Anda di halaman 1dari 14

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

BAB3 :

NEGERI-NEGERI

MELAYU

UTARA

DAN

JOHOR

2011 nag2oO9

BENTENG

KESELAMATAN BRITISH
1

Peta berikut menunjukkan kemaraan kuasa besar di Asia Tenggara.

RUSIA
(Ujung Salang)
JERMAN
(Pulau Langkawi)

PERANCIS
(Segenting Kra)

Pulau Pinang

Kelantan

PERANCIS
(IndoChina)
AMERIKA SYARIKAT
(Terengganu)

Laut China Selatan


Singapura

Bagaimanakah British menghadapi kemaraan tersebut ?


A
B
C
D
2

British telah menandatangani perjanjian sulit dengan Siam pada tahun 1897
dengan tujuan menghalang
A
B
C
D

Mendapatkan bantuan Belanda


Menetapkan pengaruh kuasa besar
Menandatangani perjanjian dengan Siam
Menambahkan bilangan angkatan tentera

Perancis menjajah Siam


Kuasa asing bertapak di selatan Siam
Negeri-negeri Melayu menyerang Siam
Amerika Syarikat menguasai Tanah Melayu

Maklumat berikut merujuk kesan satu perjanjian penting dalam sejarah Tanah
Melayu.

Tarikh
Peristiwa
1909 15 000 penduduk Melayu Tabal berhijrah ke
Kelantan.
Apakah perjanjian tersebut ?
1

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

A
B
C
D
4

2011 nag2oO9

Perjanjian Sulit
Perjanjian Bangkok
Perjanjian Inggeris - Kelantan
Perjanjian Perisytiharan British -Siam

Perjanjian di bawah ditandatangani antara kerajaan British dan Siam.


Tarikh
1909

Peristiwa
Perjanjian Bangkok

Mengapakah sultan-sultan di Negeri-negeri Melayu Utara Tanah Melayu tidak


mengiktiraf perjanjian tersebut ?
A
B
C
D
5

Tidak dibawa berunding


Gagal berhubung dengan British
Enggan menerima Penasihat Siam
Tidak mahu menjadi negeri naungan Siam

Peta di bawah menunjukkan daerah Tabal milik Kelantan diserahkan kepada


Siam oleh British.

Mengapakah penduduk Tabal kemudiannya berhijrah ke Kelantan?


A
B
C
D

Siam mengenakan cukai yang tinggi


Membuka penempatan baru di Kelantan
Kelantan menjanjikan kemewahan hidup
Tidak mahu berada di bawah pentadbiran Siam

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut ?


Negeri
Perlis
Kedah
Kelantan

Tokoh
Raja Syed Alwi
Sultan Abdul Hamid Halim Shah
Sultan Muhammad IV

A Meminta nasihat British


B Meminta bantuan dari Siam
C Menentang kemasukan British
D Memberi bantuan kepada British
7

Berikut ialah usaha Tunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah.

Menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan


surat rasmi dan perundangan.
Surat rasmi tidak perlu ditapis.
Penggunaan kalendar Hijrah.
Cuti umum pada hari Jumaat.
Keutamaan melantik orang Melayu dalam
pentadbiran.

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh ini?


A
B
C
D
8

Jati diri
Berbudi
Toleransi
Diplomasi

Pernyataan berikut merujuk kepada usaha peluasan kuasa British di Kelantan.


Selepas Perjanjian Bangkok 1909,J.S.Mason dilantik sebagai
Penasihat British di Kelantan
Mengapakah Sultan Kelantan tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut?

A Menggugat kedaulatan negeri


3

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

B Menyekat aktiviti perdagangan


C Mencabul adat istiadat Melayu
D Menjejas hubungan dengan Siam

Maklumat
dalam jadual di bawah merupakan perjanjian yang telah
ditandatangani antara Sultan Kelantan dengan pihak British.
Tarikh
1910

Peristiwa
Perjanjian Sultan Muhammad IV British

Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Kelantan?


A
B
C
D

Pelantikan seorang residen


Menerima penasihat British
Menjadi tanah jajahan British
Dijadikan negeri naungan British

10 Maklumat di bawah merujuk kepada penguasaan British di Kelantan.


Tarikh
Peristiwa
1915
British mengambil alih pentadbiran jajahan
di Kelantan
Apakah kuasa pentadbiran yang dikuasai British?
I
II
III
IV

Pejabat Tanah
Mahkamah Tinggi
Jabatan Kesihatan
Jabatan Pendidikan

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

11 Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut?


Negeri
Perlis
Terengganu
Kedah

Tokoh
Meadowe Frost
J.L Humphreys
George Maxwell

A Menjadi Penasihat British


4

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

B Menjaga keselamatan warga British


C Memodenkan negeri-negeri Melayu
D Memujuk sultan menerima Residen

12 Tokoh dalam gambar merupakan pemimpin terkenal di Terengganu.

Sultan Zainal Abidin III

Apakah yang telah dilakukan oleh baginda dalam usaha memelihara


kedaulatan dan kemerdekaan negeri Terengganu?
A
B
C
D

Menubuh jemaah menteri


Memperkenal peraturan tanah
Menghalang kemasukan imigran
Menggubal perlembagaan negeri

13 Rajah berikut menunjukkan pemerintahan kesultanan Terengganu.


1918

Sultan Zainal Abidin III mangkat

Sultan Muhammad II naik takhta


Apakah faktor yang menyebabkan Sultan Muhammad II akhirnya turun takhta?
A
B
C
D

Penentangan kerabat diraja


Penentangan para pembesar
Enggan tunduk kepada tekanan British
Enggan mengiktiraf Perjanjian Bangkok

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

14 Perjanjian di bawah diadakan bagi mewujudkan keamanan di Johor


Tahun
1885

Tokoh
Temenggung Ibrahim
Sultan Ali

Peristiwa
Perjanjian Persahabatan

Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Sultan Ali ?


A
B
C
D

Dihalau keluar dari Johor


Dilucutkan hak sebagai sultan
Diberi kuasa memerintah seluruh negeri Johor
Diberikan kawasan pemerintahan di wilayah Kesang

15 Melalui Sistem Kangcu orang Cina telah diberi Surat Sungai yang membenarkan
mereka melakukan beberapa perkara di Johor.
Apakah kepentingan Surat Sungai kepada orang Cina?
A
B
C
D

Berniaga di bandar
Berkerja di lombong bijih
Mengusahakan pertanian
Membuka kilang perindustrian

16 Tokoh berikut merupakan pemimpin terkenal di negeri Johor.

Daeng Ibrahim

Apakah yang dilakukan oleh baginda untuk memajukan negeri Johor ?


A
B
C
D

Memperkenalkan Sistem Kangcu


Memperkenalkan Sistem Kangani
Menggalakkan aktiviti perdagangan
Menggalakkan aktiviti perindustrian

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

17 Apakah tanaman yang diusahakan di bawah sistem berikut.


Sistem Kangcu
Kangkar
Tuan Sungai
Surat Sungai
I

Getah

II

Rumbia

III

Gambir

IV

Lada hitam

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV

18 Maklumat di bawah berkaitan dengan strategi Sultan Abu Bakar dalam usahanya
untuk memajukan negeri Johor

Sering melawat England


Mengadakan mahkamah dan perkhidmatan pos

Apakah tujuan Sultan Abu Bakar mengambil tindakan tersebut ?

A Menyaingi kemajuan Singapura


B Memodenkan pentadbiran negeri
C Menggalakkan kemasukan pelabur asing
D Mengurangkan pengaruh pembesar tempatan

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

19 Berdasarkan maklumat berikut, mengapakah perjanjian ini dianggap satu


kejayaan kepada Sultan Johor ?

Perjanjian Persahabatan Johor - British 1885


Kesan perjanjian

Johor sebagai negeri bebas dan berdaulat

Perjanjian yang dianggap satu kejayaan kepada Maharaja


Abu Bakar

I
II
III
IV

Kebenaran dalam melantik pegawai British


Kedudukan sebagai pemerintah Johor diiktiraf
Kebenaran berhubung terus dengan British di London
Kedudukan lebih tinggi daripada Residen Jeneral di India

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

20 Maklumat di bawah berkaitan dengan strategi Sultan Abu Bakar dalam usahanya
untuk memajukan negeri Johor

Menjamin keamanan

Sumbangan Sultan Abu Bakar

Memodenkan pentadbiran

X
Apakah X ?
A Memindahkan ibu negeri
B Membuka pelabuhan antarabangsa
C Memperkenalkan tanaman dagangan
8

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

D Mengisytiharkan perlembagaan negeri


21 Apakah tujuan penggubalan perlembagaan undang-undang berikut ?
Tahun
1911
1895

Nama undang-undang
Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

Mengekalkan kedaulatan negeri

II

Menghalang pertapakan kuasa asing

III

Mengelak penentangan daripada rakyat

IV

Memelihara kedudukan orang Melayu

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

22 Maklumat di atas berkaitan dengan perlembagaan negeri.

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor


Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan perlembagaan tersebut ?

A Menerap pengaruh Barat


B Menjamin kedaulatan negeri
C Mempelopori amalan demokrasi
D Menjadi asas Perjanjian Persekutuan

2011 nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

23 Apakah jawatan-jawatan yang pernah dipegang oleh Dato Jaafar bin


Muhammad ?
I
II
III
IV

Pesuruhjaya Polis
Menteri Besar Johor
Setiausaha Kerajaan Johor
Setiausaha Sulit Sultan Johor

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

24 Dato Abdul Rahman bin Andak memainkan peranan penting dalam sejarah negeri
Johor.
Apakah sumbangan utama beliau ?
A
B
C
D

Memajukan pendidikan Johor


Menjaga kebajikan rakyat Johor
Melukis peta lengkap negeri Johor
Merupakan Setiausaha Sulit Sultan Johor

25 Kepintaran tokoh ini telah menyedarkan British bahawa bukan mudah untuk
campur tangan di Johor.

Dato Abdul Rahman bin Andak

Apakah tindakan British untuk menyelesaikan masalah tersebut ?


A
B
C
D

Memenjarakan beliau di penjara London


Mencadangkan agar beliau dibersarakan
Meminda Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
Melantik beliau sebagai Penasihat British di Johor

10

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

26 Senarai berikut merupakan pemimpin yang berwibawa di Johor.

Dato Jaafar bin Muhammad


Dato Abdul Rahman bin Andak

Apakah persamaan pemimpin tersebut ?

A Memajukan sekolah Inggeris


B Melaksanakan Sistem Kangcu
C Mengekalkan kedaulatan negeri
D Menggubal perlembagaan negeri
27 Tokoh di bawah banyak berjasa kepada negeri Johor.

Dato Muhammad Ibrahim Munsyi

Apakah sumbangan yang dapat dikaitkan dengan tokoh berkenaan ?


I
II
III
IV

Memartabatkan bahasa Melayu


Menjadi Menteri Besar yang pertama
Mewajibkan pendidikan untuk semua rakyat
Menjadi Ketua Jabatan Pendidikan Johor yang pertama

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

11

2011 nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

2011 nag2oO9

28 Rajah ini menunjukkan strategi British untuk menguasai Johor.

Perjanjian
Persahabatan 1885

Apakah X ?
A

Penubuhan Lembaga Penasihat Johor

Penubuhan Majlis Perundangan Johor

Penubuhan Perbadanan Ekonomi Johor

Penubuhan Jabatan Pembangunan Johor

29 Maklumat berikut menerangkan tentang Lembaga Penasihat Johor.

Ditubuhkan di London pada tahun 1886


Sultan boleh berhubung terus dengan pejabat tanah jajahan di Johor

Apakah fungsi badan tersebut?


I

Memajukan ekonomi Johor

II

Memelihara kedaulatan Johor

III

Menguruskan hubungan luar Johor

IV

Menasihati sultan tentang pentadbiran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

30 Apakah muslihat yang dirancang oleh British untuk mengawal kewangan


Johor ?
A
B
C
D

Membina beberapa kemudahan awam di Johor


Melantik orang British sebagai penasihat kewangan
Mencadangkan pembinaan landasan keretapi di Johor
Membentuk jawatan juruaudit dalam pentadbiran Johor

13

2011 nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 3

BIL

JAWAPAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C
B
B
A
D
C
A
A
B
A
A
D
C
D
C

MUKA
SURAT
55/56
56
57
57
57
58
59
60
60
60
59-61
61
61
63
64

BIL

JAWAPAN

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
C
B
C
D
A
B
C
D
B
C
D
A
D
D

14

MUKA
SURAT
64
64
65
65
66
61/66
61/66
67
67
69
67
68
69
69
69

2011 nag2oO9