Anda di halaman 1dari 10

q

Wirid dibaca setelah sholat sunnah qobliah

...

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah.

Aku mohon ampun kepada Allah

Surat Al Ikhlas

...

...


, ,


,

Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia
tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". ( Al Ikhlas 1-4 )

Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap
dilimpahkan kepada para utusan-Nya dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. ( Ash Shaffat 180-182 )


...
Ke hadirat junjungan kami Nabi Muhammad saw dan keluarganya dan kepada para sahabatnya yang terhormat.
Dan kepada arwah Ambiya dan Mursalin, imam yang empat dan kepada arwah Masysyaikh kami dalam Thariqat
Naqsyabandi yang mulia, khususnya kepada ruh imam Thariqat, Ghawath al Khaliqah Syeikh Khwaaja Bahaauddiin
Naqsyaband Muhammad Al Uways al Bukhari dan kepada Mursyid kami Sulthonul Awliya Syeikh Abdullah Faiz ad
Daghestani dan Mursyid kami dan Sulthan dari Awliya Syeikh Muhammad Nadzim Adil al Haqqani dan junjungan
para guru dan guru dari guru-guru kami dan para shiddiqiin. Al Faatihah.

Wirid dibaca setelah sholat fardu


...

...

...

Tiada Tuhan selain Allah , Muhammad utusan Allah

Aku mohon ampun kepada Allah


,

,

Ya Allah Engkaulah sumber kedamaian dan dari pada-Mu lah datangnya kedamaian itu semua. Maha Pemberi
Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan, Tiada Tuhan selain Allah,
tidak ada yang menyekutukan-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan mematikan
dan Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami ya Allah, kepada-Mu lah kami akan kembali
Wirid dibaca setelah sholat sunnah badiah

Shalawat kepada Rasulullah

...

Aku mohon ampun kepada Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha
Besar dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung.


,

,
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. ( Al Baqarah 163 )


, ,,

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. (Al Baqarah
255 )


Maha Suci Engkau yang Maha Agung, Subhaanallah

...

...

...
...Atas nimat Islam dan kemuliaan iman selalu, Alhamdulillah

...
...

Maha Tinggi kebesaraan-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah, Allahu Akbar

Allah Maha Besar, dengan segala kebenaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujian-Nya yang tak terhingga.
Maha Suci Allah di awal dan akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutukan-Nya. Bagi-Nya segala
kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan mematikan dan Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, Utama dan Maha Pemberi.

Doa ( bebas )

Wirid ini dibaca setelah Doa


...

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah.

Aku mohon ampun kepada Allah

... ...

...

Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam
Islam, wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Setelah wirid ini lalu membaca salah satu surat Al-Quran dengan format yang berbeda
Shubuh membaca Ya Siin 1x
Dzuhur membaca Al Mulk 1x
Ashar membaca An Naba 1x
Maghrib membaca As Sajdah 1x
Setelah sampai ayat 15 as sajdah maka sujud membaca :

( Kutundukkan wajahku kehadiran Dzat yang telah menciptakan-Nya dan yang telah membentuknya dalam
keserasian yang nyaris sempurna, bahkan Ia-pun telah melengkapinya pula dengan pendengaran dan penglihatan
yang disertai limpahan kewenangan dan kekuatan dari-Nya sehingga sesuatunya semakin terarah pada cakrawala
keberkahan Allah Sang Pencipta Yang Maha Sempurna )

Isya membaca Al Mulk 1x


Lalu dilanjutkan dengan :,
,
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci,Yang Maha Sejahtera, Yang
Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala
Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang
Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit
dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ( Al Hasyr 21-24 )Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan YangBathin Al Hadid 3
Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, berilah kesejahteraan kepada kami, maafkanlah kesalahan kami dan
sayangilah kami. Terimalah taubat kami dan bimbinglah kami. Segarkanlah ( dahaga kami ), dan tingkatkanlah
kondisi kami dan kondisi umat Muslim. Dan berikanlah kami kemenangan atas orang-orang yang korup, tolonglah
pemimpin kami, pemimpin umat Islam, Pemimpin Manusi dan Jin, Sayyidina Mahdi as dan Sayyidina Isa as, Sayyidina
Syeikh Abdullah Faiz ad Daghestani dengan kesucian dari orang yang Engkau turunkan surat .Al Fatihah.

Surat Al Ikhlas

...


, ,


,

...

Surat Al Falaq...

Surat An Naas

,
,

,
,


...
...

Tiada Tuhan selain Allah , Muhammad utusan Allah

Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad

Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Ambiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala
puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Kepada mahluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhamamad saw

Kepada mahluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad saw

Kepada mahluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad saw


,

,

,


,


,
,


,

...

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Ambiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Nabi
Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, semoga kedamaian dan rahmat Allah dan berkat-Nya diberikan
kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridho dengan semua guru kami,
para shahabat rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. ( semoga Allah ridho )
terhadap imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan awliya dan orang-orang
shalih, terhadapa masysyaikh kami di Thariqat Naqsyabandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan ruh-ruh mereka
yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan
keutamaan yang melimpah kepada kami. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Fatihah.
...

Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah
dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Ambiya dan Awliya. Khususnya untuk ruh imam
Thariqat, Ghawath al Khaliqah Syeikh Khwaaja Bahaauddiin Naqsyaband Muhammad Al Uways al Bukhari dan
kepada Mursyid kami Sulthonul Awliya Syeikh Abdullah Faiz ad Daghestani dan Mursyid kami dan Sulthan dari
Awliya Syeikh Muhammad Nadzim Adil al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami
dan para shiddiqiin. Al Faatihah.

Anda mungkin juga menyukai