Anda di halaman 1dari 13

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), hamba dan rasul-Mu, serta nabi-Mu yang ummi, juga

kepada keluarganya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan juga kepada keluarganya, yaitu shalawat yang
Engkau ridhai, balasan untuknya dan pelaksanaan haknya.
Berilah wasilah dan keutamaan serta kedudukan terpuji yang Engkau janjikan.
Berilah balasan dari kami, yang ia menjadi ahlinya. Balasalah ia dengan balasan yang paling utama untuk seorang
nabi dari kaumnya dan seorang rasul dari ummatnya.
Berilah shalawat kepada seluruh para nabi dan rasul yang menjadi saudara-saudaranya, wahai Zat Yang Maha
Penyayang.

Ya Allah, jadikanlah keutamaan shalawat-Mu, kehormatan kesucian-Mu, berkah-Mu, kelembutan kasih-sayang-Mu,


rahmat-Mu, kehormatan-Mu, dan keutamaan nikmat-Mu kepada Sayyidina Muhammad (s), junjungan para rasul,
rasul Tuhan semesta alam, panglima kebaikan, pembuka kebajikan, nabi rahmat dan junjungan ummat.

Ya Allah, berilah ia kedudukan terpuji yang didirikan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang
kemudian.

Ya Allah, berilah ia keutamaan, fadhilah, kehormatan, wasilah, derajat yang tinggi dan kedudukan di atas.

Ya Allah, berilah Sayyidina Muhammad (s) wasilah, wujudkan harapannya dan jadikan ia pemberi syafaat pertama
dan orang pertama yang disyafaati.

Ya Allah, agungkanlah burhannya. Beratkanlah timbangannya. Kuatkanlah hujjah (alasan)nya.


Angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang agung dan posisinya di kalangan orang-orang yang
mendekatkan diri.

, , ,

,

Ya Allah, hidupkanlah kami berdasarkan sunnah Nabi (s). Matikanlah kami dalam agamanya.
Jadikanlah kami di antara ahli syafaat. Kumpulkanlah kami dalam kelompoknya. Antarkanlah kami ke telaganya.
Berilah kami minum dari gelasnya, tanpa merasa hina, menyesal, mengeluh, mengganti, mengubah, memfitnah dan
difitnah, wahai Tuhan semesta alam.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, berilah kepadanya wasilah,
keutamaan dan derajat yang tinggi. Berilah kepadanya kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan bersama
saudara-saudaranya para nabi.

Allah (swt) memberi shalawat kepada Nabi Muhammad (s), nabi rahmat dan junjungan para rasul.
Dan kepada bapak kami, Nabi Adam (a) dan ibu kami, Hawa (a) serta para nabi, shiddiqiin, syuhada, shalihiin yang
dilahirkan oleh keduanya. Berilah shalawat kepada seluruh malaikat-Mu dari penghuni langit dan bumi dan kepada
kami bersama mereka, wahai Zat Yang Maha Pengasih.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya
mendidik aku sewaktu aku masih kecil, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan
mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Ikatkanlah antara kami dengan mereka suatu kebaikan. Tuhan, ampunilah, sayangilah, Engkaulah sebaik-baik
Penyayang, tiada daya dan upaya melainkan dengan daya Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segala rahasia,
junjungan orang-orang baik, hiasan para rasul yang terbaik, orang-orang mulia yang digelapkan malam dan
diterangi siang, hujan yang turun dari awal dunia hingga akhir dunia, tumbuhan dan pepohonan yang tumbuh dari
awal dunia hingga akhir dunia, yaitu shalawat abadi dengan abadi-Nya kekuasaan-Mu, Ya Allah, Yang Maha Esa
lagi Maha Perkasa.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), yaitu shalawat yang membuat mulia tempatnya,
menjadi terhormat tujuannya dan mengantarkan cita-cita dan harapannya pada hari kiamat. Shalawat ini
merupakan pengagungan terhadapmu, wahai junjungan kami, Sayyidina Muhammad (s). (3 kali)

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s). Ha rahmat, Mim kekuasaan, Dal keabadian. Junjungan
yang sempurna, pembuka dan penutup, sebanyak yang ada dalam ilmu-Mu atau telah ada, setiap kali Engkau dan
dia disebut oleh orang-orang yang berdzikir. Setiap Engkau dan dia dilengahkan oleh orang-orang yang lengah
shalawat abadi karena keabadian-Mu dan kekal karena kekekalan-Mu, tidak ada ujung untuknya tanpa ilmu-Mu,
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (3 kali)

,

,


Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya yang mana ia adalah matahari
petunjuk yang paling terang, Nabi paling terkenal dan dibanggakan.
Cahayanya merupakan cahaya para nabi yang paling terang dan jelas. Kalifah yang paling suci mengenai akhlaknya
dan paling lurus moralnya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya yang mana ia lebih terang dari bulan
purnama dan lebih mulia dari awan dan lautan ganas.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya yang mana berkah bergabung dengan
diri dan wajahnya, alam menjadi harum karena keharuman dzikirnya.
Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, berkahilah Sayyidina Muhammad (s)
dan keluarganya, sayangilah Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi shalawat,
berkah dan kasih sayang kepada Nabi Ibrahim (a) dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha
Mulia.

,
,

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), hamba-Mu, nabi-Mu, rasul-Mu, beserta keluarganya.
Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebanyak isi dunia dan akhirat.
Berilah berkah kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebanyak isi dunia dan akhirat.
Sayangilah Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebanyak isi dunia dan akhirat.
Berilah ganjaran kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebanyak isi dunia dan akhirat.
Berilah kedamaian kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebanyak isi dunia dan akhirat.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), sebagaimana Engkau memerintahkan kepada kami
untuk bershalawat kepadanya. Berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), sebagaimana layaknya ia
dishalawatkan.

Ya Allah, berilah shalawat kepada nabi-Mu, rasul-Mu, wali-Mu, dan kepercayaan-Mu atas wahyu langit.
Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), orang salaf (terdahulu) yang paling mulia, pelaksana
keadilan, dalam surat al-A`raaf yang terpilih dari kalangan orang-orang terhormat, dan orang pintar terpilih dari
asuhan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf yang Engkau beri petunjuk dari kesalahan dan menunjukkan jalan
keselamatan.


Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dengan masalah-Mu yang paling utama dan nama-Mu yang paling dicintai
dan dihormati oleh-Mu dan apa yang Engkau harapkan dari kami dengan Sayyidina Muhammad (s), nabi kami. Oleh
karena itu, kami memohon kepada-Mu untuk menyelamatkan kami dengannya dari kesesatan. Engkau
memerintahkan kami untuk bershalawat kepadanya dan Engkau jadikan shalawat kami sebagai derajat, kaffarah,
kelembutan, dan anugerah dari pemberian-Mu.

Maka, aku menyeru-Mu sebagai pengagungan terhadap perintah-Mu, mengikuti wasiat-Mu dan pelaksana dari
titipan-Mu, untuk menjadi kewajiban nabi kami dalam melaksanakan tugasnya. Kami menerima, sebab kami
percaya kepadanya. Kami mempercayainya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Aku katakan,
Sesunguhnya Allah beserta para malaikatnya bershalawat kepada Nabi (s), wahai orang-orang yang beriman,
berilah shalawat dan salam kepadanya.

Engkau perintahkan hamba-hamba untuk bershalawat kepada nabi mereka dalam bentuk kewajiban yang Engkau
wajibkan dan perintahkan. Karena itu, kami memohon dengan keagungan-Mu dan dengan apa yang Engkau
wajibkan atas diri-Mu bagi orang-orang yang berbuat baik untuk Engkau dan para malaikat-Mu agar bershalawat
kepada Nabi Muhammad (s), hamba-Mu, rasul-Mu, nabi-Mu, kekasih-Mu, dan orang-orang terbaik dari kalangan
ciptaan-Mu dengan shalwat yang mulia yang Engkau berikan kepada seorang ciptaan-Mu, sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Ya Allah, angkatlah derajatnya. Muliakan kedudukannya. Beratkanlah timbangannya.


Kokohkanlah hujjahnya. Tampakkan agamanya. Perbanyaklah balasannya.Terangkanlah cahayanya. Abadikanlah
kemuliaannya. Pertemukanlah ia dengan keturunannya dan ahlul bayt yang menyenangkan pandangannya.
Agungkanlah ia di kalangan para nabi yang telah berlalu sebelumnya.

,, ,

Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad (s), nabi yang paling banyak penolong dan paling utama kemuliaan dan
cahayanya, serta paling tinggi derajatnya dan paling luas tempatnya di Surga.
Ya Allah, wujudkanlah tujuannya di kalangan orang-orang terdahulu dan rumahnya di kalangan orang-orang
terpilih, rumahnya di kalangan muqarrabiin.

Ya Allah, jadikanlah ia paling mulia di antara orang-orang mulia menurut-Mu dalam hal kedudukan dan paling
utama balasannya, yang paling mantap maqamnya, yang tepat ucapannya, yang paling sukses urusannya, yang
paling mulia nasibnya di Sisi-Mu.

Singgahkanlah ia di kamar-kamar firdaus dengan derajat yang tinggi yang tidak ada lagi derajat di atasnya.

Ya Allah, jadikanlah Sayyidina Muhammad (s) pengucap terjujur, pemohon tersukses, pemberi syafaat utama dan
orang yang pertama diberi syafaat. Syafaatkanlah ia dalam ummatnya dengan syafaat yang didirikan oleh orangorang dahulu dan sekarang.
Jika Engkau lebihkan hamba-hamba-Mu dengan keputusan tegas-Mu, maka jadikanlah Sayyidina Muhammad (s)
dalam golongan orang-orang yang berkata jujur, beramal paling baik dan orang yang mendapat jalan petunjuk.

Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad (s) sebagai peninggalan kami, jadikanlah telaganya tempat memadu janji bagi
orang terdahulu dan sekarang.

Ya Allah, kumpulkanlah kami ke dalam golongannya, jadikanlah kami yang mengamalkan sunnahnya, matikanlah
kami dalam memeluk agamanya, kenalkanlah kami dengan wajahnya, dan jadikanlah kami termasuk dalam
kelompoknya.

Ya Allah, satukanlah kami dengan dia, sebagaimana kami beriman kepadanya, padahal kami belum pernah
melihatnya. Janganlah Engkau pisahkan kami dengan dia, sehingga Engkau memasukkan kami melalui pintunya,
mengantarkan kami ke telaganya dan menjadikan kami termasuk rekannya bersama orang-orang yang memperoleh
nikmat dari kalangan para nabi, shiddiqiin, syuhada, dan shalihiin. Merekalah sahabat yang paling baik. Segala puji
bagi Allah (swt), Tuhan semesta alam.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), cahaya dari petunjuk, panglima kebaikan, dan penyeru
kepada kecerdasan, nabi rahmat, imam dari orang-orang bertaqwa, dan utusan Tuhan semesta alam.
Tidak ada nabi setelah dia, sebagaimana ia menyampaikan risalah-Mu, menasihati hamba-hamba-Mu, menegakkan
batasan-batasan-Mu, menepati janji-Mu, melaksanakan hukum-Mu, memerintahkan agar menaati-Mu, melarang
berbuat maksiat kepada-Mu, mewakili wali-Mu yang Engkau sukai dan memusuhi orang yang Engkau musuhi.
Semoga Allah (swt) memberi shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s),

Ya Allah, berilah shalawat kepada jasadnya di alam jasad, kepada rohnya di alam roh dan kepada kedudukannya di
alam kedudukan dan kepada penampilannya di alam penampilan serta kepada dzikirnya.

Ya Allah, sampaikanlah kepadanya salam dari kami, sebagaimana disebutkan dalam salam, As-salaamu `alan-nabiy
wa rahmatullaahi wa barakatuh.

Ya Allah, berilah shalawat kepada para malaikat-Mu, al-Muqarrabiin, kepada nabi-nabi-Mu yang disucikan, kepada
pembawa `Arsy-Mu, kepada Malaikat Jibril (a), Mikail (a), Israfil (a), Malakul Maut (a), Ridwan (a), penjaga Surga
dan Malik (a).
Berilah shalawat kepada orang-orang mulia (kiraman katibiin). Berilah shalwat kepada ahli taat, dan para penghuni
langit dan bumi.

Ya Allah, berilah shalawat kepada ahlul bayt nabi-Mu (s) dengan pemberian paling utama yang Engkau berikan
kepada ahlul bayt para rasul. Berilah balasan kepada mereka para sahabat nabi-Mu (s) dengan balasan paling utama
yang Engkau berikan kepada sahabat para nabi.

Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang
sudah wafat.
Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Janganlah jadikan belenggu
dalam hati kami bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Lembut lagi Maha
Penyayang.

Ya Allah, berilah shalawat dan salam kepada Nabi al-Hasyimi Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya.

Ya Allah, berilah shalawat kepada Sayyidina Muhammad (s), manusia terbaik, yaitu shalawat yang membuat Engkau
dan dia rela serta Engkau relakan kami, wahai Zat Yang Maha Penyayang.

Ya Allah, berilah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya dan sahabatnya yaitu
Rahmat dan salam tazim yang bagus penuh berkah didalamnya, banyak, agung, bagus dan kekal bersama kekalnya
kerajaan Engkau

Ya Allah, berilah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebanyak isi angkasa dan
jumlah bintang di langit, yaitu shalawat yang sebanding dengan langit, bumi, apa yang Engkau ciptakan dan apa
yang akan Engkau ciptakan sampai hari kiamat.

Ya Allah, berilah shalawat dan kepada Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi
shalawat kepada Nabi Ibrahim (a) dan keluarganya.
Berkatilah Sayyidina Muhammad (s) dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim (a) dan
keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia di alam semesta ini.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu maaf dan afiat dalam beragama, dunia dan akhirat. (3 kali)


Ya Allah, tutupilah kami dengan Penutup-Mu yang indah. (3 kali)
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak-Mu yang agung dan Nur wajah-Mu yang mulia,
dengan hak `Arsy-Mu yang agung, dengan keagungan, kemegahan, keindahan, pesona, kudrat dan kekuasaan yang
dikandung Kursi-Mu dan denga Hak Nama-Mu yang terpendam yang tidak pernah diketahui oleh satu pun makhluk., ,

,
,
Ya Allah, aku memohon dengan nama yang Engkau tetapkan atas malam sehingga ia gelap; atas siang sehingga ia
terang; dan atas langit sehingga ia menyedikit; dan atas bumi sehingga ia stabil; atas gunung-gunung sehingga ia
tegak; atas lautan dan lembah sehingga ia mengalir; atas mata air sehingga ia memancar dan atas awan sehingga
ia menurunkan hujan.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan nama-nama yang tertulis di dahi Malaikat Israfil (a), dan dengan namanama yang tertuli di dahi Malaikat Jibril (a), serta Malaikat-Malaikat Muqarrabuun.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan nama-nama yang tertulis di sekitar `Arsy. Aku memohon kepada-Mu
dengan nama-nama yang tertulis di sekitar kursi kekuasaan Allah (swt).

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan nama-nama yang tertulis di daun zaitun.

Ya Allah , aku memohon kepada-Mu dengan nama-nama agung yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, baik
yang aku ketahui maupun yang tidak kuketahui.