Anda di halaman 1dari 2

Kemahiran Kraf Perkhemahan

TUJUAN DAN FAEDAH MEMBUAT GEJET

Meninggikan taraf penghidupan di kem seperti kebersihan, kemudahan dan


keselesaan.

Perekaan membuat gejet disamakan dengan situasi di rumah.

Dalam membina gejet, hendaklah ia mempunyai fungsi.

Dalam membina gejet semangat kekitaan dalam kumpulan dapat diterapkan dan
dipraktikkan.

Semangat pertandingan yang sihat.

Dapat melahirkan idea-idea yang baru.

Feeling of sense of achievement, serta kejayaan dalam menghasilkan gejet.

Meninggikan mutu perkhemahan.

Mengisi K.M.L./S.T.A. semasa perkhemahan dengan mengisi masa membuat


gejet- gejet yang berfaedah.

BAHAN UNTUK MEMBUAT GEJET

Merujuk kepada situasi keadaan persekitaran perkhemahan.


Diperbuat dari bahan semula jadi.
Pergunakan dari semua bahagian pokok.

JENIS / CARA MEMBUAT GEJET

Yang boleh dibeli.


Yang dibuat di rumah terlebih dahulu kemudian dibawa ke kem.
Yang dibuat di kem, tetapi bahan dibawa dari rumah.

Yang dibuat di kem, tetapi bahan dibawa dari luar kem.


Yang dibuat di kem dari bahan semulajadi yang boleh didapati di kawasan kem
atau yang berhampiran.