Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH MENENGAH SAINT PAUL

PETI SURAT 53,


89807 BEAUFORT,
SABAH
087-212037/087221081

2016
DIMURNIKAN OLEH:
PN. NUR SYUHAILA ABDUL
LATIFF

Minggu

4 - 8 JAN
(M1)

Tajuk
1.

Nom
bor Bulat

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

1.1 Memahami konsep


nombor bulat.

(i)
(ii)

11 - 15
JAN
(M2)

18 - 22
JAN
(M3)

Hasil Pembelajaran

(iii)
1.2 Melakukan pengiraan
yang melibatkan penambahan dan
penolakan nombor bulat untuk
menyelesaikan masalah.

(i)
(ii)

1.3 Melakukan pengiraan


yang melibatkan pendaraban dan
pembahagian nombor bulat untuk
menyelesaikan masalah

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(iii)
(iv)

25- 29
JAN
(M4)

1.4 Melakukan pengiraan


yang melibatkan gabunan operasi
tambah, tolak, darab dan bahagi
nombor bulat untuk menyelesaikan
masalah.

Minggu

Tajuk

1 5 FEB
(M5)

2. Urutan
dan Pola
Nombor

(i)

Membilang, membaca dan menulis nombor bulat.


Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam
nombor bulat.
Membundarkan nombor bulat.
Menambah nombor bulat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan
nombor bulat.
Menolak nombor bulat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor
bulat.
Mendarab dua atau lebih nombor bulat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban
nombor bulat.
Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat
yang lebih kecil.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian
nombor bulat.
Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan
operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat
termasuk menggunakan tanda kurung.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi
tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk
penggunaan tanda kurung.

(ii)

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat :
(i)

Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.

PPPM

Cadangan Aktiviti

B1

Lisan dan bertulis

B2

Permainan nombor berantai

Permainan nombor berantai


B3

B4

Bertulis

B5

Bertulis

PPPM

Cadangan Aktiviti

Minggu

Tajuk
.

Objektif Pembelajaran
dan pola nombor yang terbentuk
dengan membilang secara menaik
dan secara menurun dalam selang
pelbagai saiz.
2.2 Mengenal nombor genap dan
nombor ganjil dan membuat
pernyataan umum berkenaan
dengan nombor tersebut.

(ii)
(iii)
(iv)

Lisan

B2

Lisan

Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.


Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor
perdana.
Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada
100.

B2
B2

Lisan
Lisan

2.4 Memahami ciri-ciri dan


(i)
menggunakan pengetahuan tentang (ii)
faktor bagi nombor bulat.

Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.


Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi
suatu nombor bulat yang lain.

B3

Interaksi secara lisan dan


bertulis

(i)
2.5 Memahami ciri-ciri dan
menggunakan pengetahuan tentang (ii)
faktor perdana bagi nombor bulat. (iii)

Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktorfaktor.


Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.
Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana
bagi suatu nombor bulat yang lain.

B3

Interaksi secara lisan dan


bertulis

Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.


Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi
suatu nombor yang lain.

B3

Lisan / Bertulis

2.6 Memahami dan menggunakan


pengetahuan gandaan bagi nombor
bulat.

22 - 26
FEB
(M7)

Cadangan Aktiviti

B2

(ii)
(i)
(ii)
(iii)

15 19
FEB
(M6)

PPPM

Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor


ganjil.
Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor
genap dan nombor ganjil.

2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.

(i)

Hasil Pembelajaran
Melanjutkan urutan nombor.
Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.
Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

2.7 Memahami ciri-ciri dan


menggunakan pengetahuan tentang (i)
gandaan sepunya dan Gandaan
(ii)

(i)
(ii)

Mencari gandaan sepunya dua atau tiga nombor bulat.


Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya

Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran
Sepunya Terkecil (GSTK) suatu
nombor bulat.
2.8 Memahami dan menggunakan
pengetahuan faktor sepunya dan
Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)
suatu nombor bulat.

Hasil Pembelajaran
bagi dua atau tiga nombor yang diberi.
Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

(iii)
(i)
(ii)
(iii)

M8
Tajuk
3.

PPPM

Cadangan Aktiviti

Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.


Menentukan sama ada suatu nombor adalah factor sepunya
bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.
Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

Pec
ahan

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :


(i)
Menyebut suatu pecahan.
3.1 Memahami dan menggunakan
(ii)
Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada
pengetahuan tentang pecahan
keseluruhan.
sebagai nombor yang mewakili
(iii)
Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah.
sebahagian daripada keseluruhan. (iv)
Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi
3.2 Memahami dan menggunakan
pengetahuan tentang pecahan
setara

21 25
MAC
(M10)

Cadangan Aktiviti

UJIAN SELARAS 1 ( 29 FEB 4 MAC 2015 )

Minggu

7 - 11
MAC
(M9)

PPPM

3.3 Memahami konsep nombor


bercampur dan perwakilannya.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.


Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah
setara.
Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.
Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.
Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12 20 MAC 2016
Mengenal nombor bercampur.
Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.
Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah
yang diberi.
Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis

B2

Bertulis

B2

Lisan/Bertulis

Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

PPPM

Cadangan Aktiviti

nombor.

28 MAC
1 APR
(M11)

4 8 APR
(M12)

3.4 Memahami konsep pecahan wajar


dan pecahan tak wajar.

(i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan
yang diberi.
(ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.
(iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

3.5 Memahami konsep penambahan


dan penolakan pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Melakukan penambahan melibatkan:


a) Pecahan dengan penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor bercampur.
e) Nombor bercampur.
(ii) Melakukan penolakan melibatkan:
a) Pecahan dengan penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor bercampur.
e) Nombor bercampur.
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasipenambahan
dan penolakan pecahan.

3.6 Memahami konsep pendaraban dan


pembahagian pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

3.7 Melakukan pengiraan melibatkan


gabungan operasi penambahan,

(i) Mendarab:
a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur.
b) Pecahan dengan nombor bulat.
c) Pecahan dengan pecahan.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.
(iii) Membahagi:
a) Pecahan dengan nombor bulat.
b) Pecahan dengan pecahan.
c) Nombor bulat dengan pecahan.
d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.
(i)

Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi


penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian

B4

Bertulis

B4

Bertulis

B4

B4

B5

Bertulis

Bertulis

Bertulis

Minggu

Tajuk

Minggu

11 14
APR
(M13)

Tajuk
4.Perpuluhan

Objektif Pembelajaran
penolakan, pendarabaan dan
pembahagian pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
4.1 Memahami hubungan antara
perpuluhan dan pecahan.

(ii)

Hasil Pembelajaran
(i)

(iii)
(iv)

PPPM

Cadangan Aktiviti

PPPM

Cadangan Aktiviti

Murid akan dapat :

(ii)

18 22
APR
(M14)

Hasil Pembelajaran
pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.
Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

Mewakilkan pecahan sebagai perpuluhan dan begitu juga


sebaliknya.
Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000
sebagai perpuluhan.
Membaca dan menulis perpuluhan sehingga perseribu.
Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga
sebaliknya.

4.2 Memahami konsep nilai tempat dan


nilai setiap digit dalam perpuluhan.

(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.
(ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi.
(iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.
(iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir
atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.

4.3 Memahami konsep penambahan


dan penolakan perpuluhan untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Menambah perpuluhan.


(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan.
(iii) Menolak perpuluhan.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.

4.4 Memahami konsep pendaraban dan


pembahagian perpuluhan untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.


(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.
(iii) Membahagi:
a) Perpuluhan dengan nombor bulat.
b) Perpuluhan dengan perpuluhan.
c) Perpuluhan dengan pecahan.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan.

B2

Bertulis

B2

Bertulis

B2

Bertulis

B2
B2
B3

Lisan
Bertulis
Lisan/Bertulis

B4

Bertulis

Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran
4.5 Melakukan pengiraan melibatkan
gabungan operasi penambahan,
penolakan, pendaraban, dan
pembahagian perpuluhan untuk
menyelesaikan masalah.

Minggu

25 29
APR
(M15)

Tajuk
5. Peratusan

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
5.1 Memahami konsep peratusan dan
hubungan antara peratusan dengan
pecahan atau perpuluhan.

Hasil Pembelajaran
(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk
penggunaan tanda kurung.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.
Hasil Pembelajaran

PPPM

B5

Cadangan Aktiviti

Bertulis

PPPM

Cadangan Aktiviti

Murid akan dapat :


(i)
(ii)

Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada


setiap 100 bahagian.
Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan
begitu juga sebaliknya.

.
5.2 Melakukan pengiraan dan
menyelesaikan masalah melibatkan
peratusan.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Minggu
2 6 MEI
(M16)

Tajuk
6.Integer

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
6.1 Memahami dan menggunakan
pengetahuan integer.

Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan


nilai keseluruhan.
Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan
nilai keseluruhan.
Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan
peratusan bahagiannya.
Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan
(v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat :
(i)
Membaca dan menulis integer.
(ii)
Mewakilkan integer pada garis nombor.
(iii)
Membandingkan nilai dua integer.
(iv)
Menyusun integer dalam urutan.
(v)
Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan
kata huraian.

B4

Bertulis

B5

Bertulis

PPPM
B1
B2
B2
B2

Cadangan Aktiviti
Lisan
Bertulis
Kad berlabel
Kad berlabel

Minggu

Tajuk

9 12
MEI
(M17)

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

6.2 Melakukan pengiraan melibatkan


penambahan dan penolakan integer
untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah integer.


(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer.
(iii) Menolak integer.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer.
Menyelesai masalah tidak rutin melibatkan gabungan operasi pelbagai
nombor

(M18 M19)

PPPM

Cadangan Aktiviti

B4

Bertulis

B4

Bertulis

B5

Bertulis

B1

Bertulis / Lisan

B2

Lisan

B2

Lisan

B2

Kad Berlabel
Lisan/Bertulis

B3
B4

Lisan

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN


17 HINGGA 27 MEI 2016
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28 MEI HINGGA 12 JUN 2016

13 17
JUN
(M20)

20 24
JUN
(M21)

7. Ungkapan
Algebra

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

7.1 Memahami konsep pembolehubah.

(i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.


(ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.

7.2 Memahami konsep sebutan algebra.

(i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.


(ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu
pembolehubah yang diberi.
(iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu
sebutan algebra dalam satu pembolehubah.
(iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.

7.3 Memahami konsep ungkapan


algebra.

(i) Mengenal ungkapan algebra.


(ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.
(i) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan
serupa.
Menyelesaikan masalah berkaitan ungkapan algebra dengan
sistematik PPPM

Lisan/Bertulis
B5
Bertulis

Minggu

Minggu

27 JUN
1 JUL
(M22)

Tajuk

Tajuk
8 Ukuran
Asas

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

PPPM

Hasil Pembelajaran

PPPM

Cadangan Aktiviti

Cadangan Aktiviti

8.1 Memahami konsep panjang untuk


menyelesaikan masalah.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Mengukur panjang objek.


Menukar unit metrik ukuran panjang (mm, cm, m dan km).
Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai.
Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan panjang.

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

8.2 Memahami konsep jisim untuk


menyelesaikan masalah

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Mengukur jisim objek.


Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan).
Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai.
Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan jisim.

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


4 HINGGA 10 JULAI 2016
Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

11 15
JULAI
(M23)

8.3 Memahami konsep masa dalam


saat, minit, jam, hari, minggu, bulan
dan tahun.

(i) Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu.


(ii) Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam, hari, minggu,
bulan dan tahun).
(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa.
(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan masa.

18 22
JUL

8.4 Memahami dan menggunakan


waktu dalam sistem dua belas jam dan
sistem dua puluh empat jam untuk

(i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam.
(ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat
jam.

PPPM

Cadangan Aktiviti

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

Minggu

Tajuk

(M24)

Objektif Pembelajaran
menyelesaikan masalah

Murid akan diajar untuk:

25 29
JUL
(M25)

9. Sudut dan
Garis

9.1 Memahami konsep sudut.

Hasil Pembelajaran
(iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem
dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya.
(iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vii)
(viii)

15
OGOS
(M26)
8 12
OGOS
(M27)

Tajuk

Cadangan Aktiviti

Murid akan dapat :

(vi)

Minggu

PPPM

Mengenal sudut.
Menanda dan melabel sudut.
Mengukur sudut dengan protraktor.
Melukis sudut dengan protraktor.
Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut sebagai
tirus, tegak, cakah dan refleks.
Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan
protraktor.
Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan
dengan 180.
Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu
putaran lengkap ialah 360.

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

9.2 Memahami konsep garis selari dan


garis serenjang.

(i) Mengenal pasti garis selari.


(ii) Mengenal pasti garis serenjang.
(iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis
serenjang ialah 90.

9.3 Memahami dan menggunakan ciri


sudut yang berkaitan dengan garis
bersilang untuk menyelesaikan

(i) Mengenal pasti garis bersilang.


(ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu, pelengkap dan
penggenap.

B3

Bertulis

B2

Bertulis

B3

PPPM

Cadangan Aktiviti

B2
B2

Aktiviti fotografi
(Mengambil gambar sekitar
kelas)

B2
B2

Lisan / Bertulis
Lisan / Bertulis

Minggu

Tajuk

10 Poligon

16 19
OGOS
(M28)
22 26
OGOS
(M29)

29 OGOS
2 SEPT
(M30)

Objektif Pembelajaran
masalah.

Murid akan diajar untuk:


10.1 Memahami konsep poligon.

Hasil Pembelajaran
(iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai
sudut bersebelahan diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk
oleh garis bersilang.

Murid akan dapat :


(i) Mengenal poligon.
(ii) Menamakan poligon (segitiga, sisi empat, pentagon, heksagon,
heptagon dan oktagon).
(iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang diberi.
(iv) Melakar poligon.

10.2 Memahami konsep simetri.

(i) Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk.


(ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian
daripada bentuk tersebut diberi.
(iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri.

10.3 Mengenal pasti dan menggunakan


ciri geometri segitiga untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi.
(ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris.
(iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan
menamakan segitiga tersebut.
(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu
segitiga ialah 180.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga.

10

PPPM

Cadangan Aktiviti

B5

Bertulis

B1
B2

Bawa bahan
BBM seperti gambar
barang. (Lisan)

B5

Bertulis

atau

Minggu

Tajuk

59
SEPT
(M31)

Objektif Pembelajaran
10.4 Mengenal pasti dan menggunakan
ciri geometri sisi empat untuk
menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran
(i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.
(ii) Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris.
(iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan
menamakan sisi empat tersebut.
(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu
sisi empat ialah 360.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat.

PPPM

Cadangan Aktiviti

B5

Bertulis

B1

Lisan/Bertulis

B1

Lisan

B5

Bertulis

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II


10 HINGGA 18 SEPTEMBER 2016
19 23
SEPT
(M32)

26 30
SEPT
(M33)

10 Perimeter
dan Luas

Murid akan diajar untuk:


11.1 Memahami konsep perimeter untuk
menyelesaikan masalah.

Murid akan dapat :


(i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan.
(ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter.

11.2 Memahami konsep luas segiempat


tepat untuk menyelesaikan
masalah.

(i) Menganggar luas suatu bentuk.


(ii) Menentukan luas segiempat tepat.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.

11.3 Memahami konsep luas segitiga,


segiempat selari dan trapezium
untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan
trapezium.
(ii) Menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium.
(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga, segiempat
tepat, segiempat selari atau trapezium.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat
tepat, segiempat selari dan trapezium.

11

Minggu

3 7 OKT
(M34)

Tajuk
12. Pepejal
Geometri

10 13
OKT
(M35)

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
12.1 Memahami ciri geometri kubus dan
kuboid.

12.2 Memahami konsep isi padu kuboid


untuk menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat :
(i) Mengenal pasti pepejal geometri.
(ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid.
(iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada:
a) Grid segiempat sama,
b) Kertas kosong.
(iv) Membina model kubus dan kuboid dengan:
a) Mencantumkan muka yang diberi.
b) Melipatkan bentangan yang diberi.

PPPM

(i) Menganggar isi padu kuboid.


(ii) Menentukan isi padu kuboid.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

24 27
OKT
(M36)

MINGGU ULANGKAJI DAN LATIH TUBI

M37
M39

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN


24 OKTOBER 11 NOVEMBER 2016

M40
M41

POST-MORTEM DAN ANALISIS ITEM


PENGURUSAN PBS

B1

Bertulis / Lisan

B4

Bertulis

B5

Bertulis

CUTI AKHIR TAHUN


26 NOVEMBER 2016 3 JANUARI 2017
Disediakan oleh:
..........................................
NUR SYUHAILA ABDUL LATIFF

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.....................................................
12

Cadangan Aktiviti

.................................................