Anda di halaman 1dari 5

BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS

1.2 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.


Radas Makmal biasa dan kegunaannya
1. Namakan radas makmal berdasarkan rajah dan kegunaan yang diberikan

1.(a)

2. (a)

(b)
Mengisi bahan kimia dalam
kuantiti yang kecil.

3.

(c)

4.

5.

Menyukat isi padu cecair

6.

Menyukat isi padu cecair


dengan tepat.

7.

Menyejat cecair

Menuras campuran pepejal dan


cecair

Untuk pemanasan bahan kimia


pepejal

8.

Membekalkan nyalaan

9.

10.

Menyokong radas semasa


pemanasan.

12.

Memegang radas.

13.

Memegang objek yang panas

15.

11.

Mengumpul gas

14.

Memegang tabung uji semasa


pemanasan

16.

Mengukur masa

Membolehkan penyebaran
haba secara serata

17.

Mengisi air dengan isi padu


yang besar

Mengasingkan bahan daripada


sekeliling

Bikar

Jam randik

Kelalang kon

Buret

Mangkuk pijar

Penyepit besi

Pipet

Tabung didih

Penunu Bunsen

Balang gas

Kaki retort

Piring penyejat

Tabung uji

Corong turas

Silinder penyukat

Kasa dawai

Takung kaca

Pemegang tabung uji

Serkup kaca

Tungku kaki tiga

Kelalang dasar rata

BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS


1.3 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.
Bahan-bahan berbahaya dan simbol amaran
1. Nyatakan ciri-ciri berbahaya berdasarkan rajah dan contoh-contoh bahan yang diberikan.
Menghakis

Merengsa

Mudah meletup

Beracun

Radioaktif

Mudah Terbakar

1.

2.

3.

Etanol dan petrol

4.

Asid dan alkali pekat

6.

Kloroform dan ammonia

Plutonium dan uranium

Merkuri dan bromin

5.

Natrium dan kalium

BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS


1.4 Memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik
Penyiasatan saintifik
1) Susun semula langkah-langkah penyiasatan saintifik mengikut urutan yang betul.
Langkah - langkah
a)

Merancang eksperimen

b)

Mengawal pemboleh ubah

c)

Mengenal pasti masalah

d)

Membuat hipotesis

e) Menjalankan eksperimen untuk mengumpul,


menganalisis dan mentafsir data
f)

Menjalankan eksperimen untuk mengumpul,


menganalisis dan mentafsir data
Menulis laporan

g)

Membuat kesimpulan

2) Suatu penyiasatan dijalankan untuk mengkaji ketinggian badan manusia pada umur yang berlainan. Keputusan
penyiasatan ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Umur (Tahun)

Ketinggian (cm)

60

80

100

120

a) Berdasarkan keputusan dalam jadual di atas, lukis carta bar dan graf garis untuk menunjukkan ketinggian
manusia pada umur yang berlainan.

b) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini.


i.
Pemboleh ubah dimanipulasikan ______________________________
ii.
Pemboleh ubah bergerak balas _______________________________
c) Berdasarkan carta bar atau graf garis, nyatakan hubungan umur dengan ketinggian (membuat hipotesis )
Apabila umur _____________________, ketinggian juga _____________________.
d) Ramalkan ketinggian bagi umur 9 tahun.
______________________________________________________________________________________