Anda di halaman 1dari 16

INSTITUT PENDIDKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

BILIK KULIAH SEMESTER 1 2016 ( JAN- MEI )


BLOK AKADEMIK LAMA (23 BUAH BILIK KULIAH)
BA4-1

BA4-2

BA4-3

BA4-4

BA4-5

BA4-6

BA3-1

BA3-2

BA3-3

BA3-4

BA3-5

BA3-6

Makmal MT

PJM3123E

T4S1SEJ

T4S1SN

BA2-1

BA2-2

BA2-3

BA2-4

BA2-5

BA2-6

BA1-1

BA1-2

BA1-3

BA1-4

BA1-5

BA1-6

BLOK MAKMAL SAINS


F1

F2

BILIK MQA

F3

B1

B2

BILIK PENSYARAH

B3

K1

LOBBY

BILIK KJ

K2

BLOK AKADEMIK BAHARU (25 BUAH BILIK KULIAH)


BB2-4

BB2-3

BB2-2

BB2-1

BB2-5

BB2-6

BB2-7

BB2-8

BB2-9

BB2-10

BB2-11

BB2-12

PEP

PEP

PEP

PEP

S2SEJ

T3S2MT2

PEP

PEP

PEP

PEP

T4S1TESL1

T4S1TESL2

BB1-4

BB1-3

BB1-2

BB1-1

BB1-5

BB1-6

BB1-7

BB1-8

BB1-9

BB1-10

BB1-11

BB1-12

S2MT

S2BNK

S2TESL1

B. MESY 1

T3S1TESL

T3S1SN

B. MESY 2

T2S2MT

T2S2PEM

S2SN

S2MU

BBG-4

BBG-3

BBG-2

BBG-1

BBG-5

BBG-6

BBG-7

BBG-8

BBG-9

BBG-10

BBG-11

BBG-12

T4S1MT

T1S2B&K

T1S2MT

BIlik VIP

T1S2MU

T1S2SEJ

S2PM

T3S2PEM

T3S2PT

T1S2TESL

T4S1TESL3

T3S2MT1

BLOK MUHIBAH
BM3-5

BM3-6

BILIK
AMALI

BILIK
AMALI

BM3-7
BILIK
PENSYARAH

BILIK
PENSYARAH

BILIK
KEYBOARD

K3

BM2-5

BM2-4

BM2-3

BM2-2

BM36

BILIK
JAHITAN

BILIK
PIANO

PEP

PEP

PEP

ARAS 1

Tarikh: 4/1/2016

BILIK EKONOMI RUMAHTANGGA(ERT)

Penyelaras Jadual Waktu Induk

(MOHD MASHOR BIN MUSTAPA)

Setiausaha Akademik

(JAMAL MOHAMED BIN ABDUL RAHMAN)

Timbalan Pengarah

(SURIAH BINTI ABD MANAP)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG


KURSUS UNTUK SEMESTER 1, 2016
BIDANG TERAS

ASAS PENDIDIKAN

KURSUS TERAS

ELEKTIF TERAS

AMALAN PRO

PISMP AMB. JUN 2015


SEM.2
INTERAKSI 15M

T1S2TESL TSLB3033
T1S2MT MTES3033
T1S2SEJ SJHK3033
T1S2MU MZUK3042

TSLB3043

TSLB3052

EDUP3033

MPU3031(PKOKO)

MPU3041(GAME)

MPU3052

TMKS3033

TMKS3043

PBS.1(EDUP3033)

MTES3043

MTES3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3052

BTMB3123

BTMB3083

PBS.1(EDUP3033)

SJHK3043

SJHK3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3052

BCNB3033

BCNB3043

PBS.1(EDUP3033)

MZUK3062

MZUK3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3052

TSLB3033

TSLB3043

PBS.1(EDUP3033)

MZUK3072

PBKK3033

PBKK3043

PBKK3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3051

SCES3033

SCES3203

PBS.1(EDUP3033)

T1S2B&K
PISMP AMB. JUN 2014
SEM.4
INTERAKSI 15M

MAJOR

T2S2MT

MTE3113

AMALAN
PROFESIONAL

TERAS

MTE3123

EDU3063

EDU3053

WAJ3073

PBS.4 (E.1d)

T2S2PEM

PKP3063

PKP3103

EDU3063

T3S1TESL

TSL3093

TSL3103

EDU3063

PRK3012 F1

T3S1SN

SCE3093

SCE3103

EDU3063

T3S2MT1

MTE3113

MTE3123

T3S2MT2

MTE3113

MTE3123

T3S2PT

BTM3113

T3S2PEM

PKP3163

T4S1TESL1

TSL3133

EDU3073

T4S1TESL2

TSL3133

EDU3073

T4S1TESL3

TSL3133

T4S1MT
T4S1SEJ
T4S1SN

MTE3133

WAJ3143 F4 (BIG10j)

BTM3103E

PJM3123E

WAJ3143 F4 (BIG10j)

BCN3123E

WAJ3121(OLA)

WAJ3143 F5 (BIG 6j)

LGA3043E

PRK3012 F1

WAJ3121(OLA)

WAJ3143 F5 (BIG 6j)

BTM3103E

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

BTM3123

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

PKP3183

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

PRK3024 F3

PRK3024 F3

EDU3073

PRK3024 F3

EDU3073

PRK3024 F3

SJH3133

3
3

EDU3073

PRK3024 F3

6
6

SCE3133

EDU3073

PRK3024 F3

WAJ3073

WAJ3101 (UB1)

ELEKTIF 1

WAJ3101(UB1)

EDU3053

KURSUS WAJIB

PBS.4 (E.1d)

PISMP AMB. JAN 2014


SEM. 5
INTERAKSI 12M (+1j)

PISMP (GSTT) AMB


JUN 2013 SEM.6
INTERAKSI 8M (+3j)

PISMP AMB. JAN 2013


SEM. 7
INTERAKSI 4M (+9j)

PPISMP AMB. JUN 2015


SEM.2
INTERAKSI 16M

S2TESL TSL1044

TSL1054

TSL1064

GPP1063

GSA1072

GPM1083=21

GWP1092

GBM1103=25

S2BNK BNK1044

BIZ1054

SCZ1064

GPP1063

GSA1072

GPM1083/MU/SN=18

GWP1092

GBM1103=14/MT

S2MT MTE1044

MTE1054

MTE1064

GPP1063

GSA1072

GPI1083/TESL/PM=14

GWP1092

GBC1103=15/BNK

S2SN SCE1044

SCE1054

SCE1064

GPP1063

GSA1072

GPM/GPI 1083 (NIL)

GWP1092

GBM1103=10/MU

S2SEJ SJH1044

SJH1054

SJH1064

GPP1063

GSA1072

GPM1083=15

GWP1092

GBT1103=15/BNK

S2MU MZU1044

MZU1054

MZU1064

GPP1063

GSA1072

GPI1083/BNK/SN=15

GWP1092

GBC1103=14/SN/SEJ

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG


KURSUS UNTUK SEMESTER 1, 2016
BIDANG TERAS

ASAS PENDIDIKAN

KURSUS TERAS

ELEKTIF TERAS

AMALAN PRO

ELEKTIF TERBUKA

AMB. JUN 2015

KSI 15M

T1S2TESL TSLB3033
T1S2MT MTES3033
T1S2SEJ SJHK3033
T1S2MU MZUK3042

TSLB3043

TSLB3052

EDUP3033

MPU3031(PKOKO)

MPU3041(GAME)

MPU3052

TMKS3033

TMKS3043

PBS.1(EDUP3033)

MTES3043

MTES3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3052

BTMB3123

BTMB3083

PBS.1(EDUP3033)

SJHK3043

SJHK3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3052

BCNB3033

BCNB3043

PBS.1(EDUP3033)

MZUK3062

MZUK3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3052

TSLB3033

TSLB3043

PBS.1(EDUP3033)

MZUK3072

PBKK3033

PBKK3043

PBKK3052

EDUP3033

MPU3031

MPU3041

MPU3051

SCES3033

SCES3203

PBS.1(EDUP3033)

T1S2B&K

AMB. JUN 2014

MAJOR

AMALAN
PROFESIONAL

TERAS

KURSUS WAJIB

ELEKTIF 1

ELEKTIF 2

KSI 15M

T2S2MT

MTE3113

MTE3123

EDU3063

EDU3053

WAJ3073

PBS.4 (E.1d)

T2S2PEM

PKP3063

PKP3103

EDU3063

T3S1TESL

TSL3093

TSL3103

EDU3063

PRK3012 F1

T3S1SN

SCE3093

SCE3103

EDU3063

T3S2MT1

MTE3113

MTE3123

T3S2MT2

MTE3113

MTE3123

T3S2PT BTM3113

PKP3163

T4S1TESL1

TSL3133

EDU3073

T4S1TESL2

TSL3133

EDU3073

T4S1TESL3

TSL3133

T4S1MT
T4S1SEJ
T4S1SN

MTE3133

WAJ3143 F4 (BIG10j)

BTM3103E

PJM3123E

WAJ3143 F4 (BIG10j)

BCN3123E

WAJ3121(OLA)

WAJ3143 F5 (BIG 6j)

LGA3043E

MZE3013E

PRK3012 F1

WAJ3121(OLA)

WAJ3143 F5 (BIG 6j)

BTM3103E

PKE3033E

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

PKE3043E

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

RBT3203E

BTM3123

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

SJH3163E

PKP3183

PRK3012 F2

WAJ3131(PER)

WAJ3143 F6 (BIG 6j)

PKE3043E

PRK3024 F3

PRK3024 F3

EDU3073

PRK3024 F3

EDU3073

PRK3024 F3

SJH3133

3
3

EDU3073

PRK3024 F3

6
6

SCE3133

EDU3073

PRK3024 F3

WAJ3073

WAJ3101(UB1)

EDU3053

WAJ3101 (UB1)

PBS.4 (E.1d)

AMB. JAN 2014

KSI 12M (+1j)

GSTT) AMB
13 SEM.6
KSI 8M (+3j)

T3S2PEM

AMB. JAN 2013

KSI 4M (+9j)

AMB. JUN 2015

KSI 16M

S2TESL TSL1044

TSL1054

TSL1064

GPP1063

GSA1072

GPM1083=21

GWP1092

GBM1103=25

S2BNK BNK1044

BIZ1054

SCZ1064

GPP1063

GSA1072

GPM1083/MU/SN=18

GWP1092

GBM1103=14/MT

S2MT MTE1044

MTE1054

MTE1064

GPP1063

GSA1072

GPI1083/TESL/PM=14

GWP1092

GBC1103=15/BNK

S2SN SCE1044

SCE1054

SCE1064

GPP1063

GSA1072

GPM/GPI 1083 (NIL)

GWP1092

GBM1103=10/MU

S2SEJ SJH1044

SJH1054

SJH1064

GPP1063

GSA1072

GPM1083=15

GWP1092

GBT1103=15/BNK

S2MU MZU1044

MZU1054

MZU1064

GPP1063

GSA1072

GPI1083/BNK/SN=15

GWP1092

GBC1103=14/SN/SEJ

BILANGAN PELAJAR DI IPGKPP MENGIKUT PROGRAM


SEMESTER 1 2016
Ambilan

Kumpulan

BILIK
KULIAH

PISMP AMB. JAN 2013


(6 KUMP)
(SEM. 7)

Lelaki

Perempuan

Bilangan
pelajar

Jumlah
ikut
program

Major

Elektif I (sem. Ke-2,3,4 &


5)

Bahasa Melayu

Bilik

BBG-4

T4S1MT(SK)

14

16

30

30

Matematik

BA3-6

T4S1SN (SJKT)

10

14

14

Sains

Bahasa Tamil

BA3-5
BB2-11
BB2-12
BBG-11

T4S1SEJ (SJKC)
T4S1TESL1(SK)
T4S1TESL2 (SJKT)
T4S1TESL 3 (SJKC)

3
4
1
2

17
21
17
18

20
25
18
20

20

Sejarah
B. Inggeris

Bahasa Cina/BM
Language Art

B. Inggeris

Language Art

B. Inggeris

Language Art

28

99

128

127

Matematik

B. Tamil(15)/BC *(10)
B.Tamil

Jumlah

63

PISMP AMB JUN 2013 GSTT (4 KUMP)


Bilik
(SEM.6)

BBG-12

T3S2MT1(SJKC)

20

25

BB2-6

T3S2MT2(SJKT)

15

21

46

Matematik

BBG-8

T3S2PEM(SJKC)

15

18

18

Pemulihan

B. Cina

BBG-9

T3S2PT(SJKT)

16

18

18

B. Tamil

Pend Jasmani

16

66

82

82

Jumlah
PISMP AMB. JAN 2014
(2 KUMP)
(SEM.5)
MU=14, Kesihatan=6

Bilik
BB1-5

T3S1TESL

16

21

21

B Inggeris

Language Art

BB1-6

T3S1SN

3
8

16
32

19
40

19
40

Sains

Bahasa Tamil

BTM= 9
BCN= 13

BB1-8
BB1-9

T2S2MT (SJKT)
T2S2PEM (SJKC)

8
2

14
11

22
13

22
13

Matematik
Pemulihan

BT/BC/PJM
BC/BTM/PJM

PJM3123E=13

BA3-4

PJM

10

25

35

35

Kesihatan=19 (+6) = 25

PISMP AMB. JUN 2014


(2 KUMP)
(SEM.4)

C=7, I=10
C=6, I=12

PJM= 13 org

PISMP AMB. JUN 2015


5 KUMP.
(SEM.2)

ELEKTIF TERAS

BM=13, M=1 SJKC=4, SJKT=9,


SCE=6,TMK=4, SJH=4

BBG-10

T1S2TESL

13

14

14

B. Inggeris

SCES/TMKS=12/SJHK

BM=12, M=7, SJKT=10, SK=9,


BTM=10, SCE=7,TMK=2

BBG-2

T1S2MT

14

19

19

Matematik

BTMB=19/SCES/TMKS

M=19, BM=4, SK=23,


TSL=13,SCE=4,TMK=6

BBG-5

T1S2MU

19

23

23

Muzik

TSLB=13/
SCES/TMKS

BM=9, SJKC=5, SJKT=4


BCN=5, BTM=4

BBG-6

T1S2SEJ (E=11)

Sejarah

BCNB=5/BTMB

M=6, BM10, SJKT=5. SK=11,


BTM= 5, SCE=4, SJH=7

BBG-3

T1S2B&K

11

16

16

B&K

BTMB/SJHK=11
SCES=21

17

64

81

81

PPISMP AMB. JUN 2015


7 KUMP. (Sem. 2)
SJKC=20, SK=5
M=4, BM=21

BB1-2

S2TESL

22

25

25

B. Inggeris

GBM=25

SJKC=5,SJKT=5,SK=4
M=4, BM=10

BB1-3

S2BNK

13

14

14

BNK

GBM=14/MT

SJKC=10, SK=10
M=9, BM=11

BB1-4

S2MT

16

20

20

Matematik

GBC=15/BNK

SJKC=4, SK=5
M=5, BM4

BB1-10

S2SN

Sains

GBM=10/MU

SJKC=5, SJKT=10
BM=15

BB2-5

S2SEJ

12

15

15

Sejarah

GBT=15/BNK

SJKC=5, SK=5
M=6, BM=4

BB1-12

S2MU

10

10

Muzik

GBC=14/SN/SEJ

BBG-7

S2PM

12

14

14

B. Melayu

GBM=14

17

90

107

107

SJKC=11, SJKT=3
M-1, BM=13

M= Melayu, BM= Bukan Melayu

JUM LELAKI=96

Penyelaras Jadual Waktu Induk Institut

(MOHD MASHOR BIN MUSTAPA)

GBM=63,GBC=29, GBT=15

JUM WANITA= 376

Setiausaha Akademik
JAMAL MOHAMED BIN ABDUL RAHMAN

Timbalan Penga

(SURIAH BINTI ABD MANAP

Elektif II (sem. Ke-3,4,5


& 6)

Persuratan dan Kesenian


Melayu
Sejarah
Pend.Kesihatan
PSV
Sejarah
RBT

Pend. Kesihatan
RBT
Pend. Kesihatan
Sejarah

Muzik (14)
Kesihatan (6)
Kesihatan

RBT/P.Moral
RBT/P.Moral

ELEKTIF TERBUKA

Jum Pelajar
PISMP =365

GPM=21
GPM=18/MU/SN
GPI=14/TESL/PM
NIL
GPM=15
GPI=15/BNK/SN
GPM=24/MT
GPM=78,GPI=29
Jum. Pelajar
PPISMP = 107

Timbalan Pengarah
(SURIAH BINTI ABD MANAP)

Tarikh:4/1/2016

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG


JADUAL
HARI

Masa

ISNIN

WAKTU

SEMESTER 1 2016 ( JAN - MEI )

SELASA

RABU

KHAMIS

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

6.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

6.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

GSA1072
KCY

GSA1072
KCY

TSL1054
KLK

TSL1054
KLK

TSL1064
NMM

TSL1064
NMM

TSL1044
NN

TSL1044
NN

GPM1083
BALU

GPM1083
BALU

TSL1054
CCH

TSL1054
CCH

GPP1063
CPC

Mentormentee
CYCH/JK

S
LT

GSA1072
NAO

SCZ1064
AMN
K1

SCZ1064
NAR
K1

SCZ1064
JAB
B1

SCZ1064
ARS
F1

BNK1044
SMS

BNK1044
SMS

BIZ1054
KD

BIZ1054
KD

GPP1063
HK

Mentormentee
FH/ROS

S
LT

MTE1064
OLT

MTE1064
OLT

MTE1064
OLT

MTE1064
OLT

MTE1054
NSM

MTE1054
NSM

GPP1063
NHAR

Mentormentee
DL/NM

S
LT

SCE1064
ZI
B2

SCE1064
ZI
B2

SCE1064
NMI
B2

SCE1064
NMI
B2

SCE1054
YPC
F2

SCE1054
YPC
F2

GPP1063
SB

Mentormentee
TA/IAW

S2TESL
BB1-2

GPP1063
CPC

GPP1063
CPC

S
L
T

S2BNK
BB1-3

GPP1063
HK

GPP1063
HK

S
L
T

S2MT
BB1-4

GPP1063
NHAR

GPP1063
NHAR

S
L
T

GPP1063
SB

GPP1063
SB

S
L
T

S2SEJ
BB2-5

GPP1063
AI

GPP1063
AI

S
L
T

S2MU
BB1-12

GPP1063
HKG

GPP1063
HKG

S
L
T

S2SN
BB1-10

S2PM
BBG-7

GPP1063
THT

GPP1063
THT

TSL1044
SPA

TSL1044
SPA

GPM1083
BALU

BNK1044
KBL

BNK1044
KBL

GPM1083/
MU/SN
ZZ

MTE1044
NAO

MTE1044
NAO

SCE1044
AMN
K1

SCE1044
AMN
K1

SJH1044
AJAH
MZU1044 TLC

S
BMM1044 MH
L
T

GPI1083/
TESL/PM
MZI
GPM/GPI
1083
NIL

SJH1044
AJAH
MZU1044 TLC

BMM1044 MH

GBM1103
SL

GBM1103 /MT
ZMN
GBC1103
/BNK
CC
GBM1103
/MU
MMA

GPM1083
MAZ

GBT1103 /BNK
MN

GPI1083/
BNK/SN
ARAM

GBC1103
/SN/SEJ
TLK

GPM1083 /MT
MS

TSL1064
REC

TSL1064
REC

BIZ1054
KD

BIZ1054
KD

MTE1054
NSM

MTE1054
NSM

SCE1054
YPC
F2

SCE1054
YPC
F2

SJH1054

SMN SJH1054

MZU1054 KAK

GBM1103 FA

BMM1054 AH

SMN

SL
T

SL
T

SL
T

GSA1072
NAO

GSA1072
OLT

GSA1072
OLT

SL
T

GSA1072
NSM

GSA1072
NSM

SL
T

GSA1072
NM

GSA1072
NM

MZU1054 KAK SL
T

BMM1054 AH

GSA1072
RO

GSA1072
RO

GSA1072
HI

GSA1072
HI

EDUP3033
TCL

EDUP3033
TCL

EDUP3033
TLH

EDUP3033
TLH

EDUP3033
LSW

EDUP3033
LSW

EDUP3033
SSL

EDUP3033
SSL

SJH1064

AAI

MZU1064 KAK

BMM1064 JJ

SJH1064

AAI

MZU1064 KAK

SJH1064

MNY

MZU1064 OCK

BMM1064 JJ

BMM1064

JJ

SJH1064
MNY

SL
T

SL
T

SL
T

SL
T

SL
T

MZU1064 OCK SL
T

BMM1064 JJ

SL
T

GWP1092 NAM

GWP1092 NAM

GPM1083
/MU/SN
BALU

GPM1083
/MU/SN
BALU

GWP1092 NAM

GWP1092 NAM

MTE1044
NAO

MTE1044
NAO

GPM/GPI
1083
NIL

SCE1044
MS
K3

SCE1044
MS
K3

GPM1083
BALU

GPM1083
BALU

GPM/GPI
1083
NIL

SJH1044

MR

GPI1083
/BNK/SN
RY
GWP1092 UA

SJH1044

MR

GPI1083
/BNK/SN
RY
GWP1092 UA

GWP1092 AL

GPI1083
/TESL/PM
MZI
GWP1092
UA

GPI1083
/TESL/PM
MZI
GWP1092
UA

GWP1092 IAW GWP1092 IAW

MZU1044 TLC MZU1044 TLC

BMM1044 MH

GWP1092 AL

GWP1092 ZMN GWP1092 ZMN

BMM1044 MH

GPM1083 /MT
MS

SL
T

SL
T

SL
T

SL
T

SL
SJH1054
T

SL
T

SMN

MZU1054 KAK

GPM1083 /MT SL
BMM1054 AH
ZZ
T

S
LT

SMN

GPP1063
AI

MZU1054 KAK

GPP1063
HKG

Mentormentee
LSCN/JJ

S
LT

GPP1063
THT

Mentormentee
IO/OLT

S
LT

TSLB3052
RA

MentorMentee
CSY/FLK

S
LT

MTES3052
NM

Mentormentee
TMM/NSM

S
LT

SJH1054

BMM1054 AH

Mentormentee
AJA/MAZ

PERHIMPUNAN

PPISMP AMBILAN JUN 2015 (SEMESTER 2)


Interaksi 16 Minggu

S
LT

TMKS3033E.TE TMKS3033E.TE
RAS
AJA
RAS
AJA

T1S2TESL
BBG-10

MPU3041
NS

MPU3041
NS

S
L
T

T1S2MT
BBG-2

MPU3041
PM

MPU3041
PM

S
L
T

T1S2SEJ
BBG-6

MPU3041
MN

MPU3041
MN

S
L
T

T1S2MU
BBG-5

MPU3041
BSHS

MPU3041
BSHS

S
L
T

TSLB3033
E.TERAS
PA

TSLB3033
E.TERAS
PA

S
L
T

SCES3033
E.TERAS
FCH
B1

SCES3033
E.TERAS
FCH
B1

T1S2B&K
BBG-3

MPU3041
JS

MPU3041
JS

BTMB3123
E.TERAS
RS

BTMB3123
E.TERAS
RS

TSLB3033
CSY

TSLB3033
CSY

MTES3033
AYZ

MTES3033
AYZ

BCNB3033E.TE BCNB3033E.TE
RAS
RAS
HLF
HLF

Penyelaras Jadual Waktu Induk

(MOHD MASHOR BIN MUSTAPA)

TMKS3043
E.TERAS
SBS

SJHK/E3042
MEM

MZUK3042
SUSAN

PBKK3052
SMS

MZUK3042
SUSAN

PBKK3052
SMS

SCES3203
E.TERAS
FLK
K1

TSLB3043
YPK

TSLB3043
YPK

MTES3052
NM

MTES3052
NM

SJHK3052 MAB

SJHK3052
MAB

MZUK3072
ST/OCK

MZUK3072
ST/OCK

PBKK3043
ZBI

PBKK3043
ZBI

SL
T

SL
T

SL
T

SL
T

SL
T

EDUP3033
LGW

Setiausaha Akademik

JAMAL MOHAMED BIN ABDUL RAHMAN

Jadual Waktu Induk Jun 2015 ms 1/3

EDUP3033
LGW

TSLB3052
RA

MZUK3052 TLC

MPU3052
RY

TSLB3052
RA

MZUK3052 TLC

MPU3052
RY

MPU3052
ZZ

MPU3052
ZZ

SL
T

MPU3052
MS

MPU3052
MS

SL
T

MPU3052
TA

MPU3052
TA

SL
T

MPU3052
MAZ

MPU3052
MAZ

SL
T

PBKK3033
KBL

Timbalan Pengarah

(SURIAH BINTI ABD MANAP)

PBKK3033
KBL

SL
T

EDUP3033
TCL

EDUP3033
TLH

EDUP3033
LSW

EDUP3033
SSL

EDUP3033
LGW

MPU3031
AV

MPU3031
FH

MPU3031
WF

MPU3031
MA

MPU3031
AV

Tarikh: 4/1/2016

TMKS3043E.T TMKS3033E.T
TMKS3033
TMKS3043E.T TMKS3043E.T
ERAS
SBS
ERAS
AJA E.TERAS
AJA ERAS
SBS
ERAS
SBS

BTMB3123
E.TERAS
RS

BCNB3043
E.TERAS
CC

TSLB3043
E.TERAS
LSS
SCES3203
E.TERAS
AS
K1

BTMB3083
E.TERAS
KT

BCNB3033E.TE
RAS
SJHK/E3033
HLF
RBS

TSLB3033
E.TERAS
PA
SCES3203
E.TERAS
AS
K1

SCES3033
E.TERAS
FCH
B1

BTMB3083
E.TERAS
KT

BTMB3083
E.TERAS
KT

BCNB3043
E.TERAS
CC

BCNB3043
E.TERAS
CC

TSLB3043
E.TERAS
LSS
SCES3033
E.TERAS
FCH
B1

SL
T

SL
T

MTES3043
TMM

MTES3043
TMM

SL SJHK/E3033
T
RBS

SJHK/E3033
RBS

TSLB3043
E.TERAS
LSS

SL MZUK3062 OCK
T

MZUK3062 OCK

SCES3203
E.TERAS
FLK
K1

SL
T

MentorMentee
MRS/SNN

MZUK3052 TLC

PBKK3033
KBL

PERHIMPUNAN

PISMP AMBILAN JUN 2015 (Semester 2)


Interaksi 15 Minggu

S
LT

MentorMentee
OCK

S
LT

MentorMentee
MM/ZMN

S
LT

JUMAAT
3

10.30

11.30

2.45

3.45

5.00

11.30

12.30

3.45

4.45

7.00

GBM1103 NHA

GBM1103 NHA

GBM1103 /MT
IAW

GBM1103 /MT
IAW

GBC1103
/BNK
CC

GBC1103
/BNK
CC

GBM1103
/MU
MMA

GBM1103
/MU
MMA

GBT1103
/BNK
MN

GBT1103
/BNK
MN

GBC1103
/SN/SEJ
TLK

GBC1103
/SN/SEJ
TLK

GBM1103 FA

GBM1103 FA

TSLB3033
CSY

MTES3033
AYZ

TSLB3043
YPK

PBS.1
EDUP
3033

MTES3043
TMM

PBS.1
EDUP
3033

SJHK3052 MAB

Jadual Waktu Induk Jun 2015 ms 1/3

MZU1064 KAK

MZUK3062 KAK

MZUK3062
KAK

PBKK3043
ZBI

PBKK3052
SMS

SJHK/E3042
MEM

SJHK/E3042
MEM

MZUK3072
ST/OCK

MZUK3072
ST/OCK

PBS.1
EDUP
3033

PBS.1
EDUP
3033
PBS.1
EDUP
3033

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG


JADUAL
HARI

Masa

ISNIN

WAKTU

SEMESTER 1 2016 ( JAN-MEI )

SELASA

RABU

KHAMIS

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

WAJ3101
JO/JS

WAJ3101
JO/JS

S
L
T

MTE3123
HI

MTE3123
HI

WAJ3073 MNY

WAJ3143
F4(10J)
BIG
JO

WAJ3101
LHL/AZ

WAJ3101
LHL/AZ

S
L
T

LGA3043
SJ

LGA3043
SJ

TSL3103
RMS

TSL3103
ZI

S
L
T

BTM3103E
RS

BTM3103E
RS

PKE3033E
ND

SCE3093
AS
K1

PKE3043E
AZ

PKE3043E
AZ

MTE3123
ROS

MTE3123
ROS

S
L
T

MTE3113
RO

MTE3113
RO

WAJ 3143
F6(6J)
BIG
FH

RBT3203E
AMI

RBT3203E
AMI

MTE3123
DL

MTE3123
DL

S
L
T

MTE3113
FHO

MTE3113
FHO

WAJ 3143
F6(6J)
BIG
WF

BTM3123
MN

BTM3123
MN

SJH3163E
AJAH

SJH3163E
AJAH

S
L
T

BTM3113
RS

BTM3113
RS

WAJ 3143
F6(6J)
BIG
AV

PKE3043E
KTO

PKE3043E
KTO

PKE3043E
KTO

PKE3043E
KTO

S
L
T

PKP3163 IO

PKP3163 IO

PISMP AMBILAN JUN 2014 (SEMESTER 4)


Interaksi 15 Minggu
BTM3103E
KT
PJM3123E
LSL

BTM3103E
KT
PJM3123E
LSL

T2S2PEM
BB1-9

BCN3123E
TLK

BCN3123E
TLK

S
LT

S
LT

MTE3113
TKH

MTE3113
TKH

EDU3063
LSC

EDU3063
LSC

EDU3063
NWT

PJM3123E
LSL

EDU3053
RBO

EDU3063
NWT

EDU3053
RBO

SL
T

SL
T

EDU3053
ABO

PKP3063
CEF

WAJ3143
F4(10J)
BIG
MN

EDU3053
ABO

PKP3063
CEF

EDU3053
CYC

PKP3103
FHO

MTE3113
TKH

WAJ3073 AZA

EDU3053
CYC

SL
WAJ3073 MNY WAJ3073 MNY
T

BTM3103E
KT
PJM3123E
LSL

BCN3123E
TLK

PKP3103
AYZ

PKP3103
AYZ

SL
WAJ3073 AZA WAJ3073 AZA
T

Mentormentee
ARS/SMS

PERHIMPUNAN

T2S2MT
BB1-8
BB2-6

MentorMentee
NAR/JS

T3S1TESL
BB1-5

T3S1SN
BB1-6

TSL3103
GK

TSL3103
GK

BTM3103E
RS

BTM3103E
RS

S
LT

TSL3093
RK

TSL3093
RK

S
LT

SCE3103
HS
K1

SCE3103
HS
K1

TSL3103
PMF

SCE3093
AS
K1

SCE3093
AS
K1

WAJ3121
(OLA)
MA

WAJ3121
(OLA)
MA

SL
T

WAJ3121
(OLA)
AZ

WAJ3121
(OLA)
AZ

SL
T

MZU3013E
OCK

MZU3013E
OCK

PKE3033E
ND

PKE3033E
ND

MTE3123
ROS

MTE3123
ROS

MTE3123
DL

MTE3123
DL

SL
T

SJH3163E
AJAH

SJH3163E
AJAH

SL
T

PKP3163 IO

PKP3163 IO

S
L
T

TSL3093
RK

SCE3103
ARS
F1

TSL3093
RK

SCE3103
ARS
F1

WAJ3121
(OLA)
MA

Mentormentee
YPK/SMA

WAJ3143
F5(6J)
BIG
MN

MentorMentee
YPC/LSL

WAJ3143
F5(6J)
BIG
BS

MZU3013E
SUSAN

MZU3013E
SUSAN

PKE3033E
ND

PKE3033E
ND

WAJ3131
PM

WAJ3131
PM

SL
T

WAJ3131
FH

WAJ3131
FH

MentorMentee
KCY

BTM3123
MN

SL
T

WAJ3131
LHL

WAJ3131
LHL

MentorMentee
NMI/ZI

PKP3183
DL

SL
T

WAJ3131
WF

WAJ3131
WF

EDU3063
RAJOO

EDU3063
RAJOO

LGA3043
SJ

LGA3043
SJ

SL
T

SCE3093
FLK
K2

SCE3093
FLK
K2

EDU3063
CFH

EDU3063
CFH

SL
T

PKE3043E
AZ

PKE3043E
AZ

SL
T

RBT3203E
MRS

RBT3203E
MRS

BTM3123
MN

PKP3183
DL

S
C
E
3
1
0
3

WAJ3121
(OLA)
AZ

PERHIMPUNAN

PISMP AMBILAN JANUARI 2014 (SEMESTER 5 )


Interaksi 12 Minggu (+1j)

T3PISMP AMBILAN JUN 2013 (GSTT) (SEMESTER 6)


Interaksi 8 Minggu (+3j)
PKE3043E
AZ

T3S2MT2
BB2-6

RBT3203E
AMI

T3S2PT
BBG-9

T3S2PEM
BBG-8

PKE3043E
AZ

MTE3123
ROS

MTE3123
ROS

MTE3113
RO

MTE3113
RO

MTE3123
DL

MTE3123
DL

MTE3113
FHO

MTE3113
FHO

WAJ3131
LHL

SJH3163E
AJAH

SJH3163E
AJAH

BTM3113
RS

BTM3113
RS

WAJ3131
WF

PKP3183
TKH

PKE3043E
KTO

PKP3183
TKH

PKP3183
TKH

S
LT

WAJ3131
PM

WAJ3131
PM

RBT3203E AMI S
LT

WAJ3131
FH

WAJ3131
FH

S
LT

WAJ3131
LHL

S
LT

WAJ3131
WF

BTM3123
MN

BTM3123
MN

PKE3043E
KTO

PKE3043E
KTO

Penyelaras Jadual Waktu Induk Institut

(MOHD MASHOR BIN MUSTAPA)

Jadual Waktu Induk Jun 2015


ms 2/3

SL
T

SL
T

Setiausaha Akademik

(JAMAL MOHAMED BIN ABDUL RAHMAN)

Timbalan Pengarah

(SURIAH BINTI ABD MANAP)

Tarikh: 4/1/2016

WAJ 3143
F6(6J)
BIG
AA

PKE3043E
AZ

PKP3183
DL

MentorMentee
AI/AZI

MentorMentee
AMZ/
WNAA

PERHIMPUNAN

T3S2MT1
BBG-12

AN GURU KAMPUS PULAU PINANG

2016 ( JAN-MEI )
JUMAAT
3

9.00

10.30

11.30

2.45

3.45

5.00

10.00

11.30

12.30

3.45

4.45

7.00

PERHIMPUNAN

PERHIMPUNAN

PERHIMPUNAN

S
L
T

EDU3063
NWT

S
L
T

EDU3063
LSC

S
L
T

EDU3063
RAJOO

EDU3063
RAJOO

S
L
T

EDU3063
BALA

EDU3063
BALA

S
L
T

MTE3113
RO

MTE3113
RO

S
L
T

MTE3113
FHO

MTE3113
FHO

S
L
T

BTM3113
RS

BTM3113
RS

PKP3163 IO

PKP3163 IO

S
L
T

Jadual Waktu Induk Jun 2015


ms 2/3

MTE3123
HI

PBS4-E1

PKP3063
CEF

PBS4-E1

PRK3012F1
4M

SCE3103
HS
K1

PRK3012F1
4M

PRK3024FA
SA 2
(8M)

RBT3203E
MRS

RBT3203E
MRS

PRK3024FA
SA 2
(8M)

PRK3024FA
SA 2
(8M)

PRK3024FA
SA 2
(8M)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG


JADUAL
HARI

Masa

ISNIN

WAKTU

SEMESTER

1 2016

( JAN - MEI )

SELASA

RABU

KHAMIS

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

6.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

TSL3133
WAN

TSL3133
WAN

EDU3073
LSCN

EDU3073
LSCN

TSL3133
SH

TSL3133
SH

SL
T

EDU3073
LSCN

EDU3073
LSCN

TSL3133
WAN

TSL3133
WAN

TSL3133
SH

TSL3133
SH

EDU3073
LSCN

EDU3073
LSCN

EDU3073
LSCN

Mentor-mentee
NAM/LSS

TSL3133
JK

TSL3133
JK

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

TSL3133
TLW

TSL3133
TLW

SL
T

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK
(T)

EDU3073
RNK
(T)

TSL3133
TLW

TSL3133
TLW

TSL3133
TLW

Mentor Mentee
KLK/RAJOO

TSL3133
LP

TSL3133
LP

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

TSL3133
JKBS

TSL3133
JKBS

SL
T

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

TSL3133
JKBS

TSL3133
JKBS

TSL3133
JKBS

TSL3133
JKBS

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

TSL3133
LP

Mentor-Mentee
KT/SBS

MTE3133
TMM

MTE3133
TMM

EDU3073
AZI

EDU3073
AZI

MTE3133
ZS

MTE3133
ZS

SL
T

EDU3073
AZI

EDU3073
AZI

MTE3133
TMM

MTE3133
ROS

MTE3133
ROS

MTE3133
ROS

SL
T

EDU3073
AZI

EDU3073
AZI

MTE3133
ZS

Mentor-Mentee
JK/HI

SL
T

EDU3073
KDN

EDU3073
KDN

SJH3133
MAB

Mentor-Mentee
MNY/MA

SL
T

EDU3073
MMM

EDU3073
MMM

SCE3133
AAR
B3

Mentor-Mentee
PS/OCK

PISMP AMBILAN JANUARI 2013 (Semester 7 )


Interaksi 4 Minggu (+12j)
TSL3133
WAN

TSL3133
WAN

TSL3133
JK

TSL3133
JK

TSL3133
LP

TSL3133
LP

MTE3133
KCY

MTE3133
KCY

T4S1SEJ
BA3-5

SJH3133
MAB

SJH3133 MAB

T4S1SN
BA3-6

SCE3133
PS
B3

SCE3133
PS
B3

T4S1TESL1
BB2-11

T4S1TESL2
BB2-12

T4S1TESL3
BBG-11

T4S1MT
BBG-4

SL
T

EDU3073
LSCN

EDU3073
LSCN

SL
T

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

SL
T

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

SL
T

EDU3073
AZI

EDU3073
AZI

SL
T

EDU3073
KND

SL
T

EDU3073
MMM

EDU3073
LSCN

EDU3073
LSCN

EDU3073
LSCN

SL
T

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

SL
T

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

SL
T

EDU3073
AZI

EDU3073
AZI

EDU3073
AZI

SL
T

EDU3073
KND

EDU3073
KND

EDU3073
KND

EDU3073
KND

SL
T

SJH3133
MAB

SJH3133
MAB

EDU3073
KND

EDU3073
KND

SJH3133
MAB

SJH3133
MAB

SL
T

EDU3073
KDN

EDU3073
KDN

SJH3133
MAB

SJH3133
MAB

SJH3133
MAB

SJH3133 MAB

EDU3073
MMM

EDU3073
MMM

EDU3073
MMM

EDU3073
MMM

SL
T

SCE3133
JAB
B3

SCE3133
JAB
B3

EDU3073
MMM

EDU3073
MMM

SCE3133
AAR
B3

SCE3133
AAR
B3

SL
T

EDU3073
MMM

EDU3073
MMM

SCE3133
JAB
B3

SCE3133
NAR
B3

SCE3133
NAR
B3

SCE3133
NAR
B3

TSL3133
JK

TSL3133
LP

TSL3133 JK TSL3133 JK

SL
T

SL
T

SL
T

PRASEKOLAH MESRA IDAMAN IPGKPP


HARI

Masa

ISNIN

RABU

KHAMIS

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

5.00

8.00

9.00

11.00

12.00

2.30

3.30

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

6.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

7.00

9.00

10.00

12.00

1.00

3.30

4.30

9.00

PRASEKOLAH

SELASA

PENDIDIDIKAN
ISLAM
TA

PENDIDIDIKAN
ISLAM
MAZ

PENDIDIKAN
JASMANI
LSL

Penyelaras Jadual Waktu Induk


(MOHD MASHOR BIN MUSTAPA)

Setiausaha Akademik
(JAMAL MOHAMED BIN ABDUL RAHMAN)

Jadual Waktu Induk Jun 2015


ms 3/3

Timbalan Pengarah
(SURIAH BINTI ABD MANAP)

Tarikh: 4/1/2016

N GURU KAMPUS PULAU PINANG

JAN - MEI )
KHAMIS

JUMAAT
7

5.00

8.00

9.00

10.30

11.30

2.45

3.45

5.00

7.00

9.00

10.00

11.30

12.30

3.45

4.45

7.00

TSL3133
WAN

PRK3024
FASA3
(12M)

EDU3073
LSCN
(T)

EDU3073
LSCN
(T)

PRK3024
FASA3
(12M)

EDU3073
RNK

EDU3073
RNK

PRK3024
FASA3
(12M)

MTE3133
KCY

PRK3024
FASA3
(12M)

SL
TSL3133 SH
T

PERHIMPUNAN

SL
T

SL
T

SL
T

EDU3073
AZI

SL
T

EDU3073
KDN

SJH3133
MAB

SL
T

EDU3073
MMM

SCE3133
PS
B3

KHAMIS

Jadual Waktu Induk Jun 2015


ms 3/3

PRK3024
FASA3
(12M)
PRK3024
FASA3
(12M)

JUMAAT
7

5.00

8.00

9.00

10.30

11.30

2.45

3.45

5.00

7.00

9.00

10.00

11.30

12.30

3.45

4.45

7.00