Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016

PENGGAL

MINGGU

1
04.1.2016
hingga
08.1.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 1:
ALAT MUZIK IMPROVISASI

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang


betul.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.7 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bernyanyi.

LAGU: BUAH TEMPATAN


1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1. Murid menyanyikan lagu


dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 1
Mengajuk pic.

Nilai Kerjasama

TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul

2. Murid mengamalkan nilai


murni menerusi aktiviti muzik.

EMK Kreativiti
dan Inovasi

1. Murid memainkan alat perkusi


dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 1
Menerima nilai murni dalam
aktiviti muzik.

m/s 6, 7
1

2
11.1.2016
hingga
15.1.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.2.1 Memainkan alat perkusi


dalam pelbagai tempo.

Alat Perkusi 1

1.2.4 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

1.2 Memainkan alat perkusi

2. Murid mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

m/s 8, 9
1

3
18.1.2016
hingga
22.1.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.2.1 Memainkan alat perkusi


dalam pelbagai tempo.

Alat Perkusi 2

1.2.4 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

1.2 Memainkan alat perkusi

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

1. Murid memainkan alat perkusi


dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.
2. Murid mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Nilai Kerjasama
EMK - Kreativiti
dan Inovasi
Kbat
-Mengaplikasi
Nilai Kerjasama
EMK-Kreativiti

TAHAP 1
Memainkan alat perkusi
dengan mengajuk corak
irama.
TAHAP 1
Menerima nilai murni
dalam aktiviti muzik.
TAHAP 1
Memainkan alat perkusi
dengan mengajuk corak
irama.
TAHAP 1
Menerima nilai murni

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

m/s 8, 9

4
25.1.2016
hingga
29.1.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
1.3 Bergerak mengikut
muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


berdasarkan muzik yang
didengar.
- bentuk muzik
- harmoni
- tekstur

1. Murid melakukan pergerakan


berdasarkan muzik yang
didengar.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik

m/s 10, 11

5
1.2.2016
hingga
5.2.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A,


B, C dan D dengan ton yang
baik.

LAGU: BUAH TEMPATAN


1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble.

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

1.Murid memainkan rekorder


dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

dan Inovasi

dalam aktiviti muzik.

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 1
Meniru pergerakan
berdasarkan warna ton dan
irama.

Nilai Kesyukuran
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

1.3.2 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.
1

KBAT, NILAI
EMK

Kbat
-Mengaplikasi
Nilai Berdisiplin
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

TAHAP 1
Menerima nilai murni
dalam aktiviti muzik.
TAHAP 4
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik.

m/s 12, 13

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

6
8.2.2016
Hingga
12.2.2016

7
15.2.2016
hingga
19.2.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA

MODUL 4 : MEMBACA DAN


MENULIS NOTASI MUZIK
4.1 Membaca dan
menulis notasi muzik
Slur, Tie, Common
Time, Fermata

1.4.1 Memainkan not C, D, E, F,


G, A, B, C dan D dengan ton
yang baik.

1. Murid menama dan menulis


simbol muzik, not, tanda rehat
dan meter dengan betul.

Kbat
-Menganalisis
Nilai Berdisiplin

4.1.1 Menulis simbol dan istilah.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 1
Mengenal dan menulis
semula simbol muzik.
TAHAP 4
Menama dan menulis not C,
D, E, F, G, A, B, C dan D
pada baluk.

m/s 14, 15
1

8
22.2.2016
hingga
26.2.2016

MODUL 4 : MEMBACA DAN


MENULIS NOTASI MUZIK

4.1.2 Menama dan menulis not C,


D, E, F, G, A, B, C dan D pada
baluk.

1. Murid menama dan menulis


simbol muzik, not, tanda rehat
dan meter dengan betul.

Kbat
-Menganalisis
Nilai Berdisiplin

4.1 Membaca dan


menulis notasi muzik

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

.
TAHAP 5
Menama dan menulis pada
baluk simbol dan istilah
muzik, jenis not, nilai not dan
tanda rehatnya, meter serta
not C, D, E, F, G, A, B, C dan
D dengan betul.

m/s 16, 17
1

9
29.2.2016
hingga

UNIT 2 :
PETA BUNYI

1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan


suara

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

1. Murid menyanyikan lagu


dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU
4.3.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

LAGU: HILANG DUKA


HIDUP CERIA

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

artikulasi yang betul mengikut


tempo.

Nilai Keberanian

2. Murid mengamalkan nilai


murni menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

1. Murid menama dan menulis


simbol muzik, not dan meter
dengan betul.

Kbat
-Mengaplikasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

Nyanyian Lagu Dua Suara


Nyanyian - Suara 1
1.1 Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.
m/S 24, 25
1

10
7.3.2016
hingga
11.3.2016

MODUL 4 : MEMBACA DAN


MENULIS NOTASI MUZIK
4.1 Membaca dan
menulis notasi muzik

4.1.4 Menulis meter.


- menulis angka atas dan bawah
bagi meter.
2 3 4
4 4 4

Meter
m/s 26

Nilai Berdisiplin

.
TAHAP 2
Mengetahui dan memahami
simbol dan istilah muzik, jenis
not, nilai not dan meter.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


14 MAC HINGGA 18 MAC 2016

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

11
21.3.2016
hingga
25.3.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : HILANG DUKA
HIDUP CERIA
1.2 Memainkan alat perkusi
m/s 27, 28, 29

12
28.3.2016
hingga
1.4.2016

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.1 Memainkan corak irama
berdasarkan skor meter 4
4

13
4.4.2016
hingga
8.4.2016

Nilai Kerjasama

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo.

2.1.1 Menghasilkan pelbagai


kesan bunyi untuk mengiringi
persembahan.

1.Murid menghasilkan idea


muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.

Kbat - Mencipta

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 2
Mengenal pasti kesan bunyi
yang didengar.

1.Murid memainkan rekorder


dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 1
Meniru dan memainkan
rekoder not E, F, G, A, B, C
dan D

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

EMK
-Keusahawanan

1.4.1 Memainkan not C, D, E, F,


G, A, B, C dan D dengan ton
yang baik.

LAGU: JARIKU MENARI


1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

Kbat
-Mengaplikasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

2. Murid mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

2.1 Menghasilkan idea


muzikal kreatif.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1. Murid memainkan alat perkusi


dengan ekspresi yang sesuai
berdasarkan skor mengikut
tempo.

KBAT, NILAI
EMK

1.2.4 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

m/s 30, 31
1

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder

m/s 32, 33

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

Nilai - Kebernian

Nilai - Berdikari

TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.
TAHAP 1
Mengajuk corak irama dan
melodi yang didengar.

TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

14
11.4.2016
hingga
15.4.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Memainkan not C, D, E, F,
G, A, B, C dan D dengan ton
yang baik.

LAGU: JARIKU MENARI


1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
1.Murid memainkan rekorder
dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KBAT, NILAI
EMK
KbatMengaplikasi
Nilai- Hemah
tinggi
EMK- Kreativiti
dan Inovasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 2
Memainkan rekoder not C, D,
E, F, G, A, B, C dan D
TAHAP 2
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik..

m/s 32, 33

15
18.4.2016
hingga
22.4.2016

MODUL 4 : MEMBACA DAN


MENULIS NOTASI MUZIK

4.1.3 Menulis nilai not dan tanda


rehat.

4.1 Membaca dan menulis


notasi muzik.

4.1.4 Menulis meter 2 3 4


4 4 4

m/s 34, 35

1.Murid menama dan menulis


simbol muzik, not, tanda rehat
dan meter

Kbat
Menganalisis

TAHAP 3
Menulis jenis not, nilai not,
meter dan tanda rehat.

Nilai Kerajinan
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

EMK
-Keusahawanan

TAHAP 4
Menama dan menulis not C,
D, E, F, G, A, B, C dan D
pada baluk.
TAHAP 5
Menulis notasi dan simbol
muzik pada baluk dengan
betul.

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

16
25.4.2016
hingga
29.4.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
UNIT 3:
ALAT MUZIK DUNIA
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : KAWAN BAHARU

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi,
fa, so, la.
- menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama
1.1.7 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bernyanyi.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

Murid menyanyikan lagu dengan


ton suara dan ekspresi yang
sesuai serta pic, sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

Kbat
-Mengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

Nilai - Hemah
tinggi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 2
Bernyanyi dengan
sebutan dan pic yang betul
TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

1.1Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir
m/s 38, 39, 40, 41

17
2.5.2016
hingga
6.5.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.2.2 Memainkan alat perkusi


dalam pelbagai tempo.

Murid memainkan alat perkusi


dengan betul mengikut tempo.

Kbat
-Menganalisis

LAGU: KAWAN BAHARU

- menyanyi solfa dalam pelbagai


corak irama

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

Nilai - Berdikari

1.2 Memainkan alat perkusi.


m/s 42, 43
1

18
9.5.2016
hingga
13.5.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

EMK
-Keusahawanan

1.2.4 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bernyanyi.
1.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang didengar
mengikut tekstur lagu.

LAGU: KAWAN BAHARU

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

1.Murid membuat pergerakan


berdasarkan muzik yang didengar
mengikut tekstur lagu.

Kbat - Mencipta
Nilai Kerjasama

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo.
TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

TAHAP 1
Meniru pergerakan
berdasarkan bentuk muzik,
harmoni dan tekstur.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
1.3 Bergerak mengikut
muzik

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KBAT, NILAI
EMK
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik

m/s 44, 45

19
16.5.2016
Hingga
20.5.2016
20
23.5.2016
hingga
27.5.2016

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.4.1 Memainkan not C, D, E, F,


G, A, B, C dan D dengan ton
yang baik.

LAGU: KAWAN BAHARU


1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

1.4.3 Memainkan rekoder dalam


pelbagai tempo.

m/s 46, 47

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

1.Murid memainkan rekorder


dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat
-Mengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

EMK Keusahawanan

TAHAP 1
Memainkan rekoder not C, D,
E, F, G, A, B, C dan D.

Nilai - Hemah
Tinggi
TAHAP 3
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


28 MEI HINGGA 12 JUN 2016

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

21
13.5.2016
hingga
17.5.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

22
20.6.2016
hingga
24.6.2016

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.Murid memainkan rekorder


dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat
-Mengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

m/s 48

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan


suara.

1. Murid menyanyikan lagu


dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic sebutan dan
artikulasi yang betul mengikut
tempo.

Kbat
-Menganalisisi

TAHAP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan
suara dengan sebutan, pic
dan artikulasi yang betul
secara konsisten.

1.1.7 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bernyanyi.

2. Murid mengamalkan nilai


murni menerusi aktiviti muzik.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi,

1.Murid bernyanyi solfa

Kbat

TAHAP 5

1.4.2 Memainkan rekoder


berdasarkan skor.

LAGU: IMPIANKU
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel

STANDARD PEMBELAJARAN

LAGU: HILANG DUKA


HIDUP CERIA

Nyanyian Lagu Dua Suara


Nyanyian Suara 2

Nilai Kerjasama

Nilai Kerjasama

1.1.Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
C, D, E, F, G, A, B, C dan D
mengikut tempo berdasarkan
skor.

m/s 49, 50, 51


2

23

MODUL 1 : PENGALAMAN

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU
27.6.2016
hingga
1.7.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MUZIKAL

fa, so, la, ti, do.

LAGU: FOTOSINTESIS

1.1.7 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bernyanyi.

1.1 Menyanyi lagu daripada


pelbagai repetoir.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
menggunakan isyarat tangan
Curwen yang betul berdasarkan
skor mengikut tempo.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

KBAT, NILAI
EMK
-Mengaplikasi
Nilai - Hemah
tinggi
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

m/s 52, 53

24
4.7.2016
hingga
8.7.2016
25
11.7.2016
hingga
15.7.2016

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
NOBAT DAN GAMELAN

3.1.1 Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu

1.Murid mengenal pasti pelbagai


muzik yang didengar.

Kbat
-Menganalisis

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik

Nilai Patriotisme

TAHAP 4
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

UNIT 4 : RENTAK DAN


IRAMA

1.4.3 Memainkan rekoder dalam


pelbagai tempo.

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

10

1.Murid menyanyikan lagu


dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan

TAHAP 1
Mengecam jenis muzik
yang didengar atau ditonton.

EMK Keusahawanan

TAHAP 3
Menyatakan cara
ersembahan muzik dan
mengenal pasti alat muzik
sesuatu ensembel.

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not C,
D, E, F, G, A, B, C' dan D'.

m/s 54, 55
26
18.7.2016
hingga

Bernyanyi dengan sebutan,


pic, solfa dan artikulasi yang
betul mengikut tempo
berdasarkan skor.

CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI

3.1 Menghayati muzik


daripada pelbagai repertoir.

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU
22.7.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

dan artikulasi yang betul mengikut


tempo.

Nilai - Berdikari

mengikut tempo berdasarkan


skor .

EMK
-Keusahawanan

LAGU: BURUNG KAKAK


TUA
1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel.
m/s 60
2

27
25.7.2016
hingga
29.7.2016

UNIT 4 : RENTAK DAN


IRAMA

1.1.4 Mengaplikasi crescendo dan


decrescendo dalam nyanyian.

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.7 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bernyanyi.

LAGU: BURUNG KAKAK


TUA

1.Murid menyanyikan lagu


dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan
dan artikulasi yang betul mengikut
tempo.
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 2
Bernyanyi dengan sebutan
dan pic yang betul.

Nilai - Hormat
EMK
-Keusahawanan

TAHAP 4
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

Kbat
-Mengaplikasi

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not
C, D, E, F, G, A, B, C dan D
mengikut tempo berdasarkan
skor.

1.1 Menyanyikan lagu


daripada pelbagai repertoir
m/s 61
2

28
1.8.2016
hingga
5.8.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.4.2 Memainkan rekoder


berdasarkan skor.

LAGU : BURUNG KAKAK


TUA
REKODER Kaedah Undur

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

11

1.Murid memainkan rekorder


dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.
2. Mengamalkan nilai murni

Nilai - Kerajinan
EMK Keusahwanan

TAHAP 4

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

rekoder.

menerusi aktiviti muzik.

1.4.2 Memainkan rekoder


mengikut melodi kaunter
berdasarkan skor.

1.Murid memainkan rekorder


mengikut melodi kaunter yang
betul berdasarkan skor mengikut
tempo.

KBAT, NILAI
EMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik.

1.4 Memainkan rekoder


secara ensemble
m/s 62, 63

29
8.8.2016
hingga
12.8.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: BURUNG AKAK TUA
REKODER Melodi Kaunter
1 dan Melodi Kaunter 2

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

2.1.2 Mencipta corak irama


mudah.

1.Murid menghasilkan idea


muzikal menggunakan vokal dan
perkusi.

Kbat
-Mengaplikasi
Nilai Beerjasama

TAHAP 3
Memainkan frasa lagu not C,
D, E, F, G, A, B, C dan D
mengikut tempo berdasarkan
skor.

EMK Keusahawanan

TAHAP 5
Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti
muzik dan menjadi contoh
kepada murid lain.

Kbat - Menilai

TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi
atau mencipta corak irama
atau melodi yang mudah.

1.4 Memainkan rekoder


secara ensembel
m/s 64, 65
2

30
15.8.2016
hingga
19.8.2016

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif
m/s 66, 67

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

12

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

Nilai Kebebasan
EMK - Kretiviti
dan Inovasi

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

31
22.8.2016
hingga
26.8.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi

1.Murid menghasilkan idea


muzikal dengan mencipta melodi
menggunakan solfa dan rekoder.

ISYARAT TANGAN SOLFA


Mengajuk Melodi

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

2.1 Menghasilkan idea


muzikal kreatif

KBAT, NILAI
EMK
Kbat
-Mengaplikasi
Nilai Keberanian

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi
atau mencipta corak irama
atau melodi mudah.

EMK
-Keusahawanan

m/s 68, 69
2

32
29.8.2016
hingga
2.9.2016

UNIT 5: MEDIA MUZIK


MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik.


- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

1.Murid menyanyikan lagu


dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan,
dinamik dan artikulasi yang betul
mengikut tempo.

LAGU: SEMARAK CINTA

Kbat
-Mengaplikasi
Nilai - Berdsiplin
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 3
Bernyanyi dengan sebutan,
pic dan dinamik lembut (p)
atau sederhana lembut (mp )
atau, kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf) yang
betul.

1.1Menyanyikan lagu
daripada pelbagai repertoir.
m/s 76

1.1.7 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bernyanyi.

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

13

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

TAHAP 5
Sentiasa mengamal kan nilai
murni dalam aktiviti muzik
dan menjadi contoh kepada
murid lain.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

33
5.9.2016
hingga
9.9.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

1.Murid mencipta corak dengan


pelbagai rentak yang sesuai
mengiringi lagu.

LAGU: FOTOSINTESIS

2.1.2 Mencipta corak irama


mudah.
- meter 4
4

2.1 Menghasilkan idea


muzikal kreatif.

1.2.2 Memainkan alat perkusi


dalam pelbagai tempo.

2. Murid memainkan corak irama


menggunakan alat perkusi atau
perkusi badan dengan betul
mengikut tempo.

1.2 Memainkan alat perkusi.


m/s 77

KBAT, NILAI
EMK

Kbat - Mencipta

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 3
Menghasilkan kesan bunyi

Nilai Berdisiplin
EMK
-Keusahawanan

3. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

TAHAP 2
Memainkan corak irama
mengikut tempo berdasarkan
skor.
TAHAP 5
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik dan menjadi contoh
kepada murid lain

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


12 SEPT 16 SEPT 2016
2

34
19.9.2016
hingga
23.9.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: SEMARAK CINTA

1.2.3 Memainkan alat perkusi


dengan dinamik berdasarkan
skor.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp)

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

14

1. Murid memainkan alat perkusi


dengan dinamik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat Mengaplikasi
Nilai Kerjasama

TAHAP 4
Memainkan corak irama
dengan dinamik lembut (p)
atau sederhana lembut (mp )
atau kuat (f) atau sederhana

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
1.2 Memainkan alat perkusi.

STANDARD PEMBELAJARAN
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf)

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN
2. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

m/s 78, 79, 80, 81

KBAT, NILAI
EMK
EMK
-Keusahawanan

1.2.4 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan alat
perkusi.

35
26.9.2016
hingga
30.9.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU : SEMARAK CINTA
1.4 Memainkan rekoder
secara ensemble
m/s 82, 83

36
3.10.2016
hingga

UNIT 6: KOMPOSER
MALAYSIA

1.4.2 Memainkan rekoder


berdasarkan skor.
- memainkan melodi kaunter.
- memainkan melodi.

1.Murid memainkan rekorder


dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

1.4.4 Mengaplikasikan dinamik


dalam permainan rekoder
- lembut ( p )
- sederhana lembut ( mp )
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

1.1.6 Bernyanyi dengan artikulasi


yang betul.
- staccato

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

15

kuat (mf) yang betul mengikut


tempo berdasarkan skor.
TAHAP 5
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik dan menjadi contoh
kepada murid lain.

Kbat -Mencipta
Nilai - Rasional
EMK - Kreativiti
dan Inovasi

TAHAP 4
Memainkan melodi atau
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
dan dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp ) kuat
(f) atau sederhana kuat (mf)
berdasarkan skor.
TAHAP 6
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara
kepada rakan yang lain.

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.
2

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

1.Murid menyanyikan lagu


dengan ton suara dan ekspresi
yang sesuai serta pic, sebutan

Kbat
-Menganalisis

TAHAP 5
Bernyanyi dengan sebutan,
pic, solfa, dinamik dan

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU
7.10.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

LAGU: MASA ITU EMAS


- Staccato, Legato

STANDARD PEMBELAJARAN
- legato

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

dan artikulasi yang betul mengikut


tempo.

Nilai - Kerajinan

1.1.7 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti bernyanyi.

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan


berdasarkan muzik yang
didengar.
- harmoni

1.Murid membuat pergerakan


secara serentak dan selari
dengan iringan muzik mengikut
tempo.

EMK
-Keusahawanan

1.1 Menyanyikan lagu


daripada pelbagai repertoir.

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN
artikulasi secara konsisten.
TAHAP 6
Sentiasa mengamal kan
nilai murni dalam aktiviti
muzik serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara
kepada rakan yang lain.

m/s 86, 87
2

37
10.10.2016
hingga
14.10.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL
LAGU: MASA ITU EMAS
1.3 Bergerak mengikut
muzik
m/s 88, 89

Nilai Kesederhanaan

TAHAP 3
Melakukan pergerakan yang
ditetapkan berdasarkan
bentuk atau harmoni atau
tekstur.

EMK - Kreativiti
dan Inovasi
1.3.2 Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti bergerak mengikut
muzik.

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

16

Kbat
-Mengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

TAHAP 6
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik
serta menjadi contoh dan
boleh menunjuk cara kepada
rakan yang lain.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


TAJUK DAN STANDARD
KANDUNGAN

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

PENGGAL

MINGGU

38
17.10.2016
hingga
21.10.2016

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

39
24.10.2016
hingga
28.10.2016

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

40
31.10.2016
hingga
4.11.2016

MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.2 Memainkan rekoder


berdasarkan skor.
- memainkan melodi kaunter.

LAGU : MASA ITU EMAS


Bermain rekoder Melodi
Kaunter

1.4.5 Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

1.Murid memainkan melodi


kaunter dengan teknik yang betul
berdasarkan skor mengikut
tempo.

Kbat
-Menganalisis

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

EMK
-Keusahawanan

Nilai Kebersihan

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 4
Memainkan melodi atau
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
dan dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp ) kuat
(f) atau sederhana kuat (mf)
berdasarkan skor.

1.4 Memainkan rekoder


secara ensemble
TAHAP 6
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik
serta menjadi contoh dan
oleh menunjuk cara kepada
rakan yang lain.

m/s 90, 91

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

17

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

41
7.11.2016
hingga
11.11.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
Menghayati Muzik Koir

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.1 Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik
secara berpandu.

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

KBAT, NILAI
EMK

1.Murid mengenal pasti pelbagai


muzik yang didengar.

Kbat
-Menganalisis

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

Nila i- Semangat
bermasyarakat

3.1 Menghayati muzik


daripada pelbagai
repertoir

EMK - Kreatviti
dan Inovasi

m/s 92, 93

42
14.11.2016
HINGGA
18.11.2016

MODUL 3 : APRESIASI
MUZIK
Lagu Rakyat

3.1.1 Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik
secara berpandu.

3.1 Menghayati muzik


daripada pelbagai repertoir.
m/s 94, 95
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

18

1.Murid mengenal pasti pelbagai


muzik yang didengar.

Kbat
-Mengaplikasi

2. Mengamalkan nilai murni


menerusi aktiviti muzik.

Nilai Kerjasama
EMK TMK

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 4
Membicarakan muzik yang
didengar atau ditonton
menggunakan terminologi
muzik dari aspek alat muzik
dan cara persembahan.
TAHAP 5
Membicarakan muzik pilihan
sendiri yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik dari aspek
alat muzik dan cara
persembahan.

TAHAP 4
Membicarakan muzik yang
didengar atau ditonton
daripada aspek alat muzik
dan cara persembahan.

RANCANGAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2016


PENGGAL

MINGGU

43
21.11.2016
HINGGA
25.11.2016

TAJUK DAN STANDARD


KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.

Mencipta Melodi
Improvisasi
2.1 Menghasilkan idea
muzikal kreatif.
m/s 96, 97

OBJEKTF PELAJARAN
KEMAHIRAN

1.Murid mencipta dan


menyanyikan corak irama atau
melodi mudah dengan ton suara
dan ekspresi yang sesuai serta
pic, sebutan dan artikulasi yang
betul mengikut tempo.
2. Murid melakukan pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
3. Mengamalkan nilai murni
menerusi aktiviti muzik.

CUTI AKHIR TAHUN 2016


26 NOVEMBER 2016 HINGGA 3 JANUARI 2017
Disediakan oleh,
Ketua Panitia Pendidikan Muzik
SK Merlimau (1)
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik KSSR Tahun 6/2016

19

KBAT, NILAI
EMK

Kbat - Mencipta
Nilai Berdisiplin
EMK - Kreatviti
dan Inovasi

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 4
Menghasilkan kesan bunyi
dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.