Anda di halaman 1dari 26

BRMG 201

MAKLUMAT
PENGAJARAN DAN PEMBELAJA
TAHUN

SKPPT

BRMG 201

MAKLUMAT
DIRI GURU

SKPPT

BRMG 201

SENARAI
TUGAS GURU

SKPPT

BRMG 201

JADUAL
WAKTU

SKPPT

BRMG 201

RANCANGAN
MENGAJAR TAHUNAN

SKPPT

BRMG 201

RANCANGAN
MENGAJAR TAHUNAN

SKPPT

PERSEKOLAHAN

BRMG 201

REKOD
PEMBERIAN KERJA MURID

SKPPT

BRMG 201

REKOD
PRESTASI MATA PELAJARAN

SKPPT

BRMG 201

CATATAN

SKPPT

PERIHAL PERBINCANGAN

CATATAN

MASA
HARI

ISNIN
SELASA
RABU

06.4
0
07.1
0

06.4
0
07.0
0

KHAMIS

BM
4USM
BM
4USM
BM
4USM

SABTU

07.40
08.10

08.1
0
08.4
0

08.4
0
09.1
0

09.1
0
09.4
0

09.4
0
10.1
0

10.1
0
10.3
0

10.3
0
11.0
0

11.00
11.30

11.3
0
12.0
0

12.00
12.30

10.2
0
10.4
0

10.40
11.20

11.2
0
11.4
0

11.40
12.20

BM
4USM
BM
4USM
BM
4USM

MASA
HARI

JUMAAT

07.1
0
07.4
0

E
H
07.0
0
07.3
0

07.30
08.00

08.0
0
08.3
0

08.3
0
09.0
0

09.0
0
09.3
0

09.3
0
10.0
0

10.0
0
10.2
0

A
T

GURU :

TINGKATAN/TAHUN :

TAHAP :

ANALISIS
PERKARA

KALI

MASA

PERKARA

KALI

MASA

PERKARA

KALI

MASA

PERSENDIRIAN
MASA
HARI
ISNIN
SELASA
RABU
MASA
HARI
KHAMIS
JUMAAT

06.40
07.10
BM
4USM
BM
4USM
BM
4USM
06.40
07.00
BM
4USM
BM
4USM

07.10
07.40

07.40
08.10

08.10
08.40

08.40
09.10

09.10
09.40

09.40
10.10

10.10
10.30
R

10.30
11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

10.20
10.40

10.40
11.20

11.20
11.40

11.40
12.20

E
H
07.00
07.30

07.30
08.00

08.00
08.30

08.30
09.00

09.00
09.30

09.30
10.00

10.00
10.20
A
T

SABTU

GURU :

TINGKATAN/TAHUN :

TAHAP :

ANALISIS
PERKARA

KALI

MASA

PERKARA

KALI

MASA

PERKARA

KALI

MASA

PENGAJARAN DAN PEMBELAJAR


SEKOLAH : SEK KEB PASIR PUTIH, TAWAU
NAMA GURU
1. DARI
HINGGA
2. .
HINGGA ............

DARI

3. .
HINGGA ............

DARI

MATAPELAJARAN DIAJAR

TAHUN/TINGKATAN

JUMLAH

MASA
1.

2.

3.

4. .

5. .

6. .

Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

BAHAGIAN A:
1. TUGAS 1 : KURIKULUM
Mata Pelajaran

Kelas

Minit Seminggu

Bil. Murid

orang

..

minit

orang

..

minit

orang

..

minit

orang

..

minit

2. TUGAS 2 : TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN

2.1 :.
..

2.4 :

2.2 . 2.5 :
..
2.3 :. 2.6 :
..
3. TUGAS 3 : KOKURIKULUM
3.1 :. 3.4 :
..
3.2 :. 3.5 :
..
3.3 :. 3.6 :
..
4. TUGAS 4 : HAL EHWAL MURID
4.1 :..
.

4.2 :

4.5 :..
..

4.3 :

5. BAHAGIAN B : KEGIATAN DAN SUMBANGAN (AKTIVITI LUAR)


5.1 : Sukan
:
.
5.2 : Pertubuhan
: .

5.3 : Sumbangan Kreatif : ..


..
5.4 : ..

5.5 : ..
.

MAKLUMAT DIRI GURU


Nama
Nombor Fail Peribadi

(Sekolah) :
(JPN )

Nombor Kad Pengenalan :

Warna :..
4
5
6

Jantina :..
Jawatan :..
Bangsa :..

Nama Sekolah Dahulu :


i...
ii.
iii.

Warganegara:
7
8

Agama : ..
Tarikh Lahir
No. Sijil Lahir :....

9 Tempat Lahir :...


10 Taraf Perkahwinan :
Kahwin/Bujang/Duda....

Kursus-kursus Yang Telah Dihadiri Tahun Semasa


i..
ii.
iii.
iv.
v.
vi
vii..

11 Nama Suami/Isteri :
12 Pekerjaan Suami/Isteri..
Alamat Majikan Suami/Isteri..

13 Tarikh Perlantikan :
(Sementara?Tetap/GST/GSTL)
.

Tugas-tugas Kokurikulum

..

Lain-lain Kenyataan:
No. Sijil Pendaftaran Guru :.
No. KWSP :...
No. Cukai Pendapatan : .
No. Akaun Pinjaman Perumahan
No. Gaji..
Nama Bank..
No. Akaun

14 Tarikh Pengesahan Jawatan :....


15 Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :
....
16 Kelulusan :
a Akademik :.
b Ikhtisas :.

Alamat Rumah :...


....

17 Kategori:
18 Opsyen : ..
19 Tarikh Mengajar Di sini :....

KANDUNGAN

1.

MAKLUMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

2.

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYISA 2013-2015

3.

VISI DAN MISI JPN SABAH

4.

FOKUS JPN SABAH

5.

GURU MENGAJAR MURID BELAJAR

6.

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA ( SKPM ) 2010

7.

12 STRATEGI PEDAGOGI 1 DAN 2

8.

I THINK

9.

SURAT PEKELILING IKHTISAS

10.

PERENTUKAN MASA PENGAJARAN

11.

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997

12.

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN

13.

SURAT AKU JANJI

14.

MAKLUMAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)

15.

MAKLUMAT DIRI GURU

16.

SENARAI TUGAS GURU

17.

JADUAL WAKTU

18.

SENARAI BUKU RUJUKAN

19.

PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

20.

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN

21.

TAKWIM PERSEKOLAHAN

22.

FORMAT RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

23.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

24.

REKOD PEMBERIAN KERJA MURID

25.

REKOD PRESTASI MATA PELAJARAN

26.

REKOD PRESTASI PEPERIKSAAN

27.

PENYELIAAN/PERTEMUAN/PERBINCANGAN PROFESIONAL

28.

CATATAN

BUKU REKOD
MENGAJAR
HARIAN
MENGAJAR
G

NAMA GURU :
KELAS
:
SEKOLAH :
TAHUN
:

URU

BI
L

NAMA BUKU

HARG
A

PRMGARANG

PENERBIT

LAINLAIN

SENARAI BUKU RUJUKAN

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN / HARIAN


Hari

____.

Minggu Yang Ke
________________
MP/
TAHUN &
Masa

Tarikh :

Tajuk / Objektif / Aktiviti Pengajaran

Tajuk :

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :1.


2.
Aktiviti : 1.
2.
Nilai Murni :
BBM :

Refleksi :
Tajuk :
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :1.

2.
Aktiviti : 1.

2.
Nilai Murni :

BBM :
Refleksi :
Tajuk :
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :1.
2.
Aktiviti : 1.
2.
Nilai Murni :

BBM :
Refleksi :
TANDATANGAN GURU :
BESAR :

..
( ADZHAR BIN ADAMA )

TANDATANGAN GURU