Anda di halaman 1dari 2

Surat Tawaran Kerja

Maklumat Peribadi
Nama : Siti Norazira binti Ismail
No.KP : 940810-08-6118
Maklumat Pekerjaan
Jawatan : Perekabentuk Grafik
Taraf Jawatan : Tetap
Tarikh Mula Kerja : 13 April 2015
Tarikh Tamat Kerja : Masa Kerja : 9.30 pagi 6.00 Ptg (Isnin Jumaat)
9.30 pagi 1.00 Ptg (Sabtu)
Tempoh Rehat : 2.00 Ptg 3.00 Ptg (Isnin Khamis)
12.30tghari 3.00 Ptg (Jumaat)
No.KWSP :Gaji dan Elaun
Gaji Pokok : RM800.00 sebulan
*KWSP dan Perkeso akan dicarum seperti yang ditetapkan.
Cuti
Cuti Rehat : 1 hari dalam seminggu (Hari Ahad)
Cuti Umum : 11 hari dalam setahun (seperti yang ditetapkan)
Cuti sakit : mengikut kelayakan dan mesti disertakan dengan MC.
Cuti tahunan : mengikut kelayakan dan dengan kebenaran pengurusan.

Notis Berhenti
Notis 1 bulan mesti diberikan sebelum berhenti kerja.Pampasan
sebanyak 1 bulan gaji akan dikenakan jika gagal memberikan notis.
Peraturan Kerja
Peraturan yang ditetapkan semasa bekerja mestilah sentiasa dipatuhi.
Kegagalan boleh diberikan amaran dan seterusnya diberhentikan kerja.
Saya menerima tawaran ini dan berjanji akan mematuhi semua syaratsyarat di atas.
Ditandatangani dengan kehadiran kedua-dua pihak

Surat Tawaran Kerja


Pekerja

Majikan

_______________________
Nama :
NO.KP :
Tarikh :

_______________________
Nama :
No.KP :
Tarikh :