Anda di halaman 1dari 45

Falsafah Pendidikan

Awal Kanak-kanak
Oleh Khadila Binti Ramdzan & Anis Afiqah Yasin

Pengenalan Kpd Pendidikan Awal


Kanak-kanak
Awal kanak-kanak ialah isitlah yang merujuk
kepada tempoh masa kanak-kanak dari masa
lahir hingga ke umur lapan tahun.
Mengikut The National Association for The
Education of Young Children (NAEYC) atau
Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan KanakKanak Muda, pendidikan awal kanak-kanak
merujuk kepada segala program pendidikan

Konsep Pendidikan Awal Kanakkanak di Malaysia


Peringkat
berdasarkan tahap
umur kanak-kanak

1. Taman Asuhan
Kanak-kanak /
Taska
Untuk kanak-kanak
bawah 4 tahun.

2. Prasekolah /
Tadika
Untuk kanak-kanak
berumur 4 hingga
6 tahun.

Tadika adalah sebenarnya akronim untuk Taman


Didikan
Kanak-kanak.
Bagi
Jabatan
Kemajuan
Masyarakat (KEMAS) dan Jabatan Perpaduan, mereka
menamakan program awal kanak-kanak sebagai
Taman Bimbingan Kanak-kanak atau pun Tabika secara
ringkas.
Oleh itu Pendidikan Prasekolah adalah satu program
yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanakkanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka
masa satu tahun sebelum masuk ke Tahun Satu di
sekolah formal.

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas


Pendidikan Awal Kanak-kanak
Imam AlGhazali

Ibnu Khaldun

Friedrich
Froebel

Johann
Heinrich
Pestalozzi

Maria
Montessori

1. Imam Al-Ghazali
Dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di
sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan
di Negeri Parsi.
Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad
bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali.
Tahun 484 Hijrah beliau dilantik sebagai Naib Canselor
Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi
Nizamiah.
Pada tahun 489 hijrah, beliau meletak jawatan dan pergi
ke Syria dan ke Mekah.
Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin.

Pandangan / Idea-idea :
Seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir.
Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain
menjaganya kecuali perempuan yang kuat agama
dan mulia tingkah lakunya.
Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama, adab
sopan, adab makan minum, mencuci badan,
berwuduk
dan
bersembahyang.
Didik kanak-kanak supaya memperolehi tingkah laku
yang mulia, merendah diri, tidak berbohong,
bersederhana dalam perlakuan, tidak berkawan

Bersikap tegas dengan kanak-kanak, jangan


biasakan mereka bersenang-senang, jangan
berseronok
atau
bermanja-manja
apabila
bergaul dengan mereka.
Tidak boleh keterlaluan bila mendenda kanakkanak. Jangan mencemuh dan menimbulkan
kebencian mereka.
Memperelokkan fitrah dan membentuk naluri
mereka.

Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanakkanak dapat:


(a)Membantu
perkembangan
fizikal
serta
menguatkan otak mereka.
(b)Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka
bermain.
(c)Dapat menggembirakan mereka serta memberi
kerehatan selepas penat belajar.
Nasihat beliau kepada guru supaya :
(a)Mengajar mengikut kemampuan kanak-kanak.
(b)Memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan
dengan cara menempelak mereka.

2. Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir
Islam
yang
terakhir
pada
zaman
pertengahan telah menasihatkan ibu
bapa dan golongan pendidik.
Beliau banyak memperkatakan mengenai
persediaan untuk belajar, pemerhatian,
motivasi,
berusaha,
pengukuhan,
perbezaan individu dan latihan.

Ibnu Khaldun

Pandangan / Idea-idea :
Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara
yang
susah.
Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah
secara:
I. Berperingkat-peringkat
II. Mengadakan latih tubi
III. Menggunakan benda-benda maujud
IV. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar
Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkaraperkara yang diluar kemampuan mereka. Ini boleh

Beliau mencadangkan kanak-kanak di peringkat


prasekolah hendaklah diberi contoh-contoh yang konkrit
yang boleh difahami melalui pancaindera mereka.
Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran
harus diajar sebelum menghafalnya. Apabila sampai
umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran
barulah diajar tafsir, hukum dan lain-lain.
Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya
kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan.

Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang,


lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya dengan cara
kekerasan kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi
pemalas, pembohong, berlagak untuk menyembunyikan yang
sebenar, membuat tipu helah dan tidak berperikemanusiaan.
Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh
menyebabkan lupa, sebaliknya dalam waktu yang pendek
serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang
baik.
Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa
pembelajaran. Mulailah dengan menulis dan membaca,
kemudian
kaitkan
dengan
makna.

3. Johann Heinrich Pestalozzi (1746 1827)


Beliau dilahirkan di Zurich, Swizerland.
Beliau membuka sebuah sekolah di ladangnya
dikenali dengan nama Neohof pada tahun
1774.
Di sekolah itu diintegrasikan kehidupan di
rumah, pendidikan vokasional dan pendidikan
untuk bacaan dan tulisan.

Pandangan / Idea-idea :
Anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya.
Bimbingan
itu
perlu
bermula
daripada
pengalaman deria kepada idea yang abstrak.
Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan
kepada pengalaman-pengalaman deria.
Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh
mencapai potensi mereka yang semulajadi.

Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek.


Oleh itu, pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui
manipulatif seperti membilang, mengukur, merasa dan
menyentuh.
Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan
mengajar mata pelajaran.
Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur (multiage
grouping).
Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk
mengajar anaknya.

4. Friedrich Froebel (1782 1852)


Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. Beliau digelar sebagai
Bapa Tadika.
Pada tahun 1837, beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak
yang dinamakan Kindergarten.
Beliau adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap
manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah
tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan.
Menurut beliau kanak-kanak umpama biji benih, ibu bapa dan
pendidik umpama tukang kebun, kindergarten pula ialah taman
untuk kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam
persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui
main

Pandangan / Idea-idea :
Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan
keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak.
Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang
terang, mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya,
dipenuhi dengan taman-taman, binatang dan gambargambar.
Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk
kanak-kanak. Keadaan bilik janganlah sempit kerana
menyusahkan perjalanan aktiviti.
Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan,

Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat


mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat
yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya
alam semulajadi.
Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan
perkembangan mental, fizikal dan sosial kanakkanak. Taman kanak-kanak merupakan satu
pendekatan terhadap latihan kanak-kanak.
Pendidikan adalah pembinaan watak atau
peribadi kanak-kanak. Ia hendaklah berdasarkan

Menurut beliau, kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui


perbuatan. Ia perlu diberi kebebasan.
Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan
belajar melalui membuat. Beliau mencadangkan dalam
mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya
menimbulkan minat dalam pembelajarannya.
Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan
motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak.
Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling
berkaitan
antara
satu
sama
lain.

5. Maria Montessori (1870 1952)


Merupakan tokoh pendidikan di Rome.
Berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat
akal. Pada tahun 1899, beliau menubuhkan sekolah
kanak-kanak cacat di Rome.
Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia
mestilah menghormati kanak-kanak dan haknya.
Oleh itu, persekitaran yang terancang, kemahiran
hidup, disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting
dalam pendidikan kanak-kanak.
Menurut beliau, pendidikan adalah untuk menolong

Konsep asas dalam pembentukan kurikulum


kanak-kanak pada peringkat awal

Pandangan / Idea-idea :
Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan
kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan
ini dalam membimbing anak mereka.
Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa
paling sesuai bagi kanak-kanak menerima maklumat
dan konsep tertentu. Tempoh sensitif ini berbeza
mengikut kadar perkembangan seseorang kanakkanak.

Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses


pembelajaran akan terus belajar secara demikian
apabila dewasa kelak.
Maklumat yang diterima melalui deria adalah
maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran.
Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh
Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam
mengurus diri dan persekitarannya melalui
pengalaman sebenar dan kegunaan bahan
manipulatif dan betul diri.
Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui

Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat


pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanakkanak.
Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap
bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas.
Peranan guru hanya membantu kanak-kanak, bukan
memaksa ataupun menentu arah pembelajaran
mereka.

PERANAN GURU DALAM


MEREALISASIKAN FPK &
FPG

1. Melengkapkan diri dgn


pengetahuan am & pengetahuan
mata pelajaran
Guru
seharusnya
sentiasa
mengemaskini
ilmu-ilmunya
mengikut
perkembangan
semasa

Guru
seharusnya
mempunyai
kemahiran
melangkaui
pelajar

Mendidik
adalah
kecekapan
utama bagi
seorang guru

2. Mempamerkan kualiti peribadi


guru yg unggul & kreatif

3. Guru harus peka dgn tingkah laku


setiap pelajarnya

4. Mengurus, menyelenggarakan & memastikan


prasarana yg diperlukan dlm bilik darjah mencukupi

5. Memperkembangkan potensi &


bakat dlm diri pelajar

6. Menyedari akauntabiliti seorang


guru
Akauntabiliti seorang guru merangkumi akauntabiliti guru
terhadap pelajar, diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat
dan negara dan profesion keguruan amnya.
Pelajar Seorang guru haruslah menjalankan tugasnya dgn
penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa
dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan.
Diri sendiri Seorang guru haruslah menjaga kebersihan dan
kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai
pendidik dengan sempurna.

Sekolah Guru juga bertanggungjawab terhadap tugas


yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah.
Manyarakat dan negara Menjalankan tugas utk
menyebarkan & merealisasikan cita & matlamat
pendidikan negara berlandaskan kpd prinsip-prinsip
Rukun Negara.
Profesion keguruan Meluaskan ilmu dgn membaca
pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang
diajar.

7. Menjalankan pelbagai tugas

8. Guru menjadi seorg yg kreatif &


inovatif semasa melaksanakan P & P

9. Merujuk kpd kemahiran berhubung, berkomunikasi,


menangani masalah, menyesuaikan diri & sebagainya

10. Mengamalkan P & P selaras dgn


hasrat FPK

IMPILIKASI FPK &FPN TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN


MALAYSIA

Guru Menjadi Teladan


Guru hendaklah menpunyai sahsiah yang baik kerana bapa
borek, anak rintik
Tingkahlaku guru yang baik akan mempengaruhi tingkahlaku
anak murid
Akhlak mulia akan menjadikan seseorang itu berpewatakan
yang sopan dan bertatasusila. Hasilnya murid akan
berpegang teguh kepada nilai-nilai moral sebagai prinsip diri

Rakyat Malaysia yang Berketrampilan


Rakyat Malaysia yang berketrampilan mempunyai daya
keyakinan yang tinggi, kecekapan dan kompetensi
kendiri.
Berbekalkan kemahiran dan kebolehan, mereka mampu
menjalankan tugas dengan sempurna serta mempunyai
personaliti yang baik.
Mereka juga berpandangan jauh dalam segala hal yang
mereka lakukan.

Perkembangan Potensi Individu


Terdapat sesetengah individu dilahirkan dengan bakat
dan potensi.
Dengan itu, guru harus berfungsi sebagai mentor untuk
menggilap potensi pelajar demikian.
Bakat dan potensi boleh terjelma melalui interaksi sosial
dan alam sekeliling.
Implikasi
perkembangan
potensi
menjadikan
pendidikan
sebagai
menzahirkan bakat mereka.

individu
medium

akan
untuk

Sumbangan Rakyat Menerusi FPK


Dengan menjadikan Rukun Negara sebagai amalan
kehidupan, seseorang itu mampu memberi sumbangan
kepada keluarganya, masyarakat dan Negara.
Mereka dapat memupuk kesefahaman dan kasih sayang
dalam keluarga, mematuhi norma dan peraturan
masyarakat serta mempunyai semangat patriotisme
yang tinggi.