Anda di halaman 1dari 28

Matematika I

Bab 3 :
Fungsi

Pembahasan
Fungsi
Notasi

Fungsi
Operasi Fungsi
Macam-Macam Fungsi
Fungsi Genap / Ganjil
Fungsi Komposisi
Sifat-Sifat Fungsi
Fungsi Invers
Domain dan Kodomain suatu fungsi invers

Fungsi

Fungsi f adalah suatu aturan padanan yang


memetakan setiap objek x dalam satu
himpunan dengan satu nilai f(x) dari
himpunan kedua.
Himpunan yang pertama disebut dengan
daerah asal (domain)
Himpunan yang kedua disebut dengan
daerah hasil (range).
Notasi Fungsi :
y = f(x)

Soal 1
Dari

gambar dibawah ini tentukan mana


yang menyatakan:
a. fungsi
b. relasi

1
2
3

A
B
C
(1)

1
2
3
4

A
B
C
(2)

A
B
C

1
2
3
(3)

1. Himpunan berikut ini mana yang


merupakan fungsi:
1. A = {(1,2),(2,4),(3,4),(4,2)}
2. B = {(3,1),(2,2),(4,1),(3,3)}
2. Dari grafik berikut ini tentukan :
a. Domain (daerah asal)
b. Kodomain (daerah kawan)
c. Range (daerah hasil)

1
2
3
4

A
B
C
D
E
F

Operasi Fungsi
Diberikan

dua fungsi f dan g :

Penjumlahan :
(f+g) (x) = f(x) + g(x)
Pengurangan :
(f-g) (x) = f(x) g(x)
Perkalian :
(f.g) (x) = f(x) . g(x)
Pembagian:
(f/g) (x) = f(x) / g(x)

Soal 2

Diketahui : f(x) = 4+x dan g(x) = 16-x


Tentukan:
(a) (f+g)(x)
(b) (f-g)(x)
(c) (f/g)(x)
(d) (f.g)(x)
F(x) = {(1,2), (2,-3),(3,4),(4,3)}
G(x) = {(1,0),(2,6),(3,-1),(5,2)}
Tentukan:
(a) (f+g)(x)
(b) (f-g)(x)
(c) (f/g)(x)
(d) (f.g)(x)

F(x)

= x - 4
G(x) = x+4
Tentukan:
(a) (f+g)(x)
(b) (f-g)(x)
(c) (f/g)(x)
(d) (f.g)(x)

Macam-Macam Fungsi
Fungsi

Konstan
f(x) = c
c=konstanta
contoh :
f(x) = 3
Fungsi Identitas
f(x) = x
contoh : f(1) = 1

Fungsi

Linier
f(x) = ax + b, a0
Contoh:
f(x) = 3x-1
Fungsi Modulus (mutlak)
f(x) = |x| = x jika x 0
f(x) = |x| = -x jika x < 0
contoh :
f(x) = |x|

Soal 3
Buat

grafik dari fungsi :

f(x) = |x-2|
f(x) = -2x
f(x) = -2

Fungsi Genap dan Ganjil


Fungsi,

y = f(x) dikatakan:

Genap, jika f(-x)=f(x)


Ganjil, jika f(-x) = - f(x)

Contoh:

Fungsi Genap

Grafik fungsi genap y = f(x) simetris terhadap sumbu y

Fungsi Ganjil

Grafik fungsi ganjil y = f(x) simetris terhadap titik asal.

Soal 4
Selidikilah

apakah

Fungsi genap, ganjil atau bukan


keduanya?
F(x) = x + x, Fungsi genap, ganjil atau
bukan keduanya?

Fungsi Komposisi
(f

o g) (x) = f(g(x))
Diberikan dua fungsi f dan g, yang dinyatakan
dengan f x g
Daerah asal adalah himpunan semua bilangan x
didaerah asal g sehingga g(x) di daerah asal

g(x)

fog

f(x)

(g

o f) (x) = g(f(x))
( f o g o h) (x) = f(g(h(x)))
Contoh:

F(x) = 2x - 3, G(x) = 3x+1, hitung:


(f

o g) (x)

Jawab:
f(g(x)) =f (3x+1) = 18x + 12x -1

Soal 5
1.

F(x) = x - 4x + 3, hitung:
(a) F(4)
(b) F(4+h)
(c) F(4+h)-f(4)

2.

F(x) = 3x - 4x + 3, hitunglah (f(x+h) f(x))/h!

3.

Tentukan f(x) jika g(x) = 3-2x dan (f o


g)(x) = 11-16x!

4. F(x) = 2x - 3, G(x) = 3x+1, hitung:

(g o f) (2)

5. f(x) = 3x, g(x)= x-2, h(x) = 2x-5,


tentukan:
a. (f o h o g) (x) = f(h(g(x)))
b. (h o g o h)(-1)

Sifat-Sifat Fungsi
Fungsi

injektif (satu-satu)

F: AB dikatakan f injektif apabila anggota


himpunan B yang mempunyai pasangan
dihimpunan A maka tepat satu.
Contoh :

A
B
C

1
2
3

Fungsi

Surjektif (onto)

F:AB dikatakan f surjektif apabila setiap


anggota himpunan B mempunyai
pasangan pada himpunan A
Contoh :

A
B
C
D

1
2
3

Fungsi

Bijektif (koreponden satu-satu)

Adalah fungsi injektif dan surjektif.


Contoh :

1
2
3

A
B
C

Soal 6
Selidiki

apakah fungsi injektif, surjektif


dan bijektif:

Y = 3x 2
Y = x + 4
Y = x

Fungsi Invers
Langkah-langkah

menentukan invers y = f(x)

Nyatakan fungsi menjadi fungsi x dalam y : x =


f(y)
Ganti menjadi f-1(x) dan y menjadi x
Contoh :
Tentukan

invers
f(x) = 3x -6
jawab:
y = 3x-6
3x = y+ 6
x = (y+6)/3

.: f-1(x) = (x + 6)/3
= 1/3x + 2

Soal 7
1.

Tentukan invers dari :

F(x) = (3x +2) / (x-5)


F(x) = x + 6x 2
F(x) = 10x, f-1(100)!

2. g(x) = 2x-1 , f(x) = x/(x-+1), (f o g )-1


(x)!

Domain dan Kodomain Suatu


Fungsi Invers
Menentukan

Domain

Linier / Persamaan Kuadrat


F(x)

= ax + b
F(x) = ax + bx + c
:. Df = { x | x R}

Rasional
F(x)

= a/x
:. Df = { x | x 0, x R }

Akar
F(x)

= x
:. Df = { x 0, x R }

Menentukan

Kodomain

Kf = Df -1

Contoh:
F(x)

= (3x+1) / (x-1)

Df = x-1 0 x 1
= { x | x 1, x R}
Kf = Df-1 = x 3 0 x 3
= { x | x 3, x R}

Soal 8
Tentukan

domain dari :

F(x) = x / (x-2)
F(x) = 3 / (2x-8)

Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai