Anda di halaman 1dari 15

Aku memohon kepada-Mu Ya Allah, agar dilimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya

sebanyak yang telah mensucikan dan mengagungkan nama-Mu, sejak Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat,
setiap hari seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah yang
telah Engkau ciptakan pada setiap tahun, sejak hari Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat, setiap hari seribu
kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah awan
yang berarak.

Aku memohon agar Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak
jumlah angin yang bertiup, sejak hari Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Dan semoga Engkau berikan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak hembusan angin
dan gerakan batang-batang pohon, dedaunan, buah-buahan dan bunga-bunga yang tertiup angin, dan sebanyak
yang telah Engkau ciptakan di muka bumi-Mu dan yang berada di antara lapis langit-Mu, sejak hari Engkau ciptakan
dunia sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak gelombang
laut-Mu, sejak hari Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah pasir
dan kerikil, setiap batu dan endapan lumpur yang telah Engkau ciptakan di belahan timur dan belahan barat, di
dataran rendah dan dataran tinggi dan di lembah, sejak hari Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat, setiap hari
seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah
tumbuh-tumbuhan di bumi, di arah kiblat, di atas tanah, di belahan timur dan barat, dataran rendah dan
pegunungan. Terdiri dari sejumlah pepohonan, dedaunan, buah-buahan, persawahan, dan setiap hasil atau yang
dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan itu, berikut berkah yang diambil dari semuanya itu, sejak Engkau ciptakan dunia
sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah jin
dan manusia dan setan, yang telah Engkau ciptakan dan yang akan Engkau ciptakan sampai hari kiamat, setiap hari
seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah
rambut yang ada pada setiap orang, di wajah mereka dan di atas kepala mereka, sejak Engkau ciptakan dunia
sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak nafas dan katakata dan semua yang tersirat di hati manusia, sejak Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat, setiap hari seribu
kali.

Semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jin yang
beterbangan dan bangsa manusia, sejak Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah binatang
yang telah Engkau ciptakan di atas bumi-Mu, baik yang kecil maupun yang besar, di belahan barat atau timur, baik
yang telah diketahui maupun yang belum diketahui, kecuali hanya Engkau yang mempunyai ilmu tentang hal itu,
sejak Engkau ciptakan dunia sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak orang yang
bershalawat maupun yang belum bershalawat kepada beliau. Dan juga sejumlah orang yang telah bershalwat
kepada beliau sampai hari kiamat, setiap hari seribu kali.

Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah
manusia yang hidup dan yang telah meninggal dunia, dan sebanyak jumlah ikan, burung, semut, lebah, dan serangga
yang telah Engkau ciptakan.
Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, pada malam jika gelap
telah datang, dan siang ketika terang benderang.

Dan hendaknya Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya di awal dan di akhir.

Dan hendaknya Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sejak beliau kecil
dalam buaian sampai usia paruh baya, maka Engkau karuniakan beliau sehingga memiliki keadilan dan menjadi
hamba yang Engkau ridhai, agar Engkau menjadi pemberi syafaat kepada ummat manusia.

ciptaan-Mu, seberat timbangan `Arsy-Mu, dan sebanyak tinta firman-Mu.Dan semoga Engkau limpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, sebanyak jumlah

Dan karuniakanlah beliau sebagai wasilah (perantara), kemuliaan, derajat yang tinggi, danau tempat ummat
beliau minum di hari kiamat, kedudukan yang terpuji dan keperkasaan. Dan aku memohon agar Engkau
memperkokoh dalil-dalil argumentasi agama yang beliau ajarkan. Engkau perkuat bangunannya dan Engkau
tinggikan kedudukannya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi (s),
matikanlah kami di bawah naungan agama beliau.


Dan bangkitkanlah kami di antara orang-orang yang mati termasuk dalam golongan beliau, berada di bawah
naungan panji Nabi (s). Kami memohon kepada-Mu agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat
dengan Nabi (s), yang meminum air dari telaga al-hawdhah milik Nabi (s), dan kami dapat meminumnya dengan
gelas yang dipakai oleh ummat beliau. Dan semoga dengan kecintaan kami kepada beliau, Engkau mendatangkan
manfaatnya. Kami memohon kepada-Mu agar menerima taubat kami dan melepaskan kami dari segenap cobaan,
malapetaka dan fitnah yang tampak di mata maupun tersembunyi. Kami memohon agar Engkau mengasihi,
mengampuni dan menghapus dosa-dosa kami, juga bagi seluruh kaum beriman, laki-laki atau perempuan dan kaum
muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia.

Segala puji bagi Allah (swt), Tuhan Pemilik dan Pemelihara alam semesta. Cukuplah Allah (swt) bagi kami sebagai
pelindung, karena Dia adalah sebaik-baik Pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah
(swt) Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s)
dan keluarganya, selama burung-burung merpati terdengar suaranya, burung-burung bebas beterbangan, hewanhewan hidup bebas, jimat-jimat dapat mempengaruhi, penutup kepala dipakai dan makhluk dapat hidup terus.

Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s)
dan keluarganya, selama lampu dapat menerangi, angin masih bertiup, bayangan benda dapat berjalan, pagi
menjelang, musafir berlalu-lalang, unta-unta diberi kekang, tombak-tombak dilepaskan, jasad dan roh masih
berfungsi.

Ya Allah, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), selama bintangbintang masih dalam peredaran, malam masih akan datang, dan selama malaikat mensucikan nama-Mu.

Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan
keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi
Ibrahim (a) dan berikanlah kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya,
sebagaimana Engkau telah melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim (a). Sesungguhnya Engkaulah Yang
Maha Terpuji lagi Maha Mulia di alam semesta ini.

Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s)
dan keluarganya, selama matahari terbit, shalat lima waktu ditunaikan, ketika kilat bergemuruh, dan mengeluarkan
sinar, hujan turun dari langit dan ketika guntur bertasbih.

Ya Allah, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya keselamatan dan kemuliaan
yang memenuhi langit dan bumi, memenuhi di antara keduanya dan memenuhi segala sesuatu yang Engkau
kehendaki.

Ya Allah, dengan risalah yang telah beliau emban, yang telah mengeluarkan ummat dari kebodohan, memerangi
orang kafir dan orang yang sesat, yang menyeru kepada ke-Esaan Allah (swt), dan menanggung siksaan dalam
rangka mengemban tugas dalam membimbing hamba-Mu ke jalan yang lurus. Maka berikanlah permintaan yang
beliau mohonkan, wujudkanlah tujuan beliau, berikanlah kelebihan kepada beliau, jadikanlah ia sebagai wasilah,
tempatkanlah beliau pada tempat/derajat yang tinggi, dan bangkitkanlah beliau pada tempat yang terpuji yang
telah Engkau janjikan, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti dan menerapkan syariat Nabi (s), yang mencintai
beliau, mengikuti petunjuk dan jalan hidup (sirah) beliau. Dan aku mohon kepada-Mu Ya Allah, agar Engkau
mengambil nyawa kami dalam lindungan syari`at Nabi (s) dan janganlah Engkau halangi kami untuk mendapat
karunia syariat beliau. Dan bangkitkanlah kami di antara ummat yang mati sebagai pengikut beliau yang
termasyhur, para pengikut terdahulu, dan para penduduk Surga ash-Haabil Yamiin, wahai Dia yang Maha Pengasih
di antara para pengasih. Dan bangkitkanlah kami di antara ummat yang mati sebagai pengikut beliau yang
termasyhur, para pengikut terdahulu, dan para penduduk Surga ash-Haabil Yamiin, wahai Dia yang Maha Pengasih
di antara para pengasih.

Ya Allah, aku mohon limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada malaikat-Mu, yang selalu beribadah
mendekatkan diri pada-Mu, kepada para nabi dan rasul-Mu, dan kepada seluruh kalangan yang taat kepada-Mu.
Dan jadikanlah kami melalui shalawat kami kepada mereka, termasuk ke dalam orang-orang yang dikasihi.

Ya Allah, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada beliau, yang diutus di antara penduduk Tihamah, beliau
yang mengajak kepada perbuatan baik dan istiqamah. Beliaulah pemberi syafaat kepada para pengikutnya yang
berdosa, saat kesukaran pada hari kiamat.

Ya Allah, sampaikanlah kepada nabi kami, yang memberi syafaat dan nabi yang kami cintai, sebaik-baik shalawat
dan salam, bangkitkanlah beliau di antara orang-orang yang meninggal pada tempat yang terpuji, dan berikanlah
ia karunia al-wasilah, dan derajat yang tinggi, yang telah Engkau janjikan pada kedudukan yang agung.

Dan berikanlah keselamatan dan kemuliaan Ya Allah, yakni keselamatan dan kemuliaan yang abadi dan tetap kokoh
pada akarnya.

Ya Allah, semoga keselamatan dan kemuliaan dilimpahkan kepada beliau dan keluarganya, selama ada sinar
matahari terbit, malam datang bersama gelap dan hujan turun Dan semoga Engkau berikan keselamatan dan
kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, seisi Lauh Mahfuz dan angkasa raya. Dan sebanyak jumlah bintang di
langit, tetesan hujan dan kerikil.

firman-Mu dan besarnya rahmat-Mu.

Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada beliau seberat `Arsy, sebesar ridha-Mu dan limpahan tinta

Dan semoga Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan yang tidak terhitung dan terbatas jumlahnya kepada
beliau dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad
(s) dan keluarganya, istri-istri dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keselamatan dan
kemuliaan kepada Nabi Ibrahim (a) dan keluarga beliau, karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Terpuji lagi
Maha Mulia.

Ya Allah, berikanlah sebaik-baik pahala kepada Nabi Muhammad (s) yang diutus kepada ummat beliau, dan
jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diberi petunjuk melalui syariat nabi, dan tunjukkanlah kami dengan
petunjuk beliau, dan matikanlah kami ketika kami menganut agama beliau.Dan bangkitkanlah kami di antara orangorang yang meninggal sebagai orang-orang yang jujur di antara pengikut beliau di hari kesukaran yang besar, dan
matikanlah kami dalam keadaan mencintai Nabi (s), keluarga, para sahabat dan keturunan beliau.

Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s),
yang paling mulia di antara para nabi dan hamba-hamba-Mu yang mensucikan diri, pemimpin para Wali-Mu,
penutup para nabi-Mu, kekasih Tuhan Pemilik dan Pemelihara alam semesta , yang menjadi saksi atas kebenaran
para utusan terdahulu, pemberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa, junjungan semua bani Adam, yang
mendapat kedudukan yang tinggi di antara para malaikat yang mendekatkan diri, pembawa kabar gembira,
pembawa peringatan, lampu yang menyinari, yang selalu jujur dalam menyampaikan amanah, yang selalu berada
dalam kebenaran, yang pemurah dan penyayang, penunjuk ke jalan yang lurus, yang telah Engkau beri wahyu Sab`un
Matsani dan al-Quran yang suci, nabi yang memiliki rasa kasih-sayang dan penunjuk ummat kepada hidayah. Beliau
yang pertama dibangkitkan dari bumi dan masuk surga, yang mendapat bantuan Jibril u dan Mikail u, yang telah
dikabarkan dalam kitab suci Taurat dan Injil. Beliau adalah yang terpilih, beliau adalah Abul Qaasim, Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim (s).

Ya Allah, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada para malaikat-Mu, yang selalu mendekatkan diri
kepada-Mu, yang selalu bertasbih siang dan malam, tanpa merasa lelah, tidak melanggar aturan Allah (swt), selalu
mematuhi segala yang diperintahkan.

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memilih para malaikat-Mu, sebagai duta-duta penyampai wahyu kepada para
rasul-Mu, mereka adalah pembawa amanah wahyu-Mu, Engkau singkapkan penghalang dan Engkau tampakkan
rahasia kegaiban, Engkau telah pilih mereka itu sebagai penjaga khazanah Surga dan pemikul `Arsy dan Engkau
jadikan sebagian besar mereka sebagai tentara-Mu, Engkau muliakan para malaikat di atas ummat manusia,
Engkau tempatkan mereka di langit-Mu yang paling tinggi, Engkau jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan jahat
dan rendah, dan Engkau sucikan mereka dari sifat-sifat kekurangan dan cacat. Maka, semoga keselamatan dan
kemuliaan yang abadi diberikan kepada mereka. Menambah kemuliaan, sehingga Engkau jadikan kami sebagai
orang yang mendapatkan permohonan malaikat dalam doa-doa mereka kepada-Mu, agar Engkau ampuni kami.

Dan juga Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada seluruh nabi dan rasul-Mu yang telah Engkau
lapangkan dada mereka, dan telah Engkau berikan hikmah ilmu-Mu, dan telah Engkau beri mereka cap kenabian,
Engkau turunkan kepada mereka kitab-kitab suci-Mu, melalui tugas yang diemban para nabi.
Engkau beri petunjuk kepada ummat manusia, mereka mengajak kepada Iman terhadap Keesaan Tuhan, mereka
membawa ummat manusia untuk melaksanakan janji yang Engkau berikan, mereka memberikan peringatan dengan
ancaman-Mu, mereka memberi petunjuk ke jalan-Mu, dan mereka mengemban tugas di atas arahan dan petunjukMu. Maka berikanlah, Ya Allah, kesejahteraan kepada mereka semua. Juga berikanlah kepada kami pahala yang
besar dalam bershalawat kepada mereka, semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan kepada mereka.

Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya,
keselamatan dan kemuliaan yang abadi, melalu doa shalawat yang dikabulkan dari kami sehingga kami mendapat
pahala yang besar dari-Mu.

Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya,
pemilik wajah yang tampan, indah dan dipenuhi cahaya, kebapakan, memiliki mata yang bersinar, kamar-kamar
dan istana, yang mempunyai lidah, dan mata hati yang selalu bersyukur, ilmu yang terkenal, tentara yang
dimenangkan, anak-anak dan putra-putri, istri-istri yang suci, beliau yang mempunyai kedudukan yang tinggi,
pemilik zamzam, maqam, perayaan-perayaan suci di tanah haram, selalu menghindari dosa, memberikan perhatian
terhadap pendidikan anak-anak yatim, penyelenggara haji, selalu membaca al-Quran, puasa Ramadhan, pemilik
panji-panji kehormatan dan kemuliaan, dermawan, selalu menepati janji, sahabat di waktu gembira dan duka,
pemilik hadiah dari Gubernur Mesir, pemilik kemuliaan telaga Hawdh dan mempunyai keturunan. Nabi yang banyak
mengharap Rahmat Allah, ucapannya selalu benar (tidak pernah mengucapkan sesuatu menurut hawa nafsu ), Nabi
yang berpangkat Hamba Allah, Nabi yang menyimpan kekayaan Allah, Nabi yang menjadi Hujjatullah, Nabi yang
apabila ada orang yang mentaatinya berarti mentaati Allah, dan orang yang durhaka kepadanya berarti durhaka
kepada Allah.

Nabi suku Quraisy dari bangsa Arab, di dekat mata air zamzam, dari kota Mekkah dan bumi Tihamah, pemilik wajah
yang tampan, mempunyai tepi mata dan wajah yang halus, pemilik telaga al-Kawtsar dan al-Salsabil di Surga, yang
dapat memutus dua orang yang berselisih dalam suatu perkara, penakluk dari orang-orang kafir, yang memerangi

orang kafir, pemimpin dan penunjuk jalan orang yang beriman masuk ke dalam Surga yang membahagiakan dan
menuju Hadirat Yang Maha Mulia.
, ,


Sahabat dekat malaikat Jibril, semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya; utusan Tuhan Pemilik alam semestam,
pemberi syafaat orang-orang yang berdosa, penerobos awan yang gelap, penerang kegelapan dan bulan purnama.
Semoga keselamatan dan kemuliaan dilimpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya
yang terpilih dan mempunyai sifat-sifat terpuji. Semoga keselamatan dan kemuliaan yang abadi untuknya. Semoga
Allah (swt) memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya,
yang akan selalu dilimpahkan kepada beliau. Dia yang dimuliakan ketika dibangkitkan pada hari yang telah
ditentukan.


Keselamatan dan kemuliaan semoga Engkau limpahkan kepada beliau dan keluarganya, yang bagaikan gemerlap
bintang, keselamatan dan kemuliaan yang layak bagi mereka. Beliau bagaikan sebaik-baik tetesan hujan yang turun,
yang diutus oleh Allah (swt), yang paling mulia keturunannya di antara orang-orang Arab. Beliau yang mempunyai
lisan yang fasih dan kata-kata yang elok. Mempunyai Iman yang paling baik dari kalangan bangsa Arab. Mempunyai
kedudukan yang tinggi dan pembicaraan yang halus budi bahasanya. Mempunyai tanggung jawab yang besar dalam
melindungi golongan yang patut dilindungi. Menampakkan kebencian dan kemarahan dengan cara yang paling
halus di antara orang-orang Arab.


,


,

Mempunyai syariat yang paling jelas, pemberi nasihat kepada ummat manusia, menyebarkan agama Islam,
menghancurkan berhala-berhala, menjelaskan hukum-hukum, melarang yang haram, dan selalu diliputi oleh
karunia. Semoga Allah (swt) memberikan sebaik-baik keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya
pada setiap tempat dan kesempatan. Semoga Allah (swt) memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada
beliau dan keluarganya pada awal dan akhir. Shalawat yang dapat menjadi harta terpendam dan kekal di akhirat.

Semoga Allah (swt) memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau dan keluarganya, melalui permohon
shalawat yang sempurna dan suci ini. Dan semoga Allah (swt) memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada
beliau dan keluarganya, melalui permohonan shalawat yang mendatangkan hawa keharuman dan kesegaran serta
ampunan dan keridhaan dari Allah (swt), sebagai hasil akhir yang baik.

Dan semoga keselamatan dan kemuliaan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad (s) yang mempunyai kedudukan
dan nasab yang mulia.Beliau yang paling mulia di antara orang-orang yang mulia, dengan pancaran cahaya di
wajahnya, bersinar bersama pantulan sinar rembulan. Karena kedermawanan beliau, awan mendung dan laut
menghasilkan manfaat yang banyak, dapat beliau kuasai. Junjungan kami Nabi Muhammad (s), melalui tanda-tanda
yang ada pada beliau, dapat menerangi tempat-tempat yang tinggi dan gua-gua yang gelap. Al-Quran dan kabarkabar yang mutawatir telah menyebutkan mukjizat dan tanda-tanda yang beliau miliki.
Semoga Allah (swt) memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan
keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah hijrah membantu perjuangan beliau dan mereka adalah sebaik-baik
kaum Muhajirin dan Anshar. Doa shalawat ini, yang selalu dipanjatkan selama burung-burung berkicau di hutan dan
hujan terus-menerus di pegunungan. Semoga Allah (swt) melipatgandakan keselamatan dan kemuliaan kepada
beliau selama adanya shalawat-shalawat yang dipanjatkan.

Semoga Allah (swt) melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan
keluarganya yang suci dan mulia, melalui permohonan doa shalawat yang selalu dipanjatkan untuk selama-lamanya
bersama-sama dengan keabadian, pemilik kekuasaan dan kemuliaan.

Ya Allah, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) yang memiliki
poros kekuasaan, cahaya terang kenabian dan misi risalah. Beliaulah penunjuk ke jalan yang lurus dari jalan-jalan
yang sesat, pembebas manusia dari kebodohan. Semoga Allah (swt) memberikan keselamatan dan kemuliaan
kepada beliau, melalui doa shalawat yang dipanjatkan terus-menerus secara berurutan sepanjang hari dan malam.