Anda di halaman 1dari 9

Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s)

yang zuhud. Utusan Sang Raja semesta alam, Tempat Meminta dan Yang Maha Esa. Semoga Allah (swt),
melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau. Shalawat yang selalu dipanjatkan sampai akhir keabadian
tanpa putus dan sela. Shalawat yang menyelamatkan kami dari api neraka, sungguh neraka itu merupakan tempat
tinggal yang paling buruk.

shalawat yang tidak dapat dihitung oleh angka dan tidak cukup tinta untuk melukiskannya.


Ya Allah, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) yang ummi dan keluarga beliau, dengan

Ya Allah, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dengan doa shalawat, dan dengannya
kedudukan beliau dihormati, shalawat itu akan mendatangkan syafaat dari Nabi (s) dengan rida-Nya.

Ya Allah, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) yang berasal dari keluarga bangsawan yang
mulia, yang membawa wahyu dan kitab suci al-Quran, beliau yang menjelaskan tafsir kitab suci-Nya. Jibril (a),
perantara wahyu yang jujur, datang kepada beliau dengan segala kehormatan dan kelebihan beliau, sang Raja yang
mulia ber-isra bersama Jibril (a) pada malam yang gelap gulita, maka disingkapkan bagi beliau rahasia alam
malakut, dan diperlihatkan kepada Nabi (s), cahaya Jabarut. Beliau telah melihat kebesaran Dia Yang Maha Hidup
dan Abadi dan tidak mati. Semoga Allah (swt) melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada beliau, dengan
segala keindahan, kesempurnaan, kebaikan dan kelebihan.

dan keluarganya sebanyak jumlah wilayah di muka bumi.

Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) sebanyak jumlah pohon.

Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s)

keluarganya sebanyak buih di samudra.
Dan agar Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan

sebanyak jumlah sungai-sungai.Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya

Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya
sebanyak jumlah pasir di gurun dan padang pasir.

Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya
seberat timbangan gunung-gunung dan bebatuan di dunia ini.

sebanyak jumlah penduduk Surga dan Neraka.Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya

sejumlah semua orang yang bertaqwa dan orang-orang fajir.

Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya

sebanyak orang-orang yang berlalu-lalang di malam dan siang hari.

Dan limpahkanlah keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan keluarganya

bagi kami untuk menjadi penduduk Surga. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Pengampun.
,

Dan jadikanlah ya Allah, bacaan shalawat ini sebagai penghalang antara kami dengan api Neraka dan sebagai sebab

Dan semoga Engkau melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) dan
keluarganya yang suci dan keturunannya yang diberkahi dan para sahabat beliau yang mulia, serta para istri Nabi
(s), yakni ibu-ibu pemimpin kaum yang beriman. Melalui shalawat yang terus-menerus diucapkan sampai hari
kiamat.

Ya Allah, berilah keselamatan dan kemuliaan kepada pemimpin orang-orang yang bertaqwa dan paling mulia di
antara Rasul Allah terpilih, sebanyak jumlah manusia yang masih hidup di malam dan siang hari. (3 kali).


, ,

Mahasuci Allah, Pemilik karunia, yang dengan karunia itu Dia tidak memerlukan orang lain untuk mengganjarnya.
Dan Dia adalah Pemilik rezeki, yang tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan upah sebagai ganti nikmat
dan kasih-Nya. Kami hanya memohon kepada-Mu, dan tidak memohon melalui orang lain. Dan kami memohon agar
Engkau memperlancar lidah kami ketika meminta kepada-Mu.
Aku memohon agar Engkau memberi petunjuk kepadaku untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dan
jadikanlah kami termasuk orang-orang yang merasa tentram pada saat hari berguncang, wahai Pemilik Kekuatan
dan Keperkasaan.

Aku memohon kepada-Mu, wahai Pemilik Cahaya yang terang, di antara cahaya lainnya sebelum adanya waktu dan
masa. Engkaulah Yang Maha Kekal tanpa ada unsur yang hilang, Yang Maha Kaya tanpa ada yang menandingi,
Yang Maha Khusus, Mahasuci, Yang Mahatinggi, Yang Maha Perkasa tidak dibatasi ruang dan waktu.

,
,,

Aku memohon kepada-Mu, melalui nama-nama yang indah. Dan aku memohon kepada-Mu melalui nama-nama
yang paling agung. Lantaran nama-nama-Mu yang paling mulia kedudukannya di sisi-Mu, yang besar
mendatangkan pahala, dan yang paling cepat Engkau kabulkan. Juga melalui nama-nama-Mu yang tersimpan
dalam Khazan, yang perkasa dan maha besar, yang Mahabesar lagi Mahaagung yang Engkau sukai dan ridhai, yang
dipanjatkan oleh hamba-hamba-Mu dalam doa mereka, dan Engkau berkenan mengabulkannya.

Aku memohon kepada-Mu, Ya Allah, bahwa tidak ada Illah selain Engkau, Yang Maha Penyayang, Maha Pemberi
Anugrah, yang menciptakan langit dan bumi, Pemilik Kekuasaan dan Kemuliaan, Yang Maha Tahu tentang alam gaib
dan alam nyata, Yang Mahabesar dan Mahatinggi.

,
.......................

( Berdoalah dengan apa saja, karena di sini terdapat Asma Allah Terbesar (Ismu L-laahi l-a`zhaam) yang
tersembunyi )
Aku memohon kepada-Mu, melalui nama-nama-Mu yang Agung dan Maha Agung, dan dengan nama itu Engkau
dipanggil dalam doa, dan Engkau yang mengabulkan permintaan ketika diminta, apabila Engkau diminta, maka
Engkau akan memberi. Aku meminta kepada-Mu melalui nama-Mu, karena keagungan nama-Mu,

maka Dia merendahkan para penguasa, raja-raja, binatang buas, serangga dan segala mahkluk yang telah Engkau
ciptakan. Ya Allah, ya Tuhanku ..

,
,

Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, wahai Dzat yang memiliki Kekuasaan, dan Penguasa alam Jabarut, wahai
Pemilik Kerajaan dan Pemilik alam Malakut, wahai Dzat yang Maha Hidup, Yang tidak mati, Mahasuci Engkau,
sungguh agung Dzat-Mu, dan Mahatinggi derajat-Mu. Engkau adalah Tuhanku, wahai Engkau yang Mahasuci, yang
memerintah alam Jabarut, kepada-Mu-lah aku memuja di kala bahagia, dan kepada-Mu-lah aku mengeluh di kala
duka. Wahai Yang Mahaagung, Yang Mahabesar, Yang Mahamemaksa, Yang Mahakuasa, Yang Mahakuat, Engkau
benar-benar Mahabesar. Wahai Engkau Yang Mahaagung, Engkau benar-benar Mahatinggi. Wahai Yang
Mahamengetahui, Maha Suci Engkau Wahai Yang Maha Agung, Maha Suci Engkau Yang Maha Besar lagi
Mulia.

, ,

Aku memohon kepada-Mu melalui nama-Mu yang agung, yang sempurna, dan yang Mahabesar, janganlah Engkau
biarkan seorang tiran penindas berkuasa di muka bumi, tidak pula setan pemberontak, atau manusia pendengki,
bukan pula hamba-Mu yang lemah maupun yang sangat keras, bukan pendeta, pendosa, hamba sahaya, dan tidak
pula yang keras kepala.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau Allah (swt), yang
tidak ada tuhan selain Engkau, Yang Mahaesa, Yang Pertama, tempat meminta, tidak melahirkan atau dilahirkan
dan tidak ada satu pun yang menyerupai-Nya.

Wahai Dia, tidak ada Dzat yang lain selain Dia. Wahai Yang tidak ada Illah selain Dia. Wahai Yang Azali, yang abadi,
Engkaulah masa dan Engkaulah yang memutar masa. Wahai Dzat yang Mahahidup, tidak mati, wahai Tuhan kami
dan Tuhan dari segala sesuatu, Tuhan Yang Esa, tidak ada tuhan selain Engkau .

Ya Allah, pencipta langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan nyata, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Yang Mahahidup, Yang Maha Memaksa, Yang Maha Kasih, pemberi anugrah, Yang membangkitkan yang mati, Yang
mewarisi, Pemilik Kekuasaan dan Kemuliaan. Hati para ciptaan-Mu berada di Tangan-Mu, Engkaulah yang
menanamkan kebaikan di kalbu mereka dan menghapus kejahatan dari mereka

Jika Engkau inginkan, maka aku memohon kepada-Mu agar Engkau menghapus segala sesuatu yang aku takuti di
dalam hatiku. Dan berikanlah di dalam hatiku rasa takut kepada-Mu, menginginkan makrifat kepada-Mu, selalu
ingin beribadah kepada-Mu, keamanan dan kesehatan. Berikanlah pada hati kami perasaan kasih-sayang dan
mendapatkan keberkahan dari-Mu. Berilah kami ilham mengenai kebenaran dan hikmah.

, ,,

,

Maka kami memohon kepada-Mu agar mendapatkan ilmu orang-orang yang takut, bertaubat seperti bertaubatnya
para pecinta-Mu, ikhlas seperti ikhlasnya orang-orang yang yakin, bersyukur seperti orang-orang yang sabar, taubat
seperti orang-orang yang jujur.

Dan aku memohon kepada-Mu Ya Allah, dengan Cahaya-Mu yang menerangi pilar-pilar `Arsy-Mu, agar Engkau
tanamkan dalam hatiku makrifat tentang hakikat-Mu, sehingga aku benar-benar mengenal-Mu, sebagaimana
Engkau patut dikenal.

Dan semoga Allah (swt) melimpahkan keselamatan dan kemuliaan kepada junjungan kami, nabi dan pemimpin kami,
Muhammad (s), penutup para nabi dan imam utusan Tuhan, serta dilimpahkan pula kepada keluarganya dan para
sahabat beliau. Segala puji bagi Allah (swt), Tuhan semesta alam.

Ya Allah, berilah maghfirah (ampunan) bagi penyusun buku ini, berikanlah ia rahmat, dan bangkitkanlah ia di antara
orang-orang yang termasuk ke dalam golongan pengikut para nabi dan shiddiqiin dan syuhada dan sholihin pada
Hari Kiamat dengan karunia-Mu, wahai Yang Maha Pengasih. Kabulkanlah Ya Allah, Tuhan semesta alam.

.

,

,

,

Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi dia yang bagaikan bulan purnama, Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi dia
cahaya penghapus kegelapan, Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada pembawa kunci pintu Surga Daarus-Salaam
Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi pemberi syafaat atas ummat manusia

,,

-,

Wahai Rahmat Allah, sungguh hamba adalah insan yang takut jua, wahai Nikmat Allah, sungguh hamba adalah si
miskin yang membutuhkan. Belum memiliki amal untuk bersua dengan yang memiliki ilmu kecuali kecintaan yang
besar pada-Mu dan Iman yang kumiliki.

,,

, ,

Jagalah diri hamba dari segala kejahatan di dunia. Dari sakit di kala menjelang ajal dan agar tidak jatuh ke Neraka.
Jadilah Engkau sebagai sandaran-Ku hingga aku berpaling dari yang lain. Jadilah Engkau sebagai Penghalang antara
diriku dan perbuatan jahat.
Salam dan hormat kepada ash-Shamad, Tuhan Pelindung dengan segala rahmat. Sungguh tidak ada manfaat
tumpukan dirham di atas dedaunan.
Menuju pada-Mu wahai Pemegang janji dan sandaranku yang selalu menepati janji.
Kepada-Nya segala puja dan puji, itulah safariku dan tujuanku pergi.

Ya Rabb, dengan wasilah Nabi pilihan, sampaikanlah kami semua kepada maksud tujuan. Dan ampunilah dosa-dosa
kami yang lalu, Oh Tuhan yang Maha Luas kemurahan-Nya

Ya Allah, (matikanlah kami) dengannya! Ya Allah, (matikanlah kami) dengannya! Ya Allah, (matikanlah kami)
dengannya! Ya Allah, (matikanlah kami) dengan husnul khatimah!

, ,
,

Aku mempunyai lima orang yang dapat memadamkan panasnya wabah yang menhancurkan Al Musthofa, Al
Murtadho, Kedua Anaknya dan Fathimah

Anda mungkin juga menyukai