negara
ini.

2.

PAKEJ PERKAHWINAN
Pakej A

Pelamin RM2500.00
Baju Pengantin Tiga persalinan
RM3000.00