Anda di halaman 1dari 21

Sekolah Kebangsaan Alam Megah

Dua,
Persiaran Kuala Langat, Seksyen 27,
40400 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

Fail Meja
S.U PEPERIKSAAN
“……..Kualiti adalah sesuatu keadaan
yang cemerlang atau amat baik tetapi
kebaikan itu tidak terhad atau tetap pada
sesuatu tahap. Ianya tidak statik. Ia
bergerak
sepanjang masa. Jesteru itu, apabila sahaja
kita mencapai kualiti yang kita kejar, kita
mendapati ada lagi kualiti yang mesti kita
kejar.
Setelah kita mengejar dan kita mencapai
kualiti yang baru yang menjadi matlamat
kita,
sekali lagi kita mendapati ada lagi kuantiti
yang
lebih baik daripada itu yang perlu kita kejar.
Moto , visi , Misidengan
dan Piagam Pelanggan
itu usaha kita tidak Sekolah.
berhabis-habis dan tidak
Moto
Cemerlang hingga terbilang.

Visi
Kami bertekad melahirkan warga sekolah yang cemerlang dalam
segala aspek 3pendidikan melalui usaha yang terancang, mantap dan
berterusan.

Misi
Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua akan sentiasa berusaha gigih
mewujudkan persekitaran yang Kondusif dan berketrampilan ke arah
kecemerlangan 3pendidikan menjelang tahun 2006.

Piagam Pelanggan
Dalam usaha merealisasikan Visi dan Misi selaras dengan moto
sekolah “ Cemerlang Hingga Terbilang ” , dengan izin Allah
S.W.T, kami bertekad menyempurnakan hak-hak pelanggan
seperti berikut ;

- Menyediakan prasarana pembelajaran yang bersistematik


mengikut piawaian yang telah ditetap.

- Menyediakan kemudahan pengajaran terkini, ganjaran yang


sesuai dan pembangunan organisasi dari masa ke semasa.

- Mewujudkan permuafakatan 3pendidikan yang kental dan


bersepadu di kalangan ibu bapa ke arah kecemerlangan
sekolah.

Moto , Visi , Misi dan Piagam Pelanggan Makmal


Komputer.
Moto
Celik IT Menuju Bestari

Visi
Kami bertekad melahirkan warga sekolah yang celik IT dalam menuju
era bestari dan berjaya dalam menongkah arus kemajuan teknologi
digital yang terkini melalui usaha yang terancang , mantap dan
berterusan.

Misi
Unit Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua akan
sentiasa berusaha gigih dalam melahirkan cendiakawan celik IT yang
berkebolehan dan berketrampilan serta bersedia menongkah arus
globalisasi dalam era teknologi terkini.

Piagam Pelanggan
Dalam usaha merealisasikan Visi, dan, Misi selaras dengan moto
makmal “ Celik IT Menuju Bestari “ , dengan izin Allah S.W.T kami
bertekad menyempurnakan hak-hak pelanggan seperti berikut :

1. Menyediakan keperluan P&P yang berkualiti dan terkini


mengikut topik dan keperluan setiap matapelajaran.
2. Menyediakan perisian yang terbaik dan terkini, sesuai dengan
pembangunan dan kehendak ICT dari masa kesemasa.
3. Mewujudkan permuafakatan pendidikan yang kental dan
bersepadu dikalangan guru-guru sekolah dan ibu bapa kearah
pembangunan ICT dan kecemerlangan sekolah sejajar dengan
pembestarian sekolah-sekolah dimasa akan datang.

Objektif Jabatan ( Sekolah )


1. Memperluaskan dan menatarkan kesemua aspek bidang
pendidikan kepada kesemua murid.

2. Meningkatkan pencapaian ilmiah melalui pengukuhan bidang


matapelajaran.

3. Meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran.

4. Mengeratkan hubungan ibu bapa dan masyarakat sejagat


dengan sumbangan dan citra sekolah.

5. Melahirkan warga sekolah yang cemerlang dalam segala aspek


pendidikan melalui usaha yang terancang, mantap dan
berterusan

6. Meningkatkan sahsiah supaya berilmu, berkualiti dan berbudi


untuk kecemerlangan diri pelajar.

7. Menyediakan para pelajar untuk menerajui alam persekolahan


menengah dan permodenan.

8. Memastikan belanjawan mengikut perancangan.

9. Menyediakan infrastruktur fizikal dan sekitaran untuk


menyokong kegiatan akedemik dan keselesaan pelajar.

10. Menarik, mengekal dan memanpankan sumber kakitangan.

11. Mengamalkan budaya kerja berkualiti berteraskan nilai


watan.

12. Menyediakan persekitaran yang kondusif dan


berketrampilan kearah kecemerlangan pendidikan menjelang
tahun 2005.

13. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran


yang berkualiti dan sesuai dengan masa dan keperluan murid.

UNIT KURIKULUM
( Makmal Komputer )
Matlamat
Unit Makmal Komputer bertujuan meningkatkan pencapaian dan
kebolehan murid dalam bidang IT. Memastikan semua murid boleh
meneroka dan memahami istilah-istilah di dalam komputer serta dapat
menjalankan aktiviti menggunakan komputer dengan baik.

Objektif
I. Unit Makmal Komputer akan memastikan setiap pelajar Sekolah
Kebangsaan Alam Megah Dua telah dapat menguasai istilah dan
bahasa-bahasa IT sepenuhnya.
II. Unit Makmal komputer juga akan memastikan 99.99% daripada
murid-murid Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua adalah
dikalangan celik IT.
III. Unit Makmal Komputer akan memastikan perlaksanaan
pengajaran Literasi Bahasa Inggeris (ICTL) bagi tahun 1 dan 2
mengikut Sukatan Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia
yang disarankan.
IV. Unit Makmal Komputer juga akan sentiasa memastikan
pencapaian murid dalam bidang ICT sejajar dengan kehendak
sekolah bestari kelak.
V. Memastikan sebelum tamat sesi persekolahan rendah, 99.99%
daripada murid Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua telah dapat
menguasai kemahiran meneroka ruang-ruang didalam perisian,
melayari internet, dan memahami istilah-istilah mudah dalam
dunia ICT.
VI. Memastikan guru-guru dapat menguasai kemahiran mengguna,
melayari, meneroka, dan memahami istilah-istilah dunia ICT
dimana unit makmal komputer akan melaksanakan
perkembangan staff sekurang-kurangnya 3 kali setahun serta
memantau penggunaan makmal untuk memastikan tiada
kesilapan semasa sesi P&P dijalankan.
VII. Unit Makmal Komputer akan sentiasa berusaha untuk
memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran
yang berkaitan denga ICT mengikut masa, keadaan dan kebolehan
murid.

CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2006

PENGERUSI
EN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN
( Guru Besar )

NAIB PENGERUSI
EN. HANIB BIN WAHID

SETIAUSAHA
CIK FAIRUZ KAMILA BINTI AHMAD KAMAL
PENOLONG SETIAUSAHA
EN. ZAWAHIL BIN MAHMUD

KETUA PANITIA PEPERIKSAAN MAKMAL PUSAT SUMBER


KOMPUTER
PN. ROJIAH CIK FAIRUZ KAMILA PN. SAKINA
PN. WONG CHOOY LING EN. ZAWAHIL PN. NORAFIZA IDAYU PN. SHARIFAH
PN. HASNAH PN. NORRIZAN PN. ZULHAIDA PN. MAZNIRA
PN. AISHAH PN. HASNAH EN. MUHD NAJIB CIK ASMA
EN. TAJUDDIN PN. AINI CIK YUHANISSA
EN. IKRAM PN. RADIAH PN NIK RUSILAWATI
CIK ASMA
PN,.RADHIAH
PN. SITI NOR ASIAH
PN. MAZNIRA
EN. SUFI AZHAR

JADUAL WAKTU PERKEMBAGAN DATA DAN PEMULIHAN


STAFF STATISTIK
PN. NORLAILY PN. NIK RUSILAWATI
PN. CHE ROHAYA PN SHARIFAH PN. RADIAH EN. ZAMANI
CIK FAIRUZ KAMILA PN. HAMIDAH PN. NORRIZAN PN. SITI NOR ASIAH
PN. RADIAH PN. NORIZAN PN. AINI
EN. MUHD NAJIB

PRASEKOLAH PPSMI PROGRAM


TRANSISI
PN. NORIZAN PN. NORRIZAN
PN. JARAH PN. ROSEMARIA PN. NORAFIZA IDAYU
PN. NORAFIZA IDAYU PN. ROSEMARIA
PN. ZULHAIDA EN . MUHD SHAKIR
EN. MUHD FAKRUDDIN PN. MAZNIRA
EN. MUHD SHAKIR EN ZAMANI
EN. MUHD NAJIB
PN. YUSNITA
CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN DALAM UNIT KURIKULUM
PN. SENTHELAKSMI
PN. WONG CHOOY LING
2006 PN. AINI

PENGERUSI
EN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN
( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
EN. HANIB BIN WAHID

SETIAUSAHA
CIK FAIRUZ KAMILA BINTI AHMAD KAMAL
PENOLONG SETIAUSAHA
EN. ZAWAHIL BIN MAHMUD

KETUA PANITIA
PEPERIKSAAN MAKMAL PUSAT SUMBER
PN. ROJIAH KOMPUTER
PN. WONG CHOOY CIK FAIRUZ KAMILA PN. SAKINA
LING EN. ZAWAHIL PN. NORAFIZA PN. SHARIFAH
PN. HASNAH PN. NORRIZAN IDAYU PN. MAZNIRA
PN. AISHAH PN. HASNAH PN. ZULHAIDA CIK ASMA
EN. TAJUDDIN EN. MUHD NAJIB CIK YUHANISSA
EN. IKRAM PN. AINI PN NIK RUSILAWATI
CIK ASMA PN. RADIAH
PN,.RADHIAH
PN. SITI NOR ASIAH
PN. MAZNIRA
EN. SUFI AZHAR

JADUAL WAKTU PERKEMBAGAN DATA DAN PEMULIHAN


STAFF STATISTIK
PN. NORLAILY PN. NIK RUSILAWATI
PN. CHE ROHAYA PN SHARIFAH PN. RADIAH EN. ZAMANI
CIK FAIRUZ KAMILA PN. HAMIDAH PN. NORRIZAN PN. SITI NOR ASIAH
PN. RADIAH PN. NORIZAN PN. AINI
EN. MUHD NAJIB

PPSMI
PRASEKOLAH PROGRAM
PN. NORRIZAN TRANSISI
PN. NORIZAN PN. ROSEMARIA
PN. JARAH PN. NORAFIZA
PN. NORAFIZA IDAYU
IDAYU PN. ROSEMARIA
PN. ZULHAIDA EN . MUHD SHAKIR
EN. MUHD PN. MAZNIRA
FAKRUDDIN EN ZAMANI
EN. MUHD SHAKIR
EN. MUHD NAJIB
SENARAI TUGAS / KUASA PN.
DAN HUBUNGAN
YUSNITA
PN. SENTHELAKSMI
PN. WONG CHOOY
Bahagian : Kurikulum
LING

Unit : Makmal Komputer


Jawatan kuasa : Penyelaras Makmal
Penolong Penyelaras Makmal
Guru ICT / Jurulatih
Juruteknik
Ketua Unit PPSMI
Ketua Unit Data dan statistik

Jawatan : Penyelaras Makmal

Tugas dan Tanggungjawab

1. Menyediakan dan menubuhkan Ahli Jawatankuasa Kerja.


2. Menyedia dan Memastikan jadual waktu penggunaan adalah
lengkap serta dipatuhi.
3. Memastikan rekod inventori diselaraskan dengan peralatan yang
ada.
4. Memastikan keadaan peralatan serta perisian selamat dan
sesuai untuk kegunaan pelajar.
5. Mendapatkan maklumat terkini tentang teknologi maklukat dan
komunikasi seperti projek schoolnet
6. Menyediakan peraturan lengkap untuk pengetahuan umum.
7. Menyediakan buku rekod penggunaan makmal.
8. Memastikan Keadaan makmal bersih dan ceria.
9. Membuat tindakan susulan terhadap sesuatu kerosakan yang
berlaku.
10. Menyelaraskan semua program yang ada dan elakkan
duplication.
11. Merancang dan melaksanakan perkembangan staf
12. Kemaskinikan Makmal dari masa kesemasa
13. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus yang diadakan
berkaitan ICT.
14. Merancang rancangan tahunan bersama AJK.
15. Menyediakan laporan unit makmal komputer.
16. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus yang diadakan
berkaitan ICT.
17. Membantu guru-guru yang memerlukan bantuan berkaitan
ICT.
18. Mengemaskini sistem fail makmal komputer.

Jawatan : Penolong Penyelaras Makmal

Tugas dan Tanggungjawab

1. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus sekiranya penyelaras


tidak dapat menghadirkan diri.
2. Membantu tugas-tugas penyelaras makmal.
3. Menyediakan minit mesyuarat.

Jawatan : Guru ICT

Tugas dan Tanggungjawab

1. Memastikan kelancaran P&P.


2. Menyediakan senarai keperluan pembelajaran ICT dan
diserahkan kepada penyelaras.
3. Membantu guru-guru lain berkaitan P&P menggunakan peralatan
ICT.
4. Membantu penyelaras memantau penggunaan alatan ICT dalam
P&P.
Jawatan : Juruteknik

Tugas dan Tanggungjawab

1. Memastikan peralatan dalam keadaan baik untuk digunakan.


2. Menyediakan laporan kerosakan alatan dan diserahkan kepada
penyelaras makmal untuk tindakan selanjutnya.
3. Bersedia membaikpulih peralatan sekiranya ada kerosakan atau
masalah kecil pada alatan ICT.

Jawatan : Ketua Unit PPSMI

Tugas dan Tanggungjawab

1. Mengurus dan mengemaskini rekod inventori harta modal dan


disimpan di dalam fail unit ICT.
2. Menguruskan pembentukan organisasi PPSMI bagi melancarkan
proses P&P menggunakan peralatan ICT.
3. Memastikan keselamatan peralatan ICT.
4. Melaporkan kerosakan / kehilangan peralatan ICT.
5. Memastikan peralatan dan jumlah kelas / murid / guru
mencukupi.
6. Mengenalpasti masalah pembelajaran, menggunakan peralatan
ICT dikelas lancar.
7. Mengadakan perkembangan staff mengikut keadaan dan
keperluan.
8. Memantau penggunaan peralatan ICT dikelas.
9. Menjalankan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 4 kali setahun
bagi mengenalpasti dan membincangkan masalah yang timbul.
10. Mengagihkan peralatan ICT kepada guru-guru yang layak.
11. Menetukan syarat-syarat kelayakan pinjaman peralatan ICT
dan menyediakan rekod pinjaman.
12. Menyediakan laporan penggunaan alatan PPSMI.

Jawatan : Unit Data dan Statistik

Tugas dan Tanggungjawab

1. Menyediakan data yang terkini.


2. Mengemaskini data-data yang diperlukan oleh pihak sekolah dan
jabatan.
3. Memastikan data-data yang diperolehi disimpan dengan selamat.
4. Melaporkan kepada penyelaras makmal maklumat tentang data
yang terkini setiap kali sebelum penyelaras menghadiri
mesyuarat / taklimat ICT.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Menyediakan rancangan pelajaran tahunan

Peraturan-peraturan pentadbiran

1. Mendapatkan sukatan terkini yang dikeluarkan oleh kementerian


pendidikan.

2. menghantar guru yang berkenaan untuk menghadiri kursus


semakan HSP.

3. Guru yang menghadiri kursus semakan semula HSP dan guru


tahun yang mengajar matapelajaran yang berkenaan akan
berbincang bersama-sama untuk menyediakan rancangan
tahunan yang baru.
4. Setiap proses P&P mestilah berdasarkan sukatan yang terkini.

5. Setiap guru yang mengajar matapelajaran bagi tahun yang


berkenaan mestilah mendapatkan sukatan yang terbaru dan
disimpan bersama-sama buku rekod mengajar.

6. Huraian sukatan pelajaran, rancangan tahunan yang baru


( salinan asal ) serta maklumat yang didapati semasa menghadiri
kursus mesti diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kurikulum
dan ketua panitia.

7. Rancangan tahunan yang baru mestilah diserahkan kepada GPK


setiap kali akhir tahun untuk tujuan pengambilalihan tugas oleh
guru yang baru untuk tahun yang baru.

PROSES KERJA BAGI TUGAS


MENYEDIAKAN SUKATAN PELAJARAN

Bil Proses Kerja Pegawai yang Saksi Undang-


meluluskan/Diruj undang/Peraturan
uk

1. Pastikan guru yang akan Guru Besar Surat panggilan dari


menghadiri kursus semakan GPK 1 PPD
Sukatan Pelajaran.
Perkeliling
2. Guru yang terpilih wajib Kementerian
menghadiri kursus. Pendidikan 256

3. Guru yang menghadiri kursus


perlu mengisi minit curai.

4. Minit curia perlu diserahkan


kepada GPK dan ketua panitia.

5. Mengambil tindakan susulan GPK 1


seperti di dalam minit curai.

6. Failkan semua bahan yang


didapati dari kursus, huraian
sukatan pelajaran dan
rancangan tahunan yang baru
di dalam fail panitia sebulum
permulaaan sesi persekolahan
yang baru.

7. Mengumpul semula semua GPK 1


huraian sukatan pelajaran dan
rancangan tahunan yang baru
pada setiap akhir sesi
persekolahan.

CARTA ALIRAN KERJA MENDAPATKAN/MEMFAILKAN HURAIAN


SUKATAN PELAJARAN

Terima surat panggilan dari PPD

Pastikan guru yang menghadiri


kursus

Hadir kursus

Isikan minit mesyuarat


Menyediakan rancangan tahunan

Memberi salinan kepada panitia

Memberi salinan kepada GPK 1

Mengumpul semula HSP/RPT

Menyimpan dalam fail

SENARAI SEMAK BAGI MENYEDIAKAN


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

TINDAKAN TANDA CATATAN

1. Menerima surat panggilan

2. Memastikan guru yang hadir


Kursus

3. Guru menghadiri kursus

4. Guru mengisi minit curai


5. Tindakan susulan telah diambil

6. Guru menyediakan RPT

7. Memberi salinan kepada panitia

8. Memberi salinan kepada GPK 1

9. Menyimpan RPT/HSP di dalam


fail

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG


DIPERLUKAN OLEH GURU MATAPELAJARAN

1. Senarai buku rujukan

• Buku panduan tugas guru


• Buku pengurusan
• Buku rujukan penerbit yang dipilih untuk P&P
• Huraian sukatan pelajaran tahunan
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

1. Penyelaras Makmal Komputer


2. Data dan Statistik
3. Program Transisi
4. Panitia Bahasa Melayu
5. Panitia Matematik
6. Jawatankuasa Kurikulum
7. Jawatan kuasa unit kesihatan
8. Ketua Pendaftaran Tahap 1
9. Ketua Rumah Merah
10. Kelab Bola Jaring
11. Pergerakan Puteri Islam Malaysia

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH


GURU

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah unit yang


Diambil boleh dijangkakan
dalam seminggu

1. Penyediaan RPT 1 bulan

2. Penyediaan rancangan harian 1 hari

3. Menyemak buku tulis 1 hari

4. Menyemak buku kerja 2 hari

5. Menyemak lemberan kerja 1 hari


SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA : NORAFIZA IDAYU BINTI ZABIDI @ ABDUL SAMAT


JAWATAN : GURU KELAS, GURU MATAPELAJARAN, PENYELARAS
MAKMAL
TARIKH :
BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN
SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN
BAHAGIAN KURIKULUM, UNIT PANITIA BAHASA INGGERIS
JAWATAN ; GURU MATAPELAJARAN
TUGAS PEGAWAI ATASAN TUGAS DAN KUASA YANG TUGAS PEGAWAI LAIN YANG
YANG ADA HUBUNGAN TANGGUNGJAWAB DIBERI ADA HUBUNGAN SERTA JENIS
HUBUNGAN

Guru Besar 1. Mendapatkan sukatan Guru-guru


Semua perkara mengenai pelajaran semasa. * Ketua panitia – urusan
peningkatan kurikulum serta 2. Menyiapkan rancangan sukatan dan rancangan tahunan
memastikan perlaksanaan harian setiap hari sesuai serta buku rujukan.
selaras dengan dasar dengan jadual waktu yang * Guru sealiran – berbincang
kementerian. telah diberikan. tentang teknik yang lebih
3. Menyediakan soalan berkesan apabila menghadapi
Guru Penolong Kanan peperiksaan seperti yang sesuatu masalah pembelajaran
Kurikulum dikehendaki oleh dari murid yang lemah sebelum
Menyelia dan menilai P&P, pentadbir. merujuk kepada ketua panitia.
memastikan perjalanan 4. Menjalankan Penilaian
panitia, merancang dan Lisan Berasaskan Sekolah Pembantu Pejabat
menyelaras peperiksaan, dijalankan 2 kali setahun * Menyediakan bahan riso
penilaian dan tindakan mengikut penggal. untuk P&P dan fotostat bahan
susulan. 5. Berbincang dengan guru yang diperlukan.
sealiran tentang
kelemahan yang dihadapi Hubungan Luar
oleh pelajar. * Mendapatkan maklumat
terkini tentang teknik P&P yang
lebih berkesan dari sekolah lain.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN


BAHAGIAN KURIKULUM, UNIT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
JAWATAN ; GURU MATAPELAJARAN
TUGAS PEGAWAI ATASAN TUGAS DAN KUASA YANG TUGAS PEGAWAI LAIN YANG
YANG ADA HUBUNGAN TANGGUNGJAWAB DIBERI ADA HUBUNGAN SERTA JENIS
HUBUNGAN

Guru Besar 1. Mendapatkan sukatan Guru-guru


Semua perkara mengenai pelajaran semasa. * Ketua panitia – urusan
peningkatan kurikulum serta 2. Menyiapkan rancangan sukatan dan rancangan tahunan
memastikan perlaksanaan harian setiap hari serta buku rujukan.
selaras dengan dasar sesuai dengan jadual * Guru sealiran – berbincang
kementerian. waktu yang telah tentang teknik yang lebih
diberikan. berkesan apabila menghadapi
Guru Penolong Kanan 3. Menyediakan soalan sesuatu masalah pembelajaran
Kurikulum peperiksaan seperti dari murid yang lemah sebelum
Menyelia dan menilai P&P, yang dikehendaki oleh merujuk kepada ketua panitia.
memastikan perjalanan pentadbir.
panitia, merancang dan Menggunakan Pembantu Pejabat
menyelaras peperiksaan, peralatan P&P seperti * Menyediakan bahan riso
penilaian dan tindakan yang disediakan. untuk P&P dan fotostat bahan
susulan. 4. Berbincang dengan yang diperlukan.
guru sealiran tentang
kelemahan yang Hubungan Luar
dihadapi oleh pelajar. * Mendapatkan maklumat
terkini tentang teknik P&P yang
lebih berkesan dari sekolah lain.