Anda di halaman 1dari 6

Kelas

: 3 Syafie
Masa
: 60 minit
M/Pel
: Dunia Sains dan Teknologi
Tajuk : kemahiran sainstifik
Standart kandungan : kemahiran proses sains
Standart pembelajaran : 1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 mengukur menggunakan nombor
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat ;
1. Mengenal pasti dan menamakan bentuk kemahiran memerhati
2. Menghubungkaitkan kemahiran mengelas
3. Menjelaskan kemahiran mengukur menggunakan nombor.
Aktiviti : Menggunakan pelbagai deria dengan berkesan. Kenal pasti ciri umum sekumpulan item. Mengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan.
Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesan. Memperihal perubahan yang berlaku.
Mengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlaku. Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci.
IMPAK / REFLEKSI :
Kelas
: 1 Hamka
Masa : 6ominit
M/Pel
: Matematik
Tajuk
: Nombor Bulat Hingga 100
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh:
i. menamakan nombor hingga 100 secara: a)
Membilang objek dalam kumpulan.
Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
Menamakan angka.
Pengetahuan Sedia Ada :
a)
Menyatakan kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit.
b)
Membandingkan dua kumpulan secara padanan.
Membentuk pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
: Menamakan nombor hingga 100.
: Coklat roka, kad gambar, kad nombor, lembaran kerja, lagu Nombor trek tek tek..
: Bekerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, barani, teliti, bertanggung jawab dan yakin diri.
Kemahiran
: Menamakan nombor hingga 100 secara:
a)
Membilang objek dalam kumpulan.
b)
Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
c)
Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
d)
Menamakan angka.
IMPAK / REFLEKSI

Perhimpunan Rasmi sekolah


1.

1.
2.
3.
4.

Hukuman Perbarisan
Ucapan Aluan Pengerusi Majlis
Bacaan Doa
Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Kebangsaan Negeri / Lagu Sekolah sambil
menaikkan bendera
5. Upacara membaca ikrar Rukunegara
6. Laporan Guru Bertugas
7. Ucapan Guru Besar
8. Penyampian Hadiah jika ada
9. Ikrar Sekolah
10. Majlis Bersurai

Kelas
Isnin
M/Pel

: 1 FANSURI
Masa : 60 minit
: Matematik
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk
: Nombor Bulat Hingga 100
Obejktif Pembelajaran : Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang.
Standart Kandungan : 1.1 Mentakan kuantiti secara intuitif
Standart Pembelajaran : (i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang
secara:
(a)
Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.
(b)
Membandingkan dua kumpulan secara padanan.
(c)
Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
Aktiviti : 1. Guru meminta murid membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.
2. Bersoaljawab dengan murid mengenai kumpulan yang banyak dan sedikit.
3. Guru menyediakan beberapa batang pensel.
4. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan kecil.
5. Setiap kumpulan diminta membentuk kumpulan banyak, sedikit, sama banyak dan tidak sama banyak
IMPAK / REFLEKSI

Kelas
: 1 HAMKA
Masa : 60 minit
M/Pel
: Matematik
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk
: Nombor Bulat Hingga 100
Obejktif Pembelajaran : Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang.
Standart Kandungan : 1.1 Mentakan kuantiti secara intuitif
Standart Pembelajaran : (i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang
secara:
(a)
Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.
(b)
Membandingkan dua kumpulan secara padanan.
(c)
Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
Aktiviti : 1. Guru meminta murid membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.
2. Bersoaljawab dengan murid mengenai kumpulan yang banyak dan sedikit.
3. Guru menyediakan beberapa batang pensel.
4. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan kecil.
5. Setiap kumpulan diminta membentuk kumpulan banyak, sedikit, sama banyak dan tidak sama banyak
IMPAK / REFLEKSI

SELASA

Kelas
: 1ZAABA
Masa : 60 minit
M/Pel
: DUNIA SENI VISUAL
Bidang : Menggambar
Tema
: Alam benda
Tajuk
: Rumah
Aktiviti
: Lukisan
Standart Kandungan : 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian)
yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.
Standart Pemebelajaran : 1.1 Persepsi Estetik,
1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1
1.2 Aplikasi Seni
1.2.1 Media
1.3 Ekspresi Kreatif
1.3.1, 1.3.2
1.4 Apresiasi Seni
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
Aktiviti : Murid membuat penerokaan jenis-jenis garisan menggunakan media yang ditetapkan.
2. Murid menghasilkan lukisan menggunakan garisan selari dan melengkung.
3. Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan dan menceritakan pengalaman mereka ketika melakukan aktiviti.
IMPAK / REFLEKSI :

Kelas
: 2 BAIHAQI
Masa
: 60 minit
M/Pel
: Dunia Sains dan Teknologi
Tajuk/ Tema : Manusia
Standart kandungan : Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup
Standart pembelajaran : 1.1.1Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:
1.
menyatakan 3 contoh makanan yang memberi tenaga, 3 contoh makanan yang membantu tumbesaran dan 3 contoh makanan yang membantu menjaga
kesihatan.
2.
menjawab dua soalan berdasarkan pemerhatian yang dibuat terhadap hasil tugasan yang telah dipamer.
Aktiviti :
1.
Seorang murid melakonkan aksi kecergasan (jogging) dan seorang lagi berjalan dengan keadaan letih dan lesu.
2.
Guru bertanya kenapakah dua orang murid ini dalam keadaan yang berbeza. - Seorang sihat dan bertenaga - Seorang lagi tidak bertenaga
3.
Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran - Makanan dapat memberi tenaga, membantu tumbesaran, dan membantu menjaga kesihatan.
IMPAK / REFLEKSI :

Kelas
: 6 Kajai
Masa
: 30 minit
M/Pel
: Sains
Tajuk/ Tema : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP / INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP
Hasil pembelajaran :
menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan.
menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup menyendiri.
memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan
Aktiviti :
-Murid menonton tayangan video tentang haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup menyendiri.
Murid mengumpul maklumat dan memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan dan yang hidup menyendiri.
Murid berbincang mengapa haiwan hidup berkumpulan, contoh:
a) untuk keselamatan,
b) untuk makanan.
IMPAK / REFLEKSI :
Kelas
: 3 HAMKA
Masa
: 60 minit
M/Pel
: Dunia Sains dan Teknologi
Tajuk : kemahiran sainstifik
Standart kandungan : kemahiran proses sains
Standart pembelajaran : 1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 mengukur menggunakan nombor
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat ;
Kelas
: 1 pasti
FANSURI
Masa : 60
minit
1.
Mengenal
dan menamakan bentuk kemahiran
memerhati
M/Pel
: Matematik
2. Menghubungkaitkan kemahiran mengelas
Bidang : Nombor dan Operasi
3.
Menjelaskan
kemahiran
mengukur
Tajuk
: Nombor
Bulat Hingga
100 menggunakan nombor.
Aktiviti
Menggunakan: pelbagai
derianilai
dengan
berkesan.
Kenal
Obejktif: Pembelajaran
Menentukan
nombor
1 hingga
10. pasti ciri umum sekumpulan item. Mengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan.
Memperihalkan
perbezaan
dan persamaan
yang dikesan.
Standart Kandungan
: Menama
dan menentukan
nilai Memperihal perubahan yang berlaku.
Standart Pembelajaran
nombor
hingga
100:Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci.
Mengenal
pasti pola atau: Menamakan
tertiban fenomena
yang
berlaku.
(a)
IMPAK / REFLEKSI
:Membilang objek dalam kumpulan.
(b)
Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
(c)
Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
(d)
Menamakan angka.
Aktiviti : 1. Guru meminta murid meneka jumlah pensil yang terdapat di dalam kotak.
2. Murid meneka dengan pelbagai jawapan.
3. Guru mengeluarkan pensil dan minta murid megiranya.
4. Murid yang meneka dengan betul diberi ganjaran.
IMPAK / REFLEKSI

Kelas
: 6 Kajai
Masa
: 60 minit
M/Pel
: Sains
Tajuk/ Tema : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP / INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP
Hasil pembelajaran :

memberi contoh-contoh haiwan yang hidup menyendiri.

menerangkan mengapa haiwan hidup berkumpulan.

menerangkan mengapa haiwan hidup menyendiri.

menyatakan bahawa kerjasama adalah satu bentuk interaksi Antara haiwan.


Aktiviti :
-Murid memerhati bagaimana semut hidup bersama di dalam sebuah vivarium.
- Murid berbincang mengapa haiwan hidup menyendiri, contoh:
a) untuk mengelakkan persaingan mendapatkan makanan,
b) untuk mengelakkan persaingan mendapatkan ruang.
IMPAK / REFLEKSI :
Kelas
: 1 HAMKA
Masa : 60 minit
M/Pel
: Matematik
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk
: Nombor Bulat Hingga 100
Obejktif Pembelajaran : Menentukan nilai nombor 1 hingga 10.
Standart Kandungan : Menama dan menentukan nilai
Standart Pembelajaran : Menamakan nombor hingga 100:
(a)
Membilang objek dalam kumpulan.
(b)
Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
(c)
Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
(d)
Menamakan angka.
Aktiviti : 1. Guru meminta murid meneka jumlah pensil yang terdapat di dalam kotak.
2. Murid meneka dengan pelbagai jawapan.
3. Guru mengeluarkan pensil dan minta murid megiranya.
4. Murid yang meneka dengan betul diberi ganjaran.
IMPAK / REFLEKSI

KHAMIS

Kelas
: 3 HAMKA
Masa
: 60 minit
M/Pel
: Dunia Sains dan Teknologi
Tajuk : kemahiran sainstifik
Standart kandungan : kemahiran proses sains
Standart pembelajaran : 1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 mengukur menggunakan nombor
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat ;
1. Mengenal pasti dan menamakan bentuk kemahiran memerhati
2. Menghubungkaitkan kemahiran mengelas
3. Menjelaskan kemahiran mengukur menggunakan nombor.
Aktiviti : Menggunakan pelbagai deria dengan berkesan. Kenal pasti ciri umum sekumpulan item. Mengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan.
Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesan. Memperihal perubahan yang berlaku.
Mengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlaku. Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci.
IMPAK / REFLEKSI :

Kelas
: 6 Kajai
Masa
: 60 minit
M/Pel
: Sains
Tajuk/ Tema : MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP / INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP
Hasil pembelajaran :

memberi contoh-contoh haiwan yang hidup menyendiri.

menerangkan mengapa haiwan hidup berkumpulan.

menerangkan mengapa haiwan hidup menyendiri.

menyatakan bahawa kerjasama adalah satu bentuk interaksi Antara haiwan.


Aktiviti :
Haiwan yang Hidup Berkumpulan
1. Haiwan berkumpulan ialah haiwan yang hidup bersama dengan anggota spesisnya yang lain di suatu habitat.
2. Haiwan ini tinggal dan memburu makanan bersama-sama.
3. Contoh haiwan yang hidup berkumpulan ialah singa, semut, serigala, seladang, monyet dan gajah.
4. Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan : a) Dapat bekerjasama untuk mencari makanan.
b) Ia dapat saling membantu mempertahankan diri dari musuh.
c) Ia dapat membantu antara satu dengan yang lain untuk membina sarang.
IMPAK / REFLEKSI :
Kelas
: 1 FANSURI
Masa : 60 minit
M/Pel
: Matematik
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk
: Nombor Bulat Hingga 100
Obejktif Pembelajaran : Menentukan nilai nombor 1 hingga 10.
Standart Kandungan : Menama dan menentukan nilai
Standart Pembelajaran : Menamakan nombor hingga 100:
(a)
Membilang objek dalam kumpulan.
(b)
Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
(c)
Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
(d)
Menamakan angka.
Aktiviti :
1. Guru melekatkan kad nombor dari 1 hingga 10 di papan tulis .
2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyusun kad nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
3. Bersoaljawab secara lisan bagi meninjau kefahaman murid tentang tertib menaik dan tertib menurun.
Cdangan komunikasi:
i. Susun kad nombor ini mengikut urutan menaik.
ii. Susun kad nombor ini mengikut urutan menurun.
IMPAK / REFLEKSI