Anda di halaman 1dari 32

Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia Peranan dan

kepentingan agama dalam kehidupan manusiaAgama adalah pegangan yang harus


ada dalam diri setiap manusia.Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah
kehidupan manusia.Peranan agama yang paling dominant adalah ia dapat menjadi
pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan agama juga boleh menjadi
asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat.Agama juga
dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta
perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari segi
pertuturan, perilaku dan gaya hidup seseorang manusia. Selain itu agama
memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan dunia dalam
kehidupan manusia serta mendatangkan ketengan dan keamanan di kalangan
penduduk dunia sehinggakan agama itu dijadikan sebagai sumber kekuatan dan
mekanisme yang berpengaruh dalam pembentukan keselamatan serantau. Ini
dibuktikan dengan prinsip agama Islam yang bencikan peperangan. Agama islam
juga melarang umatnya untuk memulakan peperangan dan menggalakkan
menyelesaikan masalah dengan aman (perbincangan).Agama dan tamadun
merupakan perkara yang sinonim. Tanpa agama sesuatu tamadun tidak akan
membangun dengan cepat. Ini kerana agama mampu memberikan suatu lonjakkan
paradigma kepada tamadun yang sedang ingin membangun dan ia juga merupakan
salah sayu elemen yang menolak dan menggerakkan sesebuah tamadun dalam
kehidupan. Mari kita singkap sejarah Dinasti Sung yang tidak bermoral kerana
maharajanya secara dictator dan kejam. Dinasti ini pernah di labelkan "zaman
pencerobohan orang gasar". Akibat kerajaan maharaja yang kejam dan tidak
bermoral rakyatnya memberontak di bawah pimpinan petani dan akhirnya dinasti
tersebut berjaya digulingkan.Dengan ini dapat disimpulkan bahawa agama
memainkan peranan yang amat vital dalamkehidupan manusia dan seterusnya
dalam pembinaan tamadun.

Peranan agama Islam dalam membantu pembinaan Tamadun ChinaAgama Islam


dipercayai tiba di Negara China lebih daripada 1400 tahun yang lalu.Sebelum umat
Islam berhijrah ke Madinah Baginda Rasulullah telah mengutuskan beberapaorang
sahabat supaya berdakwah ke China. Antara sahabat yang diutuskan adalah seperti
Saadbin Abdul Qais, Qais bin Hudhafah, Urwah bin Abi Uthman dan Abu Qais bin alHarith. Misidakwah ini telah berjaya melahirkan lebih daripada 136 juta umat Islam
yang terdapat pada hariini. Dan jumlah ini adalah lebih besar daripada jumlah yang
diberikan oleh kerajaan China. Inikerana mengikut statistic bancian yang dibuat
apda tahin 1990, bilangan umat Islam di Chinatercatat hanya sekitar 17 juta orang
sahaja.Terdapat banyak keraguan berkaitan dengan jumlah tersebut
kerana umat Islammembentuk penduduk majoriti di sebahagian besar di wilayah
China seperti Xinjian, Gansu,Hubei, Qinghai dan Yunnan. Akan tetapi tidak ada
catatan yang tepat mengenai tarikh sebenarkedatangan Islam ke China, hanya di

dalam rekod Dinasti Tang mennerangkan tentang hubungandiplomatik yang terjalin


antara pemerintahan China dan pemerintahan Khulafa al-Rasyidain.Juga terdapat di
dalam rekod tersebut mengenai kedatangan orang asing dari Madinah,Annam dan
kemboja. Apabila orang dari Madinah tiba mereka menyembah langit tanpa ada
tuguatau tiang di hadapan mereka, mereka juga tidak makan khinzir dan minum
arak serta memakanmakanan yang disembelih sahaja. Mereka kemudiannya
menetap di Canton dan mendirikan satupenempatan. Mereka amat taat akan
pemerintah yang mereka pilih, di sana juga berlakuperniagaan diantara
mereka dan penduduk di kawasan tersebut. Maka selepas beberapa
tahunterbentuk, telah berlaku gerakan Islam di sana.PERMULAAN GERAKAN
ISLAMPergerakan ini berlaku setelah beberapa tahun Islam bertapak di Canton iaitu
di wilayahselatan China. Wilayah ini adalah satu pusat perdangangan yang penting
bagi para pedagang.

1
of 7 Reader embed your logo!

...
PERANAN DAN KEPENTINGAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA
by param17
on Jun 29, 2015
Report
Category:
DOCUMENTS

Download: 5

Comment: 0
20,369
views

Comments

Description

Download Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia


Transcript

Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia Peranan dan


kepentingan agama dalam kehidupan manusia Agama adalah pegangan yang harus
ada dalam diri setiap manusia.Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah
kehidupan manusia.Peranan agama yang paling dominant adalah ia dapat menjadi
pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan agama juga boleh menjadi
asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat. Agama juga
dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta
perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari segi
pertuturan, perilaku dan gaya hidup seseorang manusia. Selain itu agama
memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan dunia dalam
kehidupan manusia serta mendatangkan ketengan dan keamanan di kalangan
penduduk dunia sehinggakan agama itu dijadikan sebagai sumber kekuatan dan
mekanisme yang berpengaruh dalam pembentukan keselamatan serantau. Ini
dibuktikan dengan prinsip agama Islam yang bencikan peperangan. Agama islam
juga melarang umatnya untuk memulakan peperangan dan menggalakkan
menyelesaikan masalah dengan aman (perbincangan). Agama dan tamadun
merupakan perkara yang sinonim. Tanpa agama sesuatu tamadun tidak akan
membangun dengan cepat. Ini kerana agama mampu memberikan suatu lonjakkan
paradigma kepada tamadun yang sedang ingin membangun dan ia juga merupakan
salah sayu elemen yang menolak dan menggerakkan sesebuah tamadun dalam
kehidupan. Mari kita singkap sejarah Dinasti Sung yang tidak bermoral kerana
maharajanya secara dictator dan kejam. Dinasti ini pernah di labelkan "zaman
pencerobohan orang gasar". Akibat kerajaan maharaja yang kejam dan tidak
bermoral rakyatnya memberontak di bawah pimpinan petani dan akhirnya dinasti
tersebut berjaya digulingkan. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa agama
memainkan peranan yang amat vital dalam kehidupan manusia dan seterusnya
dalam pembinaan tamadun. Peranan agama Islam dalam membantu pembinaan
Tamadun China Agama Islam dipercayai tiba di Negara China lebih daripada 1400
tahun yang lalu. Sebelum umat Islam berhijrah ke Madinah Baginda Rasulullah telah
mengutuskan beberapa orang sahabat supaya berdakwah ke China. Antara sahabat
yang diutuskan adalah seperti Saad bin Abdul Qais, Qais bin Hudhafah, Urwah bin
Abi Uthman dan Abu Qais bin al-Harith. Misi dakwah ini telah berjaya melahirkan
lebih daripada 136 juta umat Islam yang terdapat pada hari ini. Dan jumlah ini
adalah lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh kerajaan China. Ini kerana
mengikut statistic bancian yang dibuat apda tahin 1990, bilangan umat Islam di
China tercatat hanya sekitar 17 juta orang sahaja. Terdapat banyak keraguan
berkaitan dengan jumlah tersebut kerana umat Islam membentuk penduduk
majoriti di sebahagian besar di wilayah China seperti Xinjian, Gansu, Hubei, Qinghai
dan Yunnan. Akan tetapi tidak ada catatan yang tepat mengenai tarikh sebenar
kedatangan Islam ke China, hanya di dalam rekod Dinasti Tang mennerangkan
tentang hubungan diplomatik yang terjalin antara pemerintahan China dan
pemerintahan Khulafa al-Rasyidain. Juga terdapat di dalam rekod tersebut
mengenai kedatangan orang asing dari Madinah, Annam dan kemboja. Apabila
orang dari Madinah tiba mereka menyembah langit tanpa ada tugu atau tiang di

hadapan mereka, mereka juga tidak makan khinzir dan minum arak serta memakan
makanan yang disembelih sahaja. Mereka kemudiannya menetap di Canton dan
mendirikan satu penempatan. Mereka amat taat akan pemerintah yang mereka
pilih, di sana juga berlaku perniagaan diantara mereka dan penduduk di kawasan
tersebut. Maka selepas beberapa tahun terbentuk, telah berlaku gerakan Islam di
sana. PERMULAAN GERAKAN ISLAM Pergerakan ini berlaku setelah beberapa tahun
Islam bertapak di Canton iaitu di wilayah selatan China. Wilayah ini adalah satu
pusat perdangangan yang penting bagi para pedagang. Maka ianya telah menjadi
satu kawasan yang strategik untuk melakukan kerja-kerja dakwah. Keadaan ini
membawa kepada jalinan hubungan politik dan perniagaan antara umat Islam
dengan dinasti-dinasti yang memerintah China pada ketika itu dan hubungan yang
baik ini membolehkan kedua-dua pihak memberikan perlindungan apabila keadaan
memerlukan. Malahan juga umat Islam juga dibenarkan berkahwin dengan wanitawanita tempatan dan ini memberi kemudahan bagi umat Islam untuk menyebarkan
Islam di sana. Hasil daripada perkahwinan itu terlahirlah satu komuniti Islam yang
cukup besar di China dan akhirnya telah membentuk identitinya sendiri. Semasa
China berada di bawah pemerintahan Mongol ada di antara kalangan umat Islam
yang dilantik menjawat jawatan penting dalam kerajaan. Bagi membantu
pentadbiran empayarnya. Hasilnya Islam dapat berkembang dengan pesat pada
abad ke 12 ketika itu serta ianya diterima baik oleh semua pihak. Kecekapan dan
keadilan di samping sifat amanah yang ditunjukkan oleh mereka berjaya
meningkatkan imej di kalangan orang cina. Akhirnya agama Islam dapat diterima
dan diiktiraf sebagai agama Negara. Pembinaan masjid-masjid di beberapa buah
bandar besar dilakukan dengan giat sekali dan menjadi bukti kukuh tentang Islam
melalui zaman kegemilangan dan keemasan dibawah pemerintah Mongol. ISLAM
DAN PERADABAN CHINA Usaha-usaha dakwah yang dijalankan oleh Nabi diteruskan
oleh para sahabat beliau. Di antara sahabat yang paling giat menjalankan usaha
dakwah di China ialah khalifah Usman bin Affan. Pada masa itu China diperintah
oleh Dinasti Tang. Maharaja Yung Wei menjalankan dasar-dasar liberal terhadap
kemasukan orang luar. Khalifah Usman mengutuskan 15 orang Islam bagi
berdakwah ke China. Walaupun rombongan itu tidak berjaya megislamkan
maharaja, mereka tetap berjaya menyebarkan ajaran Islam dikalangan penduduk
tempatan. Kebebasan yang diberikan oleh maharaja China digunakan sepenuhnya
bagi menonjolkan kecantikan dan keindahan ajaran islam. Selain berdakwah, umat
islam juga mendirikan masjid yang kemudiannnya diterima sebagai sebahagian
daripada peradaban China. Malah ajaran Islam dianggap bersesuaian dengan ajaran
Confucius yang mementingkan ketinggian budi dan keluhuran akhlak. Nilai-nilai ini
membolehkan islam diterima dengan baik oleh masyarakat China. Kehadiran umat
Islam di China tidak lagi menjadi suatu perkara yang asing. Umat Islam turut
memainkan peranan dalam membina, membangun serta mewarnai peradaban
China. Sumbangan umat Islam ini berlanjutan hingga pemerintahan Bani Umaiyyah
dan Bani Abbasiyah. Duta-duta ini dihantar ke China bagi menjalinkan hubungan
yang baik dengan pemerintah disana. Hubungan itu bukan sekadar dalam bidang
diplomatik semata-mata tetapi menjangkau sehingga kepada kerjasama dalam

bidang politik dan ketenteraan. Khalifah AlMansur menghantar sepasukan tentera


bagi membantu Maharaja Su Tsung dalam menghadapi pemberontakan yang
berlaku di wilayah Si Ngan dan Honan. Sebagai menghargai bantuan yang diberikan
itu, Maharaja membenarkan umat Islam berkahwin dengan wanita tempatan dan
menetap di China. Hasil daripada proses kahwin campur ini melahirkan suatu ikatan
persaudaraan antara orang Arab dengan orang China. Selain membentuk ikatan
sosial melalui perkahwinan, umat Islam juga menjalinkan hubungan mereka dengan
orang China melalui perdagangan. Kemuncak kepada hubungan dagang antara
orang Arab dengan orang China dikatakan berlakusemasa pemerintahan Khalifah
Harun ar-Rasyid pada tahun 786-809 Masihi. Manakala penglibatan secara aktif
umat Islam didalam politik dan pentadbiran negara China berlaku semasa
pemerintahan Mongol dan Dinasti Ming. Umat Islam dilantik menjadi jawatan
penting dalam kerajaan sekaligus menunjukkan betapa Islam mempunyai
kedudukan yang cukup tinggi serta memainkan peranan yang penting dalam
pemerintahan negeri China. Pemerintah mongol melantik Abdul Rahman sebagai
ketua perbendaharaan negara yang mempunyai kuasa mengagihkan cukai yang
dikenakan keatas rakyat China. Menurut para sejarawan, hampir tiga perempat
daripada jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan Kublai Khan beragama
Islam. Hal ini memperlihatkan pengaruh Islam yang kuat dalam pentadbiran
Mongol. Seorang yang bernama Umar Shamsuddin atau Syeikh Ajjal dilantik sebagai
panglima tentera kerajaan Mongol. Jasanya cukup besar kepada pihak pemerintah
sehingga mereka memberi peluang kepada beliau bagi memegang jawatan itu
sehingga ke penghujung ajalnya. Umat Islam dipandang tinggi di China dan mereka
dihormati. Mereka juga dikenali dengan orang yang amanah. Lantaran itu umat
islam diberi kepercayaan memegang jawatan menteri kewangan dan
mengendalikan jabatan yang berkaitan dengan urusan perdagangan. Contohnya,
pemerintahan Dinasti Sung (960-1279M) menggunakan pakai sistem pembayaran
cukai yang digunakan oleh Khalifah Umar al-Khatab. Begitu juga dengan urusan
pungutan hasil cukai dagangan dan pemeriksaan barang-barang oleh pihak kastam
banyak diambil daripada kaedah yang dilaksanakan oleh pemerintahan Islam.
Sumbangan Islam sebenarnya tidak terbatas dalam hal ehwal politik dan
pentadbiran tetapi turut meliputi perkembangan ilmu pengetahuan orang Islam
dalam bidang sains, astronomi dan matematik dikenali sejak lebih seribu tahun
yang lalu. Ilmu-ilmu ini diterjemahkan ke astronomi Islam seperti Masali, Bakhtiar
dan Abdulla. Mereka mencipta kalendar yang mempunyai tambahan 7 hari dalam
setiap pusingan 19 tahun berdasarkan kepada kiraan pusingan matahari dan bulan.
Sokongan yang diberikan oleh pihak pemerintah membolehkan ilmu pengetahuan
berkembang dengan pesat. Pada masa ini dinasti Tang dan Sung berkuasa, orang
cina diperkenalkan dengan kaedah pengiraan Arab yang dikenali sebagai Xiyi Lishu.
Senario yang sama dapat diperhatikan pada era pemerintahan dinasti Ming yang
memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh para saintis Islam digunakan bagi mengkaji
kejadian alam yang berbentuk sfera. Ketika orang Eropah masih percaya dunia ini
berbentuk empat segi, umat Islam sudah lama telah mengetahui bumi ini
sebenarnya bulat dan bergerak mengelilingi matahari. Teori ini yang digunakan oleh

dinasti China bagi menjelajah laut yang terbentang sebagaimana yang dilakukan
oleh laksamana Cheng Ho. Dalam bidang sastera, pengaruh Islam dapat dilihat
pada pengkhasilan karya-karya falsafah dan sastera yang bermutu tinggi. Satunya
satunya ialah Shih Ching atau Classic of songs yang mengandungi 305 lagu.
Sanjungan kepada Islam dapat dilihat pada karya yang ditulis oleh Wang Dai Zing
yang menghasilkan sejumlah karya besardalam bahasa Cina. Terdapat juga dinasti
yang menggunakan khidmat ilmuan Islam bagi mencipta pelbagai peralatan
pelayaran dan meramalkan cuaca. Dinasti Yuan menggunakan kepakaran orang
Islam bagi membina pusat kajian bintang pada tahun 1272 Masihi. Tokoh-tokoh ilmu
Islam dilantik bagi melakukan kajian yang berkaitan dengan peredaran bintang.
Salah seorang daripada ilmuan itu adalah Jamaludin atau Tcha Ma Lao berasal dari
Parsi. Beliau menterjamahkan banyak penemuan dari bahasa Arab ke bahasa Cina.
Jamludin juga memperkenalkan calendar 10 ribu tahun yang juga dikenali sebagai
Wan Nein Li yang digunakan sebagai takwim rasmi kerajaan Dinasti Yuan. Banyak
kalendar yang digunakan oleh orang Cina dicipta oleh ahli termasuk dalam bidangbidang undang-undang, bahasa dan sejarah yang kini dianggap sebagai sebahagian
daripada warisan peradaban China yang tiada tolak bandingnya. Agama telah
menjadi pegangan dalam kehidupan setiap insan. Tanpa agama, tamadun yang
dicapai itu tidak membawa apa-apa nilai kepada umat manusia. Antara peranan dan
kepentingan agama adalah agama melahirkan tamadun. Contoh yang terbaik dan
mudah diingati sudah tentu agama Islam yang berjaya menjadi asas kepada
pembentukkan tamadun Islam. Agama berperanan meningkatkan penghayatan
umat manusia terhadap nilai-nilai kehidupan yang tulus dan murni.Selain itu, agama
juga penting untuk melahirkan sifat terbuka di kalangan umat manusia. Agama
turut berupaya mengurangkan jurang perbezaan diantara setiap individu.
Sebaliknya mendorong penyatuan bangsa. Tambahannya pula, agam memberi
peluang kedua kepada sesuatu tamadun yang telahpun atau sedang mengalami
keruntuhan. Pembentukkan kerohanian turut dicapai dengan adanya pegangan
agama. Setiap tamadun berterusan atas agama yang berbeza dimana agama
tersebut menjadi semangat atau spirit untuk memastikan perkembangan sesebuah
tamadun. Maka, ternyatalah agama menggerakkan sesebuah tamadun sama ada
dari segi intelek, fizikal, rohani dan sebagainya. Memandangkan agama adalah
suatu unsur yang penting dalam kehidupan setiap insan, ayuhlah kita sama-sama
berpegang teguh terhadap agama masing-masing,pada masa yang sama
menghormati agama lain yang terdapat demi mencetuskan satu peradaban yang
tinggi dan terpuji untuk kebaikan bersama.

RECOMMENDED
Agama dalam kehidupan manusia
Agama dalam kehidupan manusia
agamamu ..

Peranan Bakteri Dalam Kehidupan Manusia


Peranan Bakteri Dalam Kehidupan Manusia
1. Penyebab penyakit pada manusia : * Clostridium tetani : Tetanus. * Salmonella
thyposa : Tipus. * Treponema pallidum : Sipilis * Vibrio comma : Kolera 2. Penyebab
penyakit

Peranan Transportasi Dalam Kehidupan Manusia


Peranan Transportasi Dalam Kehidupan Manusia
Sistem Transportasi

Peranan Virus Dalam Kehidupan Manusia

Peranan Virus Dalam Kehidupan Manusia

dalam kehidupan manusia

Peranan dan
kepentingan agama
dalam kehidupan
manusia
Agama adalah pegangan
yang harus ada dalam
diri setiap manusia.Tanpa
pegangan
agama, maka akan
goyahlah kehidupan
manusia.Peranan agama
yang paling dominant
adalah ia dapat menjadi
pemangkin kepada

pembangunan manusia.
Pegangan agama
juga boleh menjadi asas
kepada ketamadunan
dan acuan kepada latar
budaya
masyarakat.
Agama juga dapat
membentuk pandangan
semesta seseorang dan
sesebuah masyarakat
serta perilaku dan
tindakan mereka dalam

kehidupan. Ini dapat


dilihat dari segi
pertuturan, perilaku dan
gaya hidup seseorang
manusia. Selain itu
agama memainkan
peranan yang penting
dalam membentuk
pandangan dunia dalam
kehidupan manusia
serta mendatangkan
ketengan dan keamanan
di kalangan penduduk
dunia sehinggakan

agama itu dijadikan


sebagai sumber kekuatan
dan mekanisme yang
berpengaruh dalam
pembentukan
keselamatan serantau.
Ini dibuktikan dengan
prinsip agama Islam yang
bencikan peperangan.
Agama islam juga
melarang umatnya untuk
memulakan
peperangan dan
menggalakkan

menyelesaikan masalah
dengan aman
(perbincangan).
Agama dan tamadun
merupakan perkara yang
sinonim. Tanpa agama
sesuatu tamadun
tidak akan membangun
dengan cepat. Ini kerana
agama mampu
memberikan suatu
lonjakkan paradigma
kepada tamadun yang

sedang ingin
membangun dan ia juga
merupakan salah sayu
elemen yang menolak
dan menggerakkan
sesebuah tamadun
dalam kehidupan. Mari
kita singkap sejarah
Dinasti Sung yang tidak
bermoral kerana
maharajanya secara
dictator dan kejam.
Dinasti ini pernah di
labelkan "zaman

pencerobohan orang
gasar". Akibat kerajaan
maharaja yang kejam
dan tidak bermoral
rakyatnya memberontak
di bawah pimpinan
petani dan akhirnya
dinasti tersebut berjaya
digulingkan.
Dengan ini dapat
disimpulkan bahawa
agama memainkan
peranan yang amat vital
dalam

kehidupan manusia dan


seterusnya dalam
pembinaan tamadun.
Peranan agama Islam
dalam membantu
pembinaan Tamadun
China
Agama Islam dipercayai
tiba di Negara China
lebih daripada 1400
tahun yang lalu.
Sebelum umat Islam
berhijrah ke Madinah

Baginda Rasulullah telah


mengutuskan beberapa
orang sahabat supaya
berdakwah ke China.
Antara sahabat yang
diutuskan adalah seperti
Saad
bin Abdul Qais, Qais bin
Hudhafah, Urwah bin Abi
Uthman dan Abu Qais bin
al-Harith. Misi
dakwah ini telah berjaya
melahirkan lebih
daripada 136 juta umat

Islam yang terdapat pada


hari
ini. Dan jumlah ini adalah
lebih besar daripada
jumlah yang diberikan
oleh kerajaan China. Ini
kerana mengikut statistic
bancian yang dibuat
apda tahin 1990,
bilangan umat Islam di
China
tercatat hanya sekitar 17
juta orang sahaja.

Terdapat banyak
keraguan berkaitan
dengan jumlah
tersebut kerana umat
Islam
membentuk penduduk
majoriti di sebahagian
besar di wilayah China
seperti Xinjian, Gansu,
Hubei, Qinghai dan
Yunnan. Akan tetapi tidak
ada catatan yang tepat
mengenai tarikh sebenar

kedatangan Islam ke
China, hanya di dalam
rekod Dinasti Tang
mennerangkan tentang
hubungan
diplomatik yang terjalin
antara pemerintahan
China dan pemerintahan
Khulafa al-Rasyidain.
Juga terdapat di dalam
rekod tersebut mengenai
kedatangan orang asing
dari Madinah,

Annam dan kemboja.


Apabila orang dari
Madinah tiba mereka
menyembah langit tanpa
ada tugu
atau tiang di hadapan
mereka, mereka juga
tidak makan khinzir dan
minum arak serta
memakan
makanan yang
disembelih sahaja.
Mereka kemudiannya
menetap di Canton dan
mendirikan satu

penempatan. Mereka
amat taat akan
pemerintah yang
mereka pilih, di sana
juga berlaku
perniagaan diantara
mereka dan penduduk di
kawasan tersebut. Maka
selepas beberapa tahun
terbentuk, telah berlaku
gerakan Islam di sana.
PERMULAAN GERAKAN
ISLAM

Pergerakan ini berlaku


setelah beberapa tahun
Islam bertapak di Canton
iaitu di wilayah
selatan China. Wilayah ini
adalah satu pusat
perdangangan yang
penting bagi para
pedagang.
of 7

PERANAN DAN KEPENTINGAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN


MANUSIA
by param17

on Jun 29, 2015


Report

Category:

DOCUMENTS
Download: 5
Comment: 0
20,369

views

Comments
Description
Download Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia

Transcript

Peranan dan kepentingan agama dalam kehidupan manusia Peranan dan kepentingan agama
dalam kehidupan manusia Agama adalah pegangan yang harus ada dalam diri setiap
manusia.Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia.Peranan agama yang
paling dominant adalah ia dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan
agama juga boleh menjadi asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat.
Agama juga dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta
perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari segi pertuturan, perilaku
dan gaya hidup seseorang manusia. Selain itu agama memainkan peranan yang penting dalam
membentuk pandangan dunia dalam kehidupan manusia serta mendatangkan ketengan dan
keamanan di kalangan penduduk dunia sehinggakan agama itu dijadikan sebagai sumber
kekuatan dan mekanisme yang berpengaruh dalam pembentukan keselamatan serantau. Ini
dibuktikan dengan prinsip agama Islam yang bencikan peperangan. Agama islam juga melarang
umatnya untuk memulakan peperangan dan menggalakkan menyelesaikan masalah dengan aman
(perbincangan). Agama dan tamadun merupakan perkara yang sinonim. Tanpa agama sesuatu
tamadun tidak akan membangun dengan cepat. Ini kerana agama mampu memberikan suatu
lonjakkan paradigma kepada tamadun yang sedang ingin membangun dan ia juga merupakan
salah sayu elemen yang menolak dan menggerakkan sesebuah tamadun dalam kehidupan. Mari
kita singkap sejarah Dinasti Sung yang tidak bermoral kerana maharajanya secara dictator dan
kejam. Dinasti ini pernah di labelkan "zaman pencerobohan orang gasar". Akibat kerajaan
maharaja yang kejam dan tidak bermoral rakyatnya memberontak di bawah pimpinan petani dan
akhirnya dinasti tersebut berjaya digulingkan. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa agama
memainkan peranan yang amat vital dalam kehidupan manusia dan seterusnya dalam pembinaan
tamadun. Peranan agama Islam dalam membantu pembinaan Tamadun China Agama Islam
dipercayai tiba di Negara China lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Sebelum umat Islam
berhijrah ke Madinah Baginda Rasulullah telah mengutuskan beberapa orang sahabat supaya
berdakwah ke China. Antara sahabat yang diutuskan adalah seperti Saad bin Abdul Qais, Qais
bin Hudhafah, Urwah bin Abi Uthman dan Abu Qais bin al-Harith. Misi dakwah ini telah berjaya
melahirkan lebih daripada 136 juta umat Islam yang terdapat pada hari ini. Dan jumlah ini adalah
lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh kerajaan China. Ini kerana mengikut statistic
bancian yang dibuat apda tahin 1990, bilangan umat Islam di China tercatat hanya sekitar 17 juta
orang sahaja. Terdapat banyak keraguan berkaitan dengan jumlah tersebut kerana umat Islam
membentuk penduduk majoriti di sebahagian besar di wilayah China seperti Xinjian, Gansu,
Hubei, Qinghai dan Yunnan. Akan tetapi tidak ada catatan yang tepat mengenai tarikh sebenar
kedatangan Islam ke China, hanya di dalam rekod Dinasti Tang mennerangkan tentang hubungan
diplomatik yang terjalin antara pemerintahan China dan pemerintahan Khulafa al-Rasyidain.
Juga terdapat di dalam rekod tersebut mengenai kedatangan orang asing dari Madinah, Annam
dan kemboja. Apabila orang dari Madinah tiba mereka menyembah langit tanpa ada tugu atau
tiang di hadapan mereka, mereka juga tidak makan khinzir dan minum arak serta memakan
makanan yang disembelih sahaja. Mereka kemudiannya menetap di Canton dan mendirikan satu
penempatan. Mereka amat taat akan pemerintah yang mereka pilih, di sana juga berlaku
perniagaan diantara mereka dan penduduk di kawasan tersebut. Maka selepas beberapa tahun
terbentuk, telah berlaku gerakan Islam di sana. PERMULAAN GERAKAN ISLAM Pergerakan
ini berlaku setelah beberapa tahun Islam bertapak di Canton iaitu di wilayah selatan China.
Wilayah ini adalah satu pusat perdangangan yang penting bagi para pedagang. Maka ianya telah
menjadi satu kawasan yang strategik untuk melakukan kerja-kerja dakwah. Keadaan ini
membawa kepada jalinan hubungan politik dan perniagaan antara umat Islam dengan dinasti-

dinasti yang memerintah China pada ketika itu dan hubungan yang baik ini membolehkan keduadua pihak memberikan perlindungan apabila keadaan memerlukan. Malahan juga umat Islam
juga dibenarkan berkahwin dengan wanita-wanita tempatan dan ini memberi kemudahan bagi
umat Islam untuk menyebarkan Islam di sana. Hasil daripada perkahwinan itu terlahirlah satu
komuniti Islam yang cukup besar di China dan akhirnya telah membentuk identitinya sendiri.
Semasa China berada di bawah pemerintahan Mongol ada di antara kalangan umat Islam yang
dilantik menjawat jawatan penting dalam kerajaan. Bagi membantu pentadbiran empayarnya.
Hasilnya Islam dapat berkembang dengan pesat pada abad ke 12 ketika itu serta ianya diterima
baik oleh semua pihak. Kecekapan dan keadilan di samping sifat amanah yang ditunjukkan oleh
mereka berjaya meningkatkan imej di kalangan orang cina. Akhirnya agama Islam dapat diterima
dan diiktiraf sebagai agama Negara. Pembinaan masjid-masjid di beberapa buah bandar besar
dilakukan dengan giat sekali dan menjadi bukti kukuh tentang Islam melalui zaman
kegemilangan dan keemasan dibawah pemerintah Mongol. ISLAM DAN PERADABAN
CHINA Usaha-usaha dakwah yang dijalankan oleh Nabi diteruskan oleh para sahabat beliau. Di
antara sahabat yang paling giat menjalankan usaha dakwah di China ialah khalifah Usman bin
Affan. Pada masa itu China diperintah oleh Dinasti Tang. Maharaja Yung Wei menjalankan
dasar-dasar liberal terhadap kemasukan orang luar. Khalifah Usman mengutuskan 15 orang Islam
bagi berdakwah ke China. Walaupun rombongan itu tidak berjaya megislamkan maharaja,
mereka tetap berjaya menyebarkan ajaran Islam dikalangan penduduk tempatan. Kebebasan yang
diberikan oleh maharaja China digunakan sepenuhnya bagi menonjolkan kecantikan dan
keindahan ajaran islam. Selain berdakwah, umat islam juga mendirikan masjid yang
kemudiannnya diterima sebagai sebahagian daripada peradaban China. Malah ajaran Islam
dianggap bersesuaian dengan ajaran Confucius yang mementingkan ketinggian budi dan
keluhuran akhlak. Nilai-nilai ini membolehkan islam diterima dengan baik oleh masyarakat
China. Kehadiran umat Islam di China tidak lagi menjadi suatu perkara yang asing. Umat Islam
turut memainkan peranan dalam membina, membangun serta mewarnai peradaban China.
Sumbangan umat Islam ini berlanjutan hingga pemerintahan Bani Umaiyyah dan Bani
Abbasiyah. Duta-duta ini dihantar ke China bagi menjalinkan hubungan yang baik dengan
pemerintah disana. Hubungan itu bukan sekadar dalam bidang diplomatik semata-mata tetapi
menjangkau sehingga kepada kerjasama dalam bidang politik dan ketenteraan. Khalifah
AlMansur menghantar sepasukan tentera bagi membantu Maharaja Su Tsung dalam menghadapi
pemberontakan yang berlaku di wilayah Si Ngan dan Honan. Sebagai menghargai bantuan yang
diberikan itu, Maharaja membenarkan umat Islam berkahwin dengan wanita tempatan dan
menetap di China. Hasil daripada proses kahwin campur ini melahirkan suatu ikatan
persaudaraan antara orang Arab dengan orang China. Selain membentuk ikatan sosial melalui
perkahwinan, umat Islam juga menjalinkan hubungan mereka dengan orang China melalui
perdagangan. Kemuncak kepada hubungan dagang antara orang Arab dengan orang China
dikatakan berlakusemasa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786-809 Masihi.
Manakala penglibatan secara aktif umat Islam didalam politik dan pentadbiran negara China
berlaku semasa pemerintahan Mongol dan Dinasti Ming. Umat Islam dilantik menjadi jawatan
penting dalam kerajaan sekaligus menunjukkan betapa Islam mempunyai kedudukan yang cukup
tinggi serta memainkan peranan yang penting dalam pemerintahan negeri China. Pemerintah
mongol melantik Abdul Rahman sebagai ketua perbendaharaan negara yang mempunyai kuasa
mengagihkan cukai yang dikenakan keatas rakyat China. Menurut para sejarawan, hampir tiga
perempat daripada jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan Kublai Khan beragama Islam.
Hal ini memperlihatkan pengaruh Islam yang kuat dalam pentadbiran Mongol. Seorang yang

bernama Umar Shamsuddin atau Syeikh Ajjal dilantik sebagai panglima tentera kerajaan
Mongol. Jasanya cukup besar kepada pihak pemerintah sehingga mereka memberi peluang
kepada beliau bagi memegang jawatan itu sehingga ke penghujung ajalnya. Umat Islam
dipandang tinggi di China dan mereka dihormati. Mereka juga dikenali dengan orang yang
amanah. Lantaran itu umat islam diberi kepercayaan memegang jawatan menteri kewangan dan
mengendalikan jabatan yang berkaitan dengan urusan perdagangan. Contohnya, pemerintahan
Dinasti Sung (960-1279M) menggunakan pakai sistem pembayaran cukai yang digunakan oleh
Khalifah Umar al-Khatab. Begitu juga dengan urusan pungutan hasil cukai dagangan dan
pemeriksaan barang-barang oleh pihak kastam banyak diambil daripada kaedah yang
dilaksanakan oleh pemerintahan Islam. Sumbangan Islam sebenarnya tidak terbatas dalam hal
ehwal politik dan pentadbiran tetapi turut meliputi perkembangan ilmu pengetahuan orang Islam
dalam bidang sains, astronomi dan matematik dikenali sejak lebih seribu tahun yang lalu. Ilmuilmu ini diterjemahkan ke astronomi Islam seperti Masali, Bakhtiar dan Abdulla. Mereka
mencipta kalendar yang mempunyai tambahan 7 hari dalam setiap pusingan 19 tahun
berdasarkan kepada kiraan pusingan matahari dan bulan. Sokongan yang diberikan oleh pihak
pemerintah membolehkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Pada masa ini dinasti
Tang dan Sung berkuasa, orang cina diperkenalkan dengan kaedah pengiraan Arab yang dikenali
sebagai Xiyi Lishu. Senario yang sama dapat diperhatikan pada era pemerintahan dinasti Ming
yang memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh para saintis Islam digunakan bagi mengkaji kejadian
alam yang berbentuk sfera. Ketika orang Eropah masih percaya dunia ini berbentuk empat segi,
umat Islam sudah lama telah mengetahui bumi ini sebenarnya bulat dan bergerak mengelilingi
matahari. Teori ini yang digunakan oleh dinasti China bagi menjelajah laut yang terbentang
sebagaimana yang dilakukan oleh laksamana Cheng Ho. Dalam bidang sastera, pengaruh Islam
dapat dilihat pada pengkhasilan karya-karya falsafah dan sastera yang bermutu tinggi. Satunya
satunya ialah Shih Ching atau Classic of songs yang mengandungi 305 lagu. Sanjungan kepada
Islam dapat dilihat pada karya yang ditulis oleh Wang Dai Zing yang menghasilkan sejumlah
karya besardalam bahasa Cina. Terdapat juga dinasti yang menggunakan khidmat ilmuan Islam
bagi mencipta pelbagai peralatan pelayaran dan meramalkan cuaca. Dinasti Yuan menggunakan
kepakaran orang Islam bagi membina pusat kajian bintang pada tahun 1272 Masihi. Tokoh-tokoh
ilmu Islam dilantik bagi melakukan kajian yang berkaitan dengan peredaran bintang. Salah
seorang daripada ilmuan itu adalah Jamaludin atau Tcha Ma Lao berasal dari Parsi. Beliau
menterjamahkan banyak penemuan dari bahasa Arab ke bahasa Cina. Jamludin juga
memperkenalkan calendar 10 ribu tahun yang juga dikenali sebagai Wan Nein Li yang digunakan
sebagai takwim rasmi kerajaan Dinasti Yuan. Banyak kalendar yang digunakan oleh orang Cina
dicipta oleh ahli termasuk dalam bidang-bidang undang-undang, bahasa dan sejarah yang kini
dianggap sebagai sebahagian daripada warisan peradaban China yang tiada tolak bandingnya.
Agama telah menjadi pegangan dalam kehidupan setiap insan. Tanpa agama, tamadun yang
dicapai itu tidak membawa apa-apa nilai kepada umat manusia. Antara peranan dan kepentingan
agama adalah agama melahirkan tamadun. Contoh yang terbaik dan mudah diingati sudah tentu
agama Islam yang berjaya menjadi asas kepada pembentukkan tamadun Islam. Agama
berperanan meningkatkan penghayatan umat manusia terhadap nilai-nilai kehidupan yang tulus
dan murni.Selain itu, agama juga penting untuk melahirkan sifat terbuka di kalangan umat
manusia. Agama turut berupaya mengurangkan jurang perbezaan diantara setiap individu.
Sebaliknya mendorong penyatuan bangsa. Tambahannya pula, agam memberi peluang kedua
kepada sesuatu tamadun yang telahpun atau sedang mengalami keruntuhan. Pembentukkan
kerohanian turut dicapai dengan adanya pegangan agama. Setiap tamadun berterusan atas agama

yang berbeza dimana agama tersebut menjadi semangat atau spirit untuk memastikan
perkembangan sesebuah tamadun. Maka, ternyatalah agama menggerakkan sesebuah tamadun
sama ada dari segi intelek, fizikal, rohani dan sebagainya. Memandangkan agama adalah suatu
unsur yang penting dalam kehidupan setiap insan, ayuhlah kita sama-sama berpegang teguh
terhadap agama masing-masing,pada masa yang sama menghormati agama lain yang terdapat
demi mencetuskan satu peradaban yang tinggi dan terpuji untuk kebaikan bersama.

RECOMMENDED

Agama dalam kehidupan manusia


agamamu ..

Peranan Bakteri Dalam Kehidupan Manusia


1. Penyebab penyakit pada manusia : * Clostridium tetani : Tetanus. * Salmonella thyposa : Tipus. * Treponema
pallidum : Sipilis * Vibrio comma : Kolera 2. Penyebab penyakit