Anda di halaman 1dari 13

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan apa yang Engkau ketahui, dan aku berlindung kepadaMu dari

kejahatan apa yang Engkau ketahui, aku memohon ampun kepada-Mu dari segala hal yang Engkau ketahui,
sesungguhnya Engkau mengetahui segala sesuatu; sedangkan kami tidak mengetahuinya. Engkaulah Yang
Mahatahu tentang hal-hal yang ghaib.

Ya Allah, selamatkanlah aku dari zaman seperti ini, bahaya fitnah dan tindakan orang-orang yang lancang atasku,
dan lemahkanlah ia di hadapanku.

Ya Allah, jadikanlah aku dalam perlindungan-Mu, yang menjaga dan memelihara serta membentengiku dari segala
kejahatan makhluk-Mu, sehingga aku menemui ajalku dalam keadaan sehat.

,


,

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebanyak orang yang bershalawat
kepadanya. Berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya sebanyak orang yang belum
bershalawat kepadanya. Berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, seperti layaknya
bershalawat kepadanya. Berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya yang cahayanya
berasal dari segala cahaya dan dengan cahaya rahasianya memancar rahasia-rahasia kebaikan. Ya Allah, berilah
shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya serta kepada ahlul bayt yang berbakti secara
menyeluruh.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, Samudra Cahaya-Cahaya-Mu,
Tambang Rahasia-Mu, Lisan Hujjah-Mu (Argumen), Pengantin Kerajaan-Mu, Imam Hadirat-Mu dan Penutup para
nabi-Mu, yaitu shalawat yang abadi mengikuti keabadian-Mu dan kekal karena Kekekalan-Mu, serta shalawat yang
membuat diri-Mu dan dia rela serta yang kami turut relakan, wahai Dzat Yang Maha Pengasih.

Ya Allah, Tuhan dari segala yang halal dan yang haram, Tuhan Baytul Haram, Tuhan rukun dan maqam,
sampaikanlah salam dari kami kepada Sayyidina Muhammad (s).

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s), junjungan orang-orang terdahulu dan
belakangan. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) di setiap waktu dan setiap
saat. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sampai hari kiamat. Ya Allah,
berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s), sehingga Engkau mewariskan bumi dan orangorang yang ada di dalamnya. Dan Engkau adalah sebaik-baik Pewaris.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), sang nabi yang ummi dan kepada keluarganya,
sebagaimana Engkau memberi shalawat kepada Sayyidina Ibrahim (a), sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi
Maha Mulia. Ya Allah, berilah berkah kepada Sayyidina Muhammad (s), sang nabi yang ummi, sebagaimana Engkau
memberi berkah kepada Sayyidina Ibrahim (a), sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya sebanyak cakupan ilmu-Mu, tulisan
pena-Mu, ketentuan Kehendak-Mu dan shalawat para malaikat-Mu kepadanya, yaitu shalawat yang abadi karena
keabadian-Mu dan kekal karena kekekalan-Mu dan ihsan-Mu selama-lamanya tanpa ada akhir untuk keabadiannya
dan tidak ada kefanaan untuk kekekalannya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya sebanyak cakupan ilmu-Mu,
penghitungan buku-Mu, dan persaksian malaikat-Mu.
Ya Allah, relakanlah para sahabatnya dan sayangilah ummatnya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha
Mulia.


Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya serta kepada seluruh sahabatnya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, seperti Engkau memberi shalawat
kepada Sayyidina Ibrahim (a). Ya Allah, berilah berkah kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, seperti
Engkau memberi berkah kepada Sayyidina Ibrahim (a) dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi
Maha Mulia di alam semesta ini.


,,


,
,
,

Ya Allah, dengan kekhusukan hati ketika sujud kepada-Mu tanpa ada rasa kejuhudan (kekufuran). Dan dengan-Mu
Ya Allah, tiada sesuatu yang mendekati-Mu dalam hal janji yang tepat. Dan dengan kursi kekuasaan-Mu, dan dengan
cahaya menuju `Arsy-Mu yang agung dan mulia. Serta dengan apa yang berada di bawah `Arsy-Mu. Sebelum Engkau
menciptakan langit dan suara guntur. Maka jadikanlah aku di antara para pecinta yang dicintai, didekati dan asyik
kepada-Mu.
Ya Allah (8 kali) ya Waduud
Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) sebanyak cakupan ilmu-Mu. Ya Allah, berilah shalawat
kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak hitungan buku-Mu. Ya Allah, berilah shalawat kepada
Sayyidina Muhammad (s) sebanyak tembusan qudrat-Mu. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa
Mawlaana Muhammad (s) sebanyak yang dikhususkan iradat-Mu. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina
Muhammad (s) sebanyak arah perintah dan larangan-Mu. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa
Mawlaana Muhammad (s) sejauh jangkauan pendengaran-Mu. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa
Mawlaana Muhammad (s) sebanyak apa yang diliput oleh pengelihatan-Mu.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak dzikir orang-orang yang
berdzikir. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak kelengahan dzikir
orang-orang yang lengah.


,,

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak rintik hujan. Ya Allah, berilah
shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak dedaunan pohon.
Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak hewan darat. Ya Allah, berilah
shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak air lautan. Ya Allah, berilah shalawat kepada
Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak gelapnya malam dan terangnya siang.


Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) pada pagi hari dan sore hari. Ya Allah,
berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak jumlah butiran pasir. Ya Allah, berilah
shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak jumlah wanita dan pria.

,


,

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak keridaan diri-Mu. Ya Allah,
berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak tinta kata-kata-Mu. Ya Allah, berilah
shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak isi langit dan bumi. Ya Allah, berilah shalawat
kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) seberat `Arsy-Mu.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) sebanyak jumlah makhluk-Mu. Ya Allah,
berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) dengan shalawat-Mu yang utama.


,

,

,

,


,

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s) , yakni shalawat kasih-sayang. Ya Allah,
berilah shalawat kepada pemberi syafaat ummat. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sang penguak duka. Ya Allah,
berilah shalawat kepada penerang kegelapan. Ya Allah, berilah shalawat kepada penerima nikmat. Ya Allah, berilah
shalawat kepada pemberi rahmat.

,
,


,

,


Ya Allah, berilah shalawat kepada penghuni telaga Mawrud. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik maqam
terpuji. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik panji. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik tempat bersaksi.
Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik sifat kemuliaan dan kedermawanan. Ya Allah, berilah shalawat kepada
orang yang terpuji di langit dan bumi.

,
,


,

,

,,

Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik alamat. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik karamat
Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang dikhususkan karena ketokohannya. Ya Allah, berilah shalawat kepada
orang yang dipayungi awan. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang melihat siapa orang yang berada di
belakangnya, seperti melihat yang berada di depannya. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemberi syafaat terhadap
orang yang disyafaati di hari kiamat.

,

,

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik ketundukkan. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik syafaat. Ya
Allah, berilah shalawat kepada pemilik wasilah. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik derajat .


,

,


,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik tongkat besar. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik dua sandal. Ya
Allah, berilah shalawat kepada pemilik hujjah. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik penjelasan. Ya Allah, berilah
shalawat kepada pemilik kuasa.,


Ya Allah, berilah shalawat kepada Pemilik Mahkota. Ya Allah, berilah shalawat kepada Pemilik Perjalanan Malam.

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik tongkat (kerajaan) Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik
pengunggung unta. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik penunggang buraq. Ya Allah, berilah shalawat kepada
penembus tujuh petaka langit.

Ya Allah, berilah shalawat kepada pemberi syafaat kepada seluruh manusia. Ya Allah, berilah shalawat kepada siapa
yang di tangannya makanan bertasbih.,

,

Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang dahan kayu menangisinya dan merana karena ditinggalkannya. Ya
Allah, berilah shalawat kepada orang yang burung padang pasir bertawassul kepadanya. Ya Allah, berilah shalawat
kepada orang yang kerikil bertasbih di telapak kakinya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang kijang meminta syafaat kepadanya dengan ucapan yang fasih. Ya
Allah, berilah shalawat kepada orang yang diajak bicara oleh biawak dalam majelisnya bersama sahabatnya yang
berilmu.


,


,


Ya Allah, berilah shalawat kepada sang penyebar kabar gembira dan peringatan. Ya Allah, berilah shalawat kepada
dian penerang. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang menjadi tempat mengeluhnya binatang. Ya Allah,
berilah shalawat kepada orang yang dari jari-jemarinya keluar air bening.

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang suci lagi mensucikan. Ya Allah, berilah shalawat kepada cahaya dari
segala cahaya. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang bulan terbelah dua untuknya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang baik dan berbuat baik. Ya Allah, berilah shalawat kepada Rasul yang
didekatkan.

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada sang fajar terbit. Ya Allah, berilah shalawat kepada sang bintang berkelip. Ya
Allah, berilah shalawat kepada sang buhul tali yang kuat.

,
,
,

,

Ya Allah, berilah shalawat kepada pengingat para penghuni bumi. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemberi syafaat
di hari kiamat. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemberi minum dari telaga untuk manusia. Ya Allah, berilah
shalawat kepada pemilik panji pujian. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang bersungguh-sungguh. Ya Allah,
berilah shalawat kepada pemakai tujuan kesungguhan dalam keridaan-Mu.


,

,


Ya Allah, berilah shalawat kepada Nabi Penutup. Ya Allah, berilah shalawat kepada Rasul Penutup. Ya Allah, berilah
shalawat kepada sang terpilih. Ya Allah, berilah shalawat kepada Rasul-Mu, Abi-Qaasim.,

,

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik ayat. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik dalil. Ya Allah, berilah
shalawat kepada pemilik isyarat. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik keramat. Ya Allah, berilah shalawat
kepada pemilik tanda-tanda.

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik bukti-bukti. Ya Allah, berilah shalawat kepada pemilik mukjizat. Ya Allah,
berilah shalawat kepada pemilik keluarbiasaan.,

,


,

,


,
,

,
Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang menerima batu-batu. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang
pohon-pohon bersujud di hadapannya. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang dari cahayanya bermekaran
bunga-bunga. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang di mana buah bisa matang karena berkahnya. Ya Allah,
berilah shalawat kepada orang yang dari sisa wudhunya, pohon-pohon menghijau. Ya Allah, berilah shalawat kepada
orang yang dari cahayanya memancar seluruh cahaya. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang jika
dishalawatkan, maka akan diberi kenikmatan di dunia dan akhirat.,,

Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang jika dishalawatkan, maka akan diperoleh rahmat dari Sang Maha
Perkasa dan Maha Pengampun. Ya Allah, berilah shalawat kepada orang yang diberi pertolongan dan dukungan. Ya
Allah, berilah shalawat kepada sang terpilih yang dimuliakan.


,
,


Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina wa Mawlaana Muhammad (s). Ya Allah, berilah shalawat kepada orang
yang jika berjalan di daratan, maka binatang-binatang buas akan bergantung dengan ekornya. Ya Allah, berilah
shalawat kepadanya, keluarganya dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah (swt), Tuhan seru sekalian alam.
Segala puji bagi Allah (swt) atas kesabaran-Nya setelah pengetahuan-Nya. Dan atas kepemaafan-Nya setelah
qudrat-Nya.

, ,

, , ,


Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kemiskinan, kecuali miskin terhadap-Mu; dan dari
kehinaan, kecuali hina di hadapan-Mu; serta dari ketakutan, kecuali takut kepada-Mu.

Dan aku berlindung dari ucapan yang berdosa atau menjadi orang yang berdosa karenanya, atau menjadi
terperdaya. Aku berlindung kepada-Mu, Ya Allah dari tipu daya musuh-musuh, bahaya penyakit, kegagalan harapan,
kehilangan nikmat dan kedatangan malapetaka.

Ya Allah, berilah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad (s) kecintaan-Mu, serta berilah balasan dari
kami yang memang ia adalah ahlinya. (3 kali)

Ya Allah, berilah shalawat dan salam serta balasan dari kami kepada Nabi Ibrahim (a), kekasih-Mu yang memang ia
adalah ahlinya. (3 kali)

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya seperti Engkau memberi shalawat,
menyayangi dan memberi berkah kepada Nabi Ibrahim (a), sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia di
alam semesta ini, sebanyak jumlah makhluk-Mu, keridaan diri-Mu, seberat `Arsy-Mu dan tulisan kata-kata-Mu.

,,

.
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), sebanyak orang yang memberi shalawat kepadanya.
Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), sebanyak orang yang belum memberi shalawat
kepadanya. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), sebanyak shalawat yang diberikan
kepadanya. Dan berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), beberapa kali lipat dari shalawat yang diberikan
kepadanya. Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), seperti ia ahlinya. Ya Allah, berilah
shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), sebagaimana Engkau sukai dan ridai.