Anda di halaman 1dari 12

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2 / 2016

MINGGU

MODUL / TAJUK

Modul 1:
Kesihatan Fizikal

(4 6 Jan)

Kesihatan Diri
dan Reproduktif

2
(9 - 13 Jan)

3
(1620 Jan)

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.1 Menyenaraikan
aktiviti
fizikal yang menyumbang
kepada pertumbuhan dan
perkembangan yang sihat.

STANDARD
PRESTASI

B2D1E1

CATATAN

Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal


untuk
mencapai
pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

B3D1E1

1.1.3 Mengamalkan pemakanan


yang
seimbang
untuk
pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

B3D1E2

Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi
Soal Jawab /
Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

PK TAHUN 2 KSSR_2016

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.4 Mengamalkan postur yang


betul untuk pertumbuhan
dan perkembangan fizikal.

(23-27 Jan)

STANDARD
PRESTASI

B3D1E3

CATATAN

Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran kerja.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

5
(30 Jan
3 Feb)

6
(6 - 10 Feb)

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

PK TAHUN 2 KSSR_2016

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.2 Mendemonstrasi keupayaan


dan
kemahiran
untuk
menangani
pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan dan
reproduktif.

1.1.5 Menyatakan kepentingan


rehat dan tidur yang
mencukupi
untuk
pertumbuhan
serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

B4D1E1

1.2.1 Menyatakan maksud dan


situasi
sentuhan
tidak
selamat.

B3D2E1

1.2.2 Berkata TIDAK kepada


sentuhan tidak selamat.

Tidak perlu
ditafsir

Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi.

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

STANDARD
PRESTASI

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

1.2 Mendemonstrasi keupayaan


dan
kemahiran
untuk
menangani
pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.3 Mengenal pasti individu


yang mungkin melakukan
sentuhan tidak selamat.
1.2.4 Menyatakan
tindakan
yang perlu diambil jika
berlaku sentuhan tidak
selamat.

B3D2E2

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan
pemakanan
yang sihat dan selamat.

1.3.1 Memilih makanan dan


minuman yang berkhasiat
pada setiap kali waktu
makan.

B2D2E1

1.3.2 Menyatakan kepentingan


pengambilan makanan dan
minuman yang berkhasiat.

B5D1E1

(13-17 Feb)

Pemakanan

(20-24 Feb)

Pemakanan

( 27 Feb 2 Mac )

10

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan
pemakanan
yang sihat dan selamat.

Tidak perlu
ditafsir

CATATAN

Pemerhatian/
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi
Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Pemakanan

(5 9 Mac)

PK TAHUN 2 KSSR_2016

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3.3 Mengenal
pasti
jenis
makanan dan minuman
yang boleh menyebabkan
berat
badan
yang
berlebihan dan obesiti.

B3D3E1

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

MINGGU

11

MODUL / TAJUK

Pemakanan

(19-23 Mac)

12

Pemakanan

(26-30 Mac)

STANDARD KANDUNGAN

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

1.3.4 Mengamalkan
pengambilan makanan dan
minuman
mengikut
keperluan.

B4D2E1

1.3.5 Mengamalkan
tabiat
makan dan minum yang
sihat.

B3D3E2

CATATAN

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

13

Pemakanan

(2 6 Apr)

14

Pemakanan

(9 13 Apr)

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3.6 Menceritakan
tabiat
pengambilan makanan dan
minuman dalam kalangan
ahli keluarga.

B4D2E2

1.3.7 Menyatakan
pengaruh
rakan dalam pengambilan
makanan dan minuman.

B3D3E3
(Pentaksiran
digabungkan)

1.3.8 Menyatakan
pengaruh
media dalam pengambilan
makanan dan minuman.

PK TAHUN 2 KSSR_2016

Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

STANDARD
PRESTASI

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

15

Penyalahgunaan
Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran
menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.1 Mengenali jenis bahan


ketagihan
iaitu
rokok,
dadah dan alkohol.

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran
menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.2 Menceritakan
kesan
negatif
merokok,
mengambil dadah dan
alkohol terhadap kesihatan
diri serta orang lain.

B5D2E1

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran
menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.3 Melaporkan kepada orang


dewasa
berkaitan
penyalahgunaan
bahan
dalam kalangan rakan.

B6D1E1

(1620 Apr)

16

Penyalahgunaan
Bahan

(23- 27 Apr)

17

Penyalahgunaan
Bahan

( 30 Apr 4 Mei )

B1D1E1

CATATAN

Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Bercerita /
Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2016

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

STANDARD
PRESTASI

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

18

Penyalahgunaan
Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.4 Berkata TIDAK kepada


pelawaan penyalahgunaan
bahan.

Tidak perlu
ditafsir

1.4.5 Mengamalkan gaya hidup


sihat dengan tidak
menyalahguna bahan.

B3D4E1

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.1 Mempamerkan perasaan


seperti bimbang, cemas
dan tidak selamat.

B1D2E1

Bersoal Jawab /
Perbincangan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat


ketika
meluahkan
perasaan kepada orang
yang boleh dipercayai.

B4D3E1

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.3 Mengamalkan sikap positif


untuk mengurus perasaan
diri seperti rasa bersalah,
bimbang, takut, marah,
cemburu
dan
tidak
selamat.

B5D3E1

(7- 11 Mei)

19
(14- 18 Mei)

Modul 2:
Kesihatan Mental,
Emosi dan Sosial
Pengurusan
Mental Dan Emosi

20
(21- 25 Mei)

21

Pengurusan
Mental Dan Emosi

Pengurusan
Mental Dan Emosi

(11-15 Jun)

PK TAHUN 2 KSSR_2016

CATATAN

Pemerhatian /
Lakonan /
Lembaran Kerja

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi
Bercerita / Lakonan
/ Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

MINGGU

22
(18-22 Jun)

23

MODUL / TAJUK

Pengurusan
Mental Dan Emosi

Kekeluargaan

(2529 Jun)

24

Kekeluargaan

(26 Jul)

PK TAHUN 2 KSSR_2016

STANDARD
PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.4 Mengenal pasti perasaan


yang
wujud
akibat
perubahan yang berlaku
dalam
keluarga
dan
persekitaran
seperti
pertambahan
dan
kehilangan
ahli
dalam
keluarga.

B3D5E1

2.2 Mengetahui
peranan
diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan
institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan
perbezaan
fizikal perempuan dan
lelaki.

B3D6E1
(Pentaksiran
digabungkan)

2.2 Mengetahui
peranan
diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan
institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.3 Menghargai
diri
dan
gembira dilahirkan sebagai
lelaki atau perempuan.

CATATAN

Lakonan / Bersoal
jawab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Bercerita / Bersoal
jawab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

2.2.2 Menceritakan perbezaan


antara
perawakan
perempuan dan lelaki.

B6D2E1

Bersoal jawab /
Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

MINGGU

25

MODUL / TAJUK

Kekeluargaan

(9-13 Jul)

26

Perhubungan

(16 20 Jul)

STANDARD
PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 Mengetahui
peranan
diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan
institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.4 Mengamalkan
sikap
menghormati antara satu
sama lain tanpa mengira
jantina.

B3D6E2

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.1 Mematuhi ajaran agama.

B4D4E1

CATATAN

Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.
Lakonan / Bersoal
Jawab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

27

Perhubungan

(23 - 27 Jul)

28

Perhubungan

( 30 Jul 3 Ogos )

PK TAHUN 2 KSSR_2016

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.2 Menzahirkan kasih sayang


yang
berbeza
kepada
Tuhan, diri, ibu bapa /
penjaga, ahli keluarga,
guru dan rakan.

B6D3E1

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.3 Menunjukkan rasa kasih


sayang
tanpa
membezakan individu atau
kumpulan seperti tidak
membuli dan menyakiti
orang lain.

B4D4E2

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Bernyanyi /
Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

MINGGU

29

MODUL / TAJUK

Perhubungan

(6-10 Ogos)

30
( 13 - 17
Ogos )

Modul 3:
Kesihatan
Persekitaran

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.4 Mengamalkan rasa syukur


kepada Tuhan dan terima
kasih sesama manusia.

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.1 Mengenal pasti tandatanda konjunktivitis.

Penyakit

31

Penyakit

( 27 - 31
Ogos )

32

Penyakit

(3 - 7 Sept)

PK TAHUN 2 KSSR_2016

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

STANDARD
PRESTASI

B6D3E2

CATATAN

Lakonan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

B3D7E1
(Pentaksiran
digabungkan)

3.1.2 Menyatakan
cara
mengelak
daripada
jangkitan konjunktivitis.

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

3.1.3 Menyatakan
langkahlangkah yang perlu
diambil atau diawasi
jika
mengalami
konjunktivitis.

B5D4E1

3.1.4 Mengenali penyakit tidak


berjangkit seperti ketumbit
mata, sakit telinga, hidung
berdarah, ekzema dan
alahan.

B2D3E1

Perbincangan /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja

Perbincangan /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

MINGGU

33

MODUL / TAJUK

Penyakit

( 10 14
Sept )

STANDARD KANDUNGAN

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

STANDARD
PRESTASI

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.5 Mengenal pasti


tanda
penyakit
berjangkit..

tandatidak

B5D4E2
(Pentaksiran
digabungkan)

Keselamatan

( 17 - 21
Sept )

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

Lakonan / Bercerita
/ Lembaran Kerja
Cadangan EMK
Kreativiti dan
Inovasi

3.1.6 Menyatakan
langkahlangkah yang perlu diambil
atau
diawasi
jika
mengalami penyakit tidak
berjangkit.
34

CATATAN

3.2.1 Mengenal pasti peralatan


dan
bahan
yang
berbahaya
di
rumah,
sekolah, taman permainan
dan tempat awam.

B3D8E1
(Pentaksiran
digabungkan)

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

3.2.2 Menyenaraikan
cara
penyimpanan
peralatan
dan bahan seperti racun
dengan selamat.

35

Keselamatan

( 24 28
Sept )

PK TAHUN 2 KSSR_2016

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.3 Mengenal pasti situasi


tidak selamat di rumah,
sekolah, taman permainan
dan tempat awam.

B3D8E2
.

Bersoal Jawab /
Bernyanyi /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

10

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG

MINGGU

36

MODUL / TAJUK

Keselamatan

(1 - 5 Okt)

37

Keselamatan

(8 - 12 Okt)

38

Pertolongan
Cemas

(15-19 Okt)

STANDARD
PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.4 Menyatakan
kesan
kemalangan
dan
kecederaan
seperti
kecacatan kekal tubuh
badan.

B3D8E3

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan


untuk mengelak
kemalangan, kecederaan
dan situasi tidak selamat di
rumah, sekolah taman
permainan dan tempat
awam pada setiap masa.

B4D5E1

3.3 Mengetahui asas pertolongan


cemas
dan
kepentingan
bertindak
dengan
bijak
mengikut situasi.

3.3.1 Mengetahui situasi


kecemasan.

B3D9E1

Perbincangan /
Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi.

3.3.2 Meminta bantuan apabila


berlaku kecemasan

11

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti
dan Inovasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 2 KSSR_2016

CATATAN

Lakonan / Bercerita
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PULAU PINANG


CONTOH RINGKASAN MENGAJAR
PENDIDIKAN KESIHATAN
Kelas / Masa /
Mata pelajaran
2C

Isi kandungan
Modul 1
Tajuk

:
:

Catatan / Impak

Kesihatan Fizikal
Kesihatan Diri dan Reproduktif

11.10-11.40am
Pendidikan
Kesihatan

Standard Kandungan
:
Standard Pembelajaran :

1.1
1.1.4

Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan


perkembangan fizikal.

Aktiviti :
1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam.
2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul.
3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat
barang dengan betul.
4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul.
5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri.
6. Guru memberi murid lembaran kerja.
Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan
Pembelajaran
semasa lagu Negaraku dimainkan.
Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat
barang dengan betul.

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

PK TAHUN 2 KSSR_2016

12

BBM :
Slaid power point, kotak, radio dan
lembaran kerja
EMK :
Kreativiti dan Inovasi
TMK
Pentaksiran

: B3D1E3