Anda di halaman 1dari 5

, ,

,
,
, ,
, ,, ,

, , ,

,,, ,

, ,

Ya Allah, Tuhan kami, lapangkanlah dada kami untuk bershalawat kepada beliau. Sehingga Engkau permudah
urusan kami. Lepaskanlah kami dari kepedihan. Hilangkanlah kesedihan kami. Dengan bershalawat, maka
ampunilah dosa kami. Dan dengannya, lunaskanlah hutang kami, luruskanlah jalan kehidupan kami. Kabulkanlah
pengharapan kami dan terimalah taubat kami. Sucikanlah kami dari dosa-dosa.
Dengan shalawat, menangkanlah hujjah agama kami. Dengannya, sucikanlah lidah kami. Buatlah hati-hati kami
yang liar menjadi redam.

Melalui shalawat ini, berilah rahmat kepada kami dalam bepergian, Sinarilah perjalanan kami dan berilah kami
cahaya dari belakang kami, dari kanan dan dari kiri, dari atas dan dari bawah. Pada kehidupan dan kematian kami.
Pada kubur dan kebangkitan kami dari kematian.
Dan juga pada hari kami dikumpulkan di Yawmun-Nasr. Berilah kami naungan dari atas kepala kami di Hari Kiamat.
Beratkanlah timbangan amal kebaikan kami. Perpanjanglah jangka waktu keberkahan yang dilimpahkan kepada
kami, sampai kami menemui nabi dan junjungan kami, Nabi Muhammad (s),
Semoga Allah (swt) melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada beliau dalam keadaan terang, damai dan
bahagia.
Janganlah Engkau pisahkan pertemuan kami, sampai Engkau masuk ke pintu tempat beliau masuk, dan
tempatkanlah kami di sisi Nabi (s) yang mulia, bersama-sama orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, yakni
para nabi, shiddiqiin, syuhada dan orang-orang saleh. Merekalah sebaik-baik teman.

,

, , ,

, ,
, ,

Ya Allah, sesungguhnya kami beriman kepada ajaran Nabi Muhammad (s), kami belum melihat beliau di dunia ini,
maka berikanlah kami kesempatan ya Allah, untuk bertemu dan melihat beliau di akhirat kelak.
Oleh sebab itu pertahankanlah hati kami untuk mencitai beliau, mengamalkan sunnah beliau, dan jadikanlah aku
mati dalam keadaan memeluk agama beliau.
Bangkitkanlah kami di Hari Kiamat (dalam keadaan) termasuk ke dalam golongan yang selamat, termasuk golongan
pengikut beliau dan golongan beliau yang beruntung.
Jadikanlah segenap kecintaan kami terhadap Rasulullah (s) bermanfaat, di saat tidak ada bekal, kekayaan dan anakanak yang membantu. Jadikanlah kami termasuk dari mereka yang meminum air telaga al-Hawdh yang jernih. Dan
agar kami dapat meminum dari gelasnya.
Mudahkanlah segala sesuatu bagi kami, agar dapat berziarah (haji) ke tanah suci dan mengunjungi maqam beliau,
sebelum Engkau mematikanku. Perpanjanglah masa kami mengunjungi tanah suci-Mu dan maqam Nabi
Muhammad (s), sampai kami meninggal.

,

, ,

,, ,,

, ,

,,


,
,,

Ya Allah, kami memohon syafaat dari beliau kepada-Mu, karena melalui beliau orang-orang meminta syafaat untuk
disampaikan kepada-Mu.
Dan kami bersumpah melalui beliau dengan nama-Mu karena melalui beliaulah yang layak disebutkan dalam
sumpahku atas nama-Mu.
Aku bertawassul melalui Nabi (s) kepada-Mu. Karena beliaulah wasilah yang paling dekat kepada-Mu.
Aku mengeluh kepada-Mu ya Allah, tentang kekerasan hati kami, tumpukan dosa-dosa kami, harapan kami yang
panjang, kerusakan perbuatan-perbuatan kami, kemalasan kami, untuk taat, dan ketergesa-gesaan kami untuk
ingkar. Karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik tempat mengadu.
Kami meminta pertolongan-Mu untuk mengalahkan hawa nafsu kami dan musuh-musuh kami, maka berilah kami
pertolongan.Berkat karunia-Mu, kami bersandar diri kepada-Mu, maka janganlah Engkau palingkan kami untuk
bersandar kepada yang lain.
Kami datang ke dalam perlindungan di sisi utusan-Mu, semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada
beliau.Kepada sunnah beliaulah kami kembalikan amalan kami, maka janganlah Engkau mengazab kami.
Di depan pintu-Mu hamba ini mengetuk, janganlah Engkau tolak kami.
Hanya kepada-Mu kami meminta, maka janganlah Engkau biarkan kami dengan tangan hampa.

,
,

,
,
,

, , ,

, ,,,

Ya Allah, berikanlah rahmat ketika kami tunduk kepada-Mu. Redakanlah ketakutan kami. Terimalah amalan-amalan
kami. Luruskanlah keadaan kami. Jadikanlah kesibukan kami hanya untuk ketaatan kepada-Mu. Dan kepada
kebaikan kami menuju kepada-Mu. Wujudkanlah harapan-harapan kami. Dan jadikanlah akhir hidup kami dalam
kebahagiaan.

Engkau perintah kami, dan kami melanggarnya. Engkau melarang kami, lantas kami melakukannya. Tidak ada yang
patut kami lakukan, kecuali memohon ampunan-Mu.
Maka ampunilah dosa-dosa kami, wahai Engkau yang menjadi tempat pengharapan manusia. Dan hanya Engkaulah
pintu tempat menerima permintaan. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Penerima taubat, Maha
Pemurah dan Maha Penyayang, wahai Engkau yang Maha Penyayang terhadap orang yang berbelas kasih.

Semoga Allah, memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad (s), kepada
keluarga dan para sahabatnya. Sega puji bagi Allah, Pemilik dan Pemelihara alam semesta.