Anda di halaman 1dari 16

Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad

(s) dan keluarganya. Berikanlah kepada beliau al-wasilah (karunia istimewa sebagai perantara), kelebihan dan
kedudukan yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau pada tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan sebelumnya.
Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji.

Ya Allah, ya Tuhan kami, agungkanlah diri beliau, berikanlah burhan yang jelas, terangkanlah hujjah agamanya,
perjelas kelebihan-kelebihannya, kabulkan syafaatnya, dan jadikanlah kami mengamalkan sunnahnya, wahai Tuhan
semesta alam dan Pemilik `Arsy yang agung.

Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di antara golongan pengikut beliau, dan di bawah panji-panji beliau,
anugerahkanlah kami minuman dari cawannya, dan semoga Engkau tumbuhkan kecintaan kami pada beliau,
kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta alam.

Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah sebaik-baik salam dari kami kepada beliau, dan berikanlah kami pahala,
yakni sebaik-baik pahala yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad (s), kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta
alam.

Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepada-Mu untuk mengampuniku, menerima tobatku, dan Engkau jauhkan
aku dari ujian dan malapetaka yang berada di dunia yang turun dari langit, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
segala sesuatu. Dan atas Rahmat-Mu, berikanlah ampunan kepada kaum beriman, baik laki-laki atau perempuan,
dan kepada kaum muslimin atau muslimat, yang masih hidup maupun yang telah meninggal.
Dan berikanlah rida kepada istri-istri Nabi (s) yang suci dan ibu-ibu kaum muslimin.
Dan semoga rida Allah dilimpahkan kepada para sahabat yang mulia, mereka adalah para pemimpin yang
memberikan petunjuk jalan dan penerang dunia. Juga semoga dilimpahkan rida Allah kepada para tabi`iin, bagi
mereka segala kebaikan sampai hari kiamat. Bagi Allah sajalah segala puji, Dialah Tuhan semesta alam.

Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan dari segala roh dan jasad yang ada. Aku memohon kepada-Mu melalui ketaatan
para roh yang kembali pada jasadnya, dan melalui jasad-jasad yang telah dikembalikan rohnya, dan melalui
putusan-Mu yang bijaksana atas mereka.
Para makhluk berada di dalam kekuasaan-Mu, sedang menunggu keputusan-Mu, mengharapkan rahmat-Mu, dan
takut akan hukuman-Mu.
Aku memohon kepada-Mu agar menurunkan cahaya pada pengelihatanku dan jadikanlah lidahku untuk berdzikir
kepada-Mu pada malam dan siang hari, dan agar aku selalu beramal saleh, maka berikanlah rezeki kepadaku.

Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan dari segala roh dan jasad yang ada. Aku memohon kepada-Mu melalui ketaatan
para roh yang kembali pada jasadnya, dan melalui jasad-jasad yang telah dikembalikan rohnya, dan melalui
putusan-Mu yang bijaksana atas mereka.
Para makhluk berada di dalam kekuasaan-Mu, sedang menunggu keputusan-Mu, mengharapkan rahmat-Mu, dan
takut akan hukuman-Mu.
Aku memohon kepada-Mu agar menurunkan cahaya pada pengelihatanku dan jadikanlah lidahku untuk berdzikir
kepada-Mu pada malam dan siang hari, dan agar aku selalu beramal saleh, maka berikanlah rezeki kepadaku.

Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) sebagaimana Engkau
memberi keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami, Nabi Ibrahim (a). Dan berikanlah keberkahan kepada
junjungan kami Nabi Muhammad (s) sebagaimana Engkau memberi keberkahan kepada junjungan kami, Nabi
Ibrahim (a).

Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarga beliau,
sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada junjungan kami, Nabi Ibrahim (a) dan keluarga beliau.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.
Dan berikanlah keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarga beliau, sebagaimana yang
telah Engkau berikan kepada junjungan kami, Nabi Ibrahim (a). Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha
Mulia.

Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s),
hamba-Mu dan utusan-Mu, dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, lakilaki atau perempuan, dan orang-orang muslim laki-laki dan perempuan.

Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan
keluarga beliau, sebanyak dan seluas yang tercakup dalam dalam ilmu dan kitab suci-Mu, yang tercakup dalam
kesaksian para malaikat-Mu. Keselamatan dan kemuliaan yang selalu ditujukan kepada beliau selama adanya
kerajaan-Mu.

Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu melalui nama-nama-Mu yang agung yang telah
dan belum aku ketahui, dan melalui nama-nama yang Engkau sebutkan untuk menamai diri-Mu, yang telah dan
belum aku ketahui.
Limpahkanlah Rahmat tazim atas baginda kami Nabi Muhammad yaitu hamba, Nabi dan Rasul Engkau sebanyak
apa yang Engkau ciptakan dari sejak adanya langit yang ditinggikan, bumi yang dibentangkan, gunung-gunung yang
tetap tak bergerak, mata air yang memancarkan air dan sungai-sungai yang tercurah, matahari yang bercahaya,
bintang-bintang yang bercahaya, lautan-lautan yang bergelombang dan pohon-pohon yang berbuah

, ,

Semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), seluas dan
sedalam ilmu-Mu. Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s),
seluas dan sedalam kasih-Mu.
Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak dan sebesar
firman-Mu. Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan yang melimpah kepada junjungan kami Nabi
Muhammad (s), sebanyak dan sebesar nikmat yang berasal dari-Mu.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebesar karunia-Mu.
Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak kekayaanMu.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), seluas tujuh lapis langitMu.
Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak jumlah jin
dan manusia, atau jumlah golongan lain, termasuk binatang liar dan burung-burung dan lainnya yang elah Engkau
ciptakan di bumi-Mu.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak yang tertulis di
Qalam dalam ilmu-Mu tentang yang gaib hingga sampai hari kiamat.

,

,


,

,

, ,

Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak awan yang
berjalan, jumlah mereka yang berada di antara langit dan bumi, dan tetesan air hujan.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak angin yang
bertiup di barat maupun di timur, di dalam bumi dan pada arah kiblat.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak jumlah bintangbintang di langit.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak yang telah
Engkau ciptakan di samudra-Mu, berupa ikan-ikan, binatang-binatang air, pasir dan lain-lain.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak jumlah tumbuhtumbuhan dan bebatuan.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak jumlah semut.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak jumlah air
tawar.
Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak jumlah air asin.
Keselamatan dan kemuliaan semoga diberikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak nikmat-Mu
yang Engkau berikan kepada seluruh makhluk.
Semoga Engkau memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak
siksaan dan azab-Mu terhadap orang-orang kafir, semoga Allah (swt) melimpahkan keselamatan dan kemuliaan
kepada beliau.


,
,

Dan semoga Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s),
sebanyak dan selama dunia dan akhirat masih ada.
Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak makhluk
Allah (swt) yang berada di Surga.
Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebanyak makhluk
Allah (swt) yang berada di Neraka.
Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), sebesar kadar cinta
dan keridhaan beliau kepada-Mu.

Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), untuk selama-lamanya,
dekatkan derajat beliau di sisi-Mu, karuniakanlah beliau kedudukan sebagai wasilah (perantara) kelebihan, syafaat,
kedudukan yang tinggi, dan maqam (tempat) terpuji yang telah Engkau janjikan sebelumnya. Sesungguhnya Engkau
tidak pernah mengingkari janji.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, karena Engkaulah Raja (Pemilik)-ku, Tuhanku, Tuanku satusatunya yang aku percayai dan harapanku, aku memohon kepada-Mu melalui bulan yang suci, tanah yang suci,
upacara-upacara suci dan melalui maqam Nabi-Mu (s), semoga keselamatan dilimpahkan kepada beliau, agar
Engkau mengkaruniakan berbagai kebaikan, yang hanya Engkau Yang Maha Mengetahui.

Ya Allah, Tuhan kami, yang memebrikan karunia kepada Sayyidina Adam (a) dan seorang anaknya yaitu Sayyidina
Syits (a); yang mengkaruniai Sayyidina Ibrahim (a) dua orang putra, yakni Sayyidina Ismail (a) dan Sayyidina Ishaq
(a); yang mengembalikan Sayyidina Yusuf (a) ke sisi Sayyidina Ya`kub (a); yang mengangkat segenap ujian dan
malapetaka yang menimpa Sayyidina Ayyub (a); yang mengembalikan Sayyidina Musa (a) ke sisi ibunda beliau.
Wahai pemberi karunia kepada Sayyidina Khidir (a) yang luas. Wahai yang memberi karunia berupa ilmu hikmah
dan kerajaan kepada Sayyidina Daud (a) dan Sayyidina Sulayman (a).
Dan yang memberikan karuna kenabian kepada junjungan kami, Sayyidina Zakariyya (a), Sayyidina Yahya (a),
kepada Maryam binti `Imran (a) dan putranya, Sayyidina `Isa al-Masih (a).
Wahai Engkau yang menjaga putri Nabi Syu`aib (a), kami memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau melimpahkan
keselamatan dan kemuliaan kepada nabi kami, Muhammad (s), dan seluruh nabi dan rasul-Mu.
Ya Allah, Engkaulah yang telah memberikan kepada Nabi Muhammad (s), karunia berupa syafaat dan kedudukan
yang tinggi; ampunilah dosa-dosaku, aku memohon kepada-Mu agar memelihara pengelihatanku dan menjaga agar
terhindar dari siksa neraka; agar Engkau memberikan keridhaan-Mu dan kebaikan-Mu.
Aku memohon agar Engkau memasukanku dalam kebahagiaan di Surga bersama dengan golongan orang-orang
yang telah Engkau beri karunia kepada mereka, yakni terdiri dari para nabi, orang-orang ahli ibadah, orang-orang
yang jujur, para syuhada yang gugur di medan tempur dan shalihin. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
Dan semoga Allah (swt) memberikan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya,
selama angin meniup kumpulan awan, dan sampai setiap insan yang memiliki roh merasakan kematian.
Sampaikanlah salam sejahtera kepada penduduk Surga di Daarus-Salaam.

Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah aku kekuatan untuk tidak terlalu terikat pada materi-materi yang telah Engkau
ciptakan untukku, dan janganlah Engkau jadikan aku menyibukkan diri pada materi-materi itu yang telah Engkau
bebankan kepadaku. Aku memohon, janganlah Engkau menolakku di saat aku meminta-Mu dalam doaku, aku
memohon janganlah Engkau mengazabku di saat aku meminta ampunan-Mu. (3 kali)
Ya Allah, berilah keselamatan dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dan aku menghadap Hadirat-Mu, melalui kekasih-Mu yang telah Engkau pilih,
yakni al-Musthafa, Sayyidina Muhammad (s). Wahai kekasih, junjungan kami, Sayyidina Muhammad (s),
sesungguhnya kami memohon kepadamu sebagai wasilah (perantara) kepada Tuhan, kami memohon berilah kami
syafaat ketika kami berada di Hari Perhitungan Penguasa Yang Maha Agung, wahai sebaik-baik utusan Allah (swt)
yang berjiwa suci. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kabulkanlah syafaat yang beliau mintakan kepada-Mu
untuk kami, melalui kharisma beliau. (3 kali)

, ,

Dan jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang paling baik dalam bershalawat dan menerima
ajaran-ajarannya.
Juga jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang paling baik dalam mendekatkan diri padanya dan orangorang yang datang menerima ajarannya. Dan termasuk orang-orang terpilih yang cinta kepada beliau dan
dicintainya pula.
Melalui kecintaan kami pada beliau, kami memohon, jadikanlah kami senang karenanya pada saat kesukaran di Hari
Kiamat.
Jadikanlah beliau bagi kami sebagai penunjuk ke jalan Surga yang membahagiakan tanpa kesulitan hambatan, dan
pembicaraan panjang pada saat perhitungan (yawmul hisab), serta jadikanlah beliau menerima kami.
Dan kami mohon agar beliau tidak memalingkan muka dari kami karena kemarahan atau sebab lainnya. Kami
mohon, ampunilah kami, orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah
meninggal. Juga jadikanlah akhir doa kami kepada-Mu adalah: segala puji bagi Allah, Tuhan Pemilik dan Pemelihara
alam semesta.

Dengan sepenuh hati, aku memohon kepada-Mu Ya Allah, wahai Yang Hidup dan Pemberi Kehidupan, wahai Yang
Berdiri Sendiri, Pemilik Kekuasaan dan Kemuliaan. Tidak ada tuhan, sembahan yang patut disembah selain Engkau.
Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku ini, wahai Tuhanku adalah termasuk golongan orang-orang yang berbuat
zhalim, masih melakukan perbuatan yang melanggar aturan-Mu.

,
, ,
,

, ,

Aku memohon kepada-Mu melalui apa yang terkandung di dalam Kursi Kekuasaan-Mu, yakni Keagungan,
Kekuasaan, Keindahan, Keperkasaan dan Kekuatan-Mu.
Dan melalui nama-nama yang patut diberikan untuk-Mu yang tersimpan dan Mahasuci, dan tidak ada satu pun di
antara ciptaan-Mu yang mengetahui.
Dan melalui nama yang patut bagi-Mu, apabila Engkau tempatkan pada malam, maka akan menyebabkan hari
menjadi gelap; dan jika Engkau tempatkan pada siang, maka akan menerangi penjuru langit dan selamanya akan
menerangi.
Apabila di bumi, Ia akan tetap; pada laut, Ia akan memercikkan gelombang; atau pun pada mata air, Ia akan menjadi
sumber air; dan jika di atas langit, Ia akan menurunkan hujan.

Aku memohon kepada-Mu ya Allah, melalui nama-nama-Mu yang indah, yang termaktub pada Malaikat Jibril u, dan
melalui nama-nama yang termaktub pada kening Israfil u, dan juga yang termaktub pada dahi seluruh malaikat.
Dan aku memohon kepada-Mu melalui nama-nama-Mu yang termaktub di sekitar `Arsy-Mu. Dan melalui namanama-Mu yang termaktub di sekitar Kursi-Mu.

Dan aku memohon kepada-Mu melalui nama yang Agung dan paling Agung, nama yang Engkau sebutkan untuk diriMu. Dan aku memohon melalui semua nama-nama-Mu yang indah, yang telah aku ketahui sebelumnya dan yang
belum aku ketahui.

,
,

, ,

,,

, ,
,

,,
,

Aku memohon kepada-Mu melalui nama-nama-Mu yang dipanjatkan doa oleh Sayyidina Adam (a) dalam doanya
kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Nuh (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Shalih (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Ya`kub (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Yusuf (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Yunus (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Musa (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Harun (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Syu`aib (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Ibrahim (a) dalam doanya kepada-Mu, dan putra beliau
Sayyidina Ismail u dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Daud (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Sulayman (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Zakariyya (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Yahya (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Yusya` (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Khidir (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Ilyas (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Ilyasa` (a) dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Zulkifli (a) dalam doanya kepada-Mu.

Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Isa (a) putra Maryam dalam doanya kepada-Mu.
Dan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Muhammad (s) dalam doanya kepada-Mu, semoga Allah
(swt) melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada beliau, nabi-Mu, kekasih-Mu, dan hamba-Mu yang
paling dekat.
Wahai Dia yang telah berfirman, sesungguhnya firman-Nya adalah yang benar.
Dan sungguh Allah (swt) telah menciptakan kalian, perbuatan yang kalian lakukan, tidak ada satu pun perbuatan
hamba-Nya yang luput, baik berupa perkataan, perbuatan dan gerak serta diam, kecuali telah ada dalam ilmu,
qadha dan qadar-Nya.
Sebagaimana juga dalam ilmu qadha dan qadar-Mu, Engkau Maha Kuasa ketika memberikan ilham dan telah
Engkau putuskan bagiku untuk menyusun kitab ini, dan Engkau mudahkan bagiku jalan dan hal-hal yang
mendukung ke arah itu. Engkau telah jauhkan was-was dan keraguan dari dalam hatiku terhadap ajaran Nabi (s)
yang mulia.
Dan Engkau perbesar kecintaanku pada Nabi-Mu (s) di atas kecintaan pada keluarga dan kekasih.

Aku memohon kepada-Mu, ya Allah, semoga Engkau melimpahkan rezeki kepadaku dan setiap orang yang mencitai
Nabi (s), dan pada setiap orang yang mendapat syafaat dan karunia kedekatan dengan beliau pada hari perhitungan
tanpa perbincangan panjang, tanpa azab, cela dan cacat.
Aku memohon kepada-Mu agar mengampuni dosaku dan menutup segala celaku, wahai Yang Maha Pemberi dan
Penerima Tobat.
Dan aku memohon dengan harapan yang besar agar Engkau berkenan menganugerahkan karunia yang besar, yakni
untuk dapat melihat wajah Dzat-Mu Yang Maha Mulia dan termasuk orang-orang yang Engkau kasihi di hari
pemberian karunia dan ganjaran.
Aku memohon kepada-Mu agar Engkau berkenan menerima amalku.
Aku memohon kepada-Mu agar Engkau mengampuni dosaku, dan Engkau Maha Tahu seberapa besar kesalahanku,
kealfaan dan penyimpanganku.
Aku memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan aku termasuk orang yang mampu berziarah ke makam beliau.
Dan semoga keselamatan dilimpahkan kepada beliau, Abu Bakar (r) dan Umar (r), sebesar harapanku, berkah
karunia-Mu yang luas, kemuliaan, kedermawanan-Mu, wahai Yang Penuh Kasih, Maha Penyayang dan Maha
Pelindung.

Aku memohon agar Engkau memberiku dan seluruh kaum beriman ganjaran dan pahala, juga kepada kaum
muslimin, laki-laki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yakni pahala yang lebih
mulia, sempuna dan lebih mencakupi.Wahai Yang Maha Mulia, Yang Maha Kuat dan Maha Tinggi,

Aku memohon kepada-Mu, ya Allah, sebesar sumpah yang aku ucapkan melalui diri-Mu, agar Engkau melimpahkan
keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad (s) dan kepada keluarga beliau, sebanyak
yang telah Engkau ciptakan, sebelum adanya langit yang tersusun dan bumi yang terhampar, gunung-gunung yang
tinggi, mata air yang mengalirkan air, laut yang bergelombang, sungai yang mengalirkan arus, matahari ketika
waktu dhuha, rembulan ketika memantulkan sinar dan bintang-bintang ketika gemerlapan. Tidak ada seorang pun
yang mengetahui semuanya kecuali diri-Mu.

,


,

Dan agar Engkau ya Allah, memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya sebanyak
firman-Mu. (dibaca sebanyak 19.300 kali)
Dan semoga Engkau memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya sebanyak jumlah
ayat-ayat al-Quran (6666 ayat) dan huruf-hurufnya (sebanyak 242471).
Dan semoga Engkau memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya sebanyak orang yang
bershalawat kepada beliau.

Dan limpahkanlah Rahmat tazim atas beliau dan keluarganya sebanyak bilangan orang yang tidak bershalawat
atas beliau. Dan limpahkanlah Rahmat tazim atas beliau dan keluarganya sebanyak apa yang Qalam di Lauh
Mahfuzh berjalan.
Dan limpahkanlah Rahmat tazim atas beliau dan keluarganya sebanyak bilangan apapun yang Engkau ciptakan di
tujuh langit Engkau.
Dan limpahkanlah Rahmat tazim atas beliau dan keluarganya sebanyak apapun yang Engkau adalah penciptanya
di tujuh langit sampai hari kiamat ( setiap hari seribu kali )

Dan limpahkanlah Rahmat tazim atas beliau dan keluarganya sebanyak tetesan air hujan dan tiap-tiap tetesan yang
menetes dari langit Engkau ke bumi Engkau dari sejak Engkau menciptakan dunia sampai hari kiamat ( setiap hari
seribu kali )

Anda mungkin juga menyukai