Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN STRATEGIK

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU


SK ABANG KADIR GEDONG
TAHUN 2015-2017

Strength (Kekuatan )
S1 Barisan Exco PIBG kebanyakannya anak tempatan
S2 - Ramai Exco PIBG yang mempunyai latarbelakang hampir sama dengan
latarbelakang masyarakat sekitar
S3 Pengurusan PIBG sentiasa mahu berkerjasama rapat dengan sekolah
Weakness (Kelemahan )
W1 Agak sukar mengadakan perjumpaan kerap kerana ibubapa terikat dengan tugas
mencari nafkah
W2 Ramai juga ibubapa yang kurang berpelajaran dan kurang berada
W3 Ada ibubapa yang masih kurang memahami keperluan pendidikan di sekolah untuk
kepentingan anak-anak
W4 budaya tidak menghormati orang tua sudah mula mempengaruhi anak-anak
W5 Ada unsur-unsur yang diperlihatkan ibubapa sukar mengawal anak-anak sewaktu di
rumah
Opportunity (Peluang)
O1 Wakil rakyat memberi perhatian berat kepada sekolah dan sentiasa bersedia
membantu sekolah
O2 Ada warga tempatan yang berjaya dalam pelajaran bersedia menghulurkan bantuan
O3 Ahli-ahli PIBG aktif dan sentiasa sedia memberi bantuan
O4 Pejabat Kerajaan seperti Pejabat Daerah juga memberi kerjasama
Threat (Ancaman)
T1 Budaya negatif diterima oleh belia tempatan
T2 Penduduk/Peniaga yang kurang prihatin tidak bekerjasama
T3 Gaya hidup seperti merempit, bergaduh, minum minuman keras menjadi amalan
T4 Ibubapa gagal mengawal disiplin anak-anak
Strategi (Tows Matriks)
SO
WO
S1,S2,S4,O1,O2,T1,T3
S1,S3,W1,W4,W5
Adakan banyak ceramah motivasi yang
Adakan banyak perjumpaan dengan ibubapa
melibatkan anak tempatan dan pemceramah
untuk mengeratkan kerjasama dan
luar untuk membantu pelajar bergerak ke arah
mengukuhkan kefahaman tentang matlamat
matalamat yang betul
sekolah
S1,S4,S5,O1,O3
Adakan banyak perjumpaan progran motivasi
untuk memberi lebih banyak kesedaran kepada
ibubapa

S1,O1,O3,O4,T1,T4
Banyakkan memberi maklumat berterusan
terutama mengenai tindakan pihak sekolah
dalam menangani masalah anak didik melalui
program sosial bersama ibubapa dengan
bantuan PIBG
O1,O3,T1,T2,T3,T4
Adakan banyak pertemuan dengan ibubapa
melalui bantuan wakil dan PIBG untuk memberi
maklumat tentang kegiatan anak-anak dan
bekerjasama mengurangakan masalah sosial
anak-anak

PELAN STRATEGIK
Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator
Pencapaian

Kerjasama dan
Hubungan dengan
komuniti
Perlu
dipertingkatkan

Kekangan masa
Untuk
mengadakan
perjumpaan
yang kerap

Supaya komuniti
tempat sentiasa
bekerjasama
dengan pihak
sekolah

1.Mengadakan
aktiviti
merapatkan
hubungan dengan
masyarakat.
-Hari
Pemuafakatan
-Sukan ibubapa
-Hari Terbuka

Ibubapa
bekerjama
dengan sekolah.

Bantuan dan
sokongan dengan
agensi kerajaan
dan swasta amat
diperlukan

Kekurangan
bantuan dari
agensi luar

Supaya agensi
kerajaan dan
swasta sentiasa
bekerjasama dan
memberi
sumbangan
kepada sekolah.

1.memberi ruang
dan peluang
kepada agensi
kerajaan dan
swasta memberi
sumbangan untuk
meningkatkan
prestasi sekolah.

Agensi luar
sentiasa
membantu
sekolah.

PELAN TAKTIKAL
Bil

Program

Hari
Pemuafakata
n

Gotong
royong
perdana

Forum
Perdana

Mesyuarat
Agung PIBG

Lawatan
Penanda
Aras PIBG

Objektif

Tanggung
jawab

Mengeratkan
hubungan dengan
masyarakat.

Memberi peluang
kepada komuniti
mengadakan
aktiviti bersama
sekolah
Membincang atau
memutuskan
aktiviti PIBG

Guru Besar
PK1
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
PK HEM
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
PK HEM
Semua
Guru
PIBG
Guru Besar
Semua PK
YDP PIBG

Memberi ilham
meningkatkan
kecemerlangan

Guru Besar
Semua PK
AJK PIBG

Mengeratkan

Guru Besar

Menggalakkan
ibubapa memberi
sumbangan tenaga
kepada sekolah.

Tempoh

Kos
sumbe
r

TOV

ETR

Indikator
Pencapaian

1 hari

Kehadiran
ibubapa 90%

1 hari

Kebersihan dan
kecerian
sekolah
meningkat.

4 jam

Penyertaan
ibubapa
meningkat

3 Jam

Kehadiran
ibubapa
melebihi 90%

6 Jam
Sabtu

100%
Exco PIBG
Hadir.

Ramah
Tamah
Idilfitri

silaturahim
guru/ibubapa

Semua PK
PIBG

1 hari

95% ibubapa
hadir

Memberi
pendedahan
langsung kepada
ibu bapa

Guru Besar
Unit B&K
Semua
guru
PIBG

1 hari

Lebih 90% ibu


bapa hadir

Pameran
Pendidikan

Memotivasikan
pelajar kearah
pendidikan tinggi

1 hari

Lebih 90% ibu


bapa hadir

Ceramah
Agama

Meningkatkan
sahsiah pelajar

1 jam
selepas
maghrib

Kehadiran ibu
bapa
menggalakkan

Program
Derma
Darah dan
Kesihatan
Pergigian
Program
Jumbo Sale

Melibatkan
komuniti dalam
aktiviti sekolah

1 hari

Kehadiran ibu
bapa
menggalakkan

1 hari

Sumbangan ibu
bapa sangat
menggalakkan

11

Program
Jogaton PIBG

Membantu
menambah dana
PIBG

1 hari

Penglibatan ibu
bapa sangat
menggalakkan

12

Program
Cakna
Bitara 3M

Meningkatkan
fizikal sekolah

1 hari

Kerjasama ibu
bapa sangat
menggalakkan

13

Anugerah
Lonjakan
Saujana

Memotivasikan
guru
mencemerlangkan
pelajar

Guru Besar
Unit B&K
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
PK HEM
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
PK KK
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
PK KK
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
PK KK
Semua
guru
PIBG
Guru Besar
PK KK
Semua
guru
PIBG

Semasa
Hari
Guru

15 guru
mendapat
anugerah

14

Majlis izin
ilmu

Meningkatkan
motivasi pelajar

Guru Besar
PK KK
Semua
guru
PIBG

1 hari

Kerjasama ibu
bapa sangat
menggalakkan

7
Program
Perkongsian
Pendidikan
8

10

Membantu
menambah dana
PIBG

PELAN OPERASI
Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Hari Pemuafakatan Ibubapa Guru


Mengeratkan hubungan dan kerjasama ibubapa dan guru
1 hari
Ibubapa pelajar kelas peperiksaan
Semua Guru Tingkatan
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat Guru/Pelajar
3. Taklimat AJK Pelaksana
4. Pelaksanaan
5. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Pengetua,Semua PK dan Ketua Bidang
Pengetua
Post mortem

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Gotong royong perdana


Menggalakkan ibubapa memberi sumbangan tenaga kepada sekolah.
1 hari
Ibu bapa
Semua guru dan AJK PIBG
1. Pendaftaran ibu bapa
2. Taklimat NYDP
4. Pelaksanaan
5. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Pengetua,Semua PK dan Ketua Bidang, AJK PIBG
Pengetua
Post mortem

Forum Perdana
Memberi peluang kepada komuniti mengadakan aktiviti bersama
sekolah
1 hari
Semua Ibubapa
Semua Guru Tingkatan
1. Penubuhan AJK
2. Persiapan
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Pengetua,Semua PK dan Ketua Bidang, AJK PIBG
Pengetua
Post mortem

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Mesyuarat Agung PIBG


Membincang atau memutuskan aktiviti PIBG
1 hari
Ibubapa pelajar
Semua Guru
1. Penubuhan AJK
2. persiapan
3. Pelaksanaan
4. Laporan

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.


Guru Besar,Semua PK dan Ketua Bidang,AJK PIBG
Guru Besar
Post mortem

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Pegawai Terlibat
Proses Kerja

Lawatan Penanda Aras PIBG


Memberi ilham meningkatkan kecemerlangan
1 hari
Ibu bapa AJK PIBG
Exco PIBG
1. Penubuhan AJK
2persiapan program
3. Pelaksanaan
4. Laporan
tiada
Guru Besar, YDP
Guru Besar
Post mortem

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Ramah Tamah Aidilfitri


Mengeratkan silaturahim guru/ibubapa
1 hari
Ibubapa pelajar kelas peperiksaan
Semua Guru
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat Guru/Pelajar
3. Taklimat AJK Pelaksana
4. Pelaksanaan
5. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK dan Ketua Bidang
Guru Besar
Post Mortem

Program Perkongsian Pendidikan


Memberi pendedahan langsung kepada ibu bapa
1 hari
Ibubapa & pelajar
Semua Guru
1. Penubuhan AJK
2. persiapan program
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK dan Ketua Bidang
Guru Besar
Post mortem

Pameran Pendidikan
Memotivasikan pelajar kearah pendidikan tinggi
1 hari
Ibubapa & pelajar
Semua Guru
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat AJK Pelaksana
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK, Unit B&K
Guru Besar
Post mortem

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Ceramah Agama
Meningkatkan sahsiah pelajar
1 hari
Ibubapa pelajar
Semua Guru
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat AJK Pelaksana
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK dan Ketua Bidang
Guru Besar, PIBG
Post mortem

Nama Projek

Program Derma Darah dan Kesihatan Pergigian

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan
Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Pegawai Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja
Kekangan

Melibatkan komuniti luar dalam aktiviti sekolah


1 hari
Ibubapa & pelajar
Semua Guru dan AJK
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat AJK Pelaksana
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK dan PIBG
Guru Besar
Post mortem

Projrk membina Dewan Serbaguna


Meningkatkan dana PIBG
1 tahun
Ibubapa pelajar
PIBG/Kontraktor
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat AJK Pelaksana
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
GB, YDP,Semua PK dan AJK PIBG
Guru Besar
Post mortem

Program Jogaton
Meningkatkan dana PIBG
1 hari
Ibubapa pelajar kelas peperiksaan
Semua Guru
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat Guru/Pelajar
3. Taklimat AJK Pelaksana
4. Pelaksanaan
5. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK dan Ketua Bidang
Guru Besar
Post mortem
Program Cakna Bitara 3M
Meningkatkan keceriaan fizikal sekolah
1 hari
Ibubapa pelajar kelas peperiksaan
Semua Guru dan AJK PIBG
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat AJK Pelaksana
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK dan PIBG
Guru Besar
Post mortem

Program Anugerah Lonjakan Saujana


Memotivasikan guru mencemerlangkan pelajar
1 hari
Guru dan pelajar
Semua Guru Tingkatan
1. Penilaian keputusan peperiksaan awam
2. Pelaksanaan
3. Laporan
Ibubapa bekerja sukar untuk hadir.

Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Guru Besar,Semua PK
Guru Besar
Post mortem

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Majlis izin ilmu


Meningkatkan motivasi pelajar
1 hari
Guru, ibu bapa dan pelajar
Semua Guru
1. Penubuhan AJK
2. Taklimat AJK Pelaksana
3. Pelaksanaan
4. Laporan
Ibubapa bekerja dan jauh sukar untuk hadir.
Guru Besar,Semua PK
Guru Besar
Post mortem

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

LANGKAH KE HADAPAN ( THE WAY FORWARD )


PIBG SK ABANG KADIR GEDONG
TAHUN 2016 2018
1.

Penetapan dan Pelaksanaan Hala Tuju.


Kepimpinan PIBG memastikan Visi dan Misi sekolah menjadikan hala tuju seluruh warga
PIBG ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Pengurusan PIBG
memastikan Visi dan Misi PIBG selaras dengan potensi murid, keperluan sekolah, dasar
pendidikan dan apirasi masyarakat setempat yang ingin menjadikan SK Stunggang
Melayu Lundu sebagai sebuah institusi pendidikan melahirkan ramai cendikiawan secara
berterusan. Visi dan Misi menjadi panduan untuk merancang dan mengerakkan program
pemaju sekolah. Visi dan Misi juga menjadi hala tuju dalam menggerakkan warga PIBG
untuk berusaha mencapaiakan matlamat sekolah. Bagi mencapai Visi dan Misi pihak PIBG
mengadakan Permuafakatan Strategik dangan pelbagai pihak contoh Ibubapa pelajar
melalui program pemuafakatan ibubapa, pemuafakatan dengan komuniti luar.

2.

Kepimpinan dan Hala Tuju


Mengamalkan gaya kepimpinan yang berkesan untuk menggembleng tenaga warga PIBG
ke arah mencapai matlamat sekolah. Memastikan Visi dan Misi dihayati oleh semua ahli
PIBG. Bagi mencapaikan hasrat tersebut kepimpinan PIBG hendaklah :
a.
Meningkatkan ilmu pengetahuan kepimpinan melalui kursus-kursus atau
pembacaan.
b.
Mengamalkan komunikasi yang berkesan untuk perkongsian idea dan matlamat
c.
Meningkatkan semangat kerja berpasukan memotivasikan warga sekolah untuk
meningkatkan kualiti kerja.
d.
Menerajui pelaksanaan Kurikulum dan mewujukan persekitaran pembelajaran
yang kondusif serta menggalakan pemupukan budaya belajar.
e.
Mewujudkan perkongsian tanggungjawab bagi memupukan kesedaran
tanggungjawab bersama dalam mengurus sekolah.

3 . Pengurusan Organisasi
Organisasi PIBG diurus dengan mengambil kira potensi dan keperluan
staf,kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya
sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Bagi mencapai matlamat
ini :
a.
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti pelajar sekolah.
b.
Kemudahan prasarana diurus untuk memastikan keselesaan dan keselamatan
warga sekolah.
c.

Persekitaran dan suasana yang kondusif diwujudkan bagi memastikan


kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

d.
4.

Permuafakatan diwujudkan untuk memperoleh sumbangan dan sokongan


pelbagai pihak bagi memanfaatkan sekolah.

Pemuafakatan Strategik
a.
Ibubapa Pelajar memastikan prestasi akademik dan displin pelajar sentiasa
terkawal.
b.
Masyarakat setempat atau luar menjalinkan kerjasama menambahbaik
pengurusan sekolah.
c.
Agensi luar Perpustakaan Majlis Daerah untuk meningkat mutu perkhidmatan
Pusat Sumber sekolah sebagai nadi ilmu.
d.
Majlis Islam Sarawak meningkat kemudahan dan prsarana Sekolah. (KAFA)
e.
Biro Pendidikan Majlis Islam program peningkatan ilmu dan pengetahuan guru
serta pelajar.
f.
Jabatan Alam Sekitar meningkat keceriaan sekolah.
g.
Pengairan dan Saliran memastikan system perparitan berfungsi dengan baik.
h.
Jabatan Kesihatan memastikan kes-kes berkaitan kesihatan diselesaikan..
i.
Polis menangani masalah kes berat displin.