Anda di halaman 1dari 1

UPSR MULAI TAHUN 2016

MATA PELAJARAN SAINS

BIL

PERKARA

KERTAS1

KERTAS 2

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan

Objektif Pelbagai Bentuk


Respons Terhad

Bilangan Soalan

40

8 Soalan

Jumlah Markah

40

40

Tempoh Ujian

1 jam

1 jam

Konstruk

Mengetahui
Memahami
Mengaplikasi

Mengetahui
Memahami
Kemahiran proses sains

Kaedah Penskoran

Dikotomus

Analitik

Anda mungkin juga menyukai