Anda di halaman 1dari 6

BAB 2: KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

1. Apakah yang dimaksudkan dasar campur tangan British?


Jawapan:(ms 29)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Mengapakah British melaksanakan dasar campur tangan di Tanah Melayu?
Jawapan:(ms 29,32)
a ) ___________________________________________________________
b ) ___________________________________________________________
c ) ___________________________________________________________
d ) ___________________________________________________________
e ) ___________________________________________________________
f ) ___________________________________________________________
g ) ___________________________________________________________
3. Siapakah yang bertanggungjawab membawa masuk buruh Cina pada tahun
1848 untuk melombong bijih timah di Larut,Perak?
Jawapan:(ms 33)
______________________________________________________________
4. Kemasukan buruh Cina mewujudkan dua buah kongsi gelap yang membawa
kepada meletusnya Perang Larut.Namakan dua kongsi gelap itu?
Jawapan:(ms 33)
______________________________________________________________
5. Perang Larut telah menjejaskan perusahaan bijih timah.Siapakah yang telah
dilantik oleh Ngah Ibrahim,Menteri Larut untuk menamatkan kekacauan itu?
Jawapan:(ms 33)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Selain pergaduhan kongsi gelap,apakah faktor lain yang menyebabkan
keadaan di negeri Perak huru hara?
Jawapan:(ms 34)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Terangkan sistem pewarisan takhta di negeri Perak?
Jawapan:(ms 34)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Di Negeri Perak ,siapakah yang sepatutnya menjadi sultan setelah


kemangkatan Sultan Ali 1871?
Jawapan:(ms 34)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Apakah yang dilakukan oleh Raja Abdullah untuk mendapatkan semula
takhta kerajaan Perak?
Jawapan:(ms 35)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Bagaimana Andrew Clarke menggunakan peluang ini untuk menguasai
negeri Perak?
Jawapan:(ms 35)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Siapakah yang hadir dalam perundingan di Pulau Pangkor itu?
Jawapan:(ms 35)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Apakah kandungan Perjanjian Pangkor 1874?
Jawapan:(ms 36)
a ) ___________________________________________________________
b ) ___________________________________________________________
c ) ___________________________________________________________
d ) ___________________________________________________________
e ) ___________________________________________________________
f ) ___________________________________________________________
g ) ___________________________________________________________

13. Siapakah yang terlibat dalam Perang Klang?


Jawapan:(ms 37)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14. Mengapakah Klang menjadi rebutan antara Raja Abdullah dan Raja Mahadi?
Jawapan:(ms 37)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Bagi menamatkan Perang Klang,Sultan Abdul Samad telah melantik Tengku Kudin
iaitu menantunya sebagai wakilnya.Mengapa kehadiran Tengku Kudin tidak diterima
oleh pembesar-pembesar Selangor?
Jawapan:(ms 38)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Apakah yang dilakukan oleh Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Klang?
Jawapan:(ms 38)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Bagaimana British berjaya meletakkan residennya di Selangor?
Jawapan:(ms 39)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
18. Siapakah Residen dan Penolong Residen British yang pertama di Selangor?
Jawapan:(ms 39)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
19. Mengapakah daerah Sungai Ujong menjadi rebutan di antara DatoKelana Syed
Rahman dan DatoBandar Kulup Tunggal?
Jawapan:(ms 40)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
20. Mengapakah DatoKelana meminta bantuan British?
Jawapan:(ms 40)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________

21. Bagaimana British menggunakan peluang ini untuk mengukuhkan kuasa mereka?
Jawapan:(ms 41)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________

22. Apakah Kesan perjanjian ini?


Jawapan:(ms 41)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________
23. Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh DatoBandar?
Jawapan:(ms 41)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
24. Apakah kesudahan persengketaan DatoKelana dan DatoBandar?
Jawapan:(ms 41)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
25. Setelah British berjaya mengusai seluruh Negeri Sembilan dengan cara meletakkan
Pegawai Mejistret dan Pemungut Hasil,siapakah pula yang dilantik oleh British
menjadi Yang Dipertuan Besar dan Residen British yang pertama di Negeri
Sembilan?
Jawapan:(ms 41)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
26. Mengapakah British ingin menguasai Negeri Pahang walaupun tidak kaya seperti
negeri lain?
Jawapan:(ms 42)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
27. Bagaimanakah Sultan Pahang,Sultan Ahmad cuba mempertahankan kedudukan
Pahang?
Jawapan:(ms 42)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
28. Apakah tindakan awal yang dilakukan oleh British untuk meluaskan kuasanya di
Pahang?
Jawapan:(ms 43)

___________________________________________________________________
_________________________________________________________
29. Walaupun usaha awal gagal,British tidak putus asa.Apakah usaha seterusnya yang
dilakukan oleh British?
Jawapan:(ms 43)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
30. Apakah peristiwa yang membolehkan British melantik J.P Rodger sebagai Residen
pertama di Pahang?
Jawapan:(ms 43)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
31. Campurtangan British telah menyebabkan pengenalan Sistem Residen.Mengapakah
sistem ini dikatakan telah mengugat kuasa sultan dan pembesar?
Jawapan:(ms 44)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________
32. Mengapakah dikatakan Sistem Residen mempunyai banyak kelemahan?
Jawapan:(ms 45)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
33. Apakah faktor-faktor lain penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu?
Jawapan:(ms 45)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________
34. Perjanjian persekutuan telah ditandatangani pada tahun 1895 dan dikuatkuasakan
pada 1 Julai 1896 yang merangkumi Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan
Pahang. Siapakah Residen Jeneral yang pertama di manakah pusat
pentadbirannya?
Jawapan:(ms 46)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________

35. Apakah syarat-syarat Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895?


Jawapan:(ms 46)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________
36. Namakan jabatan yang telah ditubuhkan olek Kerajaan Pusat di Negeri-negeri
Melayu Bersekutu?
Jawapan:(ms 47)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
37. Mengapakah British bersetuju menubuhkan Durbar?
Jawapan:(ms 47)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
38. Apakah yang dimaksudkan dengan Durbar?
Jawapan:(ms 47)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
39. Siapakah yang menjadi ahli Durbar?
Jawapan:(ms 47)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
40. Di manakah dan bilakah Durbar pertama dan kedua diadakan?
Jawapan:(ms 47,48)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________Dalam
Persidangan Durbar kedua,Sultan Perak,Sultan Idris shah telah mengkritik
pemusatan kuasa Residen Jeneral dan mendesak agar kuasa Raja-raja Melayu
dikembalikan.Selain itu,apakah yang dituntut oleh Sultan Idris?
Jawapan:(ms 48)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
41. Apakah reaksi British selepas kritikan Sultan Idris?
Jawapan:(ms 48)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________