Anda di halaman 1dari 7

Lampiran Surat Edaran Koordinator KOPERTIS Wilayah II

Nomor
: 5373/K2/KM/2015
Tanggal
: 6 Juli 2015
Perihal
: Format SK Yudisium Mahasiswa
REKAPITULASI MAHASISWA PESERTA YUDISIUM
NO
1

PROGRAM STUDI
Manajemen
TOTAL

JENJANG
S-1

JUMLAH
142
142

Baturaja, 18 November 2015


Ketua,

Harby R. Wiralaga, S.E.,M.Si.


NIP 197410162005011001

Lampiran Surat Edaran Koordinator KOPERTIS Wilayah II


Nomor
: 5373/K2/KM/2015
Tanggal
: 6 Juli 2015
Perihal
: Format SK Yudisium Mahasiswa

DAFTAR MAHASISWA PESERTA YUDISIUM


No

NIM/NPM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

092110041981247
092103061978250
102102071981012
102115071988040
102112101989047
102109041987048
102109091989122
102115041983150
102110071984155
102114101992181
102102101982198
102115121982201
102101011990203
102128061984216
102111051986262
102129111988267
102121051985268
102107061985269
102117071982270
112110101989002

Nama Mahasiswa
Haspril Dewi Andriyana, S.E.
Fitriani, S.E.
Juliarbi, S.E.
Kardina Mersi, S.E.
Johantara, S.E.
Darpin, S.E.
Dina Septiyana, S.E.
Isdalia, S.E.
Wini Aprika, S.E.
Yeni Yunita, S.E.
Rikke Haryanty, S.E.
Desri Handayani, S.E.
Boni Erika Bima Saki, S.E.
Karomatul Fitriah, S.E.
Fitri Yanti. T, S.E.
Lina Purniawati, S.E.
Feri Saputra, S.E.
Erni Efriyanti, S.E.
Aida Yuliana, S.E.
Randi Frandika, S.E.

Program
Studi
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen

Jenjang
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

Jenis Kelamin
Lk/Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk

Tahun Masuk
(DD-MM-YYYY)
7 September 2009
7 September 2009
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
17 September 2010
19 September 2011

Tahun Keluar
(DD-MM-YYYY)
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015

IPK
3,18
3,03
2,99
2,92
2,80
2,77
3,19
3,33
3,35
3,50
3,23
3,29
3,01
3,01
3,17
3,51
3,34
3,23
3,11
3,28

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

112108051992003
112107081988004
112112121994005
112103121992006
112116041988007
112127071991013
112108051994014
112112091991015
112123031993016
112122031991018
112111081992019
112110091992021
112116091992022
112126061993024
112118111987027
112105091992035
112119031992036
112119081993038
112115051993039
112121051992040
112108061992041
112117071993044
112120011989045
112117021990046
112128051985047
112108021988048
112131071989050
112109111991052
112129031993054
112103031992055

Dwi Astuti, S.E.


Wardi Imamsyah, S.E.
Astuti Ariani Asmaul Husnah, S.E.
Lise Umami, S.E.
Rina Efrina, S.E.
Ahmad Taufik, S.E.
Miartisari, S.E.
Yuniwisma Rahayu, S.E.
Eko Rizki Saputra, S.E.
Ridwan Romdani, S.E.
Alan Nuari, S.E.
Septi Wahyu Trihandayani, S.E.
Ogita Tri Unanthy, S.E.
Yogi Juwanto, S.E.
R. Yefriandi, S.E.
Ade Septiani, S.E.
Mardiyana Triulfa, S.E.
Fitriyani, S.E.
M. Regan Epomaiwasatunite, S.E.
Ica Kurniawati, S.E.
Abrori, S.E.
Katri Handaiyani, S.E.
Firman Ardiansya, S.E.
Ratih Kusuma Lestari, S.E.
Hasanah, S.E.
Deni Febrian, S.E.
Febi Hendraini, S.E.
Fitriana, S.E.
Ahmat Muzani Alparisi, S.E.
Agustian, S.E.

Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk

19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011

21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015

3,40
3,33
3,63
3,29
3,63
3,13
3,63
3,25
3,19
3,21
3,20
3,86
3,52
3,26
3,28
3,48
3,43
3,53
3,25
3,75
3,05
3,25
3,42
3,53
3,07
3,12
3,25
3,14
3,04
3,14

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

112110121988060
112102121990064
112119061986067
112115061993068
112113111987069
112102031991071
112129041989073
112124011991075
112129061990078
112107071988079
112104061993080
112122011986081
112103071990084
112101051992085
112115021988090
112112081990093
112121081980101
112106061980102
112112011991103
112121071974104
112104011982105
112115021988106
112110011989107
112115041989108
112126031977110
112119041981111
112120111981112
112109071982113
112121111986114
112129031984116

Aleksander, S.E.
Desi Pitriani, S.E.
Vica Yuniarti, S.E.
Yuli Suryani, S.E.
Nani Supeni, S.E.
Wiwit Lestari, S.E.
Weni Purnama, S.E.
Rizal Aryadi, S.E.
Dian Prayogi, S.E.
Dedi Fahrizal, S.E.
Nurlina, S.E.
Antoni, S.E.
Tri Juli Hendra, S.E.
Dewanty Meitia Andini, S.E.
Febri, S.E.
Habibi, S.E.
Sastra Donan Gadak Jaya, S.E.
Win Supendi, S.E.
Dina Yusri, S.E.
Husni Azwari, S.E.
Adianto, S.E.
Wiwin Sunarti, S.E.
Eliza Tatiana, S.E.
Tukiman, S.E.
Evi Yulianti, S.E.
Endang Apriani, S.E.
Dessy Irafanti, S.E.
Eka Yustina, S.E.
Hamidi, S.E.
Mesi Maryati, S.E.

Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

Lk
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr

19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011

21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015

3,25
3,25
3,45
3,43
3,15
3,20
3,09
3,22
3,21
3,09
3,21
2,94
3,35
2,86
3,25
3,11
3,26
3,11
3,36
3,50
3,07
3,04
3,09
3,18
3,64
3,30
3,21
3,42
3,18
3,14

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

112105081981117
112117051988118
112130061988120
112118111989121
112102031989122
112124081984124
112117111975125
112129111968126
112119061992128
112106031990129
112126091990130
112109041975132
112104011992133
112121121983134
112120041988135
112112081967136
112110061980137
112107031984139
112119071984143
112103101976144
112119051986146
112127111987151
112120031977153
112102061970155
112124081970156
112113031965157
112122091971158
112103091977159
112103061987164
112111111973166

Maryati, S.E.
Mayasari, S.E.
Jhoni Setiawan, S.E.
Nopri Hariyadi, S.E.
Edy Irawan Syfutera, S.E.
Wenny, S.E.
Syaukani, S.E.
Aperika, S.E.
Chairun Nisyah, S.E.
Salam, S.E.
Lidiya Septiyani, S.E.
M. Fikri, S.E.
Roibona, S.E.
Lindawati, S.E.
Nopriyanti, S.E.
Suheti, S.E.
Robeth, S.E.
Pinti Maryani, S.E.
Vetty Yulira, S.E.
Pirmah, S.E.
Witri Meitallia, S.E.
V. Venny Monandar Putri, S.E.
Nanik Yuningsih, S.E.
Bustomi, S.E.
Adriansyah, S.E.
Faizal, S.E.
Zamroni, S.E.
Hapis Irawan, S.E.
Juwita, S.E.
Supriyono, S.E.

Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Lk
Pr
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk

19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011

21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015

3,26
3,48
3,21
3,14
3,01
3,16
3,12
3,11
3,14
3,06
3,31
3,32
2,99
3,31
3,00
2,87
3,35
3,49
3,25
3,23
3,45
3,19
3,14
2,95
3,60
3,26
3,11
3,45
3,24
3,70

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

112130071976167
112130081988169
112128031972171
112107041982172
112122081971174
112112051981175
112131071990183
112119101987184
112103081969191
112127081988194
112117031990196
112104021989200
112113111988203
112106101992207
112110091968214
112105081990215
112102071976216
112101011984218
112106071988221
112101011981235
112108121984238
112102051989239
112106061988243
112118111987249
112103111973250
112114091967251
112116121981259
1121120392097.P
1121260280224.P
1221250192046.P

Sobri, S.E.
Sari Pitriani, S.E.
Azuar, S.E.
Amroni, S.E.
Yuzairin, S.E.
Berlin Saputra, S.E.
Robertus Juan Saputra, S.E.
Dian Afdaliah, S.E.
Juliadi, S.E.
Robin Agtriawan. M, S.E.
Dede Margo, S.E.
Aris Saputra, S.E.
Riska Nopriani, S.E.
Ai Mariyah Ulfah, S.E.
Dartoni, S.E.
Muzami, S.E.
Mulyadi, S.E.
Harman Hadi, S.E.
Holipa Yani Iliyah, S.E.
Mujiyanto, S.E.
Despanora, S.E.
Naka Bone, S.E.
Muhayunina, S.E.
Koko Chanly, S.E.
Evi Supriani, S.E.
Mistikawati, S.E.
Hendra Saputra, S.E.
Arda Ningsih, S.E.
Desi Febriyanti, S.E.
Yanuar Eka Putra, S.E.

Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen
Manajemen

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

Lk
Pr
Lk
Lk
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Lk
Lk
Lk
Pr
Pr
Lk
Lk
Lk
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk
Pr
Pr
Lk

19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
19 September 2011
10 September 2012

21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015
21 November 2015

3,40
3,43
3,50
3,40
3,04
3,42
3,24
3,36
3,07
3,19
3,24
3,26
3,09
3,18
3,35
3,13
3,07
3,38
3,17
3,16
3,17
3,40
3,71
3,34
3,61
3,04
3,14
3,63
3,37
2,93

141
142

1221231285189.P
1321120387022.P

Rizkiana, S.E.
Ahenda Rosa, S.E.

Manajemen
Manajemen

S-1
S-1

Pr
Pr

10 September 2012
9 September 2013

21 November 2015
21 November 2015

3,43
3,29

Baturaja, 18 November 2015


Ketua,

Harby R. Wiralaga, S.E.,M.Si.


NIP 197410162005011001