Anda di halaman 1dari 5

SK PUTRAJAYA PRESINT 14 (1)

NO. 1A, JALAN P14, PRESINT 14, 62300


WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN SUMATIF 1
MATEMATIK
TAHUN 1
Jawab semua soalan.
NAMA

: ________________________________

TAHUN

: ________________________________

A. Kira dan Tuliskan bilangannya :


Contoh :

20

B. Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan :


Nombor
Contoh :

Perkataan

Enam

6
13
16
45
89
100

C. Tuliskan Perkataan yang berikut dalam angka:


Perkataan
Contoh :

Sebelas

Nombor

11

Lima belas
Dua puluh tiga
Lima puluh lima
Tujuh puluh enam
Sembilan puluh
D. Tulikan BANYAK atau SEDIKIT di daalam ruang yang disediakan

E. Lengkapkan :

1. Bilang menaik

1
0

2. Bilang Menaik

64

3. Bilang Menaik

0
4. Bilang Menurun

5. Bilang Menurun

1
0
F.
dengan

5
Suaikan nombor
bilangan benda.

G. Cari jumlah.

Disediakan oleh

____________________
(M.Nazrul Z.Abidin)
Guru Matematik tahun 1

Disemak oleh

____________________
(Wan Sazlien bt Wan Saat)
Ketua Panitia.Matematik

Disahkan oleh

___________________
( Pn.Rohana bt Che Hassan)
Guru Pen. Kanan Kurikulum