Anda di halaman 1dari 1

Bil

Matapelajaran

Tarikh

Masa

BAHASA MELAYU

Pelaksanaan
20.11.2015

12.00pm-

2
3.
4.
5.
6.
7
8.
9
10.
11.

MATEMATIK
BAHASA INGGERIS
BAHASA TAMIL
SAINS
PENDIDIKAN MORAL
SEJARAH
PJ&PK
RBT
MUZIK
PENDIDIKAN SENI

20.11.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015

12.30pm
12.30pm-1.00pm
1.00pm-1.30pm
1.30pm-2.00pm
2.00pm-2.30pm
2.30pm-3.00pm
3.00pm-3.30pm
3.30pm-4.00pm
4.00pm-4.30pm
4.30pm-5.00pm
5.00pm-5.30pm

12

VISUAL
PENDIDIKAN ISLAM

20.10.2015

5.30pm-6.00pm

Tempoh
+ - 30 minit
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

minit
minit
minit
minit
minit
minit
minit
minit
minit
minit

+ - 30 minit

LADAP DSKP, PEDAGOGI & PENATARAAN TAHUN 6 SJKT BUKIT BERUNTUNG