Anda di halaman 1dari 28

300429401.

xls

ELEMENTI SMJETAJA

OSTALI ELEMENTI

Unos tipova smjetajnih jedinica

Unos trokova osoblja (na bazi boda)

Raun dobiti i gubitka

Unos dana rada objekta

Unos trokova osoblja (apsolutni iznos)

Projekcija

Unos osnovnih cijena

Unos elemenata financiranja

Ekonomski tok

Unos planiranog broja noenja i DoF-a

Stopa PDV po segmentima

Financijski tok

Unos ostalih prihoda odjela smjetaj

Ostali razni prihodi objekta

Razdoblje povrata investicijskog ulaganja

Amortizacija

Neto sad.vrijednost i int.stopa rentabilnosti

ELEMENTI F&B

Ostali trokovi objekta

Analiza rizika

Unos cijene pansionskih obroka

Fiksni i varijabilni trokovi

Statiki pokazatelji

Unos % obroka po segmentima

Ostali elementi rauna dobiti i gubitka

Unos udjela trokova u pansionu


Prihodi i trokovi a'la carte
Direktni trokovi hrane i pia
Ostali prihodi hrane i pia

sadraj

Str. 1

300429401.xls

SJ u objektu
Tip SJ

Broj SJ

1/1
1/1+1
1/2
1/2+1
1/3

3
6
10
5
3

Broj osnovnih Broj pomonih


Ukupan broj
leaja
leaja
osnovnih leaja
1
1
2
2
3

3
6
20
10
9

1
1

27

48

Ukupan broj
Sveukupan broj
pomonih
leaja
leaja
0
3
6
12
0
20
5
15
0
9

11

59

Dani rada i kapacitet po mjesecima


Mjesec
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Dani rada

3
30
31
30
31
31
30
20
30
31
267

Osnovni
kapacitet

144
1,440
1,488
1,440
1,488
1,488
1,440
960
1,440
1,488
12,816

Ukupni
kapacitet

177
1,770
1,829
1,770
1,829
1,829
1,770
1,180
1,770
1,829
15,753

Kapacitet SJ

81
810
837
810
837
837
810
540
810
837
7,209

Bruto prosjene cijene smjetaja


smjetaj

Str. 2

300429401.xls

a) Osnovne cijene
Kategorija gostiju

Valuta

01.

Individualci
Alotman
Grupe
Prosjena cijena

02.

03.

a) Budetirana cijena

Kategorija gostiju

kn
04.

05.

Individualci
Alotman
Grupe
Prosjena cijena

02.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

296.45

295.68

322.81
253.14

339.59
277.61

368.68
311.21

408.10
338.80

310.57
271.04

284.90
238.70

284.90

354.20

296.45

295.68

302.54

322.14

359.48

389.31

296.75

277.05

284.90

354.20

Promjena +/-

01.

06.

03.

Valuta

04.

06.

07.

1.00

08.

09.

10.

11.

322.81

339.59

368.68

408.10

310.57

284.90

253.14

277.61

311.21

338.80

271.04

238.70

12.

296.45

295.68

302.54

322.14

359.48

389.31

296.75

277.05

284.90

354.20

295.68

Teaj

296.45

05.

kn

Prosjena
cijena
342.28
286.28
#DIV/0!
328.68

284.90

354.20

Prosjena
cijena
342.28
286.28
#DIV/0!
328.68
44.475722547

Planirani broj noenja


Kategorija gostiju
Individualci
Alotman
Grupe
Ukupno noenja

01.

02.

03.
140

140

04.
200

05.
780
320

06.
970
380

07.
1,260
240

08.
1,210
450

09.
930
500

10.
830
170

200

1,100

1,350

1,500

1,660

1,430

1,000

11.

12.
50

50

Ukupno
6,420
2,060
8,480

50

50

Osnovni kapacitet

144

1,440

1,488

1,440

1,488

1,488

1,440

960

1,440

1,488

12,816

Ukupni kapacitet

177

1,770

1,829

1,770

1,829

1,829

1,770

1,180

1,770

1,829

15,753

% noenja u najmu
Kategorija gostiju
Individualci
Alotman
Grupe
Ukupno noenja

01.

02.

0.00%

03.

0.00%

04.

0.00%

05.

0.00%

06.

0.00%

07.

0.00%

smjetaj

08.

0.00%

09.

0.00%

10.

0.00%

11.

0.00%

12.

0.00%

0.00%

Prosjek
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Str. 3

300429401.xls

DoF (Faktor dvostruke zauzetosti)


Kategorija gostiju
Individualci
Alotman
Grupe
Prosjeni DoF

01.

02.

03.
1.89
1.89

04.
1.89
1.89

05.
1.80
1.81

06.
1.87
1.87

07.
1.97
1.97

08.
2.24
2.24

09.
1.91
1.92

10.
1.82
1.83

11.
1.85

12.
1.85

1.89

1.89

1.80

1.87

1.97

2.24

1.91

1.82

1.85

1.85

Prosjek
1.95
1.96
1.95

Ostali prihodi odjela smjetaj


Prihod/troak
hpt

% troka
50%

praonica
depo
mjenjanjica
ostali prihodi

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

ukupno

205

574

2,582

3,443

3,828

3,197

2,336

656

41

246

17,108

1,291

1,722

1,914

1,599

1,168

328

21

123

8,554

103

287

16

180

418

262

574

434

189

82

164

1,229

1,147

779

1,311

1,164

2,073

656

82

82

6,696

287

754

3,991

5,008

4,869

5,082

3,934

1,501

123

328

25,877

103

287

1,291

1,722

1,914

1,599

1,168

328

21

123

8,554

1,708

5,605

8,378

16,827

12,538

10,581

2,731

12,816

2,362

5,922

82,326

Ukupno ostali prihodi/trokovi

ostali dir. trokovi

1,469

1,389

Ukupno ostali prihodi/trokovi

1,469

1,389

287

754

3,991

5,008

4,869

5,082

3,934

1,501

123

328

25,877

1,811

5,892

9,669

18,549

14,452

12,180

3,899

13,144

2,383

6,045

90,880

smjetaj

Str. 4

300429401.xls

Planiranje pansionskih obroka


Cijena pansionskih obroka (priznanje kuhinji)
Cijena
01.
02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

ukupno

B&B

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

HB

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

FB

132.50

132.50

132.50

132.50

132.50

132.50

132.50

132.50

132.50

132.50

132.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

247.50

75.0%

75.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.39%

95.1%

86.0%

100.0%

92.9%

25.0%

25.00%

1.61%

5.1%

16.0%

UKUPNO

0.00

0.00

% OBROKA U SEGMENTU
Individualci
B&B
HB
FB

14.5%
#DIV/0!

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Alotman
B&B
HB
FB

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.1%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

102.0%

100.0%
#DIV/0!
100.0%
#DIV/0!

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Grupe
B&B
HB
FB

Udio trokova u pansionu


B&B
HB
FB

32.50

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

A'la carte

f&b

Str. 5

300429401.xls
% poreza hrana
Opis

22.0%

25.0%

% poreza pie

hrana/
pie

% troka

95.0%

2976

5580

6665

6420

8153

11966

7440

4836

3420

4929

63,998

36.0%

816

6750

79081

98520

111724

178033

149550

36270

150

1410

662,304

80.0%

684

1368

7440

9000

11160

11160

9000

7440

484

1694

59,430

18.0%

44

24

124

150

217

186

270

93

1,120

25.0%

200

672

2604

2970

4836

4030

2790

2945

36

68

21,151

16.0%

18166

15008

22258

35910

39370

36780

35402

48422

47490

26846

24000

24056

373,708

27.0%

6727

5096

12803

43170

80631

87630

152985

285696

104910

39697

19650

41509

880,504

01.

02.

465

1148

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

UKUPNO

f&b

Str. 6

300429401.xls
h

Ukupno hrana

18,631

16,156

26,778

49,632

132,680

150,870

166,656

249,767

213,750

75,485

28,058

32,097

1,160,560

Ukupno pie

6,727

5,096

13,003

43,842

83,235

90,600

157,821

289,726

107,700

42,642

19,686

41,577

901,655

Sveukupno

25,358

21,252

39,781

93,474

215,915

241,470

324,477

539,493

321,450

118,127

47,744

73,674

2,062,215

Hrana bez poreza

15,271

13,243

21,949

40,682

108,754

123,664

136,603

204,727

175,205

61,873

22,998

26,309

951,279

Pie bez poreza


Ukupno bez poreza
Iznos poreza

5,382

4,077

10,402

35,074

66,588

72,480

126,257

231,781

86,160

34,114

15,749

33,262

721,324

20,653

17,319

32,352

75,756

175,342

196,144

262,860

436,508

261,365

95,987

38,747

59,571

1,672,603

4,705

3,933

7,429

17,718

40,573

45,326

61,617

102,985

60,085

22,140

8,997

14,103

389,612

f&b

Str. 7

300429401.xls

Direktni trokovi hrane i pia


Opis trroka
direktni trokovi

01.

04.

05.

06.

07.

2,824

02.
2,868

03.
3,206

10,362

13,818

14,961

14,895

08.
9,053

09.
9,648

10.
7,530

11.
5,524

12.
8,330

ukupno

2,824

2,868

3,206

10,362

13,818

14,961

14,895

9,053

9,648

7,530

5,524

8,330

04.

05.

06.

07.

103,019
0
0
0
0
0
103,019

Ostali prihodi hrane i pia


Opis prihoda

01.

02.

03.

f&b

08.

09.

10.

11.

12.

ukupno
0
0
0
0
0
0
0

Str. 8

300429401.xls

Plae po sistemu boda


Prosjeni dodaci na plau
Doprinos iz plaa
Doprinos na plae
koeficijent

Opis radnog mjesta


Direktor
Rukovoditelj
Kontroler
Voditelj
Glavna domaica
ef kuhinje
ef odjela
ef sale
Animator voditelj
ef sale
Administrator
Voditelj grupe
Kuhar slastiar
Voditelj grupe serviser
Voditelj grupe
Referent II
Voditelj grupe III
Konobar ankist
Kuhar II b
Voditelj grupe /slubenik
Recepcioner
Konobar ankist
Kuhar III
Radnik I
Radnik II
Pomoni radnik I
Pomoni radnik II
Plae ostalog osoblja

20.0%
17.1%
34.0%
174

Drutv.standard
30.0%
30.0%
30.0%
Vrijednost boda
2.75
2.75
2.75
Stimulacija
20.0%
20.0%
20.0%
Obraunski sati rada
184
160
168
Fond sati
184
160
168
odjel
Broj zaposlenika po mjesecima
(r,f,,o)
Bodovi
rfo
01.
02.
03.
o
3000
o
1700
o
1320
o
1220
r
1100
f
1100
f
1050
f
1050
o
1000
f
1000
o
820
f
830
f
710
o
680
f
770
o
770
f
720
f
710
f
690
o
680
r
660
f
600
f
600
o
600
o
560
o
530
r
480
o
1000

30.0%
2.75
20.0%
176
176

30.0%
2.75
20.0%
216
184

30.0%
2.75
20.0%
192
160

30.0%
2.75
20.0%
224
184

30.0%
2.75
20.0%
216
176

30.0%
2.75
20.0%
200
168

30.0%
2.75
20.0%
200
184

30.0%
2.75
20.0%
168
168

40.0%
2.75
20.0%
176
176

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

plae

Pr. broj
zaposlenih
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Str. 9

300429401.xls
Opis radnog mjesta

Ukupno odjel smjetaj


Ukupno odjel F&B
Ukupno ostali odjeli
Sveukupno

odjel
(r,f,,o)
rfo

r
f
o

Bodovi

Broj zaposlenika po mjesecima


01.
02.
03.

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

04.

05.

0
0
0
0

plae

06.

0
0
0
0

07.

0
0
0
0

08.

0
0
0
0

09.

0
0
0
0

10.

0
0
0
0

11.

0
0
0
0

12.

0
0
0
0

0
0
0
0

Pr. broj
zaposlenih
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Str. 10

300429401.xls

Plae u apsolutnim iznosima


Doprinos iz plae
Doprinos na plau
Dodatak na plau

Opis radnog mjesta

20.0%
17.1%
34.0%

Prosjena
neto plaa

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

ukupno

plae1

#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0

Str. 11

300429401.xls

Opis radnog mjesta

Prosjena
neto plaa

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

ukupno

Ukupan broj djelatnika


Ukupne neto plae

#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
0.0
0

Ukupne bruto plae

Doprinosi iz plaa

Doprinosi na plae

125,954

109,598

103,685

116,675

153,431

162,344

186,788

231,170

214,163

169,976

151,120

193,937

1,918,841

Ukupni troak zaposlenih

plae1

Str. 12

300429401.xls

2008

Poetna godina projekta


Izvori sredstava
Vlastita sredstva

Kredit
Poetak koritenja
Poek
Rok otplate
Kamatna stopa
Izraun kamata
Otplata kredita

8,470,000
10/1/2008
2
10
6.00%
4
2

Poetak otplate
Kraj otplate

9/30/2010
9/30/2020

Ukupno kamate
Ukupno anuiteti

3,604,337
12,074,337

423,500

1.47%

Stopa PDV po segmentima


Kategorija gostiju
Individualci
Alotman
Grupe
Prosjena stopa

01.

02.

0%

0%

03.
10.0%
10.0%

04.
10.0%
10.0%

05.
10.0%
10.0%

06.
10.0%
10.0%

07.
10.0%
10.0%

08.
10.0%
10.0%

09.
10.0%
10.0%

10.
10.0%
10.0%

11.
10.0%
10.0%

12.
10.0%
10.0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

zajedniki podaci

Str. 13

300429401.xls

Ostali razni prihodi objekta


Prihod/
troak

% troka

najam

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

ukupno

26,250.00

26,250.00

26,250.00

26,250.00

26,250.00

26,250.00

157,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,250.00

26,250.00

26,250.00

26,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,250.00

26,250.00

157,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ukupno ostali prihodi/trokovi

zajedniki podaci

Str. 14

300429401.xls

Amortizacija
OSA

Nabavna vrijednost

Mjesec stavljanja u
funkciju

Amort.
stopa

Iznos
Amortizacije
31.12.

godinji iznos
Am

gor

6,352,500

2.50%

119,109

oprema

2,117,500

10.00%

158,813

211,750

58,595,900

1.00%

585,959

585,959

postojea OSA

Am novih investicija

67,065,900

158,813

863,881

956,522

Ostali trokovi
01.
ukupno neraspor.izdaci

40,085.00

02.
38,898.00

03.

04.

65,120.00

77,515.00

05.
73,836.00

06.
88,890.00

07.
100,358.00

08.
114,004.00

09.
85,102.00

10.
43,423.00

11.
37,722.00

12.
43,729.00

Ukupno
808,682.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40,085.00

38,898.00

65,120.00

77,515.00

73,836.00

zajedniki podaci

88,890.00

100,358.00

114,004.00

85,102.00

43,423.00

37,722.00

43,729.00

808,682.00

Str. 15

300429401.xls
Fiksni i varijabilni trokovi
Prosjeni varijabilni troak po noenju
Uupni fiksni troak
Mjeseni FT

177.64
3,138,751
261,563

UT
%FT

4,906,725
64%

Elementi rauna dobiti i gubitka


01.
Management naknade
Najam i leasing
Naknade i doprinosi
Osiguranje
Rashodi financiranja
Prihodi izvanrednog poslovanja
Troskovi izvanrednog poslovanja

6,248
800
1,933
3,431
7,300

02.
6,248
800
1,931
3,431
7,300

03.
6,248
800
1,965
3,431
7,400

04.
6,248
800
5,906
3,431
7,300

05.
6,248
800
2,224
3,431
7,300

zajedniki podaci

06.
6,248
800
39,480
3,431
9,000

07.
6,248
800
3,004
3,431
7,300

08.
6,248
800
2,594
3,431
7,400

09.
6,248
800
20,022
3,431
7,400

10.
6,248
800
21,031
3,431
7,300

11.
6,248
800
21,894
3,431
6,400

12.
6,248
800
22,870
3,431
8,800

ukupno
74,976
9,600
144,854
41,172
90,200
0
0
0

Str. 16

300429401.xls

Raun dobiti i gubitka

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

TOTAL

2008
Raspoloive jedinice
Zauzete jedinice
Postotak zauzetosti

81

810

837

810

837

837

810

540

810

837

74

106

610

722

762

741

747

549

27

27

7,209
4,365

0.0%

0.0%

91.4%

13.1%

72.9%

89.1%

91.0%

88.5%

92.2%

101.7%

3.3%

3.2%

60.5%

Prosjecna cijena/SJ

561

558

546

602

708

872

568

505

528

656

639

Prihod smjetaja

32,003

45,578

255,497

338,199

434,979

518,010

320,114

212,649

11,080

14,623

2,182,731

287

754

3,991

5,008

4,869

5,082

3,934

1,501

123

328

25,877

32,290

46,332

259,488

343,207

439,848

523,092

324,048

214,150

11,203

14,951

2,208,608

Ostali prihod smjetaja


- Popusti

Ukupno prihod smjetaja


Prihod od pansiona

5,727

8,182

47,045

57,159

55,227

69,500

65,659

39,211

1,870

1,477

351,059

Prihod od a'la carte

15,271

13,243

21,949

40,682

108,754

123,664

136,603

204,727

175,205

61,873

22,998

26,309

951,279

5,382

4,077

10,402

35,074

66,588

72,480

126,257

231,781

86,160

34,114

15,749

33,262

721,324

Ukupno prihod hrane i pia

20,653

17,319

38,079

83,937

222,388

253,303

318,087

506,008

327,024

135,198

40,618

61,048

2,023,662

Ostali prihodi

26,250

26,250

26,250

26,250

26,250

26,250

157,500

UKUPNI PRIHODI

46,903

43,569

96,619

156,520

481,875

596,510

757,936

1,029,100

651,072

349,348

78,070

102,249

4,389,770

Trokovi smjetaja

1,469

1,389

1,811

5,892

9,669

18,549

14,452

12,180

3,899

13,144

2,383

6,045

90,880

Trokovi hrane i pia

6,128

6,831

14,464

35,368

91,041

104,451

124,516

177,697

123,849

56,828

16,771

26,481

784,425

Prihod od pia
Ostali prihodi hrane i pia
- Popusti

40,085

38,898

65,120

77,515

73,836

88,890

100,358

114,004

85,102

43,423

37,722

43,729

808,682

Trokovi radne snage

125,954

109,598

103,685

116,675

153,431

162,344

186,788

231,170

214,163

169,976

151,120

193,937

1,918,841

UKUPNO DIREKTNI TROKOVI

173,636

156,716

185,079

235,450

327,977

374,234

426,114

535,051

427,013

283,371

207,996

270,192

3,602,828

-126,733

-113,147

-88,461

-78,931

153,899

222,277

331,821

494,049

224,059

65,976

-129,926

-167,943

786,941

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

6,248

74,976

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9,600

Naknade i doprinosi

1,933

1,931

1,965

5,906

2,224

39,480

3,004

2,594

20,022

21,031

21,894

22,870

144,854

Osiguranje

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

3,431

41,172

Rashodi financiranja

7,300

7,300

7,400

7,300

7,300

9,000

7,300

7,400

7,400

7,300

6,400

8,800

90,200

Trokovi kamata

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

10,357

124,287

Amortizacija

45,074

45,074

45,074

75,954

75,954

75,954

75,954

75,954

75,954

75,954

75,954

75,954

818,807

Ukupno fiksni trokovi

75,143

75,141

75,275

109,996

106,314

145,270

107,094

106,784

124,212

125,121

125,084

128,460

1,303,897

Dobit prije oporezivanja

-201,876

-188,288

-163,736

-188,927

47,585

77,006

224,727

387,265

99,846

-59,145

-255,010

-296,403

-516,955

Rezultat izvanrednog poslovanja

Prihodi izvanrednog poslovanja

Troskovi izvanrednog poslovanja

-201,876

-188,288

-163,736

-188,927

47,585

77,006

224,727

387,265

99,846

-59,145

-255,010

-296,403

-516,955

Ostali trokovi

G.O.P.
Management naknade
Najam i leasing

Porez na dobit

Neto dobit

20%

rn_dobiti

Str. 17

300429401.xls

Projekcija
kn

PROMJENE U ODNOSU NAPRETHODNU GODINU

1.00

Poveanje broja noenja u %

267
1.95
8,480

Dani rada u godini


DoF
Broj noenja

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

8,480

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5.00%

Predvieno poveanje cijena u %


Predviena stopa inflacije u %

2008
kn
Raspolozive jedinice
Zauzete jedinice
Postotak zauzetosti

2009
kn

7,209
4,365
60.5%

Prihod smjetaja

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

7,209
4,341
60.2%

2,182,731

2,182,731

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

2,291,867

25,877

25,877

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

27,171

2,208,608

2,208,608

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

2,319,038

Prihod od pansiona

351,059

351,059

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

368,612

Prihod od a'la carte

951,279

951,279

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

998,843

Prihod od pia

721,324

721,324

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

757,390

Ostali prihodi hrane i pia

- Popusti

2,023,662

2,023,662

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

2,124,845

Ostali prihod smjetaja


- Popusti
Ukupno prihod smjetaja

Ukupno prihod hrane i pia


Ostali prihodi
UKUPNI PRIHODI
Trokovi smjetaja
Trokovi hrane i pia
Ostali direktni trokovi

56.0%

452,861.92

41.96

Trokovi radne snage

157,500

157,500

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

165,375

4,389,770

4,389,770

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

90,880

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

784,425

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

808,682

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

1,918,841

UKUPNO DIREKTNI TROKOVI

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

3,602,828

G.O.P.

786,941

786,941

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

1,006,430

17.9%

17.9%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

21.8%

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854
41,172

%GOP u Ukupnom prihodu

21.5%

Management naknade
Najam i leasing
Naknade i doprinosi
Osiguranje
Trokovi kamata

90,200

Amortizacija
Ukupno fiksni trokovi

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

214,487

214,487

587,350

562,492

512,777

463,062

413,347

363,632

313,917

264,202

214,487

164,772

115,057

90,200

818,807

818,807

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

797,709

744,772

744,772

1,303,897

1,303,897

1,814,473

1,789,616

1,739,901

1,690,186

1,640,471

1,590,756

1,541,041

1,491,326

1,441,611

1,233,083

1,130,431

1,105,574

-516,955

-516,955

-808,044

-783,186

-733,471

-683,756

-634,041

-584,326

-534,611

-484,896

-435,181

-226,654

-124,001

-99,144

Rezultat izvanrednog poslovanja

Prihodi izvanrednog poslovanja

Dobit prije oporezivanja

Troskovi izvanrednog poslovanja


Porez na dobit
Neto dobit

20%

-516,955

-516,955

-808,044

-783,186

-733,471

-683,756

-634,041

-584,326

-534,611

-484,896

-435,181

-226,654

-124,001

-99,144

Projekcija

Str. 18

300429401.xls

EKONOMSKI TOK
Struktura
I PRIMICI
1.

Ukupni prihodi

2.

Terminalna vrijednost

II IZDACI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,389,770

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

59,960,406

4,389,770

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258
55,351,147

12,343,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

3,873,430

2.

Investicije
2.1. U osnovna sredstva
2.2. U obrtna sredstva

8,470,000
8,470,000

3.

Trokovi
3.1. Direktni trokovi
3.2. Fiksni trokovi
3.3. Ostali trokovi

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

4.

Porez iz dobiti

III

NETO PRIMICI

-7,953,661

735,828

735,828

735,828

735,828

735,828

ekonomski tok

735,828

735,828

735,828

735,828

735,828

735,828

56,086,975

Str. 19

300429401.xls

FINANCIJSKI TOK
Struktura
I PRIMICI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12,859,770

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

59,960,406

1.

Ukupni prihodi

4,389,770

2.

Izvori financiranja
2.1. Kredit
2.2. Sredstva osnivaa

8,470,000
8,470,000

3.

Terminalna vrijednost

II IZDACI

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

4,609,258

55,351,147
12,467,718

4,370,580

4,370,580

5,192,723

5,143,008

5,093,293

5,043,578

4,993,863

4,944,148

4,894,433

4,844,718

4,795,003

4,745,288

2.

Investicije
2.1. U osnovna sredstva
2.2. U obrtna sredstva

8,470,000
8,470,000
0

3.

Trokovi
3.1. Direktni trokovi
3.2. Fiksni trokovi
3.3. Ostali trokovi

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

3,873,430
3,602,828
270,602
0

4.

Porez iz dobiti

5.

Anuitet

124,287

497,150

497,150

1,319,292

1,269,577

1,219,862

1,170,147

1,120,432

1,070,717

1,021,002

971,287

921,572

871,857

III

NETO PRIMICI

392,052

238,678

238,678

-583,465

-533,750

-484,035

financijski tok

-434,320

-384,605

-334,890

-285,175

-235,460

-185,745

55,215,118

Str. 20

300429401.xls

Razdoblje povrata investicijskog ulaganja


Godine
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Investicijsko
ulaganje
8,470,000

Godinji neto
primici
-7,953,661
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828

Neto sadanja vrijednost I interna stopa rentabilnosti

Nepokriveni dio
ulaganja
-7,953,661
-7,217,833
-6,482,005
-5,746,178
-5,010,350
-4,274,522
-3,538,695
-2,802,867
-2,067,039
-1,331,212
-595,384
140,444

Godine
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Neto primici
-7,953,661
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
735,828
56,086,975
56,227,419

metode ocjene

Diskontni faktor uz
diskontnu stopu
6.00%
0.94340
0.89000
0.83962
0.79209
0.74726
0.70496
0.66506
0.62741
0.59190
0.55839
0.52679
0.49697
0.46884

Neto sadanja
vrijednost
programa uz
diskontnu stopu
-7,503,454
654,884
617,815
582,844
549,853
518,729
489,367
461,667
435,535
410,882
387,625
365,684
26,295,763

Interna stopa
rentabilnosti
22.29%
0.81772
0.66867
0.54679
0.44712
0.36562
0.29898
0.24448
0.19992
0.16348
0.13368
0.10931
0.08939
0.07309

Neto sadanja
vrijednost programa
uz internu stopu
rentabilnosti
-6,503,893
492,027
402,342
329,004
269,034
219,996
179,896
147,105
120,291
98,365
80,435
65,774
4,099,626

24,267,196

Str. 21

300429401.xls

Analiza rizika i neizvjesnosti


Kopiranje ukupnog prihoda

Neto primitak

Ukupni izdaci

Ukupni prihod

-9,565,910
-666,128
-483,265
-324,253
-185,981
-65,745
38,808
129,723
208,780
277,526
337,304
389,286
56,086,975

12,343,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430
3,873,430

2,777,520
3,207,302
3,390,166
3,549,178
3,687,449
3,807,685
3,912,238
4,003,154
4,082,211
4,150,956
4,210,735
4,262,716
59,960,406

46,177,120

58,824,596

105,001,716

Neto sadanja
vrijednost

ISR
15.0
0.86957
0.75614
0.65752
0.57175
0.49718
0.43233
0.37594
0.32690
0.28426
0.24718
0.21494
0.18691
0.16253

analiza rizika

UP iz projekcije

-8,318,183
-503,689
-317,754
-185,392
-92,466
-28,424
14,589
42,407
59,348
68,600
72,501
72,760
9,115,701

4,389,770
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
4,609,258
59,960,406

63.3%
69.6%
73.6%
77.0%
80.0%
82.6%
84.9%
86.9%
88.6%
90.1%
91.4%
92.5%
100.0%

115,052,015

91.3%

Str. 22

300429401.xls

Statian pristup ocjeni projekta

Rentabilnost poslovnih
sredstava
Rentabilnost prometa
Obrtaj poslovnih sredstava
Rentabilnost s gledita
izvora financiranja
Neto dobit po zaposlenom
Reprodukcijska sposobnost
Donja granica prodajne
cijene

neto dobit
poslovna sredstva
neto dobit
ukupni prihod
ukupni prihod
poslovna sredstva
neto dobit + kamate
poslovna sredstva
neto dobit
broj zaposlenih
neto dobit + amortizacija
poslovna sredstva
Pvt

-0.0122

REVPAR (UP/rasp. sobe)

-0.1699

REVPAR (UP/zauzete sobe)

0.0716

Prih.smjetaja/rasp.sobe

-0.0034

Prih.smjetaja/zauzete sobe

#DIV/0!

Prihod f&b/rasp. sobe

0.0027

Prihod f&b/zauzete sobe

177.64

Toka pokria trokova

ukupni prihod
raspoloive sobe
ukupni prihod
zauzete sobe
prihod smjetaja
raspoloive sobe
prihod smjetaja
zauzete sobe
prihod hrane i pia
raspoloive sobe
prihod hrane i pia
zauzete sobe
UFT
UP - UVT

639.38
1,061.88
321.69
534.26
294.75
489.52
101.2%

Ocjena je izvrena na podacima iz reprezentativne (tree) godine vijeka projekta

pokazatelji

Str. 23

300429401.xls

Statistiki podaci
01
Kapacitet objekta SJ
Zauzete SJ
- zauzete SJ u pansionu
- zauzete SJ u najmu
% popunjenosti
Ostvareni broj noenja
- broj noenja u pansionu
- broj noenja u najmu
- broj noenja individualci
- broj noenja alotman
- broj noenja grupe
DoF
Broj obroka
- B&B
- HB
- FB
Broj zaposlenih

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

81

810

837

810

837

837

810

540

810

837

74

106

610

722

762

741

747

549

27

27

74

106

610

722

762

741

747

549

27

27

0.0%

0.0%

91.4%

13.1%

72.9%

89.1%

91.0%

88.5%

92.2%

101.7%

3.3%

3.2%

140

200

1,100

1,350

1,500

1,660

1,430

1,000

50

50

140

200

1,100

1,350

1,500

1,660

1,430

1,000

50

50

140

200

780

970

1,260

1,210

930

320

380

240

450

500

170

7,209
4,365
4,365
0
60.5%
8,480
8,480
0

0.0

0.0

1.9

1.9

1.8

1.9

2.0

2.2

1.9

1.8

1.9

1.9

140

200

1100

1350

1500

1660

1430

1001

51

50

105

150

780

970

1260

1210

915

789

43

50

35

50

320

380

240

450

515

212

5,540
2,060
0
1.9
8,482
6,272
2,210
0

stat_pod

50
0

Str. 24

300429401.xls

PROJEKCIJA
Dirigirani GOP
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Broj noenja

11,892

9,709

9,709

9,709

9,709

9,709

9,709

9,709

9,709

9,709

9,709

9,709

Zauzete jedinice

6,087

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

4,970

% zauzea

39.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

14.5%

3,043,965

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

2,624,080

36,087

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

31,109

3,080,052

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

2,655,190

Prihod smjetaja
Ostali prihod smjetaja
- Popusti
Ukupno prihod smjetaja

9,709

Prihod od pansiona

489,576

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

422,043

Prihod od a'la carte

1,326,622

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

1,143,628

Prihod od pia

1,005,935

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

867,176

Ostali prihodi hrane i pia

- Popusti

2,822,132

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

2,432,847

Ukupno prihod hrane i pia


Ostali prihodi
UKUPNI PRIHODI
Trokovi smjetaja

219,644

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

189,347

6,121,829

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

126,738

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

104,053

Trokovi hrane i pia

1,093,934

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

898,130

Ostali direktni trokovi

1,127,761

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

925,903

Trokovi radne snage

2,675,953

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

2,196,983

UKUPNO DIREKTNI TROKOVI


G.O.P.

25.0%
Management naknade
Najam i leasing
Naknade i doprinosi
Osiguranje

5,024,387

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

4,125,069

1,097,442
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

1,152,315
25.0%

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

74,976

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854

144,854
41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

41,172

Trokovi kamata

214,487

587,350

562,492

512,777

463,062

413,347

363,632

313,917

264,202

214,487

164,772

115,057

90,200

Amortizacija

818,807

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

956,522

797,709

744,772

744,772

Ukupno fiksni trokovi

1,303,897

1,814,473

1,789,616

1,739,901

1,690,186

1,640,471

1,590,756

1,541,041

1,491,326

1,441,611

1,233,083

1,130,431

1,105,574

Dobit prije oporezivanja

-206,454

-662,159

-637,301

-587,586

-537,871

-488,156

-438,441

-388,726

-339,011

-289,296

-80,769

21,884

46,741

Rezultat izvanrednog poslovanja

Prihodi izvanrednog poslovanja

Troskovi izvanrednog poslovanja

Porez na dobit
Neto dobit

4,377

9,348

-206,454

-662,159

-637,301

-587,586

-537,871

-488,156

-438,441

-388,726

-339,011

-289,296

-80,769

17,507

37,393

gop

Str. 25

300429401.xls

EKONOMSKI TOK
Dirigirani GOP
Struktura
I PRIMICI
1.

Ukupni prihodi

2.

Terminalna vrijednost

II IZDACI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6,121,829

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

60,628,531

6,121,829

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383

5,277,383
55,351,147

13,764,989

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,395,671

4,400,048

4,405,019

2.

Investicije
2.1. U osnovna sredstva
2.2. U obrtna sredstva

8,470,000
8,470,000

3.

Trokovi
3.1. Direktni trokovi
3.2. Fiksni trokovi
3.3. Ostali trokovi

5,294,989
5,024,387
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4,395,671
4,125,069
270,602
0

4.

Porez iz dobiti

4,377

9,348

III

NETO PRIMICI

-7,643,160

881,713

881,713

881,713

881,713

881,713

et1

881,713

881,713

881,713

881,713

881,713

877,336

56,223,512

Str.26

300429401.xls

Dirigirani GOP
Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
Godine
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Investicijsko
ulaganje
8,470,000

Godinji neto
primici
-7,643,160
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713

Neto sadanja vrijednost I interna stopa rentabilnosti

Nepokriveni dio
ulaganja
-7,643,160
-6,761,447
-5,879,734
-4,998,022
-4,116,309
-3,234,597
-2,352,884
-1,471,172
-589,459
292,253

Godine
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Neto primici
-7,643,160
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
881,713
877,336
56,223,512
58,274,813

met.ocj.

Diskontni faktor uz
diskontnu stopu
6.00%
0.94340
0.89000
0.83962
0.79209
0.74726
0.70496
0.66506
0.62741
0.59190
0.55839
0.52679
0.49697
0.46884

Neto sadanja
vrijednost
programa uz
diskontnu stopu
-7,210,528
784,721
740,303
698,399
658,867
621,573
586,389
553,197
521,884
492,344
464,475
436,009
26,359,776

Interna stopa
rentabilnosti
23.89%
0.80720
0.65157
0.52594
0.42454
0.34269
0.27662
0.22328
0.18024
0.14549
0.11744
0.09479
0.07652
0.06176

Neto sadanja
vrijednost programa
uz internu stopu
rentabilnosti
-6,169,541
574,496
463,732
374,323
302,153
243,897
196,873
158,916
128,276
103,544
83,581
67,131
3,472,619

25,707,409

Str.27

300429401.xls

Dirigirani GOP
Analiza rizika i neizvjesnosti
Kopiranje ukupnog prihoda

Neto primitak

Ukupni izdaci

Ukupni prihod

-8,001,459
588,024
640,984
684,394
719,976
749,142
773,048
792,643
808,705
821,870
832,662
837,130
56,190,556

13,764,989
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,395,671
4,400,048
4,405,019

5,763,529
4,983,695
5,036,655
5,080,065
5,115,647
5,144,813
5,168,719
5,188,314
5,204,376
5,217,541
5,228,332
5,237,178
60,595,575

56,437,677

66,526,764

122,964,440

broj noenja
11,196
9,169
9,266
9,346
9,412
9,465
9,509
9,545
9,575
9,599
9,619
9,635
9,704

ISR
22.00%
0.81967
0.67186
0.55071
0.45140
0.37000
0.30328
0.24859
0.20376
0.16702
0.13690
0.11221
0.09198
0.07539

% promjene
-5.9%
-5.6%
-4.6%
-3.7%
-3.1%
-2.5%
-2.1%
-1.7%
-1.4%
-1.1%
-0.9%
-0.8%
-0.1%

Neto sadanja
vrijednost

UP iz projekcije

-6,558,573
395,071
352,995
308,935
266,391
227,198
192,171
161,510
135,068
112,514
93,435
76,997
4,236,289

6,121,829
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
5,277,383
60,628,531

94.1%
94.4%
95.4%
96.3%
96.9%
97.5%
97.9%
98.3%
98.6%
98.9%
99.1%
99.2%
99.9%

124,801,577

98.5%

Iznos ukupnih
trokova
5,127,640
4,767,558
4,784,790
4,799,001
4,810,726
4,820,141
4,827,957
4,834,352
4,839,681
4,843,945
4,847,498
4,850,340
4,862,597

dobit
635,889
216,137
251,866
281,064
304,922
324,672
340,762
353,962
364,694
373,596
380,835
386,838
5,244,428

ar1

Str.e 28