Anda di halaman 1dari 4

Ya Allah aku berniat dengan bershalawatku atas Nabi SAW, karena mengikuti perintahMu dan membenarkan

pada Nabi-Mu yaitu Muhammad SAW, semata-mata karena aku cinta dan rindu beliau SAW dan
mengagungkan derajat beliau. Oleh karena itu terimalah ya Allah dariku ini, dengan anugerah-Mu dan
kebaikan-Mu. Dan hilangkanlah ya Allah, dinding kelupaan dari hatiku. Dan jadikanlah aku dari golongan
hamba-Mu yang sholeh-sholeh.

Ya Allah, tingkatkanlah derajat beliau diatas derajatnya yang telah Engkau jaga dan keagungan beliau diatas
keagungan yang telah Engkau anugerahi. Dan cahaya diatas cahaya-Nya, dimana dari cahaya itu Engkau
menciptakan beliau SAW. Angkatlah maqam/kedudukan beliau sejajar kedudukan para Rasul dan derajat
beliau sejajar dengan derajat para Nabi.

Dan aku memohon kepada Engkau, Ridho Engkau dan Ridho Beliau SAW. Wahai Tuhan penguasa seluruh
alam, dalam keadaan sehat walafiat yang sempurna dan meninggal diatas petunjuk Al Quran dan As Sunnah
Waljamaah, kalimat syahadat yang murni dan haqiqi tanpa di ganti dan berubah-ubah.
Ampunilah kami dari apa yang kami perbuat dengan anugerah-Mu dan pemberian-Mu serta kemuliaan-Mu
wahai Allah yang Maha Penyayang diantara yang penyayang. Mudah-mudahan Rahmat Allah senantiasa
terlimpah atas baginda Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabat seluruhnya.

.

.

Dengan menyebut asma Allah yang Pengasih dan Penyayang, mudah-mudahan Rahmat Allah dan
kesejahteraan senantiasa terlimpah atas baginda Nabi Muhammad, Keluarga dan Sahabat Beliau SAW, Ya
Tuhan kami, dengan keagungan Nabi-Mu yaitu Nabi Muhammad SAW yang berada disisi Engkau dan
derajatnya berada dihadapan Engkau dan kecintaan Engkau buat beliau SAW dan kecintaan beliau buat
Engkau.
Dan dengan rahasia yang ada diantara Engkau dan Beliau SAW, aku bermohon, lipat gandakan Rahmat dan
kesejahteraan atas beliau SAW, keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, cintaku berada didalamnya, maka
ajarilah kami dengan hak-haknya dan derajatnya.
Dan tolonglah kami untuk mengikuti beliau SAW, berdiri dengan tatakrama dan sunnah-sunnahnya.
Kumpulkanlah kami dengannya. Mudahkanlah kami untuk Ruya (bertemu) kepadanya. Dan bahagiakanlah
kami dengan wahyu-wahyunya.
Angkatlah dari kami ketergantungan, penghalang, perantaraan dan dinding. Hiasilah telinga kami bersama
beliau SAW dengan lezatnya mendengarkan seruan-Mu. Sempurnakanlah diriku untuk bertemu beliau SAW
dan golongkanlah kami untuk berkhidmat kepadanya. Dan jadikanlah shalawatku atas beliau SAW sebagai
cahaya yang menerangi dalam keadaan sempurna dan menyempurnakan suci yang mensucikan.
Penghapus tiap-tiap kedzaliman, keragu-raguan, kemusyrikan, kekufuran, perbuatan aniaya dan dosa. Dan
jadikanlah shalawat ini sebagai perantara pembersih dari cacat. Sebagai alat baik agar memperoleh derajat
ikhlas dan kekhususan sehingga taka da dalam diriku Tuhan selain Engkau saja. Sehingga baguslah diriku
dihadapan Engkau dan jadikanlah diriku dari golongan orang-orang yang Engkau khususkan.
Dan berpegang teguh dengan tatakrama dan sunnah-sunnah beliau SAW, selalu bermohon bantuan dari
hadapan Engkau yang Luhur di setiap waktu dan tahun,
Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubiin 3x,
mudah-mudahan Rahmat dan kesejahteraan Allah tetap terlimpah atas junjungan kami Nabi Muhammad,
keluarga dan sahabatnya.