Anda di halaman 1dari 14

MATEMATIK

TAHUN 5

NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000


Kenali Nombor
Membaca dan menyebut nombor

3.

1.

107 843
5.

8.

162 442

200 043

Menulis nombor dalam perkataan


1.

315 562

2.

904 807

3.

160 320

4.

118 401

895 513
4.

7.

176 792

2.

83 703

6.

407 011

546 756

MATEMATIK
TAHUN 5

5.

284 370

6.

815 021

7.

103 061

8.

765 442

9.

103 576

10.

500 701

Menulis dalam nombor


1.

Satu ratus tujuh belas ribu empat ratus sepuluh.

2.

Tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam..

3.

Enam ratus lapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh


sembilan.

4.

Lapan ratus ribu sembilan ratus dua puluh lima.


2

MATEMATIK
TAHUN 5

5.

Satu juta.

6.

Sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus sebelas.

7.

Empat ratus ribu tujuh belas.

8.

Lapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh satu.

9.

Dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus.

10. Dua ratus dua ribu dua puluh.

Nilai tempat dan nilai digit


Juta

Ratus ribu

Puluh ribu

Ribu

Ratus

Puluh

Sa

312 908
Digit
Nilai
tempat
Nilai
digit

Juta

Ratus
ribu

Puluh
ribu

Ribu

Ratus

Puluh

Sa

300 000

10 000

2 000

900

MATEMATIK
TAHUN 5

Menulis nilai digit bagi setiap digit.


Nombor

Nilai Digit
ratus ribu

1.

512 439

2.

783 610

3.

901 527

puluh
ribu

ribu

ratus

puluh

sa

4.
5.

Cerakinkan nombor
Kita boleh menulis suatu nombor dalam bentuk cerakinan. Ini dikenali sebagai
mencerakinkan nombor itu.
Mencerakin nombor bermaksud menulis nombor mengikut nilai tempat atau nilai
digit.
Cerakin nilai
tempat

312 908

= 3 ratus ribu + 1 puluh ribu + 2 ribu + 9 ratus + 8 sa

Cerakin nilai
digit

312 908

= 300 000 + 10 00 + 2 000 + 900 + 8

Cerakinkan mengikut nilai tempat.


1.

410 250

= ________________________________________________________
________________________________________________________

2.

14 190
4

= ________________________________________________________

MATEMATIK
TAHUN 5

________________________________________________________
3.

650 851

= ________________________________________________________
________________________________________________________

4.

311 852

= ________________________________________________________
________________________________________________________

5.

554 285

= ________________________________________________________
________________________________________________________

Cerakinkan mengikut nilai digit.

1.

411 270

= ________________________________________________________
________________________________________________________

2.

19 552

= ________________________________________________________
________________________________________________________

3.

455 056

= ________________________________________________________
________________________________________________________

4.

257 005

= ________________________________________________________
________________________________________________________

MATEMATIK
TAHUN 5

5.

118 959

= ________________________________________________________
________________________________________________________

Banding dan susun nombor


Kita boleh membandingkan nilai dua nombor dengan menggunakan carta nilai
tempat. Kita membandingkan digit-digit satu demi dari kiri ke kanan.
Contoh :
1. Nombor yang manakah lebih besar, 251 057 atau 270 032?
Ra ri

Pu ri

Ri

Ra

Pu

Sa

Maka, ____________________ lebih besar daripada ____________________.

2. Nombor yang manakah lebih kecil, 360 281 atau 360 453?
Ra ri

Pu ri

Ri

Ra

Pu

Sa

Maka, ____________________ lebih kecil daripada ____________________.

3. Nombor yang manakah lebih besar, 487 350 atau 481 305?
6

MATEMATIK
TAHUN 5

Ra ri

Pu ri

Ri

Ra

Pu

Sa

Maka, ____________________ lebih besar daripada ____________________.


4. Nombor yang manakah lebih kecil, 840 103 atau 840 013?
Ra ri

Pu ri

Ri

Ra

Pu

Sa

Maka, ____________________ lebih kecil daripada ____________________.


5. Nombor yang manakah lebih besar, 552 234 atau 552 324?
Ra ri

Pu ri

Ri

Ra

Pu

Sa

Maka, ____________________ lebih besar daripada ____________________.

Tandakan ( ) pada nombor yang paling besar dan tandakan ( X ) pada nombor yang
paling.
7

MATEMATIK
TAHUN 5

1.

148 508

2.

3.

500 851

300 005

211 892

122 092

192 192

315 502

4.

511 110

351 042

500 008

305 142

519 146

Susunkan nombor berikut dalam urutan menaik..


1.

432 100 , 423 105 , 423 501 , 508 503 , 448 700

2.

705 900 , 704 862 , 710 334 , 705 616 , 711 008

3.

134 750 , 133 750 , 131 750 , 132 750 , 135750

4.

341 379 , 341 937 , 341 279 , 341 397 , 341 297

5.

192 471 , 219 741 , 112 479 , 197 421 , 217 914

MATEMATIK
TAHUN 5

Susunkan nombor berikut dalam urutan menurun.


1.

851 065 , 700 512 , 651 092 , 911 520

2.

111 851 , 250 592 , 300 851 , 425 901

3.

600 008 , 710 005 , 500 851 , 655 214

4.

319 129 , 391 129 , 319 192 , 391 192, 391 219

5.

503 244 , 530 424 , 536 424 , 501 428 , 498 139

Pola nombor
Mengelas pola bagi urutan nombor.
9

MATEMATIK
TAHUN 5

Turutan nombor
1.

847 912 , 847 914 , 847 916 , 847 918

2.

177 241 , 177 243 , 177 245 , 177 247

3.

656 867 , 656 869 , 656 871 , 656 873

4.

410 000 , 410 002 , 410 004 , 410 006

5.

717 214 , 717 216 , 717 218 , 717 220

6.

900 213 , 900 215 , 900 217 , 900 219

Pola nombor

Melengkapkan pola nombor.


1. 287 211 , 287 214 , ______________________ ,

______________________ ,

______________________ , ______________________ .

2. 282 018 , 282 081 , ______________________ ,

______________________ ,

______________________ , ______________________ .

3. 474 861 , 474 863 , ______________________ ,

______________________ ,

______________________ , ______________________ .

4. 642 848 , 642 948 , ______________________ ,

______________________ ,

______________________ , ______________________ .
5. 702 421 , 703 421 , ______________________ ,
______________________ , ______________________ .

10

______________________ ,

MATEMATIK
TAHUN 5

6. 452 920 , 452 925 , ______________________ ,

______________________ ,

______________________ , ______________________ .

7. _____________________ , ______________________ , ______________________ ,


______________________ 341 801 , 241 801.

8. _____________________ , ______________________ , ______________________ ,


______________________ 569 27 , 569 117.

9. _____________________ , ______________________ , ______________________ ,


______________________ 274 820 , 273 820.

10._____________________ , ______________________ , ______________________ ,


______________________ 504 281 , 494 281.

Bundarkan nombor
Membundar nombor kepada puluh dan ratus terdekat.
Nombor
11

Puluh terdekat

Ratus terdekat

MATEMATIK
TAHUN 5

1.

314 728

2.

48 519

3.

209 509

4.

111 925

5.

750 549

6.

821 508

7.

903 811

8.

114 395

Membundar nombor kepada ribu dan puluh ribu terdekat.


Nombor

12

Ribu terdekat

Puluh ribu terdekat

MATEMATIK
TAHUN 5

1.

903 811

2.

125 756

3.

853 514

4.

357 400

5.

844 799

6.

355 546

7.

624 185

8.

254 899

Membundar nombor kepada ratus ribu terdekat.

13

MATEMATIK
TAHUN 5

1. 851 988

2.

3. 589 762

4. 647 665

5. 359 148

6. 768 531

7. 192 794

8. 620 028

9. 874 156

10. 782 782

14

657 426