Anda di halaman 1dari 14

PANITIA BAHASA MELAYU UPSR 2015

Tidak
menjawab
soalan

Tidak
mahir
mengara
ng

Tidak
mempunyai
idea untuk
mengarang
*****

GRED B DAN
C
Bahasa
Tidak
mahir
tatabaha
sa

Tidak
fokus di
dalam
kelas

Kurang
motivasi
focus

PROGRAM INTERVENSI BAHASA MALAYSIA UPSR


2015
NAMA PANITIA

PANITIA BAHASA MALAYSIA

MATA PELAJARAN

BAHASA MALAYSIA PENULISAN

TAHUN

ANALISIS HEADCOUNT
M/P
BERASAS
KAN RCA

BIL.
MURI
D

BAHASA
MALAYSIA
PENILAIAN 3

16

HEAD
COUNT
INTERVE
NSI
13 ORG
MURID
MASIH
GRED B DAN
C

PENYATAAN MASALAH
PENYATAAN
MASALAH

13 ORANG MURID TAHUN 6 ARIF MASIH TIDAK


CEMERLANG DALAM BAHASA MALAYSIA PENULISAN.

PROGRAM INTERVENSI BAHASA


MALAYSIA
UPSR 2015
HEAD
COU
NT
13

PLAN

DO
(TIME
FRAM
E)
PROGRAM 2B
4
BINCANG DAN BINA MINGG
- 15 KARANGAN
U
- Pendahuluan
1
MINGG
U
- Pengembangan
3
isi.
MINGG
U
- Penutup.
1
MINGG
U

CHECK

ACT

MATA PELAJARAN

: BAHASA MALAYSIA

PROGRAM

: UTAMA

TAHUN

: 6 ARIF

MASALAH

: Murid tidak menguasai kemahiran mengarang

PROGRAM

: 2B Bincang dan Bina

MATLAMAT

: 1) Meningkatkan penguasaan murid dalam penulisan


karangan
2) Memahirkan murid dalam teknik menjawab

soalan
karangan
SASARAN

: 16 orang murid tahun 6 Arif

OBJEKTIF

: 1) Murid dapat menguasai kemahiran menjawab


pelbagai jenis soalan karangan
2) Meningkatkan peratus cemerlang A dalam

mata
pelajaran Bahasa Melayu Penulisan
JANGKA MASA

: Julai hingga Ogos 2015

STRATEGI

: 1) Menulis 15 pendahuluan karangan pelbagai jenis


2) Membina 15 kerangka karangan
3) Menulis penutup 15 set karangan pelbagai

jenis dan

Format
TINDAKAN SUSULAN

: 1) Percubaan UPSR

PENILAIAN

: 1) GPK PENTADBIRAN
2) GURU BESAR

PROGRAM INTERVENSI BAHASA MALAYSIA UPSR


2015
NAMA PANITIA

PANITIA BAHASA MALAYSIA

MATA PELAJARAN

BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN

TAHUN

6 ARIF

ANALISIS HEADCOUNT
M/P
BERASAS
KAN RCA

BIL.
MURI
D

BAHASA
MALAYSIA
PENILAIAN 3

16

10

HEAD
COUNT
INTERVE
NSI
15 ORG
MURID
MASIH
GRED B DAN
C

PENYATAAN MASALAH
PENYATAAN
MASALAH

15 ORANG MURID TAHUN 6 ARIF MASIH TIDAK


CEMERLANG DALAM BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN.

PROGRAM INTERVENSI BAHASA


MALAYSIA
UPSR 2015
HEAD
COU
NT
15

PLAN

PROGRAM 5M
MEMBACA,
MEMAHAMI,
MENCARI,
MENGGARIS,
MENJAWAB
- 15 SET
PELBAGAI
JENIS PETIKAN

DO
(TIME
FRAM
E)
8
MINGG
U

CHECK

ACT

PROGRAM INTERVENSI BAHASA MALAYSIA UPSR


2015
NAMA PANITIA

PANITIA BAHASA MALAYSIA

MATA PELAJARAN

BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN

TAHUN

6 ARIF

ANALISIS HEADCOUNT
M/P
BERASAS
KAN RCA

BIL.
MURI
D

BAHASA
MALAYSIA
PENILAIAN 3

16

11

HEAD
COUNT
INTERVE
NSI
15 ORG
MURID
MASIH
GRED B DAN
C DALAM
PERCUBAAN
UPSR 2015

PENYATAAN MASALAH
PENYATAAN
MASALAH

15 ORANG MURID TAHUN 6 ARIF MASIH TIDAK


CEMERLANG DALAM BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN.

PROGRAM INTERVENSI BAHASA


MALAYSIA
UPSR 2015
HEAD
COU
NT
15

PLAN

PROGRAM BIJAK
BAHASA
15 SET SOALAN
ANEKA
TATABAHASA
- SOALAN UPSR
TERDAHULU
- SOALAN
PERCUBAAN
SELURUH
NEGERI

DO
(TIME
FRAM
E)
5
MINGG
U

CHECK

ACT

PANITIA BAHASA MELAYU UPSR 2015

Tidak
menggaris klu
soalan
Tatabahasa

Cuai
ketika
menjawa
b soalan

Tidak
membuang
penggangg
u setiap
soalan

GRED B DAN
C
Bahasa
Tidak
mahir
ilmu
tatabaha

Tidak
fokus di
dalam
kelas

Kurang
motivasi
focus

MATA PELAJARAN

: BAHASA MALAYSIA

PROGRAM

: UTAMA

TAHUN

: 6 ARIF

MASALAH

: Murid tidak menguasai kemahiran mengarang

PROGRAM

: 2B Bincang dan Bina

MATLAMAT

: 1) Meningkatkan penguasaan murid dalam penulisan


karangan
2) Memahirkan murid dalam teknik menjawab

soalan
karangan
SASARAN

: 16 orang murid tahun 6 Arif

OBJEKTIF

: 1) Murid dapat menguasai kemahiran menjawab


pelbagai jenis soalan karangan
2) Meningkatkan peratus cemerlang A dalam

mata

pelajaran Bahasa Melayu Penulisan


JANGKA MASA

: Ogos 2015 September 2015

STRATEGI

: 1) Menulis 15 pendahuluan karangan pelbagai jenis


2) Membina 15 kerangka karangan
3) Menulis penutup 15 set karangan pelbagai

jenis dan
format
TINDAKAN SUSULAN
PENILAIAN

: 1) Pra UPSR
: 1) GPK PENTADBIRAN
2) GURU BESAR

MATA PELAJARAN

: BAHASA MALAYSIA

PROGRAM

: UTAMA

TAHUN

: 6 ARIF

MASALAH

: Murid tidak menguasai kemahiran mengarang

PROGRAM

: BB Bijak Bahasa

MATLAMAT

: 1) Meningkatkan penguasaan murid dalam

tatabahasa
2) Memahirkan murid dalam teknik menjawab
soalan
tatabahasa
SASARAN

: 16 orang murid tahun 6 Arif

OBJEKTIF

: 1) Murid dapat menguasai kemahiran menjawab


pelbagai jenis soalan tatabahasa

2) Meningkatkan peratus cemerlang A dalam


mata
pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman
JANGKA MASA

: Ogos 2015 September 2015

STRATEGI

: 1) Memahami hokum tatabahasa nota ringkas


2) Menjawab 15 set soalan tatabahasa secara
topikal dan aneka tatabahasa
3) Menjawab soalan-soalan tatabahasa UPSR

terdahulu
dan percubaan negeri-negeri lain
TINDAKAN SUSULAN

: 1) Pra UPSR

PENILAIAN

: 1) GPK PENTADBIRAN
2) GURU BESAR

PROGRAM INTERVENSI BAHASA MALAYSIA UPSR


2015
NAMA PANITIA

PANITIA BAHASA MALAYSIA

MATA PELAJARAN

BAHASA MALAYSIA PENULISAN

TAHUN

ANALISIS HEADCOUNT
M/P
BERASAS
KAN RCA

BIL.
MURI
D

BAHASA
MALAYSIA
PENILAIAN 3

16

HEAD
COUNT
INTERVE
NSI
11 ORG
MURID
MASIH
GRED B DAN
C

PENYATAAN MASALAH
PENYATAAN
MASALAH

11 ORANG MURID TAHUN 6 ARIF MASIH TIDAK


CEMERLANG DALAM BAHASA MALAYSIA PENULISAN.

PROGRAM INTERVENSI BAHASA


MALAYSIA
UPSR 2015
HEAD
COU
NT
13

PLAN

PROGRAM 2B

DO
(TIME
FRAM
E)
4

CHECK

ACT

BINCANG DAN BINA


- 15 KARANGAN
- Pendahuluan

MINGG
U
1
MINGG
U
- Pengembangan
3
isi.
MINGG
U
- Penutup.
1
MINGG
U