Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.

COM
Tahun 3
Minggu

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)


Tema / Tajuk

MING
GU 1
4/18/1/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Kenali anggota
seksual

MING
GU 2
11/115/1/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Sayangi diri

MING
GU 3
18/122/1/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Kita amal. Kita
sihat

MING
GU 4
25/129/1/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Ada Hadnya

MING
GU 5
1/25/2/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Katakan tidak

PENGGAL 1
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
(Standard Kandungan)
(Standard Pembelajaran)
1.1Mengetahui dan memahami
pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 62
1.1Mengetahui dan memahami
pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 63
1.1Mengetahui dan memahami
pertumbuhan sertaper
kembangan fizikal yang sihat.

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 64

EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 65

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 66

1.2Mendemonstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman
serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.
1.2Mendemonstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman
serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

Catatan

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.COM


Tahun 3
MING
GU 6
8/212/2/16

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)


Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Banyaknya pilihan

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

EMK: Kreatif dan inovatif


Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

MING
GU 7
15/219/2/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Banyaknya pilihan

MING
GU 8
22/226/2/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Menu makanan

MING
GU 9
29/24/3/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Makanan antara
waktu makan harian

MING
GU 10
7/311/3/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Pesanan kesihatan

MING
GU 12
21/325/3/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat, tidak
selamat

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67
1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 68
1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 69
1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 70
1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

EMK: Kreatif dan inovatif

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.COM


Tahun 3

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)


Modul: B.Teks m/s 71

MING
GU 13
28/33/4/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat, tidak
selamat

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 71

MING
GU 14
4/410/4/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Bahaya asap rokok

MING
GU 15
11/417/4/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Cegah lebih baik

MING
GU 16
18/424/4

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Sayangi nyawa

MING
GU 17
25/41/5/16

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:cegah bersamasama

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 72

EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 73

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 74

1.4Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat
1.4Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat
1.4Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 75

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.COM


Tahun 3

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)

MING
GU 18
2/58/5/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Penghargaan
kendiri

MING
GU 19
9/515/5/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:keistimewaanku

MING
GU 20
16/522/5/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Amalan positif

MING
GU 21
23/529/5 /
16

24 Mei

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 78

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 79

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 80

2.1Mengetahui pelbagai jenis


emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.
2.1Mengetahui pelbagai jenis
emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.
2.1Mengetahui pelbagai jenis
emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

Cuti
Umum -

Wesak

25 Mei
09 Jun
2013

MING
GU 24
13/619/6/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:keluarga bahagia
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 81

2.2Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.COM


Tahun 3
MING
GU 25
20/626/6/16

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)


Tema:Hidup Positif
Tajuk:Keluarga harmoni
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 82

MING
GU 26
27/63/7/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Saya dan keluarga

MING
GU 27
4/710/7/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buang yang keruh,
ambil yang jernih

MING
GU 28
11/717/7/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buang yang keruh,
ambil yang jernih

MING
GU 29
18/724/7/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buku skrap saya

MING
GU 30
25/731/7/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Sahabat sejati

MING
GU 31
1/87/8/16

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Seia dan sekata

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 83

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 84

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 84

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 85

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 86

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK

2.2Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
2.2Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.
2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.
2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.
2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.COM


Tahun 3

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)


Modul: B.Teks m/s 87

MING
GU 32
8/814/8/16

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:kecil berbahaya

MING
GU 33
15/821/8/16

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Oh, kini saya tahu!

MING
GU 34
22/828/8/16

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Cegah sebelum
merebak

MING
GU 35
29/84/9/16

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Bersiap sedia

MING
GU 36
5/911/9/16

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Langkah selamat

MING
GU 38
19/9-

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:beringat sebelum
kena

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 90

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 91

3.1Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.
3.1Mengetahui jenis penyakit
dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

3.1Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 92

EMK: Kreatif dan inovatif


Modul: B.Teks m/s 93

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 94

EMK: Kreatif dan inovatif

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.
3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.COM


Tahun 3
25/9/16

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)


Modul: B.Teks m/s 95

MING
GU 39
26/92/10/16

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau

MING
GU 40
3/109/10/16

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau

MING
GU 41
10/1016/10/1
6

Tema:Bersih dan selamat


Tajuk:Malang tidak
berbau

MING
GU 42
17/1023/10/1
6
MING
GU 43
24/1030/10/1
6
MING
GU 44

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97
3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97
3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

EMK: Kreatif dan inovatif


TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

Pentaksiran Sumatif 2

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2016 - SUMBERPENDIDIKAN.COM


Tahun 3
31/106/11/16
MING
GU 45
7/1113/11/1
6
MING
GU 46
14/1120/11/1
6
MING
GU 47
21/1127/11

Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)

Proses pemulangan buku teks

Pembahagian Kelas dan Penerimaan buku teks sesi persekolahan 2016

Persediaan dan Majlis Anugerah Cemerlang 2016

Cuti Akhir Tahun


Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.

Disediakan oleh,
.................................................
( _______________________ )
Tarikh:
Kesihatan

Disemak oleh,
...................................
(___________________________)
Ketua Panitia Pendidikan
Tarikh:

Disahkan oleh,
.........................................................
(
)
Tarikh: