Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN OBJEKTIF SEJARAH SEDAKA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1.

Antara berikut yang manakah menerangkan Zaman Pra Sejarah ? (Hlm.2)


A
B
C
D

2.

3.

Manusia
Manusia
Manusia
Manusia

masih
masih
masih
masih

belum
belum
belum
belum

mempunyai kepercayaan
mengenali sistem tulisan
mengenali alat batu
mempunyai petempatan

Ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Paleolitik ialah (Hlm.2)


I
II
III
IV

Hidup secara nomad


Berdagang secara sistem barter
Membuat peralatan daripada logam
Bergantung kepada sumber makanan yang tumbuh liar

A
C

I dan II
III dan IV

B
II dan III
I dan IV

Apakah kegiatan utama masyarakat Zaman Paleolitik? (Hlm.2)


A
C

Memburu binatang
B
Menjual hasil-hasil hutan D

Menanam padi huma


Membuat barangan tembikar

Manusia pada zaman Paleolitik berpindah randah


4.
Berdasarkan pernyataan di atas, kenapakah mereka berpindah randah?
(Hlm.2)
A
B
C
D

Mereka
Mereka
Mereka
Mereka

berpegang teguh kepada kepercayaan


bergantung kepada binatang buruan
tidak tahu bercucuk tanam
tidak mempunyai tanah

5.
Apakah ciri yang membezakan masyarakat Neolitik daripada masyarakat
sebelumnya?
(Hlm.2)
I
III

Bercucuk tanam
II
Tinggal di gua batu kapur IV.

Hidup bermasyarakat
Tahu menghasilkan tembikar

A
C

I, II dan III
I, III dan IV

I, II dan IV
II, III dan IV

B
D

6.
Apakah alat penting yang merupakan ciptaan masyarakat Neolitik?
(Hlm.2)
A
C

Alat Kayu
Alat logam

B
D

Alat Batu
Alat tembikar

LATIHAN OBJEKTIF SEJARAH SEDAKA


Civilization berasal daripada bahasa Greek dan
mempunyai kaitan dengan makna tamadun
7.

Apakah makna sebenar civilization ? (Hlm.4)


A
C

Bandar
Kawasan

B
Daerah
Perkampungan

8.
Menurut masyarakat Barat tamadun dikaitkan dengan pembangunan
lahiriah.
Apakah unsur-unsur lahiriah yang dititikberatkan? (Hlm.5)
I
III

Penulisan
Kepercayaan

II
IV

Kesenian
Pembandaran

A
C

I, II dan III
I, III dan IV

B
D

I, II dan IV
II, III dan IV

9.
Mengapakah pandangan Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih
menyeluruh ?
(Hlm.5)
A
B
C
D

Berasaskan ilmu logik


Menggalakkan persaingan ilmu
Mengutamakan pembangunan lahiriah
Mengimbangi pembangunan rohaniah dan fizikal

10.
Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas tentang sesebuah masyarakat
yang bertamadun ?
(Hlm.5)
I
III

Keunikan senibina
Keluhuran kebudayaan

A
CI

I dan II
II dan IV

II

Ketinggian tatasusila
IV
Kemajuan perkampungan
B
II dan III
I dan IV