Anda di halaman 1dari 5

q

Nabi Muhammad tidak pernah mimpi mengeluarkan mani selama-lamanya, dan tidak pernah menguap sepanjang
zaman,

Binatang merayap tidak pernah lari darinya, dan seekor lalat tidak pernah hinggap di tubuhnya yang indah selamalamanya,

Belakangnya tampak seperti depannya, dan bekas pipisnya tidak terlihat dalam tempat yang terang

Hatinya tidak pernah tertidur meski matanya tampak terpejam, dan orang yang punya penglihatan sempurna tidak
melihat bayangannya di sinar matahari

Kedua pundaknya mengungguli orang-orang ketika mereka duduk, dan ketika beliau dilahirkan sifatilah bahwa beliau
telah di khitan.

Keistimewaan-keistimewaan ini hafalkanlah maka kamu akan selamat dari kejahatan api, pencuri dan beberapa
bencana. Di ambil dari Kitab Maroqil ubudiyah ( syarah Bidayatul Hidayah )

,
,

Aku mempunyai lima orang yang dapat memadamkan panasnya wabah yang menhancurkan
Al Musthofa, Al Murtadho, Kedua Anaknya dan Fathimah
Ini faedah penolak bala .

Amalan Rabu terakhir dibulan shafar


As Syeikh al Kamil Fariduddin as Sukar Janji didalam kitab AL Jawahir al Khoms halaman 5, mengatakan
bahwa setiap tahun pada rabu akhir dibulan shafar, akan diturunkan 320.000 bala bencana. Hari itu
menjadi hari yang paling sulit diantara hari-hari lainnya dalam setahun. Maka, siapa yang mendirikan
shalat pada hari itu sebanyak 4 rakaat (2x salam), yang pada setiap rakaatnya membaca setelah al
Fatihah surat al Kautsar sebanyak 17x, kemudian surat al Ikhalas 5x, dan surat al Falaq dan an Nas
masing-masing 1x dengan niat :


...


Kemdian dilanjutkan dengan doa berikut, niscaya Allah SWT, dengan kemuliaan-Nya akan menjaganya
dari semua bencana dan musibah yang diturunkan pada hari itu dan tidak ada satupun dari bala
bencana tersebut yang menimpanya hingga genap setahun doa tersebut adalah :

Ya ALLAH, wahai Dzat Yang Maha Dasyat Kekuatan-Nya, Wahai Dzat Yang Maha Dasyat Daya-Nya,
Wahai Dzat Yang Maha Perkasa, Wahai Dzat yang dengan kemuliaan-Mu seluruh mahluk-Mu menjadi
hina, cegahlah aku dari kejelekan seluruh mahluk-Mu, Wahai Dzat yang menjadikan kebagusan, Wahai
Dzat yang menjadikan keelokan, Wahai Dzat yang memberi karunia, Wahai Dzat yang memberi
kenimatan, Wahai Dzat yang memberi kemuliaan, Wahai Dzat yang tiada Tuhan melainkan Engkau,
Wahai Dzat yang memberi Rahmat, rahmatilah aku dengan Rahmat-Mu.
Ya ALLAH, dengan sirr sayyid Al Hasan, saudaranya, kakeknya, ayahnya, ibunya dan anak-anaknya.
cegahlah aku dari kejelekan hari ini dan apa-apa yang turun di dalamnya. Wahai Dzat Yang Mencukupi
beberapa kepentingan, Wahai Dzat yang menolak bala bencana maka ALLAH akan mencukupi mereka,
dan Dia adalah Dzat Yana Maha Mendengar dan cukuplah ALLAH bagiku dan Dia adalah sebaik-baik
pelindung, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan ALLAH Yang Maha Tinggi lagi Maha
Agung.

,

,

,

,

,


Ayat-ayat Quran diatas ditulis setalah melakukan shalat sunnah shofar kemudian dilebur dengan air
kemudian diminum, insya Allah diselamatkan dari turunnya bala dalam satu tahun.
Keterangan diambil dari kitab: Kanzul Najah Wasurrur Syeikh Abdul Hamid
Sebagai pelengkapnya tambah dengan doa dibawah ini .

Kami mendapatkan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa Muhammad bin Ubaidillah berkata, Abu
darda datang dari sebuah perjalanan. Kemudian dikatakan kepadanya, rumah anda terbakar. Abu
Darda berkata, Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki melakukannya. Tidak lama kemudian datang
seseorang dan berkata, Wahai Abu Darda, ketika api mendekat kepada rumahmu, tiba-tiba padam. Abu
Darda berkata, saya sudah tahu. Dikatakan kepadanya, betapa menakjubkan apa yang engkau
ucapkan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, Siapa saja orang yang mengucapkan
beberapa kalimat berikut ini pada waktu siang dan malam, tidak akan terserang oleh suatu bahaya
apapun, dan saya biasa mengucapkannya, kalimat-kalimat tersebut adalah:
.


Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Tidak ada Tuhan, kecuali Engkau. Hanya kepada-Mu aku tawakal. Engkau
pemilik Arasy yang agung. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha
luhur dan maha agung. Apa yang dikehendaki oleh Allah Azza waJalla, Tuhanku pasti terjadi. Sedangkan

apa yang tidak dikehendaki oleh-Nya, pasti tidak akan terjadi. Aku tahu bahwa Allah Maha Menguasai
segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan
jiwaku dan kejelekan setiap binatang melata yang ubun-ubunnya ada dalam genggaman kekuasaan-Mu.
Sesungguhnya, Tuhanku di atas jalan yang lurus. ( diambil dari kitab Qutul Qulub Syeikh Abu Thalib al
Makki )
.

Anda mungkin juga menyukai