Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SEBINTEK

( YBB3233 / AS.1312 )
KM 40 JALAN OYA, 96000 SIBU
D/A : Pejabat Pendidikan Daerah Sibu,
Tingkat 6, Wisma Persekutuan, Blok 3, Lot 462, Brooke Drive,
96000 Sibu, Sarawak.
Email : sksgsebinteksibu@gmail.com

MINIT MESYUARAT PANITIA MORAL KETIGA


SESI PERSEKOLAHAN 2014
Tarikh
Hari
Masa
Tempat

:
:
:
:

12 November 2014
Rabu
10:00-10:30 pagi
Dewan RMT

Kehadiran :

1. Pn. Fiona
2. Pn. Helenny
3. Pn. Rainie
4. Cik Doris
5.En. Teejay Bana

Tidak hadir : Tiada


Agenda :
1. Kata-kata aluan Ketua Panitia Moral;
2. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua 2014;
3. Perkara Berbangkit;
4. Aktiviti Panitia Semester kedua
5. Analisis peperiksaan
6. Lain-lain perkara.
Bil.

Agenda / Perkara

1.

Kata-kata aluan Guru Besar


Pn. Fiona selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat pagi dan ribuan terima
kasih kepada semua AJK yang hadir.

2.

Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama 2014


Dicadang : En. Teejay Bana
Disokong : Pn. Helenny

3.

Perkara Berbangkit

4.

Aktiviti Panitia Semester Kedua


Ketua Panitia PM mengucapkan penghargaan ribuan terima kasih
kepada semua AJK kerana menjalankan kerja berpasukan semasa
kem Motivasi.
Membincangkan pertandingan mewarna dan melukis yang telah
dijalankan dengan jayanya.

5.

Analisis

Tindakan

Post-mortem program Kem Motivasi.

Guru guru membentang markah matapelajaran Pendidikan Moral


FL/2014

Kelas masing-masing untuk ujian akhir tahun.


Tahun 1-En. Teejay
Tahun 2 & 4-En. Mohd Nassir
Tahun 3-Pn. Helenny
Tahun 5-Cik Doris
Tahun 6-Pn. Fiona

6.

Semua AJK
PM

Lain-Lain Perkara
Memastikan laporan aktiviti di siapkan sebelum cuti hujung tahun 2014.

Memandangkan tiada lagi hal-hal yang ingin dibincangkan, maka mesyuarat ini ditangguhkan ke
satu tarikh dan masa yang akan ditetapkan kemudian.

Disediakan oleh,
(FIONA LAING )
Ketua Panitia
Pendidikan Moral
Pengesahan minit :
Dicadang
Disokong

: ......................................................
: ......................................................

Tarikh Pengesahan Minit : .............................

FL/2014